Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naše vtáky na kŕmidlách a vtáčích búdkach

32,445 views

Published on

Link na stiahnutie 1:

http://rapidshare.com/files/485371918/Na%C5%A1e%20vt%C3%A1ky%20-%20na%20k%C5%95midl%C3%A1ch%20a%20vt%C3%A1%C4%8D%C3%ADch%20b%C3%BAdkach.pdf

Link na stiahnutie 2:

http://depositfiles.com/files/nxvlo53tr

Naše vtáky na krmidlách a vtáčích búdkach stiahnete vo formáte PDF. Pre bezproblémové prehrávanie vtáčích zvukov zo stiahnutého PDF súboru nainštalujte Adobe Reader XI ( http://get.adobe.com/cz/reader/ ) a Adobe Flash Player 11 ( http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ ). Oba programy sú voľne stiahnuteľné.

Published in: Education

Naše vtáky na kŕmidlách a vtáčích búdkach

 1. 1. Our BirdsNaše vtákyna kŕmidlách a vtáčích búdkach at feeders and nest boxes
 2. 2. Naše vtáky – na kŕmidlách a vtáčích búdkach Our Birds – at feeders and nest boxes "Zakaždým, keď sa ku mne približujú zvieratá a blížia sa nie preto, že si ma nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit, že aspoň na okamih nie som vyhnaný z raja.„ Konrad Lorenz Do Vašich rúka alebo na Váš monitor sa práve dostal kompilát, ktorý by Vám mal napomôcť pri určovaní zimujúcich vtáčích druhov, ktoré savyskytujú v blízkosti ľudských sídel, na území Slovenskej republiky. V úvode nájdete rady kedy, čím, kde a ako prikrmovať vtáky a tak im pomôcťprežiť chladné zimné mesiace. Kompilát obsahuje fotografie jednotlivých zimujúcich druhov a aj ich spev, ktorý sa dá jednoducho prehrať (v prípadeelektronickej verzie!). Ďalej sú pri vtáčích druhoch uvedené základné informácie o rozšírení, spôsobe života, potravných nárokoch ako aj ich približnápočetnosť v Slovenskej republike (SR) a Európskej únií (EU). Na záver sa nachádza kompletný zoznam všetkých vtáčích druhov z kompilátu ako ajpreferované krmivo jednotlivých čeľadí, ktoré sa v ňom nachádzajú.1. Kedy prikrmovať vtáky?Pre vtáky je najťažším obdobím v roku zima. Preto sa odporúča prikrmovať vtáky najmä počas zimných mesiacov. Potravné zdroje, ktoré bolidostupné vo voľnej prírode v lete (plody, semená, hmyz, atď.) sú v zimných mesiacoch značne limitované, alebo chýbajú úplne. Teploty vtedy častoklesajú pod bod mrazu a noci sú dlhé. Hľadanie vhodnej potravy môže byť pre vtáky obzvlášť náročné za nepriaznivých poveternostných podmienoka hlavne pri vysokej snehovej pokrývke, námraze, silnom vetre a mraze.2. Ako vtáky udržiavajú v zimných mesiacoch svoju telesnú teplotu?Vtáky sú teplokrvné živočíchy. Udržujú svoju telesnú teplotu v rozmedzí 40 – 41 °C, aj keď teplota okolo nich kolíše. Udržiavanie stálej telesnejteploty závisí od množstva tepla, ktoré vták produkuje a spôsobu, akým teplo šetrí. Za chladných zimných dní väčšina vtákov našuchorí svoje perie,aby udržalo vo svojej štruktúre viac vzduchu. Týmto spôsobom si zabezpečujú lepšiu izoláciu svojho tela pred chladom. Niektoré vtáky stoja iba najednej nohe zatiaľ, čo druhú ohrievajú priloženú ku bruchu. Tras je najrozšírenejším spôsobom ako vtáky zvyšujú teplotu svojho tela, keď sú v pokoji.Prostredníctvom trasu sa prevádza svalová energia na teplo, to ale vtáky vyčerpáva a stratenú energiu musia skoro doplniť.
 3. 3. 3. Akú potravu zvoliť na prikrmovanie vtákov?Keďže potravné zdroje sú v zimných mesiacoch limitované a vtáky spotrebujú veľké množstvo energie na udržanie stabilnej telesnej teploty, jenajvhodnejšie prikrmovať ich vysoko energetickým krmivom. Krmivo by malo obsahovať najmä vysoký obsah rastlinných alebo živočíšnych tukov.Preto treba pri výbere krmiva preferovať olejnaté semená rastlín. Najobľúbenejším krmivom je semeno slnečnice čiernej alebo pásikavej a rôznedruhy orechov. V menšej miere sú obľúbené konopné, repkové, ľanové semená. Zo živočíšnych tukov je u vtákov najobľúbenejší surový hovädzí loj,neúdená bravčová slanina a bravčová masť. V menšej miere obvarené mäso.4. Ako ešte môžeme prilákať vtákov?Vtáčie druhy, ktoré v zime prilietajú na kŕmidlo majú aj rozdielne nároky na potravu a preto by v kŕmidle mala byť čo možno najpestrejšia skladbakrmiva. Ktoré krmivo je obľúbené u konkrétnych čeľadí vtákov nájdete v tabuľke na konci kompilátu (prejsť na tabuľku). Jednoznačne najlepšouvoľbou sú semienka slnečnice, na ktoré prilákate veľké množstvo vtáctva. Vtáky ku kŕmidlu nemusí pritiahnuť len potrava, ale aj voda. Zabudnúťpreto netreba ani na dostatok čistej vody, ktorá vtákom slúži na pitie.5. Kde a kam umiestniť potravu pre vtákov?Prikrmovať môžeme na oknách, balkónoch alebo v záhradách. Najmä v záhradách je potrebné umiestniť kŕmidlo na prehľadné miesto. Husté zárastyumožňujú prekvapiť vtákov jastrabom krahulcom a nízko umiestnené kŕmidlo uľahčuje lov sýkoriek mačkám. Odporúča sa kŕmiť vo výške minimálne1,5 m nad zemou a vo vzdialenosti minimálne 2 m od najbližšieho stromu. Zároveň je dôležité, aby krmivo nebolo zvlhnuté a aby ho vietor nemoholz kŕmidla sfúknuť na zem. Zvlhnutiu zabráni strieška kŕmidla, ktorá je výrazne širšia ako jeho dno, čím ho chráni pred snehom a dažďom. Sfúknutiukrmiva na zem zabránia 2-5 cm vysoká obruba násypnej plochy kŕmidla.6. Ako sa starať o kŕmidlo?Pokiaľ nebudete kŕmidlo čistiť