เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><ul><li>พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก คาดคะเนว่าเมื่อห้าแส...
นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศ...
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. เทคโนโลยีสารส...
ผลงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น </li></ul><ul><li>2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม...
<ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน  บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้...
 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ <ul><li>1.CPU ( Central Processing Unit ) หน่วยประมวลผลกลาง เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำง...
<ul><li>4 . Graphic card เป็นส่วนการแสดงผลช่วยให้จอภาพแสดงภาพอย่างต็มที่ </li></ul><ul><li>5. Sound card เป็นตัวกลางใน...
<ul><li>10.  Floppy drive ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>11. ฮาร์ดดิสก์ ( Hard Disk ) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล...
จัดทำโดย  <ul><li>1. นาย ชนสรณ์ ชำนาญเพชร เลขที่ 10 ม .6/2 </li></ul><ul><li>2. นาย อลงกรณ์ ญาณประภาศิริ เลขที่ 31 ม...
<ul><li>The End… </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีสารสนเทศ

301 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><ul><li>พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว จนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul>
 3. 3. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ </li></ul>
 4. 4. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ </li></ul><ul><li>1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน </li></ul><ul><li>2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย </li></ul><ul><li>3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ </li></ul><ul><li>4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ </li></ul>
 5. 5. ผลงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น </li></ul><ul><li>2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส </li></ul><ul><li>3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน </li></ul><ul><li>4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ </li></ul><ul><li>6. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม </li></ul>
 6. 6. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป </li></ul>
 7. 8. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ <ul><li>1.CPU ( Central Processing Unit ) หน่วยประมวลผลกลาง เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำกรประมวลผลข้อมูล </li></ul><ul><li>2. Power suppy คือหม้อแปลงไฟฟ้าของระบบ </li></ul><ul><li>3. Fan พัดลมระบายความร้อนที่ติดมากับเคสไม่ค่อยมีในทุกเครื่องส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับ power suppy </li></ul><ul><li>4. Graphic card เป็นส่วนการแสดงผลช่วยให้จอภาพแสดงภาพอย่างต็มที่ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>4 . Graphic card เป็นส่วนการแสดงผลช่วยให้จอภาพแสดงภาพอย่างต็มที่ </li></ul><ul><li>5. Sound card เป็นตัวกลางในการควบคุมการทำงานเกี่ยวกับเสียง </li></ul><ul><li>6. Fax modem ใช้รับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต </li></ul><ul><li>7. Expansion slot เชื่อมต่อกับการ์ดต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>8. แรม ( RAM )   เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลและโปแกรมขณะที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล </li></ul><ul><li>9. ซีดีรอม ( CD - ROM ) เครื่องขับคอมแพคดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูล บนแผ่นซีดี มีความสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก </li></ul>
 9. 10. <ul><li>10. Floppy drive ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>11. ฮาร์ดดิสก์ ( Hard Disk ) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลและโปรแกรม ภายในจะมีข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ บรรจุอยู่ </li></ul><ul><li>12. Chipset ควบคุมการทำงาน รับส่งข้อมูล และช่วยในการประมวลผลของระบบ </li></ul><ul><li>13. เมนบอร์ด ( Mainboard ) หรือแผงวงจรหลัก ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟล็อปปี้ดิสก์ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง เป็นต้น </li></ul>
 10. 11. จัดทำโดย <ul><li>1. นาย ชนสรณ์ ชำนาญเพชร เลขที่ 10 ม .6/2 </li></ul><ul><li>2. นาย อลงกรณ์ ญาณประภาศิริ เลขที่ 31 ม .6/2 </li></ul>
 11. 12. <ul><li>The End… </li></ul>

×