Linux sunum

Oğuzhan TAŞ Akademi
Oğuzhan TAŞ AkademiOğuzhan TAŞ Akademi
Bilgi. Yük. Müh.Oğuzhan TAŞ
                  AkareSoft Yazılım ve Eğitim
                   http://www.akaresoft.com


AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ               1
İşletim Sistemi nedir?
İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan
 denetimi ve yönetiminden, temel sistem ve
 işletiminden sorumlu olan yazılımdır.
İşletim sistemi, bütün yazılımların belleğe, girdi-çıktı
 aygıtlarına ve kütük sistemine erişimini sağlar.
İşletim sistemi sayesinde bilgisayar donanımına
 hükmederiz.
İşletim sistemi bilgisayara kurulması gereken ilk
 yazılımdır, tüm programlara sistem kaynaklarının
 rezerve edilmesinden işletim sistemi sorumludur.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  2
İşletim Sisteminin Görevleri
• İşlem Yönetimi (Process Management)
• Bellek Yönetimi (Memory Management)
• Giriş/Çıkış Yönetimi (I/O Management)
• Dosya Yönetimi (File Management)
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  3
İşletim Sistemi Katmanları
           KULLANICI

           Kabuk (Shell)

          Sistem Çağrıları

         Çekirdek (Kernel)

           DONANIM


       İşletim Sistemi Katmanları    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  4
Kabuk (Shell) ve Çekirdek (Kernel)
Kabuk, İşletim sisteminin kullanıcıya görünen kısmıdır.
 Komutlar bu bölümde yer alır. Kullanıcı komutlarla işletim
 sistemine isteğini iletir. Windows çıkmadan önce siyah
 DOS ekranında verilen komutlar ve Linux Konsolundan
 (Console) verilen komutlar örnek verilebilir. Grafik
 arayüzü ise kabuk üzerinde çalışan bir katmandır.
Çekirdek ise donanımlar ile ilişki kurmaktan sorumldur.
 Bilgisayara bağlı donanımların tanınıp yönetilmesi
 görevidir. Örneğin, Linux 2.6 çekirdeği 2.4 çekirdeğine
 göre donanımları daha iyi tanır. Çünkü 2.6 çekirdeğinde
 daha çok donanımı algılayacak şekilde geliştirilmiştir.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   5
Linux…
Atası Unix’tir. 1960 Bell Laboratuarı, Amerika.
Unix, Dennis Ritche tarafından C programlama dili
 kullanılarak geliştirildi.
Linux, ilk defa 1990 yılında Finli bilgisayar mühendisliği
 öğrencisi Linus Torwalds tarafından Intel işlemci mimarili
 bilgisayarlarda çalışmak üzere geliştirildi. Linux bir Unix
 türevidir.
Çok kullanıcılı (multi user) ve çok görevli (multitasking)
 bir işletim sistemidir.
1994 yılında Linux 1.0 serisi kernel GPL lisansı ile
 yayınlanarak 100.000 kullanıcıya erişti.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   6
Linux Dağıtımları
Pardus (Tubitak UAKAE), Gelecek Linux, Turkuaz Linux…
Red-Hat, CentOS, Fedora, Suse, Debian, Knoppix,
 Mandriva , Ubuntu, Gentoo, Slackware…
Debian Linux Google tarafından kullanılmaktadır.
Çok duyulan FreeBSD ise Linux değil Unix işletim
 sistemidir.
Bir Linux sistemi bilgisayara kurulmadan CD-ROM veya
 USB Bellek üzerinden çalışabilecek şekilde de
 tasarlanabilmektedir.      Bir    dağıtımın   bu  şekilde
 kullanılabilen sürümüne "Çalışan sürüm" (İngilizce: live
 version ), kullanıldığı medyalara göre de "Çalışan CD"
 (Live CD) veya "Çalışan USB" -(Live TAŞ
        AkareSoft www.akaresoft.com Oğuzhan
                          USB) denilmektedir. 7
Linux Kurulumu
 Linux İşletim Sistemi Intel, AMD işlemcili makinalara rahatlıkla
 kurulabilir. En az 512 MB, performanslı çalışmak için en az 1024 MB…
 Linux tek başına ya da başka işletim sistemleriyle beraber aynı
 bilgisayara kurulabilir. Çünkü, Linux çoğu dosya sistemini tanır…
 Linux ve Windows farklı dosya sistemine sahiptir.
 Bir makinaya Windows ve Linux beraber kuracaksanız, ilk önce
 Windows sonra Linux kurunuz. Windows’u kurarken sabit diskte
 Linux kurulacak en az 10 GB’lık bölümü ham(raw) olarak ayırınız .
 Yaklaşık 500 MB’lık bir bölümü de takas (swap) alanı için ham(raw)
 olarak ayırınız.
   Linux               Windows
   ext2, ext3, ext4          NTFS, FAT
   dosya sistemi           Dosya sistemi
          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ       8
MBR Önyükleme ve Bölümleme
Sabit diskin nasıl bölümlendiğine ait bilgi, birinci
 plakanın birinci izinin içindeki birinci sektörde yer
 alır.
Bilgisayar ilk açıldığında BIOS’un ilk baktığı 512
 MB’lık bu bölüme Ana Önyükleme Kaydı (Master
 Boot Record - MBR) denir.
MBR içinde bölümleme tabloları yer alır ve hangi
 bölümün aktif olduğu burada yer alan programda
 bulunur.
Anlaşıldığı üzere, MBR silinirse bilgisayar açılamaz,
 MBR bir sorun olasılığına karşı yedeklenebilir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  9
Uzatılmış ve Mantıksal Bölümler
Birincil bölüm (Primary Partition)
Adresi MBR’de kayıtlı bölümlere denir.
Uzatılmış Bölüm (Extended partition)
Adresi MBR’de kayıtlı ama içinde başka bölümler olan
bölümlere denir.
Mantıksal Bölüm (Logical Partition)
Adresi MBR’de bulunmaz, uzatılmış bölümler içinde yer
alan bölümlerdir.


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  10
Bir Sabit Diskin Bölümlenmesi
                MBR

         Önyükleme Sektörü
                                 Birincil Bölüm
         Veri Alanı

         Önyükleme Sektörü
         Kullanılmamış Önyükleme Sektörü
Mantıksal Bölüm
         Veri Alanı                   Uzatılmış Bölüm
         Kullanılmamış Önyükleme Sektörü
Mantıksal Bölüm
         Veri Alanı
         Kullanılmamış Disk Alanı
         Önyükleme Sektörü
                                 Birincil Bölüm
         Veri Alanı

           AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ           11
Aygıt
Tür   Adlandırma       Açıklama
     /dev/hda        Birincil ana (Primary Master) Sabit Disk
     /dev/hdb        Birincil uydu (Primary Slave) Sabit Disk
IDE
     /dev/hdc        İkincil ana (Secondary Master) Sabit Disk
     /dev/hdd        İkincil Uydu (Secondary Slave) Sabit Disk
     /dev/fd0        Birincil disket sürücü
Disket  /dev/fd1        İkincil disket sürücü
     /dev/sda
     /dev/sdb
SCSI
     /dev/sdc
     …..


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ           12
Disk Bölümleri
Tür             Adlandırma             Açıklama
               /dev/hda1
               /dev/hda2
Birincil Bölümler
               /dev/hda3
               /dev/hda4
               /dev/hda5
               /dev/hda6
Mantıksal bölümler
               /dev/hda7
               ….

 Hem birincil hem mantıksal bölümler kendi aygıt dosyasına sahiptir.
 Geleneksel olarak 1-4 arası numaralar birincil bölüme, 5 ve sonrakiler mantıksal
 Bölüme ayrılır.
           AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ           13
Takas Alanı (swap) nedir?
Belleğin (RAM) yetersiz kaldığı durumda bilgisayar
 bu disk bölümünü kullanarak bellek açığını
 kapatmaya çalışır.
Teorikte bellek alanının iki katı kadar yer ayrılması
 önerilir. Ama RAM belleğiniz çok fazla ise 512MB-
 1024MB civarı bir alan ayırabilirsiniz. 1GB=1024MB
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  14
Dosya Sistemi
Dosya sistemi, işletim sisteminin, dosyaları diskte
    sistemi
 tutabilmek için kullandığı yapılar ve yöntemlere
 verilen addır. Yani bir anlamda “dosyaların diskteki
 düzenidir” diyebiliriz. Bu düzen kapsamında bir
 düzenidir
 hiyerarşiden bahsedebiliriz.
Hiyerarşinin en üstünde kök dizini (root directory)
                       directory
 yer alır ve “/” karakteriyle gösterilir.
Diğer dizinler de bu kök dizininin altında
 toplanmışlardır.


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  15
Linux’de Dosyalar
Linux’de dosya isimleri en fazla 255 karakter olabilir.
Dosya ismi verirken * ve ? İşareti dışında her türlü
 karakteri kullanabilirsiniz. Alt çizgi, virgül, rakam, harf
 olabilir.
Küçük büyük harfe duyarlıdır. Örneğin kaptan veya
 KAPTAN veya Kaptan farklı dosya isimleri olarak algılanır.
Dosya uzunluğu maksimum 2GB kadar olabilir.
Linux işletim sisteminde dosyaların belli bir uzantıya
 sahip olması gerekmemektedir.
İki farklı dosya tipi vardır.
Sıralı Dosyalar ve Aygıt Dosyaları
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   16
Linux’da Aygıt(Device                    )
Dosyalar
Üç farklı tipte olabilmektedir;
Karakter aygıt dosyaları
Veri alış verişini karakter karakter iletmektedirler.
Klavye, fare gibi…
Blok aygıt dosyaları
Veri alış verişini bloklar halinde iletmektedirler. Hard
disk gibi…
Kuyruk aygıt dosyaları
Sıradan dosyalar ile aygıt dosyaları dışında kalan
dosyalardır.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ    17
Pardus LINUX
YALI (Yet Another Linux Installer)
Kurulum yazılımı, Pardus’un paketlerinin kurulumu için…
ÇOMAR (Configuration Manager)
Yapılandırma Yöneticisi Paketlerin birbiriyle uyumu için;
PİSİ (Packages Installed Successfully as Intended)
Paket Yönetim Sistemi Paketlerin sisteme kurulması,
çıkarılması için…
MÜDÜR Gelişmiş Donanım Tanıma Sistemi
Linux’de KDE ve GNOME olmak üzere iki farklı
 masaüstü seçeneği vardır, PARDUS KDE tabanlıdır.

          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  18
Linux Konsol
Linux konsolunda yanıp sönen imleçten önceki işaret

 # ise root (ana) kullanıcıyı, $ işareti varsa diğer
 kullanıcı tarafından sistemin açıldığı anlaşılır. root
 kullanıcısı her Linux’ta zorunlu olarak oluşturulur.
Programlar/Sistem/Konsol(Console) yolunda konsolu
 çalıştırınız.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  19
Sistem Yükleyici
Linux’da sistem yükleyici, bilgisayarınız açıldıktan
 sonra disk üzerinde bulunan sistemleri belirleyerek
 açılmalarını sağlar.
GRUB(Grand Unified Boot Loader)
LILO
Örneğin Windows yüklü bir makinaya Linux
 kurarsanız açılışta gelen seçenekler ile istediğiniz
 işletim sistemini seçerek başlatabilirsiniz.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  20
Linux Dizin yapısı
     AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  21
Dizin hiyerarşisi
Bir dizin ya da dosyanın; sistemdeki konumu, o
 dosya/dizinin “yol”uyla belirtilir. Yol; kök dizininden
         yol        Yol
 itibaren, o dosya/dizine ulaşmak için geçilmesi
 gereken dizinlerin “/” işaretiyle birleştirilerek ardışık
 bir şekilde yazılmasıyla elde edilen ifadedir.
Örneğin “/home/oguz” yolu, kök dizinindeki, home
       home/oguz
 isimli dizinin içindeki oguz dizininin konumunu
 belirtir. Bu ifadede en baştaki “/” kök dizinini
 belirtmektedir.