vtáky môžu ochorieť zo zbytkov skazených semien a trusu, ktoré sa na kŕmidle hromadia. Preto je dôležité kŕmidločistiť aspoň raz za dva týždne a častejšie v dobe keď je vysoko vyťažené návštevníkmi. Na umývanie používame mydlovú vodu alebo oplachujemeroztokom bielidla (napr. Savo) a vody v pomere 1:9. Kŕmidlo pred vsypaním krmiva dôkladne opláchneme čistou vodou a usušíme. Vodu na pitie jetiež potrebné vtákom pravidelne meniť za čistú , najlepšie každý deň. Kŕmenie vtáctva je veľmi zaujímavá, náučná a príjemná činnosť, ktorá Vás môže sprevádzať počas chladných zimných mesiacov. Preto dúfam, žetieto jednoduché rady pomôžu nielen začínajúcim ale aj pokročilým chovateľom vtákov. Ešte pripomeniem, že druhová skladba zimujúcich vtákov,ktoré sa nachádzajú na Vašom kŕmidle je podmienená viacerými faktormi. Najmä geografickou polohou, klimatickými podmienkami, skladbou avekom vegetácie ako aj jej rozlohou, krajinnou štruktúrou a to nielen v blízkosti Vášho bydliska, ale aj vo vašom regióne. Počas zimy Vás preto môženavštíviť aj niekoľko desiatok druhov vtákov a nasledujúci prehľad Vám, niektoré z nich priblíži.
 4. 4. Brhlík obyčajný / lesný – Wood Nuthatch (Sitta europaea) Výskyt Brhlík je rozšírený vo veľkej časti Eurázie. V SR najmä v listnatých a zmiešaných lesoch so starými stromami. Vo vyšších nadmorských výškach sa vyskytuje zriedkavo. Obýva aj záhrady a mestské parky. Spôsob života Brhlík je výrazne teritoriálny a od svojho hniezdiska sa nevzďaľuje. Vo svojom teritóriu ostáva aj v zime. Hniezdi v bútľavých stromoch alebo dutinách po ďatľoch. Veľký vletový otvor zmenšuje zmesou z hliny, slín a rastlinných vlákien. Hniezdi 2 razy do roka. Kladie najčastejšie 5-8 vajec, na ktorých sedí zhruba 14 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo po ďalších 22 - 25 dňoch a už vedia dobre lietať.Potrava Výskyt na SlovenskuBrhlík je predovšetkým stromový lezúň, potravu vyhľadáva v medzerách vkôre, alebo tesne pod kôrou stromov. V zime sa živí hlavne semenami. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 700 000 – 1 000 000Počet zimujúcich jedincov SR 1 500 000 – 3 000 000Počet párov EU 7 500 000 – 19 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 5. 5. Drozd čierny – Eurasian Blackbird (Turdus merula) Výskyt Pôvodne to bol lesný vták, ale jeho prispôsobivosť prostrediu vytvorenému človekom mu za posledných 100 rokov umožnila rozšíriť sa a využívať všetky možné biotopy. Rozoznávame lesné sťahovavé populácie a menej plaché a na zimu stále mestské populácie. Spôsob života Drozd čierny hniezdi prakticky na všetkých možných miestach poskytujúcich úkryt: na stromoch, kríkoch i budovách. Hniezdo - veľkú čašovitú stavbu z rastlinného materiálu spevneného blatom a vystlanú suchou trávou a lístím stavia samica. Drozdy môžu hniezdiť až 4-krát do roka, ale predačný tlak na ne je veľký. Mnohé hniezda padnú za obeť strakám a vevericiam a čerstvo vyletené mladé drozdy sú ľahkou korisťou domácich mačiek.Potrava Výskyt na SlovenskuPotravu drozda tvorí: hmyz, červy, zvyšky jedál, ovocie, semená a bobule. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 400 000 – 800 000Počet zimujúcich jedincov SR 80 000 – 160 000Počet párov EU 40 000 000 – 82 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ malý nárast celoročný výskyt
 6. 6. Drozd čvíkotavý / čvíkota – Fieldfare (Turdus pilaris) Výskyt Drozd čvíkotavý pochádza pôvodne zo svetlých riedkych lesov sibírskej tajgy. Na Slovensku sa vyskytuje v okolí riek, potokov a začal obsadzovať aj biotopy v intraviláne ľudských sídiel, najmä v parkoch, v obrábaných oblastiach, v sadoch a záhradách, ak je v blízkosti voda. Spôsob života Hniezdiť začína v máji. Hniezdo je umiestnené nekryto v rázsoche na strome, prípadne aj na zemi. Samica stavia masívne hniezdo z trávy, machu, konárikov a korienkov. Hniezdna kotlinka býva vystužená blatom a vystlaná je jemnou trávou. Samička znáša 5-6 na zelenkastom podklade hrdzavo-škvrnitých vajec veľkosti 28 x 20 mm. Inkubačný čas 13-14 dní, kŕmenie mláďat na hniezde 14 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuŽiví sa hmyzom a inými článkonožcami, červami, zriedkavejšie i drobnýmibezstavovcami, v zimných mesiacoch ovocím, bobuľami a semenamirastlín. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 10 000 – 20 000Počet zimujúcich jedincov SR 60 000 – 500 000Počet párov EU 14 000 000 – 24 000 000Populačný trend SR mierny nárastPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 7. 7. Slávik červienka – European Robin (Erithacus rubecula) Výskyt Rozšírená na celom území Slovenska od nížin až po hornú hranicu lesa, vzácne i vyššie, v kosodrevine až do 1 600 m. V prevažnej miere sťahovavá, zimuje v stredomorských krajinách, ale niekoľko jedincov pravidelne zimuje aj u nás. Spôsob života Obýva listnaté, zmiešané a ihličnaté lesy, parky s hustým krovinatým podrastom. Hniezdo stavia na zemi, alebo nízko nad zemou zväčša v polodutinách alebo aspoň sčasti je kryté. Hniezdi 2 razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je v apríli, druhého v júni. Znáša 5-6 na belavom podklade červenkasto-hnedo škvrnitých vajec veľkosti 19 x 14 mm. Inkubačný čas 13-14 dní, kŕmenie mláďat v hniezde 12-15 dní. Červienka je aktívna aj za šera a preto počuť jej spev medzi ostatnými spevavcami ako prvý ráno a ako posledný večer.Potrava Výskyt na SlovenskuNa jar a v lete zbiera rôzny hmyz, pavúky a iné bezstavovce, na jeseň saživí aj bobuľami rôznych drevín. Asi 80 % semien, ktoré prejdú zažívacímtraktom červienky, nestráca klíčivosť a takto napomáha šíreniu drevín. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 500 000 – 1 000 000Počet zimujúcich jedincov SR 1 000 – 10 000Počet párov EU 43 000 000 – 83 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ malý nárast celoročný výskyt
