Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tasarım

305 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tasarım

  1. 1. Öğrencileri derse hazırlamak, seçici algılarını harekete geçirecek, öğrenecekleriile ilişkili bilgileri işleyen belleklerine getirebilmek için geçirilen süreçtir.Tabloyu incelediğimizde görülebileceği gibi öğretici ve öğrenenin rolleribeklenenler seviyesinde benzerlikler göstermektedir.
  2. 2. Değerlendirme:

×