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   22
Linux’da Dizin yapısı
/home dizini içerisinde hesabi olan her
 kullanıcının adina bir dizin oluşturulur.
Örneğin; kullanıcı adi akaresoft ise /home dizini
 içinde akaresoft isimli bir dizin vardır.
 /home/akaresoft
Her kullanıcı kendi ev dizinindeki bir dosyaya
 erişmek için “~” işaretini kullanır.
Örneğin kendi ev dizinindeki evraklar.txt
 dosyasına erişmek için kısaca “~/evraklar.txt”
 yazabilir.  AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  23
Linux Dizinleri
/bin: İngilizce binary(ikili sistem) kelimesinin
 kısaltılmışı olan bin klasöründe , tüm kullanıcıların
 kullanabildiği temel komutları vardır.
 (ls, cp, mv gibi…)
/boot : Linux’un açılışı sırasında kullanılan dosyaları
 içerir.
/dev: İngilizce device (aygıt) kelimesinin kısaltılmışı
 olan bu dizinde aygıt dosyaları yer alır.        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  24
Linux Dizinleri
/etc: Bulunduğu bilgisayarda yapılandırma
 dosyalarını içerir.
/home: Tıpkı Windows’ta olduğu gibi, Linux’da da
 her kullanıcı için bir klasör açılır ve burada
 kullanıcının kendi hesabında yaptığı kişisel ayarlar yer
 alır. Örneğin oguzhan kullacısı varsa oguzhan isimli
 bir klasör home dizininde yer alır.
/lib: İngilizce library(kütüphane) kelimesinin
 kısaltılmış adıdır. Çekirdek modülleri ve paylaşılan
 kod kütüphanelerini içerir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  25
Linux Dizinleri
/mnt: Bilgisayar bağlı çeşitli cihazların (HDD, Cd,
 DVD, vb.)bağlantı dosyaları burada yer alır. İngilizce
 mount kelimesinin kısaltılmışıdır.
/proc: Süreçler (processes), sistem belleği, donanım
 yapılandırma ile ilgili ayarları içeren özel bir “sanal”
 dosya sistemidir. Birçok uygulama buradaki
 bilgilerden yararlanır.
/root: Sistem yöneticisinin (administrator) ev
 dizinidir.
/usr: Tüm kullanıcılara paylaşılan verileri
 (programlar, komutlar, kütüphaneler, programlar
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  26
Linux Dizinleri
/usr/bin: Normal kullanıcılar tarafından kullanılan
 komutlar burada yer alır.
/usr/sbin: sistem tarafından kullanılan, sistemin
 açılması ile ilgili olmayan komutlar yer alır.
usr/lib: programlama için kütüphaneler yer alır.
usr/include: C/C++ programlama dili için başlık
 dosyaları yer alır. Linux C/C++ dilinde yazılmıştır.
usr/doc: Dökümanların (documents)bulunduğu
 dizin.
usr/man: Komutlar hakkında yardım yani man
 dosyaları burada yer alır. - Oğuzhan TAŞ
        AkareSoft www.akaresoft.com       27
Linux Dizinleri
/var: İngilizce variable (değişkenler) kelimesinin
 kısaltılmışı olan dizindir. Değişken verileri (kuyrukta
 bekleyen yazdırılacak dosyalar, veritabanları, raporlar
 gibi) içerir.
var/lock: Çalışan programların yarattığı kilit
 dosyaları.
var/log : Log (kütük ) dosyaları, Windows sunuculardaki hata takip
 etmeye yarayan Event Viewer gibi.

var/tmp: Geçici (template) dosyalar.
Var/yp: NIS ile ilgili dosyalar.

            AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   28
Var/spool: Kuyruk dosyaları.
mail: kullanıcı e-postaları içeren dizin.
mqueue: e-posta kuyruğunda bekleyen dsyaları
 barındıran dizi.
lpd: yazıcı kuyruğunda bekleyen işler için geçici
 dosyaların tutulduğu dizin.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  29
Pardus Konqueror
Ctrl+X Dosya Kes
Ctrl+V Dosya Yapıştır
Ctrl+C Dosya Kopyala
Delete Dosya Silme
Shift + Delete Kalıcı dosya Silme
Png ile biten tüm dosyaları seçmek için Ctrl++
 kısayolu kullanılabilir. Açılan pencerede *png ifadesi
 png ile biten dosyaları *kalem* ifadesi içinde kalem
 geçen dosyaları seçmenizi sağlar.

       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  30
KDE Kısayolları
 CTRL+ALT+DEL sistemden çıkış için kullanılan tuş kombinasyonudur.         AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ     31
Temel Dosya ve Dizin işlem komutları
Yeni dosya ve dizin oluşturmak silmek,
Dosya ve dizinleri listelemek,
Dosya ve dizinlerin izinlerini ayarlamak,
Dosyaların içeriğini görmek,
Dosyaları yazdırmak,
Dosya ve dizinleri kopyalamak ve taşımak..
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  32
touch ile yeni dosya oluşturmak
Yeni bir dosya oluşturmak için touch komutu
 kullanılır. Bu komut var olan bir dosya ismiyle
 çağrıldığı takdirde boş bir dosya oluşturacaktır.
Dosya oluşturma yanında son erişim ve değiştirme
 zamanlarını düzenlemek için de kullanılabilir.
Kullanım formatı :touch [-acm][tarih] dosya_ismi
-a: son erişim zamanını değiştirmek için;
-m : değişim zamanın değiştirmek için verilmelidir.       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  33
touch komutu
Tarih formatı : MMDDhhmm[YY]
MM=ay, DD=gün, hh=saat, mm=dakika, YY=yil
 bilgisini gösterir.
Dosyanın erişim ve değişim zamanını
 15 Şubat 1976 01:34 yapmak için;
- touch 0215013476 dosya_ismi
• Değişim zamanını değiştirmek için;
- touch –m 0236000099 dosya_ismi
- touch –a 0236000099 dosya_ismi

       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  34
mkdir ile yeni dizin oluşturma
Linux işletim sisteminde yeni dizin oluşturmak için
 mkdir komutu kullanılır.
Kullanımı: mkdir [seçenekler] dizin
-m : yeni yaratılacak dizin için geçerli izinler bu
 parametre ile verilir.
-p: içiçe dizin oluşturmak için kullanılır. Örneğin;
 mkdir firma/hesaplar
-v: yaratılan tüm dizinleri bildirmek amacıyla kullanılır.
mkdir evraklar
Yukarıdaki komut evraklar dizini oluşturur.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   35
Örnek yapalım;
Aşağıdaki komutları konsolu açıp verelim;


mkdir dizin
ls –la dizin
mkdir dizin/ders
ls –la dizin

       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  36
rm komutu ile dizin silme
Sistemde var olan dosya ve dizinlerin silinmesi için
 kullanılır. Kullanım formatı şöyledir;
Dosyalar için   : rm[seçenekler] dosya_ismi
Dizinler için      : rm –r [seçenekler] dosya_ismi
-r parametresi dizinler içinde dosya ve dizin ne varsa siler. Eğer dizinde
  hiçbir alt dosya ve dizin yoksa rmdir direkt kullanılabilir.
-i : silinecek her dosya ve dizin için onay bizden alınır.
-f: otomatik olarak siler, onay beklemez.
-d: belirtilen dizin boş olmasa bile dizini siler.
- v: yapılan her işlemle ilgili kullanıcıya bilgi verir.


          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ        37
ls ile dosya ve dizin listeleme(1)
ls komutu varolan dosya ve dizinleri listeler.
Kullanımı: ls [seçenekler] [dosya_veya_dizin_ismi]
-a: tüm dosyaları listeler, ismi nokta ile başlayan
 dosyalar gizli dosyalardır. Bu parametre gizli dosyaları
 da gösterir.
-c: komut çıktısını sütun olarak listeler, varsayılandır.
-l: dosya ve dizinlerin izin, sahip, boyut, güncelleme
 zamanı bilgilerini de listelerken verir.
-h: dosya büyüklüğü normalde byte’dır. Kbyte,
 Megabyte göstermek için kullanılır. 1024 ile çarpılır.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  38
ls ile dosya ve dizin listeleme(2)
-H: dönüşümlerde –h parametresi 1024 kullanırken
 bu parametre 1000 kullanır.
-o: Bu parametre –l gibidir, farkı dosya ve dizinlerin
 grup bilgisini göstermez.
-R: Dizin içeriğini rekürsif olarak listeler.
--color: ls komutu dosya tipine göre renkleme yapar.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  39
Dosya ve dizinlerde izinler (1)
Dosya ve dizinlerin sahip olduğu izinleri görmek için
 ls kullanılır.

[root@akaresoft/root]# ls –ld Evrak/
drwxr-xr-x 3 root 4096 Sep 25 2010 Evrak/


[root@akaresoft/root]# ls –l smb.conf/
-rw-r-r-- 1 root users 10852 Jun 30 2010 smb.conf


         AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  40
İzinler

        d rwx r-x r-x
        dosyanın sahibinin              kullanıcıların hakları
           hakları
 dizin-dosya
                      grubun hakları

          İZİNLER
          r =read(okuma)
          w =write(yazma)
          x =execute(çalıştırma)
          - =izin yok
         AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ              41
İzinler Dosya Tipini belirten bölüm(2)
ls çıktısında dört kısımdan oluşmaktadır.
1) Dosya tipini belirten kısım:
Normal dosyalarda - işareti görülmektedir.
Dizinlerde d işareti görülmektedir.
Karakter bazında işlem yapan aygıt sürücüleri için c
 gözükmektedir.
Karakter bazında işlem yapan aygıt sürücüleri için b
 gözükmektedir.
Başka bir dosyayı işaret eden linkler için l işareti
 gösterilir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  42
İzinler(3)
2) Dosya sahibinin haklarını belirten bölüm
Bu kısımda dosya sahibinin hakları tanımlanır.
3) Dosya grubunu haklarını belirten bölüm
Bu kısımda dosyanın dahil olduğu grubun hakları yer
 alır.
4) Diğer kullanıcı hakları:
Sistemde bulunan tüm kullanıcıların dosya
 üzerindeki hakları yer alır.


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  43
Dosya izinleri
Kullanıcılar dosya üzerinde 3 farklı işlem
 yapabilmektedir.
Okuma(r - read),
Yazma (w- write ),
Çalıştırma (x -execute).
Dizin için çalıştırma hakkı demek o dizine geçip
 geçememek demektir. İzinlerin değiştirilmesi
 amacıyla chmod komutu kullanılmaktadır.


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  44
Linux Dosya İzinleri
r : Okuma yetkisi, ( read access )
w : Yazma yetkisi, ( write access)
x : Dosya bir program dosyası ise, programı çalıştırma
 yetkisini gösterir. ( execute access) )
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  45
Linux Dosya İzinleri
1: Dosya yada dizinle ilgili güvenlik bilgileri
2: O dosya yada dizine bağlantı sayısı
3: Dosyanın sahibi olan kullanıcı
4: Sahibi olan grup adı
5: Byte cinsinden boyutu
6: Düzenlediği tarihi
7: Dosya adı       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  46
Linux dosya izinleri
İzinler 3 farklı grubun dosya üzerinde 3 farklı işlevden hangilerini
yapabileceklerini belirtir. Her grup tek başına ele alınıp izinlerin değerleri
toplanarak sayısal değerler elde edilir.

             rw-r--r--            iznini ele alalım :

  Dosyanın sahibinin hakları: rw-
             hakları
  Verilen haklar için 1, verilmeyen haklar için 0 konularak izinin 2’li
  düzendeki görüntüsü elde edilir.
  rw- 110 2’li tabandaki sayı 10’luk tabana çevrilerek izinin sayısal değeri
  elde edilir. 110 = 6
  Grubun hakları:r-- 100 = 4
      hakları
  Diğer kullanıcıların hakları:r-- 100 = 4
             hakları

  rw-r--r-- 110 100 100       = 644
           AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ          47
İzinler Örnek-1
    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  48
İzinler Örnek-2
    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  49
chmod ile yetki değiştirme
$ chmod (change mode)

u : dosyanın sahibi (user)
g : dosyanın sahibiyle aynı grupta olanlar (group)
o : diğer kullanıcılar (others)
a : herkes (all )
+ : yetki ekleme
= : yetki eşitleme
- : yetki çıkarma
r : okuma yetkisi (read)
w : yazma yetkisi (write)
x : Çalıştırma (execute)
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  50
chmod
chmod 740 dosya_ismi
                    4           0
    111              100          000
    rwx              r--          ---
  Kullanıcıya ait    Gruba ait yetkiler Diğer kullanıcılara
   yetkiler                  yetkiler