 8. 8. Ďateľ malý – Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) Výskyt Vyskytuje sa takmer na celom území, vo všetkých typoch lesov, prevažne však v nížinách a pahorkatinách. Súvislým vysokohorským lesom sa vyhýba. Je viazaný na odumierajúce a odumreté drevo. Spôsob života Stály vták, hniezdi v dutinách, ktoré si sám vytesáva. Hniezdi prevažne v starších listnatých lesoch do nadmorskej výšky 800 m, s výskytom suchých a usychajúcich stromov. Samica znáša 5 až 6 bielych vajec, na ktorých sedia obaja rodičia 11 dní a mláďatá kŕmia na hniezde tiež obaja rodičia ďalších 20 dní a po vylietnutí ich ešte 10 dní prikrmujú. Dutiny po ďatľovi veľkom obsadzuje veľa druhov vtákov. Preto je jeho výskyt veľmi dôležitý aj pre celkovú rozmanitosť hniezdičov.Potrava Výskyt na SlovenskuĎateľ malý sa živí predovšetkým živočíšnou potravou, hlavne hmyzom ajeho larvami, v zime konzumuje aj rôzne semená. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 2 000 – 4 000Počet zimujúcich jedincov SR 4 000 – 9 000Počet párov EU 450 000 – 1 100 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ neznámy celoročný výskyt
 9. 9. Ďateľ veľký / strakatý – Great Spotted Woodpecker (Dendrocopus major) Výskyt Vyskytuje sa takmer na celom území Slovenska vo všetkých typoch lesov, od nížinných až po vysokohorské. Bežne sa vyskytuje aj v mestách, v záhradách, na cintorínoch. Je to najpočetnejší druh ďatľa u nás. Zimné rozšírenie sa prakticky zhoduje s hniezdnym. Spôsob života Stály vták, hniezdi v dutinách, ktoré si sám vytesáva. Hniezdi v máji a júni raz ročne. Samica znáša 5 až 7 bielych vajec, na ktorých sedia obaja rodičia 12 až 13 dní a mláďatá kŕmia tiež obaja rodičia na hniezde 3 týždne. Dutiny po ďatľovi veľkom obsadzuje veľa druhov vtákov (rôzne spevavce, sýkorky, brhlíky, škorce a i.), preto je jeho výskyt veľmi dôležitý aj pre celkovú rozmanitosť hniezdičov.Potrava Výskyt na SlovenskuŽiví sa v dreve žijúcim hmyzom, ktorý vyďobáva spod kôry, ale ajsemenami dubu, borovice či smreka a to hlavne v zime Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 30 000 – 60 000Počet zimujúcich jedincov SR 70 000 – 150 000Počet párov EU 12 000 000 – 18 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 10. 10. Holub domáci – Domestic Pigeon (Columba livia f. domestica) Výskyt Holub domáci je potomok divo žijúceho holuba skalného (Columba livia). Na Slovensku veľmi známi vták, ktorý sa vyskytuje takmer na celom území republiky, ako aj po celom svete s výnimkou arktických oblastí. Žije zdivene a vyskytuje sa prevažne v blízkosti ľudských obydlí, hlavne v mestách. Spôsob života Stály vták, hniezdi na stromoch alebo budovách. Holuby vytvárajú trvalé páry, ktoré mnohokrát vydržia spolu po celý život. Hniezdenie sa môže opakovať dvakrát či trikrát v priebehu jedného roka. V sedení sa striedajú obaja rodičia. Znášku obsahujú vždy dve vajcia, z ktorých sa liahnu mláďatá po 17-18 dňoch. Úplne samostatné sú vo veku 30-35 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuŽiví sa výhradne rastlinnou potravou a nepohrdne rôznymi semenami,strukovinami, zrnom, orechmi, plodmi a rôznym organickým odpadomrastlinného pôvodu. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR –Počet zimujúcich jedincov SR –Počet párov EU 8 500 000 – 14 000 000Populačný trend SR –Populačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 11. 11. Hrdlička záhradná – Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto) Výskyt Hrdlička záhradná, ktorej pôvodnou vlasťou bola severná Afrika, západná Ázia sa v druhej polovici 20. storočia rozšírila do celej Európy a osídlila aj celé naše územie až do nadmorskej výšky 800 m. Žije v ľudských sídliskách a na ich okrajoch, v záhradách, sadoch, parkoch, cintorínoch, poliach, slatinách a strniskách. V lesoch sa nezdržiava. Spôsob života Hrdličky záhradné žijú v lete v pároch a svoje hniezdne rajóny majú ohraničené. Primitívne hniezdo si stavajú na stromoch. Biele vajíčka sú veľké 28 – 32 × 23 – 25 mm. Mláďaťa sa liahnu po 15 dňoch inkubácie a hniezdo opúšťajú po 12 – 14 dňoch. Hniezdia viackrát do roka, od marca do októbra, výnimočne aj v zime, najmä ak je mierna. V zime sa hrdličky často spájajú do veľkých kŕdľov.Potrava Výskyt na SlovenskuHrdlička sa živí semenami, miestami sa priživuje na potrave hydiny, alepožiera aj drobné plody a odpadky zo záhrad. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 40 000 – 80 000Počet zimujúcich jedincov SR 100 000 – 200 000Počet párov EU 4 700 000 – 11 000 000Populačný trend SR mierny nárastPopulačný trend EÚ stredný nárast celoročný výskyt
