Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser

452 views

Published on

Innledning til seminar om kvalitetsindikatorer for digitale læringsressusrer 15. desember 2008

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser

 1. 1. Kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser Oslo, 15.12.2008
 2. 2. Problemstilling
 3. 3. Hensikten med møtet •  Grunnlag for notat som beskriver anbefalinger for fremvisning av kvalitetsindikatorer i søk og evt. bruk av relevante standarder •  Prosess: •  Utkast til notat medio januar 09. •  Vil bli sendt ut for kommentering •  Innspill til ola.berge@itu.uio.no •  Dokumentasjon: wiki.nssl.no/nssl Oslo, 15.12.2008
 4. 4. Dagsorden •  10:00 Introduksjon av NSSL •  10:30 Plenumsdiskusjon •  12:00 Lunsj •  12:30: Plenumsdiskusjon •  13:45: Oppsummering •  14:00: Slutt Oslo, 15.12.2008
 5. 5. Bakgrunn •  Leveranse til SANUs læringsressursprosjekt •  Bidrag til prosessen med å etablere et ”veiledende kvalitetsrammeverk for DLR” •  Publiseres av Utdanningsdirektoratet våren 09 •  Primær målgruppe: Innkjøpere av DLR (?) Oslo, 15.12.2008
 6. 6. Begrepet kvalitet •  I denne sammenhengen diskuterer vi begrepet kvalitet ut i fra hensyn til en digital læringsressurs’ egnethet for gjenbruk •  Gjenbrukbarhet: ”Reusability is the extent to which an LO can operate effectively for a variety of users in a variety of digital environments and a variety of educational contexts over time” Oslo, 15.12.2008
 7. 7. Fire aspekter •  Teknisk •  Interoperabilitet og robusthet •  Metadata •  Pedagogisk •  Tilpasset målgruppen mht: Læringsmål, innhold, språk, vurdering, lærings- og undervisningsstrategier •  Kulturell •  Grad av individualisme, temporære forhold (samtidighet), kulturell bias, viktighet av vurdering og tilegning av innhold •  Tilgjengelighet Oslo, 15.12.2008
 8. 8. To typer indikatorer
 9. 9. ”Autoritativ” informasjon om ressursen Oslo, 15.12.2008
 10. 10. Eksempler på ”autoritativ” informasjon •  Hvem har laget ressursen? •  Når ble den sist oppdatert? •  Hvor fullstendig og oppdatert er informasjonen om ressursen? •  Hvilke tekniske egenskaper har ressursen? •  Kan den brukes uavhengig av nettleser og operativsystem? •  Er den universelt utformet? Oslo, 15.12.2008
 11. 11. ”Autoritativ” informasjon •  Hvilke kompetansemål (fra læreplanen) adresseres av ressursen? •  Hvilke betingelser for bruk gjelder? •  Er pris en indikator på kvalitet? •  Er en fyldig NORLOM-instans en indikator i seg selv? Oslo, 15.12.2008
 12. 12. Indikatorer fra NORLOM •  Hvilke elementer i NORLOM er spesielt relevante? •  Kategori 2 Life Cycle: Hvilken status har ressursen, og hvem er produsent etc. •  Kategori 8 Annotation for redaksjonelle vurderinger? •  Kategori 6 Rights for pris og bruksbetingelser •  Kategori 9 Classification for emneklassifikasjon Oslo, 15.12.2008
 13. 13. Teknisk kvalitet •  Filformater angitt i 4.1 Format •  Fravær av informasjon i 4.4 Requirement kan indikere god teknisk interoperabilitet (eller mangelfull informasjon…) Oslo, 15.12.2008
 14. 14. Informasjon om bruk Oslo, 15.12.2008
 15. 15. Informasjon om bruk •  Frekvens •  Anmeldelser / omtaler •  Brukeres klassifisering •  Anbefalinger Oslo, 15.12.2008
 16. 16. Mulige formater for utveksling av brukserfaring •  hReview: Mikroformat for å pakke inn brukervurderinger i bl.a. HTML, Atom, RSS •  Heltall (“terningkast”) •  Beskrivelse (tekst) •  hCard kan benyttes for å angi hvem som har vurdert ressursen Oslo, 15.12.2008
 17. 17. hReview Schema •  version. optional. text. •  summary. optional. text. •  item type. optional. product | business | event | person | place | website | url. •  item info. required. fn (url || photo ) | hCard (for person or business) | hCalendar (for event) •  reviewer. optional. hCard. •  dtreviewed. optional. ISO8601 absolute date time. •  rating. optional. fixed point integer [1.0-5.0], with optional alternate worst (default:1.0) and/or best (default:5.0), also fixed point integers, and explicit value. •  description. optional. text with optional valid HTML markup. •  tags. optional. keywords or phrases, using rel-tag, each with optional rating. •  permalink. optional, using rel-bookmark and rel-self. •  license. optional, using rel-license. Oslo, 15.12.2008
 18. 18. Oslo, 15.12.2008

×