  Oku, Yaz,            Oku         Hiçbiri
   Çalıştır
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ       51
chmod kullanım örnekleri
Herkese okuma hakkı vermek,
chmod +r dosya_ismi
Dosyanın sahibine tüm hakları vermek,
chmod u+rwx dosya_ismi
Diğer kullanıcıların tüm yazma ve çalıştırma haklarını
 kaldırmak,
chmod o-wx dosya_ismi
Dosyanın sahibine tüm haklar, gruba okuma, diğer
 kullanıcılara okuma hakları vermek
chmod u+rwx, g+r, o+r dosya_ismi
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  52
cp ile dosya kopyalama
cp [seçenekler] kaynak hedef
-R : dizinleri kopyalamak için kullanılır. Dosya ve alt
 dizinlerin kopyalanması için mutlaka kullanılmalıdır.
-p : kopyalanan dosya ve dizinlerin izinlerin
 sahiplerinin korunmasını sağlar.
-d: dosyanın kendisi yerine linkini kopyalamak için;
-l: kopyalama yerine link oluşturulur, dosya
 değiştirildiği takdirde kopyası da otomatikman
 değiştirilir.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  53
cp parametreleri (devam)
-f : kullanıcıya hiç soru sorulmaz, hedef dosya
 mevcutsa silinir, sonra kopyalama gerçekleşir.
-i: hedef dosya mevcutsa uyarı verir.
-u: kopyalanan dosya hedef dosyadan daha yeni ise
 kopyalama işlemi gerçekleştirilir.
-a: bu parametre –dpR parametrelerine denktir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  54
Çalışma dizininin Öğrenilmesi
cd komutu ile dizinler arası geçiş sağlanılır. pwd
 komutu içinde bulunulan dizini gösterir.
.: bulunulan dizini referans eder.
..: bir üst dizini referans eder.
~[kullanıcı ismi]: kullanıcının ev dizinin referans
 eder.
-: bir önce bulunulan dizini referans eder. Sadece cd
 komutunda geçerlidir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  55
Dosyalara link tanımlanması
Kısayol = bağ dosyası oluşturmak için ln komutu
 kullanılır.
İki farklı link çeşidi vardır,
Hard-link: diğer dosyanın tam bir kopyasını içerir.
 Orijinal dosya silinse bile link atılmış dosyada aynı
 içerik mevcuttur.
Sembolik (soft) link: tam anlamıyla kısayoldur,
 orijinal dosyaya yönlendirme yaparlar.        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  56
Dosyalara link tanımlanması
$ touch ln_ornek
$ echo “LN ornek” > ln_ornek
$ ln ln_ornek ln_ornek_hard
$ ln –s ln_ornek ln_ornek_soft
ls –la
cat ln_ornek_hard
     AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  57
cat komutu
Metin tabanlı dosyaların içeriklerinin
 görüntülenmesini sağlar.
cat dosya_adi
cat named.conf
-n : her satırın numaralandırılmasını sağlar.
-t : merin içinde tab karakterinin gösterilmesini
 sağlar.
-e : satır sonlarının $ karakteri olarak gösterilmesini
 sağlar.
-A : -e ve t parametrelerinin beraber kullanılmasına
 eşdeğerdir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   58
more komutu
more komutu sayfa sayfa içeriğin gösterilmesine
 yarar. ENTER ve BOŞLUK tuşu ile veya yön tuşları ile
 sayfalar arasında ilerleme yapılır. BOŞLUK tuşu bir
 sayfa ileri ENTER tuşu bir satır ileri götürür.
ls –la | more
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  59
echo komutu
echo “merhaba linux”
Yukarıdaki ifade ekrana merhaba linux yazar.

Dosyaya yazmak için;
echo “merhaba linux” > dosya.txt


Dosyanın sonuna yazmak için;
echo “merhaba yeni dünya”>>dosya.txt


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  60
less komutu
More komutuna benzemektedir.
More dan farklı olarak geri ve ileri harekete izin
 vermektedir.

$less hesaplar.txt
hesaplar.txt dosyasının içeriğini gösterir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  61
man ve -- help
Komutlar hakkında yardım verir.
man mv
man rm
--help de komuttan sonra yazıldığında yardım ekranı
 gösterilir. Genelde yardım ekranlarından çıkmak için
 q kullanılır.
less --help
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  62
Dosya ve dizinleri aramak find
find komutu belli kriterlere göre dosya ve dizinleri
 aramak için kullanılır.
-name exp: isim ile arama yapmak için kullanılır, * ve
 ? Karakterleri de joker karakter olarak aramada
 kullanılabilir.
-user kullanıcı: istenilen kullanıcıya ait dosyaları
 bulur.
-group grup: istenilen gruba ait dosyaları bulur.
-perm izin: belirtilen izine sahip dosyaları bulur.
-newer dosya1: belirtilen dosyadan daha yenileri
 bulur.    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 63
Dosya ve dizinleri aramak find
(2)
-size [+|-] büyüklük: belirtilen büyüklüğe sahip
 dosyaları bulur.
-anewer dosya1: belirtilen dosyaya yapılan erişimden
 daha sonra erişilen dosyaları bulur.
-amin [+|-] süre: Süre ile belirtilen dakika önce
 erişilen dosyaları bulur.
-atime [+|-] süre: Süre ile belirtilen gün önce erişilen
 dosyaları bulur.
-cmin [+|-] süre: Süre ile belirtilen dakika önce
 statüsü değişen dosyaları bulur.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  64
Dosya ve dizinleri aramak find
(3)
-ctime [+|-] süre: Süre ile belirtilen gün önce statüsü
 değişen dosyaları bulur.
-links [+|-] sayı: Sayı ile belirtilen miktarda hard
 linke sahip dosyaları dosyaları bulur.
-mmin [+|-] süre: Süre ile belirtilen dakika önce
 değiştirilmiş dosyaları bulur.
-mtime [+|-] süre: Süre ile belirtilen gün önce
 değiştirilmiş dosyaları bulur.        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  65
Dosya ve dizinleri aramak find
(4)
-nouser: hiçbir kullanıcıya ait olmayan dosyaları
 bulur.
-nogroup: hiçbir gruba ait olmayan dosyaları bulur.
-type tip: aramada belirtilen dosyanın tipini bulmak
 için kullanılır.
 b: blok aygıt dosyası, c: karakter aygıt dosyası
 d: dizin, f: normal dosya , l: sembolik link
 s: soket, p: named pipe
-regex pattern: ismi pattern ile ile belirtilen regular
   expression’a sahip dosyaları bulmak için kullanılır.

          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  66
Arama örnekleri
find -mtime -8 : sekiz günden daha kısa süre içinde
 değişikliğe uğramış dosyalar.
find -mtime +8 : sekiz günden sonraki süre içinde
 değişikliğe uğramış dosyalar.
find –mtime -4 –ls|more: dört günden daha kısa
 süre içinde değişikliğe uğramış dosyaları bulur.
yedek dizini altında boyu 85 byte veya ismi hesap_ev
 ile baslayan dosyaları bulmak için;
 find /tmp/ -size 85c –o –name hesap_ev*

       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  67
tar komutu
Tar komutu arşivleme yapmak için kullanılır.
 Arşivlemenin yanında sıkıştırma yapmaz.
Sıkıştırma için –z kullanılırsa gzip algoritması ile
 sıkıştırma gerçekleşir.
Sıkıştırma için –Z kullanılırsa compress ile sıkıştırma
 gerçekleşir.
Dosya sıkıştırılırken isimlendirmede gzip ile
 sıkıştırılmışsa hesap.tar.gz veya compress ile
 sıkıştırılmışsa hesap.tar.Z olarak anlaşılması için
 bırakılmalıdır ki, sıkıştırmayı açacak kişi hangi
 sıkıştırmanın yapıldığını bilsin.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  68
tar parametreleri
f: özel bir dosya ya da device (cihaz) ismi belirtmek
 için;
c(create): oluşturmak için;
x (extract): açmak için;
t (list) :tar dosyasının içeriğin listeler.
v: (verbose) yapılan işlemleri standart çıkışa listeler.
r(add) : bir tar dosyasına ekleme yapmak için;
u(update): bir tar dosyasının içindekileri güncelleme
 için;

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  69
tar komutu
-z: gzip, gunzip kullanrak sıkıştırma açma için;
-Z : compress kullanarak sıkıştırma açma için…


Örnekler:
tar cvf dosya.tar dosya1 dosya2 dosya3
tar -zcvf dosya.tar.gz dosya1 dosya2 dosya3
tar -zxvf dosya.tar.gz       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  70
AĞ Uygulamaları
  II BölümAkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  71
Ağ dosyaları
Linux’ta ağ ayarları dosyalarda tutulmaktadır. İster x
 window sisteminden ister dosyalardan değişiklikler
 yapılarak konfigürasyon yapılır.

/etc/sysconfig/network dosyası
/etc/sysconfig/network-scripts dizini
/etc/hosts
/etc/resolv.conf


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  72
/etc/sysconfig/network dosyası
Genel ağ ayarları için kullanılır. İçinde Gateway tanımı, makine
 adi gibi bilgiler bulunur. Bu dosyadaki terimler şöyledir.
NETWORKING: Bu ifade “yes” değilse sistemde ağ ayarları
 yapılmaz.
HOSTNAME: sistemin ismini belirtir.
GATEWAY: sistemin gateway adresini belirtir.
GATEWAYDEV: gateway’e ulaşmak için ağ arayüzü
 kullanacağını belirtir.
FORWARD_IPV4: Sistemin gelen paketleri bir ara yüzden diğer
 arayüze yönlendirme iznini belirtir.
NIS domain: Sistemin dahil olduğu NIS bölge ismini belirtir.

         AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ     73
/etc/sysconfig/network-scripts dizini
Ağ arayüzlerinin aktif pasif hale gelmesi için gerekli
 dosyaları tutar. Konfigürasyon dosyalarında kullanılan
 temel terimler şöyledir.
DEVICE: arayüzün sahip olduğu aygıt adını belirtir.
ONBOOT: Sistem açılırken arayüz aktif hale
 getirilecekse “yes” olmalıdır.
BOOTPROTO: Ağ ayarları için kullanılan protokolü
 belirtir. Ağ ayarları statik olarak yapılandırılacaksa
 static, dinamikse yani ağ ayarları sunucudan
 alınacaksa DHCP , bootp sunucusundan alınacaksa
 bootp olmalıdır.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  74
/etc/sysconfig/network-scripts dizini
IPADDR: Arayüzün IP adresi.
Örnek: 192.168.2.1
NETMASK: Arayüzün alt ağ maskesi.
Örnek: 255.255.255.0
BROADCAST: Arayüzün broadcast (yayın) adresini
 belirtir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  75
IP Adres Çözücü ayarları
IP adresinin Makine ismine, Makine isminin IP adresine
 dönüşümü için birden fazla metod kullanılır.
etc/hosts dosyası
DNS sunucu
NIS sunucu
 Yukarıdaki metodların hangisinin hangi sırada
 kullanılacağı /etc/nsswitch.conf dosyasında kayıtlıdır.
 Bu dosyada hosts ile başlayan satır sırayı belirler.
hosts: files nis dns
1-etc dosyası, 2-NIS sunucu, 3-DNS sunucu
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  76
/etc/hosts dosyası
Bu dosya içinde makineler ile ilgili olarak makine adı ,
 makinenin IP adresi ve makine için kısaltma
 bulunmaktadır. Her makine için ayrı bir kayıt olmak
 zorundadır. Ağ üzerindeki bilgisayarların artmasıyla
 birlikte bu dosyanın kullanılması imkânsız hâle gelmiş ve
 DNS servisi geliştirilmiştir.
/etc/hosts dosyasındaki satırlar aşağıdaki formata sahiptir:
IP_Adresi Makine_isimleri
 127.0.0.1  aontws4044.cc.itu.edu.tr aontws4044 localhost.localdomain         AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ      77
DNS Ayarları (/etc/resolv.conf )
Linux’te ve diğer Unix türevi sistemlerde DNS ayarları
 /etc/resolv.conf dosyasında yapılmaktadır.
Aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.
domain alan_ismi
nameserver DNS_sunucusunun_IP_Adresi
domain cc.itu.edu.tr
nameserver 160.75.2.20
 Birden fazla DNS sunucu tanımı yapılabilir. Bunun için;
 Search alan_1, alan_2, alan_3


          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  78
DNS (Domain Name Server)
Örnek vermek gerekirse resolv.conf dosyasında ;
“search itu.edu.tr” şeklinde bir satır bulunduğunda ve
 isim_1 isimli sunucu için arama yapıldığında
isim_1.itu.edu.tr tam alan ismi için de arama
 yapılacaktır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  79
Ağ Komutları - telnet
Telnet programı, uzaktaki sunucu ile TELNET
 protokolü ile haberleşmeyi sağlayan bir programdır.
 Bu program sayesinde uzaktaki makinede kullanıcıya
 bir çalışma alanı açılır. Kullanıcının gerçekleştirdiği
 her işlem uzaktaki sunucuda gerçekleşir.
telnet sunucu ismi [port numarası]
telnet akaresoft_server


NOT: Genelde Telnet portları güvenlik nedeniyle
 kapatılır.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  80
telnet
telnet> help
close : Mevcut bağlantıyı kapat.
logout: bağlantıyı kapat ve kullanıcı çıkışı
display: işlem paramtrelerini göster.
mode : karakter veya satır moduna geçiş.(Detaylı
 kullanım için 'mode ?‘ )
open: bir siteye bağlantı için;
quit: telnetten çıkış
send: özel karakterleri iletir (Daha fazlası için 'send ?‘ )

