Good thoughts

549 views

Published on

..เว ♡ ___________________ ♡ ลา..

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Good thoughts

 1. 1. คำำ สอน
 2. 2. คำำ สอน
 3. 3. พระพุทธเจ้ำเคย อบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่ำ
 4. 4. กองแรก เก็บสะสมไว้ใช้ยำมขัดสน กองสอง ใช้จ่ำยเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณ กองสำม ใช้เพื่อควำมสุขส่วนตัว กองสี่ ใช้เพื่อสร้ำงสรรค์ควำมดีงำมให้แก่สังคม
 5. 5. แล้วกำรทำำงำนของมนุษย์ หลำยคนยังมัววุ่นแก่กำรทำำงำนโดยไม่ ยอมแบ่งเวลำเหลียวหลังมองถึง บุคคลที่รักและห่วงใยตนเองเลยหรือ
 6. 6. มนุษย์บางคนทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่หน้าที่การงาน พร้อมกับคิดว่า การกระทำาดังนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แล้ว
 7. 7. ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน แต่ผู้ใดที่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับ งาน โดยไม่ยอมแบ่งปันเวลา ให้แก่ผู้ใด แม้กระทั่งตัวเองเป็นมนุษย์ที่เขลา เบาปัญญาที่สุด บริหารไม่ได้ แม้กระทั่งเวลา 24 ชั่วโมงของตัวเองในแต่ละวันแล้ว มนุษย์ผู้นั้นจะบริหารอะไร ได้
 8. 8. ทำาไมมนุษย์ผู้ชาญฉลาดจึงไม่แบ่งปันเวลา ให้เสมือนหนึ่งการแบ่งปันกองเงิน ตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเล่า ..
 9. 9. ไม่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสี่กองเท่า ๆ กันหรอก เพียงแต่แบ่งปันเวลาในแต่ละส่วนให้ เหมาะสมเท่านั้น
 10. 10. 8 ชั่วโมงสำาหรับการทำางาน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงใน ชีวิต 8 ชั่วโมงสำาหรับการพักผ่อน เก็บเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้กับหน้าที่ การงานและอุปสรรค ในวันพรุ่งนี้
 11. 11. 5 ชั่วโมงสำาหรับการเดิน ทาง เพื่อประกอบ กิจการต่าง ๆ 2 ชั่วโมงสำาหรับโลก ส่วนตัวของตนเอง
 12. 12. และ 1 นาทีของคุณ ที่มอบให้กับคนที่รักและห่วงใยคุณ โดยไม่นำาเวลาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเพียง 1 นาทีนี้ มันมีค่ามากเกินกว่าคณานับได้ ในความรู้สึกของเขาคนนั้น
 13. 13. จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา... ' เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุด ในโลกนี้ที่มีให้แก่มนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน ไม่มีใครมีเวลามากและไม่มีใครมีเวลาน้อยไปกว่านี้
 14. 14. 24 ชั่วโมงใน 1 วัน ที่มหาเศรษฐี หรือยาจก มีเท่าเทียมกันไม่ขาดเกินแม้แต่เศษ เสี้ยวของวินาที
 15. 15. ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ผู้ใดที่กล่าวว่า ' ไม่มีเวลา ' จึงเป็นผู้ล้มเหลวในการบริหารเวลา 24 ชั่วโมง ในแต่ละวันของตนเองอย่างสิ้นเชิง และใช้คำาว่า ' ไม่มีเวลา ' เป็นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิด ความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนเองอย่างขลาดเขลา
 16. 16. มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำาเร็จในชีวิต จึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำางาน อย่างเดียว แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำาเร็จ ในชีวิต ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วน เวลาวันละ 24 ชั่วโมงของ ตนเอง ได้อย่างลงตัว
 17. 17. วันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง ที่มีไว้สำาหรับการทำางาน การพักผ่อน การเดินทาง มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ฯลฯ
 18. 18. นี่แหละ คือมนุษย์ผู้ ชาญฉลาดที่รู้จัก ' ใช้เวลา ' แล้ววันนี้..คุณจะยัง อ้างเหตุผลว่า ' ไม่มีเวลา ' อีกหรือ ?

×