Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Інформатика 11 клас
35 год, 1 год на тиждень
№
уроку
Дата Зміст навчального матеріалу Примітки
Моделювання. Основи алгорит...
22. Практична робота № 8. Робота з готовою базою даних. Введення та
отримання даних.
23. Створення в базі даних таблиць. В...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 календарне планування

Ktp informatyka 11_klas_2016-2017

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

11 календарне планування

  1. 1. Інформатика 11 клас 35 год, 1 год на тиждень № уроку Дата Зміст навчального матеріалу Примітки Моделювання. Основи алгоритмізації (8 год. + 1 год. резерву) 1. Вступний інструктаж з правил безпеки під занять в кабінеті інформатики. Інструкції №8.1-8.4. Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. 2. Моделювання як метод дослідження об’єктів. 3. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі. 4. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. 5. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів. 6. Практична робота № 2. Створення та виконання алгоритмів 7. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. 8. Поняття про мови програмування. 9. Залік з теми: Моделювання. Основи алгоритмізації Тематична Системи опрацювання табличних даних (11 год.) Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.) 10. Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об'єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою; виокремлення об'єктів електронної таблиці. 11. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. 12. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Типи даних і формати їх подання. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Практична робота № 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора . 13. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання. Практична робота № 4. Використання формул в електронних таблицях . 14. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота № 5. Побудова діаграм. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.) 15. Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора. 16. Практична робота № 6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора. 17. Сортування й фільтрація даних у таблицях. 18. Умовне форматування даних. 19. Практична робота № 7. Сортування та фільтрація даних. 20. Залік з теми: Системи опрацювання табличних даних Тематична Бази даних. Системи управління базами даних (7 год. + 1 год. резерву) 21. Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.
  2. 2. 22. Практична робота № 8. Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних. 23. Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів. Надання значень властивостям полів. 24. Зв’язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди. Вибір типу зв’язку. Створення зв’язків різних типів. 25. Практична робота № 9. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями. 26. Поняття цілісності даних. Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення запитів. 27. Практична робота № 10. Створення запитів у базі даних. 28. Залік з теми: Бази даних. Системи управління базами даних Тематична Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год. + 2 год. резерву) 29. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. 30. Поняття про системи керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Основи веб-дизайну. 31. Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Етапи створення веб- сайтів. 32. Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайту. 33. Огляд сервісів Веб 2.0. Автоматизоване створення статичної веб- сторінки, вибір її типу й оформлення. Веб-спільноти. Вікі технології. 34. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. 35. Підсумкове повторення та оцінювання за рік.

×