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ    81
telnet
 set: işlem parametrelerini ayarlar ('set ?')
 unset: işlem parametrelerini sıfırlar.('unset ?')
 status: durum bilgisini yazdır.
 toggle: ('toggle ?')
 slc: özel karakterlerin durumunu değiştir. ('slc ?‘ )
 auth turn on/off: Kimlik doğrulamayı aç/kapa     ('auth ?‘ )
 encrypt turn on (off) Şifreleme aç/kapa ('encrypt ?’)
 forward turn on (off) ('forward?' )
 z: telneti beklet
 ! : alt kabuğu çağır.
 environ: ortam değişkenlerini değiştir. ('environ ?‘ )
?   Yardım ekranını getirir.
          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ     82
ftp komutu
FTP (file transfer protocol) komutu ile uzak sunucuya
 dosya transferi yapılır.
ftp ftp_sunucu_adı örneğin; ftp ftp.akaresoft.com
 ftp> o ftp.itu.edu.tr
 Connected to atlantis.cc.itu.edu.tr.
 220 ProFTPD 1.2.1 Server (ITU FTP Server) [atlantis.cc.itu.edu.tr]
 Name (ftp.itu.edu.tr:root): ftp
 331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
 Password:
 230 Anonymous access granted, restrictions apply.
 Remote system type is UNIX.
 Using binary mode to transfer files.
 ftp>

            AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ       83
ftp
ls: sunucunun dizinin içeriğinin görülmesini sağlar.
dir : ls ile aynı görevi görür. İki komutun çıktısı ftp
 sunucusuna göre değişebilir.
cd: sunucudaki dizini değiştirmek için kullanılır.
get : sunucudan bir dosya almak için kullanılır.
mget: Uzaktaki sunucudan birden fazla dosya
 almak için kullanılır. Dosya isminin tam olarak
 verilmesine gerek yoktur. Adı tamamlamak için
 *,? gibi özel karakterler kullanılabilir.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  84
ftp
put: Uzaktaki sunucuya bir dosya koymak için kullanılır.
mput: Uzaktaki sunucuya birden fazla dosya koymak için
 kullanılır.
prompt: mget ve mput komutları kullanıldığı durumlarda her
 işlem yapılmadan önce kullanıcıdan onay beklenir. Onay
 beklenmeden işlemi yapmak isteniyor ise prompt komutu off
 argümanı ile çağırılmalıdır. Onay verme işlemini tekrar aktif
 yapmak için “prompt on” komutu verilmelidir.
bye: Ftp bağlantısını kapatmak için kullanılır.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ    85
Nslookup Komutu
DNS sunucu ile haberleşip DNS kaydı
 sorgulamak/aramak için kullanılır.
Örneğin IP’den makine adını bulmak gibi.
A: Makine adından IP adresi sorgulamak için.
PTR: Makine IP adresinden makine adı sorgulamak.
NS : yetkili DNS sunucularının listesi için.
MX: sunucu için gönderilen e-postaları kabul eden
 sunucuları görmek için kullanılır.
ANY: Tüm sorgulama tiplerini kullanarak gerekli bilgileri
 almak için kullanılır.
SOA: Alandan sorumlu kişi , TTL süresi , alanın seri
 numarası gibi bilgileri almak için kullanılır.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  86
whois komutu
Whois komutu bir IP adresinin hangi ağa dahil
 olduğunu ve o ağdan sorumlu kişilerin e-posta
 adresleri , posta adresleri , telefonları gibi bilgileri
 gösteren bir komuttur.
Sorgulanan IP ile ilgili bilgiler whois sunucularında
 tutulurlar. Whois komutu ile bu sunucular sorgulanır.
Komutun temel kullanımı aşağıdaki gibidir:
whois IP_adresi[@whois_sunucusu]
whois 160.75.2.20

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  87
Temel Kullanıcı ve Grup
İşlemleri
Root (Kök) kullanıcısı Linux’ta tüm haklara sahip
 kullanıcıdır.
Pardus dahil her Linux paketinde root kullanıcısı
 varsayılan ana kullanıcı olarak gelir.
Root kullanıcı şifresinin yetkisiz kişilere verilmemesi
 gerekir, sistemdeki bir hasar sunucuyu duraklatacak,
 hatta bir daha açılmamasına sebep olacaktır.
Root kullanıcıya sahip sistem yöneticisinin
 yetkilendirmeyi tam yapması, okuma-yazma-
 çalıştırma yetkilerini planlı bir şekilde vermesi
 gerekir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  88
Kullanıcı ve Grup İşlemleri
Linux’ta kullanıcı hesapları etc/passwd dizininde
 tutulmaktadır.
Eğer şifreleme olarak gölge (shadow) parola seçilmiş
 ise şifreler ayrı olarak etc/shadow dosyasında tutulur.
Sisteme girişte passwd dosyasının okunup, kullanıcı
 doğru şifreyi girip girmediğinin kontrolü gereklidir,
 bu durumda passwd dosyası okunabilir olmalıdır.
Chmod 644 yetkisine sahip olmalıdır. Yani sahibi olan
 root kullanıcı okuma-yazma,
 grup sadece okuma,
 diğerleri sadece okuma yetkisineTAŞ
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan
                           sahip olmalıdır. 89
Kullanıcı ve Grup İşlemleri

Yukarıda bil3 kullanıcısı tarafından dosya
 listelenmektedir. Yetkiler görülmektedir, yorumlayınız.
Gölge parola (shadow) kullanılmadığı zaman şifreler bir
 dosyada tutulacağı için şifrelenmiş olsa da şifreler herkes
 tarafından görülebilir ve çeşitli saldırılar düzenlenebilir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ    90
Shadow dosyası

Gölge parola kullanıldığı durumlarda shadow
 dosyası girilen şifrelerin kontrolü açısından sadece
 root kullanıcı tarafından erişilebilir.
Shadow dosyası 600 yetkisine sahip olmalıdır. Bu
 yetkiyi yorumlarsak,
6 yani okuma ve yazma yetkisi root’da grup ve diğer
 kullanıcılarda ise hiçbir yetki bulunmamaktadır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  91
Linux Yetki tanımlama
Linux Çekirdeği her kullanıcıyı iki parametreden
 tanır;
uid = kullanıcı kimlik no (user id)
gid = kullanıcı grup kimliği (group id)


Root kullanıcısı için uid değeri her zaman sıfır (0)’dır.
NOT: 0-999 arası sistem için ayrıldığı için
 kullanılamaz.


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   92
Passwd dosyası
Yukarıda cat komutuyla listelenen passwd içeriğini
 görmektesiniz.


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  93
passwd dosyası
passwd dosyasında aşağıdaki bilgiler tutulur.
Kullanıcı ismi,
Şifrelenmiş olarak parola,
Kullanıcı kimliği (uid),
Grup kimliği,
Kullanıcının gerçek ismi ve hesapla ilgili açıklamalar,
Kullanıcının ev dizini,
Bağlantı kabuğu (başlangıçta çalışan kabuk)


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  94
Yetkilerle ilgili komutlar
groups komutu kullanılarak kullanıcının hangi
 gruplara üye olduğu görülebilir.
useradd komutu ile sisteme yeni kullanıcı eklenebilir,
userdel komutu ile sistemden kullanıcı silinebilir.
$ su -- ile mevcut kullanıcıdan root kullanıcısına
 geçiş yapılır. Bundan sonra şifre sorulur, şifre
 yazılırken ekranda karakter gösterilmez, yazılıp
 ENTER’e basılır.
$su oguzhan gibi bir kullanımla oguzhan isimli
 kullanıcıya geçiş yapılır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  95
useradd komutu

-u 1005 ?
-g users ?
-d /home/labuser
-s /bin/bash
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  96
Useradd parametreler
-c hesapla ilgili açıklama
-d ev dizini
-e bitiş tarihi
-f askı süresi
-g Birincil grup
-G kullanıcının dahil olacağı gruplar,
-p parola,
-s kabuk
-u kullanıcı kimliği numarası, uid
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  97
userdel
userdel –r kullanıcı_adi
-r kullanıldığında kullanıcının ev dizinindeki dosyalar
 da silinir. (home dizininde yer alan kullanıcı dizini)

TASMA (Pardus Yapılandırma Merkezi) bölümünde
 grafiksel ortamda kullanıcı eklenip silinebilir.
Unutmayınız ki server’larda görsel arayüz (X-
 Window) bulunmaz, console (konsol) ekranında
 kodları yazmalısınız.

       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  98
usermod
97. slaytta anlatılan parametreler kullanılarak
 kullanıcı seçenekleri güncellenebilir,
usermod –s /bin/csh –G mudurler efsane
Yukarıda efsane kullanıcısının kullandığı kabuk
 değiştirilerek mudurler grubuna üye yapılır.
usermod –l labogrenci –d /home/labogrenci –m lab
lab kullanıcısının kullanıcı adı ve içeriğini taşıyarak ev
 dizini değiştirilir.


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  99
Groupadd komutu ile grup ekleme
groupadd –g 1005 yoneticiler

Grup numarası 1005 olan yoneticiler isimli bir grup
 oluşturulur.

NOT: 1-499 arası numaralar sistem hesapları için
 ayrılmıştır. Grup numarası verilirken 500’den
 büyük verilir.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  100
groupdel ve groupmod
# groupdel yoneticiler
Yukarıdaki komut ile yoneticiler grubu silinir, tabiki bu
 işlem için silme yetkisine sahip kullanıcı olmalıdır.