 12. 12. Chochláč severský – Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus) Výskyt Chochláč severský hniezdi na severe Škandinávie a vo východnej Európe v ihličnatých a brezových lesoch. K nám prilieta koncom jesene za potravou vo veľkých kŕdľoch. Okrem otvorenej krajiny ho môžeme pozorovať v mestách, parkoch a záhradách. Spôsob života Chochláče na Slovensku nehniezdia a zalietavajú k nám aby unikli pred tvrdou zimou na severe Európy. Hniezdo najradšej umiestňujú vysoko do borovicových stromov. Každý pár má vo svojom domovskom okrsku viac ako jedno hniezdo. Hniezdo má priemer 15 -18 cm a je vystlané jemnou trávou a machom. Samica znáša 5 - 6 bielych alebo zelenkastých škvrnitých vajec, na ktorých sedí 12 - 14 dní. Po vyliahnutí opúšťajú mláďatá hniezdo do 13 -15 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuChochláče severské sa živia bobuľami a ovocím. Pohybujú sa v kŕdľoch namiestach s úrodou bobúľ, ponechaných jabĺk na stromoch, trniek, plodovhlohu alebo imela. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 0Počet zimujúcich jedincov SR 10 000 – 100 000Počet párov EU 130 000 – 700 000Populačný trend SR –Populačný trend EÚ fluktuujúci zimný výskyt
 13. 13. Kôrovník dlhoprstý – Eurasian Tree-Creeper (Certhia familiaris) Výskyt Typický lesný druh, ktorý môžeme pozorovať vo všetkých druhoch lesov. Obľubuje však hlavne ihličnaté lesy alebo lesy vo vyšších nadmorských výškach s dostatkom starých stromov a s prevahou smreku a jedle. V zimnom období prilieta aj do miest. . Spôsob života Kôrovník hniezdi v dutinách stromov alebo pod odlúpnutou kôrou, či borkou zväčša len jeden krát do roka. Spodná časť hniezda obsahuje kúsky vetvičiek, ihličia, trávy alebo broky a vrstvu jemného materiálu mach, perie alebo pavučiny. V rozmedzí marca až júna kladie samička 5 - 6 bielych vajíčok s ružovkastými škvrnkami spravidla na širšom konci. Na znáške sedí len samička 13 -17 dní a po vyliahnutí mláďatá kŕmi ďalších 15 -17 dní, kým neopustia hniezdo.Potrava Výskyt na SlovenskuKôrovník sa živí prevažne bezstavovcami, ktoré vyhľadáva na kmeňochstromov. Svojim zahnutým zobákom vyberá zo štrbín v kôre najmä hmyz apavúky. V chladných mesiacoch nepohrdne ani semenami ihličnanov. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 100 000 – 150 000Počet zimujúcich jedincov SR 300 000 – 600 000Počet párov EU 5 700 000 – 11 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 14. 14. Streka čiernozobá / obyčajná – Black-billed Magpie (Pica pica) Výskyt Straku nás sú straky rozšírené po celom území. Najradšej obývajú otvorenú krajinu s roztrúsenými stromami, alejami, stromoradiami a pásmi krovín. Nevyhýbajú sa ani ovocným záhradám a malým lesíkom. Straky sú najčastejšie pozorované v nížinách a v stredných polohách do 900 m. Spôsob života Straky hniezdia v apríli až máji raz za rok. Hniezdo je veľké s priemerom 20 cm a hĺbkou 15 cm, zhora kryté často strieškou z vetiev, umiestnené vysoko na stromoch. Hniezdna kotlina je tvorená blatom a vystlaná jemným materiálom. Samice znášajú 6 – 7 zelenkastých husto tmavohnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedia samé asi 17 – 18 dní, mláďatá potom kŕmia obidvaja rodičia asi 22 – 27 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuV lete a na jeseň v potrave prevažujú rôzne plody (bobule, čerešne,hrušky) a semená, ktoré sú významné najmä v zime. V čase hniezdenia súto bezstavovce, červy, drobné stavovce, v mestách odpadky. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 30 000 – 60 000Počet zimujúcich jedincov SR 70 000 – 140 000Počet párov EU 7 500 000 – 19 000 000Populačný trend SR mierny nárastPopulačný trend EÚ stredný pokles celoročný výskyt
 15. 15. Sojka škriekavá / obyčajná – Eurasian Jay (Garrulus glandarius) Výskyt Sojka je rozšírená po celom území Slovenska po hornú hranicu lesa, uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy. Prevažne stály druh. Vyskytuje sa aj v rozsiahlejších mestských parkoch. Spôsob života Hniezdo je umiestnené vysoko na strome, väčšinou neďaleko od okraja lesa. Hniezdi v apríli až máji raz za rok. Plytké tanierovité hniezdo z vetvičiek, stoniek a korienkov je umiestnené v korunách stromov. Samice znášajú 5 – 6 zelenkastých, jemne hnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedia obidvaja rodičia 16 – 17 dní, mláďatá potom kŕmia asi 19 – 20 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuŽiví sa borovicovými semenami, žaluďmi, bukvicami, ovocím, väčšímhmyzom vrátane chrobákov, húsenicami, slimákmi a pavúkmi a nevyhýbasa ani požieraniu vajec a mláďat z hniezd menších lesných vtákov. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 15 000 – 30 000Počet zimujúcich jedincov SR 32 000 – 65 000Počet párov EU 6 000 000 – 13 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 16. 