Advertisement

Klimatiltag #21

Økologisk Landsforening
Jul. 25, 2017
Klimatiltag #21
Upcoming SlideShare
Klimatiltag 13Klimatiltag 13
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Klimatiltag #21

  1. 21 JORD OG PLANTER NEDMULD HALMEN VIRKNING Når du efterlader hal­- men på marken, vil 16 % af den snittede mængde halm omdan­ nes til humus. Du sparer atmo- sfæren for 3,7 kg CO2, hver gang du binder ét kilo kulstof i jorden. Gødningsværdien af halmen vil som regel overstige den pris, halmen kan indbringe ved salg. Nedmuldning af halm øger kulstof- bindingen i jorden. Foto Erik Kristensen. ØKONOMI Alternativ værdi af halm og omkostninger til snitning må påregnes. Værdien af halm udgør typisk 50 øre/kg. Omkostning til snitning er ca. 75 kr./ha. I PRAKSIS Erik Kristensen på Varhedegård ved Aulum snitter al sin halm for at gøre sin sandjord mere frugtbar. Erik Kristensen har er- faret, at halmen har stor betydning for jordens vandholdende evne og for høstudbyttet. Frøgræs er hovedafgrøden på ejendommen, og snittet halm fra frøgræsset fungerer godt til nedmuldning, idet halmen dækker af for ukrudtet mellem afgrøderne og sikrer en ren mark. Kravet er, at snitteren spreder halmen jævnt, og så gør brakslå- ningsmaskinen også sit, når marken slås lige efter høst af dæksæden. FAKTA Tør halm indeholder 85 % tørstof. Kulstofindholdet i halm ud- gør 45 % af tørstofindholdet. Halmmængden i kilo fra en kornafgrøde udgør 50-90 % af kerneudbyttet. Seksten procent af halmens kulstof vil ind­lejres i humus. Det har ingen betydning på den langsigtede kulstofindlejring i jorden fra halm, om halmen nedmuldes eller ef- terlades på jorden. Dyrkning af langstrået korn vil øge den mængde halm, der kan nedmuldes. F.eks. kan halmudbyttet i ølandshvede og vårtriticale være op til 40 % højere end i andre korntyper. KOM I GANG Kontakt din økologirådgiver. KLIMAEFFEKT: 61 KG KULSTOF/HA BINDES I JORDEN VED ET HALMUDBYTTE PÅ 1.000 KG/HA, SOM EFTERLADES EFTER HØST, HVILKET SVARER TIL 226 KG CO2/HA
Advertisement