#groupmode –n ustyoneticiler
 yoneticiler
Yukarıdaki komut kullanılarak yoneticiler grubunun
 ismi ustyoneticiler olarak değiştirilir.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  101
Kullanıcı ve grup hakları
audio: ses ve müzik çalabilir,
dialout: modem ve faks çalıştırabilir.
disk: sabit depolama birimlerini kullanabilir.
pnp: çevre birimleri kullanabilir.
pnpadmin: çevre birimleri yönetebilir.
power: güç yönetimi gerçekleştirebilir.
removable: çıkarılabilir depolama aygıtlarını kullanabilir.
users: normal kullanıcı haklarına sahiptir.
video: görüntü aygıtına erişebilir.
wheel: sistem yöneticisi yetkilerine sahiptir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ   102
Kullanıcı ve grup hakları
Dosya ve dizin erişimlerinde root parolası gereklidir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  103
Kullanıcı ve Grup İşlemleri
    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  104
Linux’ta Editörler - VIM
Linux ortamında metin oluşturmak ya da metin
 düzenlemek için kullanılan programlardır.
Alt+F2 ile komut çalıştır penceresini açıp “konsole”
 yazınız.
vi muhasebe.txt satırı ile dosya açılır. Eğer dosya var
 olan tilda dizininde değilse önüne yol yazılır.
Örneğin; vi /home/oguzhan/rapor.txt gibi.
VIM programında tuşlar hem yazı hem de komut için
 kullanılabilir. Editör, ilk açıldığında komut modunda
 çalışır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  105
VIM Editörü (eski ed)
Yazma işlemine başlamak için i(insert) veya
 a(append) tuşlarına basılmalıdır.
Yazma işini sonlandırıp tekrar komut satırına
 dönmek için ESC kullanılır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  106
VIM Editörü Komutları-1
    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  107
VIM Editörü Komutları-2
    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  108
VIM
Editörde ilerlemek için yön tuşları Page Up, Page
 Down, kullanılabilir, ENTER alt satıra geçer.
:w değişiklikleri kaydetmek için;
:wq komutu değişiklikleri kaydedip programdan
 çıkmak için kullanılır.
Oluşturulan dosyanın tekrar açılıp yazma işlemine
 devam edilebilmesi için “i” tuşuna basılıp yazma
 işlemine devam edilebilir.       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  109
NANO editörü
nano rapor.txt ile rapor.txt dosyası açılabilir ya da
 yeni bir dosya oluştulabilir.
nano /home/oguzhan/rapor.txt gibi bir kullanım ile
 başka dizindeki dosya açılabilir.
CTRL + X programdan çıkmayı sağlar.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  110
Nano editörü komutları
    AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  111
Kwrite Editörü
KDE masaüstü için geliştirilmiş bir metin düzenleyici
 editördür.
Şimdiye kadar anlattığım editörler içinde en severek
 kullandığım ve kod yazdığım editörlerden biridir.
 Özellikle C/C++ ile kod yazarken kodları
 renklendirmesi ve kolay kullanımı yüzünden sürekli
 kullanıyorum.
Java, Phyton, Perl, Bash, HTML, Ada, Modula 2 gibi
 dillerde de kod renklerdirme ve girintileme özelliğine
 sahiptir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  112
Kwrite Metin Editörü
kwrite rapor.txt ile veya Programlar>Yardımcı
 Programlar menüsünden editör açılabilir.
Dosya- Yeni : CTRL+N
Dosya-Aç: CTRL+O
Dosya -Kaydet : CTRL +S
Dosya -Farklı Kaydet
Dosya -Yeniden Yükle: F5
Dosya – Yazdır : CTRL +P
Dosya- Kapat : CTRL+W
Dosya- Çıkış: CTRL +Q
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  113
Kwrite Metin Editörü
Düzen-Geri Al (CTRL +Z)
Düzen-Yinele (CTRL+Shift+Y)
Düzen- Kes (CTRL+X)
Düzen- Kopyala (CTRL+C)
Düzen-Hepsini Seç (CTRL+A)
Düzen-Seçme (CTRL+Shift+A) Editördeki seçili metni
 seçimsiz yapar.
Düzen-HTML olarak kopyala
Düzen-Blok seçim kipi (CTRL+Shift+B) Seçim kipi blok
 olduğundan yatay seçimler yapılabilir. Örneğin 2 ile 4.
 satır arası ile 5 ve 7. satır arası blok olarak beraber
         AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  114
 seçilebilir.
Kwrite Metin Editörü
Düzen-Üzerine yazma kipi (Insert)
Düzen-BUL (CTRL+F)
Düzen-Sonrakini Bul (F3)
Düzen- Öncekini Bul (Shift +F3)
Düzen-Yerine Koy (CTRL+R)
Düzen-Satıra Git (CTRL+G)
Görünüm-Komut Satırına Geç (F7)
Görünüm-Devingen Sözcük Kaydırma(F10)Ekranda
 yan sınıra gelen metin ekranda görünecek şekilde
 kaydırılır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  115
KWrite
Görünüm – Simge Kenarlığını Göster (F6)
Görünüm – Satır Numaralarını Göster (F11)
Görünüm- Gizleme İşsaretlerini Göster(F9)Program
 kodları içinde kod gizleme işaretlerini gösterir.
Görünüm- Kod Gizleme
En Üst düzeyde Daralt (CTRL+Shift+-)
En Üst düzeyde Genişlet(CTRL+Shift++)
Yer imleri - Yer imi koy (CTRL+B)
Yer İmleri – Sonraki (Alt+Page Down)
Yer İmleri – Önceki (Alt+Page UP)
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  116
KWrite
Araçlar-Salt Okuma Kipi – Belge üzerindeki değişiklik
 yapılmasını önlemek için kullanılır.
Araçlar- Dosya Türü – Etkin belge için dosya türü
 şemasını ayarlar.
Araçlar –Renklendirme
Araçlar – Kodlama
Araçlar- Yazım: yazım hatalarını yakalamak için.
Araçlar Girinti : CTRL +I
Araçlar-Girinti Temizle: CTRL+Shift +I: Girinti
 miktarını bir basamak azaltır.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  117
Kwrite
Araçlar – Yerleşim: Seçili metnin girinti ayarlarına göre
 yerleşimini ayarlar.
Araçlar – Yorum haline Getir. (CTRL+D) Kodların yorum
 haline getirilerek derlenmesini önler.
Araçlar- Yorumu kaldır (CTRL+Shift+D)
Araçlar – Büyük Harf (CTRL+U)
Araçlar – Karakterleri Büyült(Alt+CTRL+U)
Araçlar –Satırları Birleştir(CTRL+J)
Ayarlar-Kısa yolları yapılandır.
F1: Yardım penceresi, Shift +F1: tıklanan öğe hakkında
 yardım ekranı açar.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  118
Kate Editörü
KDE Advanced Text Editör
Yazılımcılara yönelik gelişmiş bir editördür.
Büyük boyuttaki metin dosyalarını açabilmektedir.
53 MB büyülklüğündeki KDEBase paketi bileşenidir.
Sonsuz Geri Al/yinele özelliği,
Otomatik Girintileme Özelliği,
Ağ Desteği (ssh, ftp, http, webdav vb.)
Gömülü komut satırı,
Sürükle Bırak (Drug and Drop) Metin Düzenlemesi,
DCOP ve JavaScriptle geliştirebilme gibi.
      AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  119
Program Kurma ve Güncelleme
RPM, DPKG, Portage gibi paket yöneticileri REDHAT,
 Mandrake, Gelecek vb. Linux dağıtımlarında
 kullanılmaktadır.
Pardus’ta PiSi olarak adlandırılan basit bir paket
 yönetici kullanılmaktadır.
Paket, bir uygulamayı ya da işletim sisteminin bir
 parçasını tüm bileşenleriyle toplu olarak ifade eden
 kavramdır. Örneğin, Pardus'ta gelişmiş bir resim
 işleme programı olan gimp ya da yazıcılarla ilgili
 sürücülerin bulunduğu foomatic-db birer pakettir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  120
PiSi
Pardus'ta bulunan paket yöneticisi, PiSi (Packages
 Installed Successfully as Intended– Planlandığı Gibi
 Başarıyla Kurulan Paketler) olarak adlandırılmaktadır.
 Anlaşılması basit ve kullanımı kolay olan bu paket
 yöneticisi uygulamasına hem komut sisteminden hem de
 grafik ortamdan ulaşmak mümkündür.
Derlenmek üzere hazırlanmış paketlere kaynak paket
 adı verilir. Bu paketler, henüz kod halinde olduklarından
 dolayı doğrudan Pardus'a kurulamazlar.


       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  121
Pardus’ta Derleme
İkili (Binary) paketlere dönüştürüp çalıştırılabilir hale
 getirmek için dosyaların derlenmesi lazımdır.
Derlemeden sonra PiSi uzantısı alan ikili dosya
 haline gelirler.
Pardus’ta EXE uzantılı dosyalar çalıştırılamazlar.
PiSi uzantılı dosyalar çalıştırılabilir.
Wine adlı uygulama ile Windows ortamındaki
 programların çoğu çalıştırılabilir.


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  122
Paket Deploları
Paket depoları, paketlerin indirilerek kullanılabileceği
 İnternet dizinleridir.
Aşağıdaki adresten paketler indirilebilir.
http://paketler.pardus.org.tr/info/2011/testing/
Pardus içinde Ofis Programları, Medya Oynatıcıları,
 Programlama Araçları, Bilimsel Programlar gibi 1400
 farklı program istenirse Paket Yöneticisinden
 kurulabilir.
Seçilen program paket içerisinde yoksa internetten
 otomatik olarak yüklenir ve eski paketler güncellenir.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  123
Linux’te EXE dosya çalıştırma
EXE uzantılı dosyanın üzerine sağ tıklayarak “Wine
 ile Aç” seçeneğini seçerek açabilirsiniz.
MSN yerine Kopete ve aMsn gibi özellikle Pardus için
 üretilmiş programları kullanmak daha iyidir.
Başarım oranı bakımından her programın kendine
 özgü ortamı tercih edilmelidir.
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  124
Pisi search
Pisi ile bir paketin bilgisayarda olup olmadığını
 anlamak için;
pisi search colorgcc
Pisi info parametresiyle kullanılırsa daha detaylı bilgi
 elde edilebilir.
pisi info colorgcc
Pisi paketlerini bilgisayara kurmak için install
 parametresi kullanılır.
pisi install colorgcc

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  125
Pardus paket kurma
Bilgisayara kayıtlı pisi uzantılı bir programdan
 kurulum yapılacaksa
pardus ~ # pisi install /home/oguz/kur/paketadi.pisi


Grafik ortamında paket eklemek için Ayarlar
 menüsünden Paket Yöneticisi Programını Yapılandır
 seçilir. Depo ekle seçilir.
 Depo adresi mutlaka .xml veya sıkıştırılmış .xml.bz2
 uzantılı dosyalardır.

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  126
Depo Kavramı
Pardus'ta çalışabilen programlar, paketler halinde,
 Pardus deposu denilen İnternet sunucularında
 bulunur.
Pardus işletim sistemine ait resmi deponun yanı sıra,
 diğer paket depolarına da erişim sağlanabilir.
 Böylelikle başka depolarda bulunan paketlerin de
 Paket Yöneticisi tarafından listelenmesi ve
 yönetilmesi mümkün olur.       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  127
Depo ekleme kaldırma
Aşağıdaki komutla yapılır.
# pisi add-repo depo_adi http://depo.adresi.com/pisi-
 index.xml
Depo kaldırma seçeneği,
# pisi remove-repo depo_adi
Eğer birden fazla depoyu birden kaldırmak
 istiyorsanız depoların isimlerini boşlukla ayırarak
 yazabilirsiniz.
Sistemde çalışan depoları listeleme için;
# pisi list-repo
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  128
Pisi ile program kaldırma/güncelleme
Kaldırma için;
#pisi remove calestia


Güncelleme için;
#pisi upgrade paketadi
#pisi upgrade paketadi diger_paketadi
       AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  129
Pisi yardım elde etme
Pisi yardımını görüntüleme;
pisi --help
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  130
Programlar
Windows                     Linux
Nero, Roxio, Easy CD creator…          K3b
Cd Oynatıcı, Winamp, Media Player        Kaffeine, mplayer
Ses düzenleyici                 Kmix
Powev VCR, CinePlayer DVR, AVerTV        Kdetv
Winamp, Real Jukebox, Windows Media       Juk, aMarok
Player
          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ     131
Programlar
Windows                     Linux
Microsoft Word                 OpenOffice Writer
Microsoft Excel                 OpenOffice Calc
Microsoft Powerpoint              OpenOffice Impress
Microsoft Access                OpenOffice Base
Adobe Acrobat                  KPDF

Not Defteri, Wordpad              Kate, Kwrite
          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ     132
Programlar
Windows                     Linux
Acdsee, Irfanview                Gwenview
Paint                      Kolurpaint
Photoshop                    Gimp
Adobe illustrator, Corel Draw          OpenOffice Draw, Impress, Inkscape
Flash Player                  Flash Player

Polaroid Drivers                Digikam

Recognita, FineReader              Kooka
           AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ            133
Programlar
Windows                     Linux
Internet Explorer, Firefox            Firefox, Konqueror
Outlook, Eudora, Becky, Datula,         ThunderBird, Kontact, Kmail
Netscape
Çevirmeli Ap Bağlantısı             Pardus Ağ Bağlantısı
MSN Messenger, ICQ Lite, AIM,          Kopete, Amsn, Konversation
Miranda, Mirc
Flash Player                   Flash Player

Flashget, Gozilla, Reget, Getright, DAP,     Kget, wget
Mass Downloader           AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ        134
Diğer Uygulamalar
Windows                    Linux
Hesap Makinesi                Kalculator (calculator)
Komut İstemcisi                Konsole, yakuake
Palm Desktop                 Kpilot
Fare Aracı                  Fare Ayarı
Büyüteç                    Büyüteç

Winzip, Winrar,WinACE, Ultimatezip      Ark
          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ      135
Kabuk İşlemleri
Kabuk programı işletim sistemi ile kullanıcı arasında bağlantı kuran,
köprü kuran program olarak belirtilir. MSDOS işletim sisteminde command.com
Kabuk programı olarak kullanılır. Linux’te ise birden çok kabuk vardır.          AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ         136
Kabuklar (Shell)
Kabuk  Açıklama
Bash  Born again Shell, GNU tarafından C shell’in özelliklerinin
    geliştirildiği standart kabuk programı
Csh   C Kabuk Programı
Ksh   Korn Kabuk Programı
Sh   Standart UNIX kabuk programı
Tcsh  C kabuk programının gelişmiş hali

Zsh   Korn kabuk programının gelişmiş hali
      AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ        137
Kabuk program komutları
- parametrelerde kısa kullanım, -- uzun kullanım içindir.
Komut satırında root için #, kullanıcı için $
. Bulunulan dizini gösterir.
.. Bir üst dizini gösterir.
- bir önceki dizini gösterir.
   O anki kullanıcının ev dizini gösterir.
/ Kök dizini gösterir.
ls, pwd, cd, rmd, mkdir, cat, man, date, clear, rm, ln,
 cp, mv, echo komutları ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  138
Komutlar (commands)
bc: aritmetiksel işlemlerin geliştirildiği komuttur.
df: dosya ve dizinlerin disk kullanımını görüntüler.
expr: aritmetiksel, mantıksal işlemleri gerçekleştirir.
 $host expr 3+5
host: web adresi hakkında bilgi verir.
$host www.akaresoft.com
 ps: bilgisayarda o anda çalışan programların listesini
 verir. –ef ve –aux parametreleriyle daha detaylı
 kullanılabilir. Süreç (Process) PID ile gösterilir.
kill: process durdurmak için kullanılır.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  139
sıkıştırma
gzip deneme.txt
deneme.txt.gz oluşur.
gzip –d deneme.txt.gz
deneme.txt.gz dosyasını açar.
veya;
gunzip deneme.txt.gz
Dosya ve alt dizinleri ayrı ayrı sıkıştırmak için;
gzip –r /home/oguzhan/belgeler


        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  140
Sıkıştırma
Dosya sıkıştırma,
tar –cf deneme.tar deneme1.txt deneme2.txt

Dosya açma
tar –xf deneme.tar
kill all -9 vim ne yapar?        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  141
Whereis, which
whereis, which komutların ve ilgili dosyaların
 bulundukları konumları listeler.

whereis ls ls komutunun yerini listeler.
which ls ls komutunun yerini listeler.
who sisteme bağlı kullanıcıları listeler.
        AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  142
Teşekkürler…
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Grup halinde kurumlara veya tek özel ders verilir.