16. Mlynárka dlhochvostá – Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) Výskyt Na vhodných biotopoch hniezdi zriedkavo po celom území Slovenska, od nížin až do nadmorskej výšky 1 200 - 1 300 m. Je to druh lesov a krovinatých miest. Obýva listnaté a zmiešané lesy s podrastom, parky, porasty popri potokoch, záhrady atď. Spôsob života Stavia uzavreté vajcovité hniezdo, ktoré si buduje v rázsoche medzi vetvami stromov alebo v hustých kroch. Hniezdi dva razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je v apríli a druhého koncom mája až začiatkom júna. Znáša 7-10 na bielom podklade hrdzavočerveno škvrnitých vajec veľkosti 13 x 10 mm. Inkubačný čas je 12-14 dní, kŕmnie mladých v hniezde 15-20 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuŽiví sa prevažne hmyzom a pavúkmi a aj keď v zime požiera púčiky asemená. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 60 000 – 120 000Počet zimujúcich jedincov SR 200 000 – 400 000Počet párov EU 5 000 000 – 12 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 17. 17. Oriešok hnedý / obyčajný – Winter Wren (Troglodytes troglodytes) Výskyt Rozšírený druh na vhodných miestach po celom území Slovenska. Vyskytuje sa od nížin až po hornú hranicu lesa. Stály a prelietavý. Obýva lesy v blízkosti potokov a vodných nádrží bohaté na hustý, spletitý podrast s vlhkou pôdou. Spôsob života Hniezdi v brehoch a priekopách, často vo vývratoch, medzi koreňmi stromov. Samček stavia guľaté hniezdo s bočným vchodom, umiestnené v poraste brečtana, dutinách stromov alebo múrov. Oriešok má silný sklon k polygamii. Hniezdi dva razy do roka, prvý raz v apríli až v máji, druhý raz v júni až v júli. Samička znáša 5-7 na bielom podklade veľmi jemne červenkasto škvrnitých vajec veľkosti 16 x 12 mm. Inkubačný čas 14-16 dní, kŕmenie mláďat v hniezde 15-17 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuPotravou orieška je hmyz a iné článkonožce, na jeseň aj plody. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 100 000 – 200 000Počet zimujúcich jedincov SR 200 000 – 400 000Počet párov EU 20 000 000 – 50 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ malý nárast celoročný výskyt
 18. 18. Glezg hrubozobý / obyčajný – Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) Výskyt Glezgy sa vyskytujú takmer na celom Slovensku, hlavne v listnatých lesoch, do ihličnatých lesov nezasahuje. Môžu sa vyskytnúť aj v zmiešaných lesoch, ale s prevahou listnatých stromov. Z listnatých spoločenstiev preferujú hlavne bučiny, ale vyskytujú sa tiež v jelšovo - vŕbových porastoch blízko riek. Spôsob života Hniezdenie prebieha v máji a náhradné hniezdenie sa môže posunúť až do júna. Hniezdo v tvare plytkej misky vystlané srsťou stavia samica. Tá znáša okolo 5 vajíčok modro-šedej farby, kde sa vyskytujú šedé a olivové škvrny a čiary, pričom počet škvŕn je hustejší na tupom konci vajíčka. Inkubácia vajíčok trvá 11 -14 dní a ďalších 10 -14 dní trvá starostlivosť na hniezde.Potrava Výskyt na SlovenskuPotrava je prevažne rastlinná. Sú to predovšetkým semená hlohu, hrabu,tisu, javoru, takisto dužinaté plody, hlavne kôstky ako sú čerešne, slivky ainé. Menej sú v potrave zastúpené chrústy a chrobáky. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 110 000 – 220 000Počet zimujúcich jedincov SR 200 000 – 500 000Počet párov EU 2 400 000 – 4 200 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 19. 19. Hýľ lesný – Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) Výskyt Naše populácie sa vyskytujú v horských lesoch po celom území Slovenska, približne od výšky 500 m, až po hornú hranicu lesa a veľmi zriedkavo sa vyskytuje aj v dolnom pásme kosodreviny. V mimohniezdnom čase je častým hosťom v údoliach a v nížinách. Spôsob života Hniezdi na stromoch. Hniezdo stavia samica. Má tvar plytkej misy a mate­riálom sú konáriky, mach a lišajníky. Vždy býva dobre vpletené do hustého stromčeka alebo kríka. Začiatok hniezdenia je v máji. Samička znáša 4-5 vajec; na svetlomodrom podklade sú červeno až tmavohnedo škvrnité, veľkosti 20 x 15 mm. Zahrievanie vajec 13-14 dní, kŕmenie mláďat na hniezde 12-16 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuHýľ sa živí semenami, plodmi a púčikmi drevín. Mláďatá kŕmi hmyzom. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 70 000 – 120 000Počet zimujúcich jedincov SR 200 000 – 400 000Počet párov EU 7 300 000 – 14 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný letný výskyt zimný výskyt
 20. 20. Pinka lesná / obyčajná – Chaffinch (Fringilla coelebs) Výskyt Je to azda náš najhojnejší malý vták rozšírený od nížin až po hornú hranicu lesa. Sťahovavý druh. Mnohé jedince, naj­mä staršie samce, však zostávajú po celú zimu. Obýva lesy všetkých druhov, ale aj parky, záhrady, otvorené polia s stromami. Spôsob života Hniezdi dva razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je koncom apríla až v máji, druhého v júni. Väčšinou je umiestené vysoko v kroch či na strome vo vidlici konárov. Má tvar hlbokého a usporiadaného kalicha. Samička znáša 4-6 vajec bledo-modrastej, sivohnedej alebo červenohnedej farby s červenohnedými škvrnkami, čiaročkami a bodkami, veľkosť 19x14 mm. Inkubačný čas 12-13 dní, kŕmenie mláďat v hniezde 12-14 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuV potrave prevažujú semená a plody, v menšej miere hmyz. Potrava tohtodruhu sa mení v závislosti od ročného obdobia. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 3 000 000 – 5 000 000Počet zimujúcich jedincov SR 10 000 – 50 000Počet párov EU 130 000 000 – 240 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 21. 21. Pinka severská / ikavec – Brambling (Fringilla montifringilla) Výskyt Pinka žije v svetlých ihličnatých a brezových lesoch Škandinávie a severovýchodnej Európy od mája do augusta. V zime sa túla po celej Európe, jej rozšírenie je závislé najmä od dostupnosti hlavnej potravy - bukvíc. V niektorých rokoch môže na Slovensku úplne chýbať, inokedy k nám prilieta v húfoch obsahujúcich obrovský počet jedincov. Spôsob života Pinka severská hniezdi raz do roka. Svoje hniezdo Umiestňuje do vidlice stromov a exteriér hniezda maskuje machom alebo lišajníkmi Znáša 4 - 9 červenkastých až modrastých vajec s tmavými škvrnami.Potrava Výskyt na SlovenskuU nás sa pinky živia najmä dužinatými plodmi drevín a semenami. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 0Počet zimujúcich jedincov SR 300 000 – 2 000 000Počet párov EU 13 000 000 – 22 000 000Populačný trend SR –Populačný trend EÚ stabilný zimný výskyt
 22. 22. Stehlík čížavý / čížik – Eurasian siskin (Carduelis spinus) Výskyt Čížik obýva ihličnaté lesy, najmä smrekové s prirodzenými čistinkami, prípadne rúbaniská obklopené starými smrekmi. Zriedkavejšie sa vyskytuje v zmiešaných a výnimočne v listnatých lesoch. V mimohniezdnom období, keď sa stehlíky túlajú, ich možno nájsť aj v jelšových a brezových lesoch. Spôsob života Hniezdo stavia samička vysoko v korune (5-25 m), na bočných konároch smrekov. Býva dobre ukryté. Materiálom sú lišajníky, mach, korienky, stebielka. Vnútro je vystlaté srsťou, perím, alebo i rastlinnou vlnou. Na 4-6 vajciach sedí iba samica 13-15 dní. Samec ju kŕmi. O mláďatá sa starajú obaja rodičia a zostávajú v hniezde asi dva týždne.Potrava Výskyt na SlovenskuPotravou čížikov sú semená drevín a bylín, uprednostňujú semenásmrekov, jelší a briez. Mláďatá kŕmia spočiatku hmyzom, neskôrsemenami zmäkčenými v hrvole. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 20 000 – 40 000Počet zimujúcich jedincov SR 100 000 – 300 000Počet párov EU 10 000 000 – 18 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ fluktuujúci zimný výskyt celoročný výskyt
 23. 23. Stehlík konopiar / konôpka – Eurasian Linnet (Carduelis cannabina) Výskyt Na vyhovujúcich biotopoch je rozšírený po celom území Slovenska od nížin až do výšky asi 1 300 m. Najhojnejšie však hniezdi v nížinách a v pahorkatinách, vyššie je už zriedkavejší. Stály a prelietavý. Obýva otvorenú kriačinami porastenú krajinu, suché krovinaté stráne, parky, záhrady a okraje hôr. Spôsob života Hniezdi v kriakoch 2-3 razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je v apríli, druhého koncom mája, tretieho v júli. Samička znáša 4-6 vajec; na modrastom alebo zelenkastom podklade sú hrdzavohnedo škvrnité, veľkosti 17x13 mm. Inkubačný čas 11-14 dní, výchova mláďat v hniezde 12-14 dní. Živý sa prevažne semenami rastlín.Potrava Výskyt na SlovenskuŽivý sa prevažne semenami rastlín. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 40 000 – 60 000Počet zimujúcich jedincov SR 1 000 – 10 000Počet párov EU 10 000 000 – 28 000 000Populačný trend SR mierny poklesPopulačný trend EÚ stredný pokles celoročný výskyt
 24. 24. Stehlík pestrý / obyčajný – European Goldfinch (Carduelis carduelis) Výskyt Rozšírený vo vyhovujúcich biotopoch po celom území Slovenska od nížin až do výšky 1 000 m. Hojne sa vyskytuje najmä v nížinných oblastiach, s nadmorskou výškou jeho hustota klesá. Stály a prelietavý. Obýva otvorenú krajinu s riedkymi porastmi stromov, záhrady, parky, stromoradia, porasty popri potokoch. Spôsob života Hniezdi na stromoch dva razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je koncom apríla až v máji, druhého v júni. Miskovité hniezdo stavia samica na stromoch pri koncoch konárov. Samička znáša 5-6 vajec; na modrasto-bielom podklade s červenkasto-hnedými škvrnkami veľkosti 17x12 mm. Inkubačný čas 13-14 dní, výchova mláďat v hniezde 14-15 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuStehlík pestrý patrí k semenožravým vtákom, o čom svedčí i jeho masívnykrátky kužeľovitý zobák, ktorý mu umožňuje lúskať semená rastlín. Vjarnom období si pochutnáva i na kvetoch vŕby a hmyze. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 100 000 – 150 000Počet zimujúcich jedincov SR 200 000 – 600 000Počet párov EU 12 000 000 – 29 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ malý nárast celoročný výskyt
