Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Similar to Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien (20)

More from Økologisk Landsforening (20)

Advertisement

Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien

  1. 1. MERE LOKALT SAMARBEJDE KAN LØFTE ØKOLOGIEN Danmark er verdens førende økologination. 10 % af det samlede fødevaresalg er nu økologisk. Dét kan vi være stolte af. Men samtidig står vi over for et paradoks. På den ene side har økologien medvind i sejlene, på den anden side har vi nået grænsen for, hvor meget EU vil tillade, at Ø-mærket kan udvikle sig. Landbruget, samfundet og kloden er udfordrede, og som konsekvens stiller forbrugerne nye krav. I Økologisk Landsforening vil vi videre med økologi, og vi ser lokalt samarbejde om økologi som en af vejene hertil. LOKALE INITIATIVER PIBLER FREM Økologiens udvikling har altid været drevet frem af initiativer på landbrug og virksomheder. Og som forening oplever vi, at mængden af initiativer stiger i takt med økologiens fremgang. I Vejle samarbejder kommune og borgere fx om naturplejeforatbevarebiodiversiteteninaturen.ILejreerengruppegrønsagsproducentergåetsammenoghardannet et grøntsagskonsortium, så de nemmere kan producere og afsætte deres produkter – både lokalt og i København. FORENINGEN OMORGANISERER FOR AT BAKKE OP FremadrettetønskerØkologiskLandsforeningihøjeregradunderstøttelokaleinitiativerogudbrededegodeerfaringer. Derforharvifraårsskiftetomorganiseretos,såvierendnubedrerustettilatbakkeopomvoresmedlemmersinitiativer. Med disse ord ønsker vi at inspirere til, hvordan du via samarbejde lokalt kan udvikle økologi. Og vi ønsker at gøre opmærksom på, at der er hjælp at hente i foreningen. Derudover vil vi rigtig gerne høre om dine idéer til lokale initiativer. Sådan udvikler vi økologien, så det kan mærkes – også lokalt. Udvikling af økologi
  2. 2. DER ER MEGET I GANG OG DER ER HJÆLP AT HENTE BRUG FOR MERE VIDEN? På okologi.dk og okologi.dk/landbrug/raadgivning/raadgivningstilbud-fra-oekologisk-landsforening kan du hente meget mere information. Du er også altid velkommen til at kontakte os på 87 32 27 00 eller skrive til os på info@okologi.dk Foreningen understøtter allerede nu medlemmers mangfoldige lokale samarbejder, ligesom vi udvikler nye, samler kendt viden og gør den lettilgængelig, så det er nemt at finde redskaber til at skabe og fastholde de gode og vigtige samarbejder. Der er tale om både service til medlemmer og nye rådgivningsydelser. Her får du en smagsprøve og kontaktinfo, hvis du vil vide mere: SAMMEN OM AFSÆTNING Der er mange fordele ved at gå sammen med andre producenter om at afsætte varer. Hvis du har lyst til at etablere direkte salg af dine produkter i samarbejde med andre, så kan vi rådgive dig om lovgivning, forretningsudvikling og opstart, hvad enten det er etablering af gårdbutikker eller direkte salg til lokale aftagere. Kontakt Bjarne Hansen T: 21 15 87 06 / M: bh@okologi.dk SAMMEN OM PRODUKTION OG EJERSKAB Flere landmænd er begyndt at afprøve forskellige modeller for samarbejde og nye ejerformer. Har du mod på at gå i samme ret- ning, kan foreningen hjælpe med at understøtte lokale samarbej- der mellem landmænd, herunder at finde gode samarbejdspart- nere, udarbejde kontrakter, beregne økonomi og sætte struktur på samarbejder, så de kan blive gode og langvarige. Kontakt Bjarne Hansen T: 21 15 87 06 / M: bh@okologi.dk INDKØBS- OG SALGSKONSORTIER Bedre afsætningsmuligheder, store indkøbsaftaler og vidensop- bygning er fordele, som flere og flere småproducenter opnår ved at indgå i lokalt fællesskab og samarbejde. Hos Økologisk Lands- forening kan du få hjælp til etablering og professionalisering af foreninger. Kontakt Hans Bach-Lauritsen T: 61974902 / M: hba@okologi.dk FØDEVAREFÆLLESSKABER Over hele landet er landmænd og forbrugere gået sammen om at skaffe lokale, økologiske fødevarer til fair priser gennem et arbej- dende fællesskab. Vil du også starte et fødevarefællesskab i dit lokalområde, kan du få rådgivning herom i Økologisk Landsforening. Kontakt Hans Bach-Lauritsen T: 61974902 / M: hba@okologi.dk SAMMEN OM NATURPLEJE Flere steder i landet er landmænd, kommuner og borgere gået sammen om at lave naturpleje. Vil du også i gang med at dri- ve græsningslaug, så har foreningen mange nyttige erfaringer, spændende inspiration og viden om opstart og drift af økologiske græsningslaug. Kontakt Iben A. Christiansen T: 61 97 49 09 / M: ic@okologi.dk SAMMEN OM RENERE VAND 24 kommuner er allerede i gang med at skabe økologisk landbrug på arealer, der ligger oven på kommunens drikkevandsressour- cer. Som borger kan du, alene eller i fællesskab med andre, lægge pres på lokalpolitikerne til i højere grad at lave tiltag, der beskyt- ter natur- og drikkevandsområder. Økologisk Landsforening har god erfaring med, hvordan du kan påvirke på lokalt niveau og deler gerne ud af erfaringer via gode cases. Kontakt Peter Søndergaard T: 61 97 49 03 / M: petrus@okologi.dk SAMMEN OM MERE ØKOLOGI I KOMMUNEN Flere og flere kommunale køkkener bliver omlagt til økologisk. Hvis du vil have mere økologi i din kommune, kan du alene, eller sammen med lokale medborgere, gå i dialog med kommunalpo- litikerne og kommunale institutioner. Økologisk Landsforening har god erfaring med, hvordan du kan påvirke på lokalt niveau og deler gerne ud af erfaringer via cases. Kontakt Tanja Arnber Hansen T: 61 97 49 08 / M: tah@okologi.dk SÆT DAGSORDENEN I DIN KOMMUNE Din indflydelse på Kommunalvalg 2017 er ikke begrænset til et kryds på stemmesedlen. Brænder du for at få mere økologi i din kommune, kan du påvirke allerede nu. Økologisk Landsforening giver gerne tips til, hvordan du alene, eller i fællesskab med an- dre i lokalområdet, kan påvirke via dialog med lokalpolitikere. Kontakt Tanja Arnber Hansen T: 61974908 / M: tah@okologi.dk

×