E-posta:oguzhantas@gmail.com
Bilgisayar Yük.Müh. Oğuzhan TAŞ
     AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ  143
1 of 143

Recommended

Temel Linux Kullanımı ve Komutları by
Temel Linux Kullanımı ve KomutlarıTemel Linux Kullanımı ve Komutları
Temel Linux Kullanımı ve KomutlarıAhmet Gürel
15.8K views62 slides
Linux Kullanım Rehberi by
Linux Kullanım RehberiLinux Kullanım Rehberi
Linux Kullanım RehberiMert Can ALICI
3.8K views114 slides
Linux Sistem Yönetimi by
Linux Sistem YönetimiLinux Sistem Yönetimi
Linux Sistem YönetimiKurtuluş Karasu
4.3K views155 slides
Kali linux by
Kali linuxKali linux
Kali linuxBGA Cyber Security
107.4K views51 slides
Linux Komut Satırı by
Linux Komut Satırı Linux Komut Satırı
Linux Komut Satırı Kemal Demirez
6K views136 slides
Linux 101 by
Linux 101Linux 101
Linux 101Mehmet Gürol Çay
3.6K views101 slides

More Related Content

What's hot

Linux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu Kurulumu by
Linux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu KurulumuLinux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu Kurulumu
Linux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu KurulumuAhmet Gürel
9.7K views48 slides
Temel linux by
Temel linuxTemel linux
Temel linuxemreberber07
418 views14 slides
Temel ağ bilgisi by
Temel ağ bilgisiTemel ağ bilgisi
Temel ağ bilgisiBegüm Erol
3.1K views50 slides
Metasploit El Kitabı by
Metasploit El KitabıMetasploit El Kitabı
Metasploit El KitabıBGA Cyber Security
36.7K views48 slides
Linux Como Tudo Começou by
Linux Como Tudo ComeçouLinux Como Tudo Começou
Linux Como Tudo Começouguestaa94fe
9.8K views20 slides

What's hot(20)

Linux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu Kurulumu by Ahmet Gürel
Linux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu KurulumuLinux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu Kurulumu
Linux'a Giris ve VirtualBox a Ubuntu Kurulumu
Ahmet Gürel9.7K views
Temel ağ bilgisi by Begüm Erol
Temel ağ bilgisiTemel ağ bilgisi
Temel ağ bilgisi
Begüm Erol3.1K views
Linux Como Tudo Começou by guestaa94fe
Linux Como Tudo ComeçouLinux Como Tudo Começou
Linux Como Tudo Começou
guestaa94fe9.8K views
Linux Kernel Booting Process (1) - For NLKB by shimosawa
Linux Kernel Booting Process (1) - For NLKBLinux Kernel Booting Process (1) - For NLKB
Linux Kernel Booting Process (1) - For NLKB
shimosawa12.5K views
Embedded_Linux_Booting by Rashila Rr
Embedded_Linux_BootingEmbedded_Linux_Booting
Embedded_Linux_Booting
Rashila Rr513 views
Network - Bilgisayar Ağlarına Giriş by Murat KARA
Network - Bilgisayar Ağlarına Giriş Network - Bilgisayar Ağlarına Giriş
Network - Bilgisayar Ağlarına Giriş
Murat KARA1.1K views
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı by BGA Cyber Security
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab KitabıZararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
BGA Cyber Security11.8K views

Viewers also liked

işletim sistemleri by
işletim sistemleriişletim sistemleri
işletim sistemleriBatuhan Çınar
5.5K views57 slides
7 isletim sistemleri by
7 isletim sistemleri7 isletim sistemleri
7 isletim sistemlerimuratgulenc
3.1K views23 slides
Ubuntu Linux by
Ubuntu LinuxUbuntu Linux
Ubuntu LinuxOğuzhan TAŞ Akademi
7.3K views30 slides
Java script by
Java scriptJava script
Java scriptOğuzhan TAŞ Akademi
13.6K views69 slides
Radarve sonar by
Radarve sonarRadarve sonar
Radarve sonarOğuzhan TAŞ Akademi
8.7K views39 slides
Canakkale Destanı by
Canakkale DestanıCanakkale Destanı
Canakkale DestanıOğuzhan TAŞ Akademi
11.1K views70 slides

Similar to Linux sunum

Nurdan Sarıkaya by
Nurdan SarıkayaNurdan Sarıkaya
Nurdan SarıkayaNurdan Sarıkaya
947 views14 slides
BTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin Temelleri by
BTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin TemelleriBTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin Temelleri
BTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin Temellerideniz armutlu
2.6K views59 slides
Hafıza Teknolojileri by
Hafıza TeknolojileriHafıza Teknolojileri
Hafıza TeknolojileriCelal Karaca
515 views20 slides
Linux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim Dökümanı by
Linux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim DökümanıLinux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim Dökümanı
Linux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim Dökümanıİbrahim UÇAR
3K views75 slides
Linux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı by
Linux101 Temel Komutlar-Dizin YapısıLinux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı
Linux101 Temel Komutlar-Dizin YapısıSDU CYBERLAB
1K views21 slides
Nurdan Sarıkaya by
Nurdan Sarıkaya Nurdan Sarıkaya
Nurdan Sarıkaya Nurdan Sarıkaya
693 views8 slides

Similar to Linux sunum(20)

BTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin Temelleri by deniz armutlu
BTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin TemelleriBTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin Temelleri
BTT Modul 11 Isletim Sistemlerinin Temelleri
deniz armutlu2.6K views
Hafıza Teknolojileri by Celal Karaca
Hafıza TeknolojileriHafıza Teknolojileri
Hafıza Teknolojileri
Celal Karaca515 views
Linux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim Dökümanı by İbrahim UÇAR
Linux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim DökümanıLinux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim Dökümanı
Linux Yaz Kampı 2017 GNU/Linux Eğitim Dökümanı
İbrahim UÇAR3K views
Linux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı by SDU CYBERLAB
Linux101 Temel Komutlar-Dizin YapısıLinux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı
Linux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı
SDU CYBERLAB1K views
Pwnlydays - Linux 101 by canyoupwn.me
Pwnlydays - Linux 101Pwnlydays - Linux 101
Pwnlydays - Linux 101
canyoupwn.me1.6K views
Btu110 Bil Giris Turkce by fatoshcuq
Btu110 Bil Giris TurkceBtu110 Bil Giris Turkce
Btu110 Bil Giris Turkce
fatoshcuq220 views
Bilgisayar donanim-2021 by zgvenBiliim
Bilgisayar donanim-2021Bilgisayar donanim-2021
Bilgisayar donanim-2021
zgvenBiliim95 views
Linux İşletim Sistemi - Güncelleme-2018 by Murat KARA
Linux İşletim Sistemi - Güncelleme-2018Linux İşletim Sistemi - Güncelleme-2018
Linux İşletim Sistemi - Güncelleme-2018
Murat KARA4.2K views
Komut Satırıdından Arch Linux Kurulumu(Manuel Çekirdek Derlemesi Dahil) by furkan mataraci
Komut Satırıdından Arch Linux Kurulumu(Manuel Çekirdek Derlemesi Dahil)Komut Satırıdından Arch Linux Kurulumu(Manuel Çekirdek Derlemesi Dahil)
Komut Satırıdından Arch Linux Kurulumu(Manuel Çekirdek Derlemesi Dahil)
furkan mataraci825 views
Oracle 10g Database Server Kurulum by Anar Godjaev
Oracle 10g Database Server KurulumOracle 10g Database Server Kurulum
Oracle 10g Database Server Kurulum
Anar Godjaev26.5K views
Bilgisayar bellekleri by yasamaatesi
Bilgisayar bellekleriBilgisayar bellekleri
Bilgisayar bellekleri
yasamaatesi57 views
BTT. 2. DONEM 5 MODUL 11 SONU YAZILI B GRUBU by deniz armutlu
BTT. 2. DONEM 5 MODUL 11 SONU YAZILI B GRUBUBTT. 2. DONEM 5 MODUL 11 SONU YAZILI B GRUBU
BTT. 2. DONEM 5 MODUL 11 SONU YAZILI B GRUBU
deniz armutlu665 views
Android ROM Geliştirme by Muharrem Tac
Android ROM GeliştirmeAndroid ROM Geliştirme
Android ROM Geliştirme
Muharrem Tac2.3K views
Linux İşletim Sistemi by Murat KARA
Linux İşletim SistemiLinux İşletim Sistemi
Linux İşletim Sistemi
Murat KARA1.9K views
BTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu by deniz armutlu
BTT Modul 12 Isletim Sistemi KurulumuBTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
BTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
deniz armutlu2.3K views

More from Oğuzhan TAŞ Akademi

blockchain2.pptx by
blockchain2.pptxblockchain2.pptx
blockchain2.pptxOğuzhan TAŞ Akademi
55 views81 slides
Yapay zeka, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Blok Zinciri kısa kısa... by
Yapay zeka, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Blok Zinciri kısa kısa...Yapay zeka, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Blok Zinciri kısa kısa...
Yapay zeka, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Blok Zinciri kısa kısa...Oğuzhan TAŞ Akademi
670 views22 slides
Genetic Algorithms by
Genetic AlgorithmsGenetic Algorithms
Genetic AlgorithmsOğuzhan TAŞ Akademi
697 views42 slides
Destek Vektör Makineleri - Support Vector Machine by
Destek Vektör Makineleri - Support Vector MachineDestek Vektör Makineleri - Support Vector Machine
Destek Vektör Makineleri - Support Vector MachineOğuzhan TAŞ Akademi
12K views37 slides
Geçmişten günümüze Darbeler ve 15 Temmuz by
Geçmişten günümüze Darbeler ve 15 TemmuzGeçmişten günümüze Darbeler ve 15 Temmuz
Geçmişten günümüze Darbeler ve 15 TemmuzOğuzhan TAŞ Akademi
5.2K views86 slides
Algoritma kurmak by
Algoritma kurmakAlgoritma kurmak
Algoritma kurmakOğuzhan TAŞ Akademi
13.9K views6 slides