 25. 25. Stehlík zelený / zelienka – European Greenfinch (Carduelis chloris) Výskyt Stehlík zelený patrí k stálym vtákom, pozorovať ho môžeme celoročne. Zelienka obýva okraje lesov, stromami lemované ulice a často navštevuje i parky a záhrady, kde z kŕmidiel odháňa ostatné malé vtáky. Spôsob života Na tokanie, spev a hniezdenie využíva vysoké stromy. Hniezdo býva umiestené v kroví alebo na strome väčšinou vo výške okolo 2 m v rázsoche blízko kmeňa a má tvar hlbokej čaše z trávy a machu, vystlanej korienkami a srsťou. Spôsob rozmnožovania tohto druhu, skladba potravy i výskyt je podobný ako u stehlíka pestrého.Potrava Výskyt na SlovenskuPočas hniezdneho obdobia kŕmia dospelé vtáky mlá­ďatá hlavne hmyzom,ale hlavnou zložkou potravy zelienok sú semená, niektoré druhy hmyzu apuky bylín a stromov. Požierajú aj plody tisu, brečtana a jelše. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 100 000 – 130 000Počet zimujúcich jedincov SR 100 000 – 300 000Počet párov EU 14 000 000 – 32 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 26. 26. Strnádka žltá / obyčajná – Yellowhammer (Emberiza citrinella) Výskyt Rozšírená je po celom území Slovenska od nížin až do výšky asi 1200 m. Stála a prelietavá. Obýva otvorenú krajinu s roztrúsenými kriačinami, poľné lesíky, okraje lesov, stromoradia, okraje železničných tratí, mladé borovicové monokultúry, úhory, hospodárske dvory. Spôsob života Hniezdi na zemi dva razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je v apríli. Kalichovité hniezdo je zhotovené zo stoniek trávy a machu a vystlané srsťou a jemnou trávou. Stavia ho samica nízko nad zemou alebo priamo na nej v hustej vegetácii. Znáša 4-5 vajec veľkosti 21 x 15 mm; základná farba je belavá s popolavými, tmavohnedými až čiernymi škvrnkami. Inkubačný čas je 12-14 dní, kŕmenie mláďat na hniezde 12-14 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuPotrava strnádky žltej sa skladá z červov, hmyzu, pa­vúkov a výhonkovrastlín, hlavnou zložkou, predovšet­kým v zime, sú však rôzne semená abobule. Loví aj chlpaté húsenice, ktorým sa iné vtá­ky vyhýbajú. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 800 000 – 1 500 000Počet zimujúcich jedincov SR 800 000 – 1 500 000Počet párov EU 18 000 000 – 31 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ malý pokles celoročný výskyt
 27. 27. Sýkorka belasá – European Blue Tit (Parus caeruleus) Výskyt V nižších polohách je po sýkorke veľkej druhým najhojnejším druhom. Rozšírená je po celom území Slovenska. Stála a prelietavá. Obýva najmä listnaté lesy, oveľa menej ihličnaté. Jej biotopom sú aj parky a sady. Spôsob života Hniezdi 2 razy do roka. Prvý raz hniezdi v apríli až začiatkom mája, druhý raz v júni. Hniezdo stavia v dutinách stromov alebo v puklinách múrov. Sa­motné hniezdo je z machu a trávy a vystlané je srsťou a perím. Znáša 10-13 bielych, bledočerveno škvrnitých vajec veľkosti 15 x 11 mm. Inkubačný čas 12-14 dní. Liahnutie prvých mláďat je načasované tak, aby sa krylo s objavením sa húseníc počas skorej jari. Mláďatá v hniezde kŕmia rodičia 17-18 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuPotravu tvoria hlavne vošky, pavúky a húsenice, menej ovocie a semená. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 700 000 – 1 400 000Počet zimujúcich jedincov SR 1 500 000 – 3 000 000Počet párov EU 20 000 000 – 44 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 28. 28. Sýkorka chochlatá – Crested Tit (Parus cristatus) Výskyt Spravidla nehojne, ale dosť rozšírená v ihličnatých porastoch po celom území Slovenska od nižších polôh až po hornú hranicu lesa. Stála a prelietavá. Spôsob života Hniezdo si vydlabáva väčšinou do spráchniveného dreva, ale využíva i dutiny po ďatľoch alebo hniezdne búdky. Patrí k stálym vtákom, iba zriedka sa sťahuje ďalej od hniezda. Hniezdne páry zostávajú spolu po celý život. Mladé vtáky sa pária prednostne s ovdovenými dospelými vtákmi. Hniezdi dva razy do roka od marca do júla. Samica znáša šesť až desať bielych vajec s hrdzavohnedými škvrnami, na ktorých sedí 14 – 15 dní. Po vyliahnutí sú mláďatá kŕmené rodičmi 15 – 18 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuŽiví sa hmyzom vo všetkých štádiách, v jesennom a zimnom období ajsemenami smrekov a jedlí. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 25 000 – 50 000Počet zimujúcich jedincov SR 80 000 – 150 000Počet párov EU 6 100 000 – 12 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stredný pokles celoročný výskyt
 29. 29. Sýkorka lesklohlavá / hôrna – Marsh Tit (Parus palustris) Výskyt Žije v listnatých a zmiešaných lesoch na celom území Slovenska, hlavne v dubových, bukových a zmiešaných lesoch. Zdržiava sa v nížinách a vlhkých listnatých lesoch, parkoch a záhradách. Spôsob života Ide o monogamný druh. Hniezdia raz ročne od apríla do júla a to najčastejšie v štrbinách a dutinách stromov, alebo vo vtáčích búdkach, ktoré vystieľa machom, chlpmi a perím. V jednej znáške je 5 - 9 vajec, na ktorých samička sedí 14 - 16 dní. Samec je pomáha s kŕmením mláďat, ktoré sú plne operené po 18 - 21 dňoch. Najvyšší zaznamenaný vek je 11 rokov a 11 mesiacov.Potrava Výskyt na SlovenskuNa jar a v lete sa živí hmyzom, pavúkmi, neskôr v chladnejšom období súto semená, ktoré si ukladá do zásob pod zem, medzi listy alebo podmachy a lišajníky na stromoch. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 80 000 – 160 000Počet zimujúcich jedincov SR 200 000 – 500 000Počet párov EU 3 000 000 – 6 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stredný pokles celoročný výskyt
 30. 30. Sýkorka uhliarka – Coal Tit (Parus ater) Výskyt Jej výskyt je viazaný na vlhké ihličnaté lesy. Je najmenšou európskou sýkorkou a vôbec aj jedným z najmenších vtákov Európy. Svojmu domovskému okrsku je verná a opúšťa ho len za nepriaznivých podmienok. Spôsob života Uhliarka hniezdi raz ročne. Obľubuje hniezdiť v hnijúcich pňoch, často veľmi nízko pri zemi. Často hniezdi v dierach v zemi, v opustených norách myší a králikov. Rovnako nepohrdne opustenými hniezdami strák a iných veľkých vtákov alebo v úkrytmi veveríc. Ako stavebný materiál používa mach, srsť a trávu spojené dohromady. V máji kladie uhliarka 7 - 11 bielych vajíčok s červenými škvrnkami. .Potrava Výskyt na SlovenskuŽivý sa bukvicami, semenami zo šišiek jedle a smrekovca, ako aj jelše abrezy. Často navštevuje záhrady kde vyhľadáva hlavne slnečnicovésemienka. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 250 000 - 500 000Počet zimujúcich jedincov SR 800 000 - 1,500 000Počet párov EU 12,000 000 - 29,000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný zimný výskyt celoročný výskyt
 31. 31. Sýkorka bielolíca / veľká – Great Tit (Parus major) Výskyt Pôvodne dávala prednosť listnatým lesom, ale dnes žije aj v parkoch a záhradách a veľmi dobre sa naučila využívať vo svoj prospech blízkosť ľudí. U nás hniezdi v podstate na celom území, ale so stúpajúcou nadmorskou výškou sa početnosť znižuje. Spôsob života Prirodzené hniezdenie je v dutinách stromov. Hniezdo stavia iba samica a potom do neho kladie okolo desať vajíčok, ktoré vážia asi 1,6 g a sú červenohnedo bodkované na bielom podklade. Na vajciach sedí iba samička, ktorú samec kŕmi. Dĺžka sedenia je 12 až 16 dní, potom obidvaja rodičia 14 až 23 dní kŕmia mláďatá na hniezde a ďalších 8 až 14 dní sú mláďatá kŕmené po vyvedení z hniezda. Sýkorky veľké často hniezdia dvakrát v jednej sezóne.Potrava Výskyt na SlovenskuPočas leta sa živí prevažne živočíšnou potravou. Hlavnú zložku tvorí hmyzv rôznych vývojových štádiách. Na jeseň a v zime vyhľadávajú olejnatésemená slnečnice a buku, orechy a niekedy aj semená hrabu. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 1 500 000 – 3 000 000Počet zimujúcich jedincov SR 4 000 000 – 8 000 000Počet párov EU 46 000 000 – 91 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stabilný celoročný výskyt
 32. 32. Vrabec domový / domáci – House Sparrow (Passer domesticus) Výskyt Vrabca domového možno nájsť všade v susedstve člo­veka, od mestských ulíc až po najmenšie chaty v odľah­lých oblastiach. Spôsob života Uzavreté hniezdo býva postavené v dutine alebo pukline budov, stromov, útesov alebo hlboko medzi brečtanom. Práve tak sa môže nachádzať aj v základoch havraních hniezd a hniezd veľkých druhov vtákov - bocianov, dravých vtákov a pod. Hniez­do je postavené z trávy, korienkov a často aj kúskov špagátov, starého papiera a látky. Hniezdo je vystlané jemnou srsťou, vlnou a perím. Vrabec môže mať ročne 2-4 znášky. V jednom znáška môže obsahovať 5-6 škvrnitých vajec s priemerom 2 cm. Na vajciach sa striedajú obidvaja rodičia 14 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo už ako 17 denné.Potrava Výskyt na SlovenskuV lete sa potrava vrabcov skladá z drobného hmyzu a pavúkov, výhonkovrastlín a pukov kvetov a ovocných stromov. Môžu sa živiť všetkýmiodpadkami, no hlavne semenami, či už z kŕmidla alebo voľne zo záhrady. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 1 200 000 – 1 800 000Počet zimujúcich jedincov SR 3 000 000 – 6 000 000Počet párov EU 63 000 000 – 130 000 000Populačný trend SR mierny poklesPopulačný trend EÚ stredný pokles celoročný výskyt
 33. 33. Vrabec poľný – Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) Výskyt Na Slovensku sa vyskytuje celoročne. Žije v otvorenej krajine na okrajoch lesov, v brehových zárastoch a v záhradách. Zdržiava sa i v okolí ľudských sídlisk, i keď je plachší ako vrabec domový. Spôsob života Hniezdo v dutine stromu alebo múru si zabezpečuje už od jesene, spočiatku ho však využíva iba na spanie. Stavajú ho obaja partneri. Hniezdi od apríla do augusta dva až tri razy do roka. Samica znáša naraz päť až šesť vajec, na ktorých sedí 12 – 13 dní. Po vyliahnutí mláďat ich rodičia kŕmia 16 dní.Potrava Výskyt na SlovenskuVrabec poľný sa živý hlavne rastlinnými časťami, najmä semenami, ktoréhľadá prevažne na strniskách. V menšej miere sa živí i hmyzom. Pre prehratie klikni na ikonuPočetnosť druhu To play click on the iconPočet hniezdiacich párov SR 300 000 – 600 000Počet zimujúcich jedincov SR 800 000 – 1 500 000Počet párov EU 26 000 000 – 48 000 000Populačný trend SR stabilnýPopulačný trend EÚ stredný pokles celoročný výskyt
 34. 34. chochláčovité kôrovníkovité strnádkovité krkavcovité sýkorkovité holubovité brhlíkovité drozdovité vrabcovité pinkovité ďatlovité Naspäť na čeľaď úvod krmivo slnečnica čierna, 1. pásikavá ● ● ● ● ● ● ● rôzne druhy 2. orechov ● ● ● 3. loj, slanina, tuk ● ● ● ● ● 4. repka olejná ● 5. mak ● 6. pšenica ● ● ● 7. jačmeň ● ● ● 8. proso ● ● ● ● 9. drvená kukurica ● ● ●10. ovsené vločky ● ● ● ● ● ●11. ovocie, plody ● ● ●
 35. 35. V prípade, že na kŕmidle spozorujete iné druhy vtákov aké sú uvedené v kompiláte a viete ichidentifikovať, pridajte prosím komentár s názvom druhu. Pomôžete tak rozšíriť databázu kompilátu. Za Vašu pomoc ďakujem!V chladných zimných mesiacoch Vám prajem veľa zážitkov a príjemne strávených chvíľ pri prikrmovaní a starostlivosti o operencov. Dátum publikácie 06. 12. 2012

×