Linux sunum

 • 1. Bilgi. Yük. Müh.Oğuzhan TAŞ AkareSoft Yazılım ve Eğitim http://www.akaresoft.com AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 1
 • 2. İşletim Sistemi nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem ve işletiminden sorumlu olan yazılımdır. İşletim sistemi, bütün yazılımların belleğe, girdi-çıktı aygıtlarına ve kütük sistemine erişimini sağlar. İşletim sistemi sayesinde bilgisayar donanımına hükmederiz. İşletim sistemi bilgisayara kurulması gereken ilk yazılımdır, tüm programlara sistem kaynaklarının rezerve edilmesinden işletim sistemi sorumludur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 2
 • 3. İşletim Sisteminin Görevleri • İşlem Yönetimi (Process Management) • Bellek Yönetimi (Memory Management) • Giriş/Çıkış Yönetimi (I/O Management) • Dosya Yönetimi (File Management) AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 3
 • 4. İşletim Sistemi Katmanları KULLANICI Kabuk (Shell) Sistem Çağrıları Çekirdek (Kernel) DONANIM İşletim Sistemi Katmanları AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 4
 • 5. Kabuk (Shell) ve Çekirdek (Kernel) Kabuk, İşletim sisteminin kullanıcıya görünen kısmıdır. Komutlar bu bölümde yer alır. Kullanıcı komutlarla işletim sistemine isteğini iletir. Windows çıkmadan önce siyah DOS ekranında verilen komutlar ve Linux Konsolundan (Console) verilen komutlar örnek verilebilir. Grafik arayüzü ise kabuk üzerinde çalışan bir katmandır. Çekirdek ise donanımlar ile ilişki kurmaktan sorumldur. Bilgisayara bağlı donanımların tanınıp yönetilmesi görevidir. Örneğin, Linux 2.6 çekirdeği 2.4 çekirdeğine göre donanımları daha iyi tanır. Çünkü 2.6 çekirdeğinde daha çok donanımı algılayacak şekilde geliştirilmiştir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 5
 • 6. Linux… Atası Unix’tir. 1960 Bell Laboratuarı, Amerika. Unix, Dennis Ritche tarafından C programlama dili kullanılarak geliştirildi. Linux, ilk defa 1990 yılında Finli bilgisayar mühendisliği öğrencisi Linus Torwalds tarafından Intel işlemci mimarili bilgisayarlarda çalışmak üzere geliştirildi. Linux bir Unix türevidir. Çok kullanıcılı (multi user) ve çok görevli (multitasking) bir işletim sistemidir. 1994 yılında Linux 1.0 serisi kernel GPL lisansı ile yayınlanarak 100.000 kullanıcıya erişti. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 6
 • 7. Linux Dağıtımları Pardus (Tubitak UAKAE), Gelecek Linux, Turkuaz Linux… Red-Hat, CentOS, Fedora, Suse, Debian, Knoppix, Mandriva , Ubuntu, Gentoo, Slackware… Debian Linux Google tarafından kullanılmaktadır. Çok duyulan FreeBSD ise Linux değil Unix işletim sistemidir. Bir Linux sistemi bilgisayara kurulmadan CD-ROM veya USB Bellek üzerinden çalışabilecek şekilde de tasarlanabilmektedir. Bir dağıtımın bu şekilde kullanılabilen sürümüne "Çalışan sürüm" (İngilizce: live version ), kullanıldığı medyalara göre de "Çalışan CD" (Live CD) veya "Çalışan USB" -(Live TAŞ AkareSoft www.akaresoft.com Oğuzhan USB) denilmektedir. 7
 • 8. Linux Kurulumu  Linux İşletim Sistemi Intel, AMD işlemcili makinalara rahatlıkla kurulabilir. En az 512 MB, performanslı çalışmak için en az 1024 MB…  Linux tek başına ya da başka işletim sistemleriyle beraber aynı bilgisayara kurulabilir. Çünkü, Linux çoğu dosya sistemini tanır…  Linux ve Windows farklı dosya sistemine sahiptir.  Bir makinaya Windows ve Linux beraber kuracaksanız, ilk önce Windows sonra Linux kurunuz. Windows’u kurarken sabit diskte Linux kurulacak en az 10 GB’lık bölümü ham(raw) olarak ayırınız . Yaklaşık 500 MB’lık bir bölümü de takas (swap) alanı için ham(raw) olarak ayırınız. Linux Windows ext2, ext3, ext4 NTFS, FAT dosya sistemi Dosya sistemi AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 8
 • 9. MBR Önyükleme ve Bölümleme Sabit diskin nasıl bölümlendiğine ait bilgi, birinci plakanın birinci izinin içindeki birinci sektörde yer alır. Bilgisayar ilk açıldığında BIOS’un ilk baktığı 512 MB’lık bu bölüme Ana Önyükleme Kaydı (Master Boot Record - MBR) denir. MBR içinde bölümleme tabloları yer alır ve hangi bölümün aktif olduğu burada yer alan programda bulunur. Anlaşıldığı üzere, MBR silinirse bilgisayar açılamaz, MBR bir sorun olasılığına karşı yedeklenebilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 9
 • 10. Uzatılmış ve Mantıksal Bölümler Birincil bölüm (Primary Partition) Adresi MBR’de kayıtlı bölümlere denir. Uzatılmış Bölüm (Extended partition) Adresi MBR’de kayıtlı ama içinde başka bölümler olan bölümlere denir. Mantıksal Bölüm (Logical Partition) Adresi MBR’de bulunmaz, uzatılmış bölümler içinde yer alan bölümlerdir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 10
 • 11. Bir Sabit Diskin Bölümlenmesi MBR Önyükleme Sektörü Birincil Bölüm Veri Alanı Önyükleme Sektörü Kullanılmamış Önyükleme Sektörü Mantıksal Bölüm Veri Alanı Uzatılmış Bölüm Kullanılmamış Önyükleme Sektörü Mantıksal Bölüm Veri Alanı Kullanılmamış Disk Alanı Önyükleme Sektörü Birincil Bölüm Veri Alanı AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 11
 • 12. Aygıt Tür Adlandırma Açıklama /dev/hda Birincil ana (Primary Master) Sabit Disk /dev/hdb Birincil uydu (Primary Slave) Sabit Disk IDE /dev/hdc İkincil ana (Secondary Master) Sabit Disk /dev/hdd İkincil Uydu (Secondary Slave) Sabit Disk /dev/fd0 Birincil disket sürücü Disket /dev/fd1 İkincil disket sürücü /dev/sda /dev/sdb SCSI /dev/sdc ….. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 12
 • 13. Disk Bölümleri Tür Adlandırma Açıklama /dev/hda1 /dev/hda2 Birincil Bölümler /dev/hda3 /dev/hda4 /dev/hda5 /dev/hda6 Mantıksal bölümler /dev/hda7 …. Hem birincil hem mantıksal bölümler kendi aygıt dosyasına sahiptir. Geleneksel olarak 1-4 arası numaralar birincil bölüme, 5 ve sonrakiler mantıksal Bölüme ayrılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 13
 • 14. Takas Alanı (swap) nedir? Belleğin (RAM) yetersiz kaldığı durumda bilgisayar bu disk bölümünü kullanarak bellek açığını kapatmaya çalışır. Teorikte bellek alanının iki katı kadar yer ayrılması önerilir. Ama RAM belleğiniz çok fazla ise 512MB- 1024MB civarı bir alan ayırabilirsiniz. 1GB=1024MB AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 14
 • 15. Dosya Sistemi Dosya sistemi, işletim sisteminin, dosyaları diskte sistemi tutabilmek için kullandığı yapılar ve yöntemlere verilen addır. Yani bir anlamda “dosyaların diskteki düzenidir” diyebiliriz. Bu düzen kapsamında bir düzenidir hiyerarşiden bahsedebiliriz. Hiyerarşinin en üstünde kök dizini (root directory) directory yer alır ve “/” karakteriyle gösterilir. Diğer dizinler de bu kök dizininin altında toplanmışlardır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 15
 • 16. Linux’de Dosyalar Linux’de dosya isimleri en fazla 255 karakter olabilir. Dosya ismi verirken * ve ? İşareti dışında her türlü karakteri kullanabilirsiniz. Alt çizgi, virgül, rakam, harf olabilir. Küçük büyük harfe duyarlıdır. Örneğin kaptan veya KAPTAN veya Kaptan farklı dosya isimleri olarak algılanır. Dosya uzunluğu maksimum 2GB kadar olabilir. Linux işletim sisteminde dosyaların belli bir uzantıya sahip olması gerekmemektedir. İki farklı dosya tipi vardır. Sıralı Dosyalar ve Aygıt Dosyaları AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 16
 • 17. Linux’da Aygıt(Device ) Dosyalar Üç farklı tipte olabilmektedir; Karakter aygıt dosyaları Veri alış verişini karakter karakter iletmektedirler. Klavye, fare gibi… Blok aygıt dosyaları Veri alış verişini bloklar halinde iletmektedirler. Hard disk gibi… Kuyruk aygıt dosyaları Sıradan dosyalar ile aygıt dosyaları dışında kalan dosyalardır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 17
 • 18. Pardus LINUX YALI (Yet Another Linux Installer) Kurulum yazılımı, Pardus’un paketlerinin kurulumu için… ÇOMAR (Configuration Manager) Yapılandırma Yöneticisi Paketlerin birbiriyle uyumu için; PİSİ (Packages Installed Successfully as Intended) Paket Yönetim Sistemi Paketlerin sisteme kurulması, çıkarılması için… MÜDÜR Gelişmiş Donanım Tanıma Sistemi Linux’de KDE ve GNOME olmak üzere iki farklı masaüstü seçeneği vardır, PARDUS KDE tabanlıdır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 18
 • 19. Linux Konsol Linux konsolunda yanıp sönen imleçten önceki işaret # ise root (ana) kullanıcıyı, $ işareti varsa diğer kullanıcı tarafından sistemin açıldığı anlaşılır. root kullanıcısı her Linux’ta zorunlu olarak oluşturulur. Programlar/Sistem/Konsol(Console) yolunda konsolu çalıştırınız. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 19
 • 20. Sistem Yükleyici Linux’da sistem yükleyici, bilgisayarınız açıldıktan sonra disk üzerinde bulunan sistemleri belirleyerek açılmalarını sağlar. GRUB(Grand Unified Boot Loader) LILO Örneğin Windows yüklü bir makinaya Linux kurarsanız açılışta gelen seçenekler ile istediğiniz işletim sistemini seçerek başlatabilirsiniz. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 20
 • 21. Linux Dizin yapısı AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 21
 • 22. Dizin hiyerarşisi Bir dizin ya da dosyanın; sistemdeki konumu, o dosya/dizinin “yol”uyla belirtilir. Yol; kök dizininden yol Yol itibaren, o dosya/dizine ulaşmak için geçilmesi gereken dizinlerin “/” işaretiyle birleştirilerek ardışık bir şekilde yazılmasıyla elde edilen ifadedir. Örneğin “/home/oguz” yolu, kök dizinindeki, home home/oguz isimli dizinin içindeki oguz dizininin konumunu belirtir. Bu ifadede en baştaki “/” kök dizinini belirtmektedir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 22
 • 23. Linux’da Dizin yapısı /home dizini içerisinde hesabi olan her kullanıcının adina bir dizin oluşturulur. Örneğin; kullanıcı adi akaresoft ise /home dizini içinde akaresoft isimli bir dizin vardır. /home/akaresoft Her kullanıcı kendi ev dizinindeki bir dosyaya erişmek için “~” işaretini kullanır. Örneğin kendi ev dizinindeki evraklar.txt dosyasına erişmek için kısaca “~/evraklar.txt” yazabilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 23
 • 24. Linux Dizinleri /bin: İngilizce binary(ikili sistem) kelimesinin kısaltılmışı olan bin klasöründe , tüm kullanıcıların kullanabildiği temel komutları vardır. (ls, cp, mv gibi…) /boot : Linux’un açılışı sırasında kullanılan dosyaları içerir. /dev: İngilizce device (aygıt) kelimesinin kısaltılmışı olan bu dizinde aygıt dosyaları yer alır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 24
 • 25. Linux Dizinleri /etc: Bulunduğu bilgisayarda yapılandırma dosyalarını içerir. /home: Tıpkı Windows’ta olduğu gibi, Linux’da da her kullanıcı için bir klasör açılır ve burada kullanıcının kendi hesabında yaptığı kişisel ayarlar yer alır. Örneğin oguzhan kullacısı varsa oguzhan isimli bir klasör home dizininde yer alır. /lib: İngilizce library(kütüphane) kelimesinin kısaltılmış adıdır. Çekirdek modülleri ve paylaşılan kod kütüphanelerini içerir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 25
 • 26. Linux Dizinleri /mnt: Bilgisayar bağlı çeşitli cihazların (HDD, Cd, DVD, vb.)bağlantı dosyaları burada yer alır. İngilizce mount kelimesinin kısaltılmışıdır. /proc: Süreçler (processes), sistem belleği, donanım yapılandırma ile ilgili ayarları içeren özel bir “sanal” dosya sistemidir. Birçok uygulama buradaki bilgilerden yararlanır. /root: Sistem yöneticisinin (administrator) ev dizinidir. /usr: Tüm kullanıcılara paylaşılan verileri (programlar, komutlar, kütüphaneler, programlar AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 26
 • 27. Linux Dizinleri /usr/bin: Normal kullanıcılar tarafından kullanılan komutlar burada yer alır. /usr/sbin: sistem tarafından kullanılan, sistemin açılması ile ilgili olmayan komutlar yer alır. usr/lib: programlama için kütüphaneler yer alır. usr/include: C/C++ programlama dili için başlık dosyaları yer alır. Linux C/C++ dilinde yazılmıştır. usr/doc: Dökümanların (documents)bulunduğu dizin. usr/man: Komutlar hakkında yardım yani man dosyaları burada yer alır. - Oğuzhan TAŞ AkareSoft www.akaresoft.com 27
 • 28. Linux Dizinleri /var: İngilizce variable (değişkenler) kelimesinin kısaltılmışı olan dizindir. Değişken verileri (kuyrukta bekleyen yazdırılacak dosyalar, veritabanları, raporlar gibi) içerir. var/lock: Çalışan programların yarattığı kilit dosyaları. var/log : Log (kütük ) dosyaları, Windows sunuculardaki hata takip etmeye yarayan Event Viewer gibi. var/tmp: Geçici (template) dosyalar. Var/yp: NIS ile ilgili dosyalar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 28
 • 29. Var/spool: Kuyruk dosyaları. mail: kullanıcı e-postaları içeren dizin. mqueue: e-posta kuyruğunda bekleyen dsyaları barındıran dizi. lpd: yazıcı kuyruğunda bekleyen işler için geçici dosyaların tutulduğu dizin. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 29
 • 30. Pardus Konqueror Ctrl+X Dosya Kes Ctrl+V Dosya Yapıştır Ctrl+C Dosya Kopyala Delete Dosya Silme Shift + Delete Kalıcı dosya Silme Png ile biten tüm dosyaları seçmek için Ctrl++ kısayolu kullanılabilir. Açılan pencerede *png ifadesi png ile biten dosyaları *kalem* ifadesi içinde kalem geçen dosyaları seçmenizi sağlar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 30
 • 31. KDE Kısayolları CTRL+ALT+DEL sistemden çıkış için kullanılan tuş kombinasyonudur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 31
 • 32. Temel Dosya ve Dizin işlem komutları Yeni dosya ve dizin oluşturmak silmek, Dosya ve dizinleri listelemek, Dosya ve dizinlerin izinlerini ayarlamak, Dosyaların içeriğini görmek, Dosyaları yazdırmak, Dosya ve dizinleri kopyalamak ve taşımak.. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 32
 • 33. touch ile yeni dosya oluşturmak Yeni bir dosya oluşturmak için touch komutu kullanılır. Bu komut var olan bir dosya ismiyle çağrıldığı takdirde boş bir dosya oluşturacaktır. Dosya oluşturma yanında son erişim ve değiştirme zamanlarını düzenlemek için de kullanılabilir. Kullanım formatı :touch [-acm][tarih] dosya_ismi -a: son erişim zamanını değiştirmek için; -m : değişim zamanın değiştirmek için verilmelidir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 33
 • 34. touch komutu Tarih formatı : MMDDhhmm[YY] MM=ay, DD=gün, hh=saat, mm=dakika, YY=yil bilgisini gösterir. Dosyanın erişim ve değişim zamanını 15 Şubat 1976 01:34 yapmak için; - touch 0215013476 dosya_ismi • Değişim zamanını değiştirmek için; - touch –m 0236000099 dosya_ismi - touch –a 0236000099 dosya_ismi AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 34
 • 35. mkdir ile yeni dizin oluşturma Linux işletim sisteminde yeni dizin oluşturmak için mkdir komutu kullanılır. Kullanımı: mkdir [seçenekler] dizin -m : yeni yaratılacak dizin için geçerli izinler bu parametre ile verilir. -p: içiçe dizin oluşturmak için kullanılır. Örneğin; mkdir firma/hesaplar -v: yaratılan tüm dizinleri bildirmek amacıyla kullanılır. mkdir evraklar Yukarıdaki komut evraklar dizini oluşturur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 35
 • 36. Örnek yapalım; Aşağıdaki komutları konsolu açıp verelim; mkdir dizin ls –la dizin mkdir dizin/ders ls –la dizin AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 36
 • 37. rm komutu ile dizin silme Sistemde var olan dosya ve dizinlerin silinmesi için kullanılır. Kullanım formatı şöyledir; Dosyalar için : rm[seçenekler] dosya_ismi Dizinler için : rm –r [seçenekler] dosya_ismi -r parametresi dizinler içinde dosya ve dizin ne varsa siler. Eğer dizinde hiçbir alt dosya ve dizin yoksa rmdir direkt kullanılabilir. -i : silinecek her dosya ve dizin için onay bizden alınır. -f: otomatik olarak siler, onay beklemez. -d: belirtilen dizin boş olmasa bile dizini siler. - v: yapılan her işlemle ilgili kullanıcıya bilgi verir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 37
 • 38. ls ile dosya ve dizin listeleme(1) ls komutu varolan dosya ve dizinleri listeler. Kullanımı: ls [seçenekler] [dosya_veya_dizin_ismi] -a: tüm dosyaları listeler, ismi nokta ile başlayan dosyalar gizli dosyalardır. Bu parametre gizli dosyaları da gösterir. -c: komut çıktısını sütun olarak listeler, varsayılandır. -l: dosya ve dizinlerin izin, sahip, boyut, güncelleme zamanı bilgilerini de listelerken verir. -h: dosya büyüklüğü normalde byte’dır. Kbyte, Megabyte göstermek için kullanılır. 1024 ile çarpılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 38
 • 39. ls ile dosya ve dizin listeleme(2) -H: dönüşümlerde –h parametresi 1024 kullanırken bu parametre 1000 kullanır. -o: Bu parametre –l gibidir, farkı dosya ve dizinlerin grup bilgisini göstermez. -R: Dizin içeriğini rekürsif olarak listeler. --color: ls komutu dosya tipine göre renkleme yapar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 39
 • 40. Dosya ve dizinlerde izinler (1) Dosya ve dizinlerin sahip olduğu izinleri görmek için ls kullanılır. [root@akaresoft/root]# ls –ld Evrak/ drwxr-xr-x 3 root 4096 Sep 25 2010 Evrak/ [root@akaresoft/root]# ls –l smb.conf/ -rw-r-r-- 1 root users 10852 Jun 30 2010 smb.conf AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 40
 • 41. İzinler d rwx r-x r-x dosyanın sahibinin kullanıcıların hakları hakları dizin-dosya grubun hakları İZİNLER r =read(okuma) w =write(yazma) x =execute(çalıştırma) - =izin yok AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 41
 • 42. İzinler Dosya Tipini belirten bölüm(2) ls çıktısında dört kısımdan oluşmaktadır. 1) Dosya tipini belirten kısım: Normal dosyalarda - işareti görülmektedir. Dizinlerde d işareti görülmektedir. Karakter bazında işlem yapan aygıt sürücüleri için c gözükmektedir. Karakter bazında işlem yapan aygıt sürücüleri için b gözükmektedir. Başka bir dosyayı işaret eden linkler için l işareti gösterilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 42
 • 43. İzinler(3) 2) Dosya sahibinin haklarını belirten bölüm Bu kısımda dosya sahibinin hakları tanımlanır. 3) Dosya grubunu haklarını belirten bölüm Bu kısımda dosyanın dahil olduğu grubun hakları yer alır. 4) Diğer kullanıcı hakları: Sistemde bulunan tüm kullanıcıların dosya üzerindeki hakları yer alır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 43
 • 44. Dosya izinleri Kullanıcılar dosya üzerinde 3 farklı işlem yapabilmektedir. Okuma(r - read), Yazma (w- write ), Çalıştırma (x -execute). Dizin için çalıştırma hakkı demek o dizine geçip geçememek demektir. İzinlerin değiştirilmesi amacıyla chmod komutu kullanılmaktadır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 44
 • 45. Linux Dosya İzinleri r : Okuma yetkisi, ( read access ) w : Yazma yetkisi, ( write access) x : Dosya bir program dosyası ise, programı çalıştırma yetkisini gösterir. ( execute access) ) AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 45
 • 46. Linux Dosya İzinleri 1: Dosya yada dizinle ilgili güvenlik bilgileri 2: O dosya yada dizine bağlantı sayısı 3: Dosyanın sahibi olan kullanıcı 4: Sahibi olan grup adı 5: Byte cinsinden boyutu 6: Düzenlediği tarihi 7: Dosya adı AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 46
 • 47. Linux dosya izinleri İzinler 3 farklı grubun dosya üzerinde 3 farklı işlevden hangilerini yapabileceklerini belirtir. Her grup tek başına ele alınıp izinlerin değerleri toplanarak sayısal değerler elde edilir. rw-r--r-- iznini ele alalım : Dosyanın sahibinin hakları: rw- hakları Verilen haklar için 1, verilmeyen haklar için 0 konularak izinin 2’li düzendeki görüntüsü elde edilir. rw- 110 2’li tabandaki sayı 10’luk tabana çevrilerek izinin sayısal değeri elde edilir. 110 = 6 Grubun hakları:r-- 100 = 4 hakları Diğer kullanıcıların hakları:r-- 100 = 4 hakları rw-r--r-- 110 100 100 = 644 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 47
 • 48. İzinler Örnek-1 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 48
 • 49. İzinler Örnek-2 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 49
 • 50. chmod ile yetki değiştirme $ chmod (change mode) u : dosyanın sahibi (user) g : dosyanın sahibiyle aynı grupta olanlar (group) o : diğer kullanıcılar (others) a : herkes (all ) + : yetki ekleme = : yetki eşitleme - : yetki çıkarma r : okuma yetkisi (read) w : yazma yetkisi (write) x : Çalıştırma (execute) AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 50
 • 51. chmod chmod 740 dosya_ismi 4 0 111 100 000 rwx r-- --- Kullanıcıya ait Gruba ait yetkiler Diğer kullanıcılara yetkiler yetkiler Oku, Yaz, Oku Hiçbiri Çalıştır AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 51
 • 52. chmod kullanım örnekleri Herkese okuma hakkı vermek, chmod +r dosya_ismi Dosyanın sahibine tüm hakları vermek, chmod u+rwx dosya_ismi Diğer kullanıcıların tüm yazma ve çalıştırma haklarını kaldırmak, chmod o-wx dosya_ismi Dosyanın sahibine tüm haklar, gruba okuma, diğer kullanıcılara okuma hakları vermek chmod u+rwx, g+r, o+r dosya_ismi AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 52
 • 53. cp ile dosya kopyalama cp [seçenekler] kaynak hedef -R : dizinleri kopyalamak için kullanılır. Dosya ve alt dizinlerin kopyalanması için mutlaka kullanılmalıdır. -p : kopyalanan dosya ve dizinlerin izinlerin sahiplerinin korunmasını sağlar. -d: dosyanın kendisi yerine linkini kopyalamak için; -l: kopyalama yerine link oluşturulur, dosya değiştirildiği takdirde kopyası da otomatikman değiştirilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 53
 • 54. cp parametreleri (devam) -f : kullanıcıya hiç soru sorulmaz, hedef dosya mevcutsa silinir, sonra kopyalama gerçekleşir. -i: hedef dosya mevcutsa uyarı verir. -u: kopyalanan dosya hedef dosyadan daha yeni ise kopyalama işlemi gerçekleştirilir. -a: bu parametre –dpR parametrelerine denktir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 54
 • 55. Çalışma dizininin Öğrenilmesi cd komutu ile dizinler arası geçiş sağlanılır. pwd komutu içinde bulunulan dizini gösterir. .: bulunulan dizini referans eder. ..: bir üst dizini referans eder. ~[kullanıcı ismi]: kullanıcının ev dizinin referans eder. -: bir önce bulunulan dizini referans eder. Sadece cd komutunda geçerlidir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 55
 • 56. Dosyalara link tanımlanması Kısayol = bağ dosyası oluşturmak için ln komutu kullanılır. İki farklı link çeşidi vardır, Hard-link: diğer dosyanın tam bir kopyasını içerir. Orijinal dosya silinse bile link atılmış dosyada aynı içerik mevcuttur. Sembolik (soft) link: tam anlamıyla kısayoldur, orijinal dosyaya yönlendirme yaparlar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 56
 • 57. Dosyalara link tanımlanması $ touch ln_ornek $ echo “LN ornek” > ln_ornek $ ln ln_ornek ln_ornek_hard $ ln –s ln_ornek ln_ornek_soft ls –la cat ln_ornek_hard AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 57
 • 58. cat komutu Metin tabanlı dosyaların içeriklerinin görüntülenmesini sağlar. cat dosya_adi cat named.conf -n : her satırın numaralandırılmasını sağlar. -t : merin içinde tab karakterinin gösterilmesini sağlar. -e : satır sonlarının $ karakteri olarak gösterilmesini sağlar. -A : -e ve t parametrelerinin beraber kullanılmasına eşdeğerdir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 58
 • 59. more komutu more komutu sayfa sayfa içeriğin gösterilmesine yarar. ENTER ve BOŞLUK tuşu ile veya yön tuşları ile sayfalar arasında ilerleme yapılır. BOŞLUK tuşu bir sayfa ileri ENTER tuşu bir satır ileri götürür. ls –la | more AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 59
 • 60. echo komutu echo “merhaba linux” Yukarıdaki ifade ekrana merhaba linux yazar. Dosyaya yazmak için; echo “merhaba linux” > dosya.txt Dosyanın sonuna yazmak için; echo “merhaba yeni dünya”>>dosya.txt AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 60
 • 61. less komutu More komutuna benzemektedir. More dan farklı olarak geri ve ileri harekete izin vermektedir. $less hesaplar.txt hesaplar.txt dosyasının içeriğini gösterir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 61
 • 62. man ve -- help Komutlar hakkında yardım verir. man mv man rm --help de komuttan sonra yazıldığında yardım ekranı gösterilir. Genelde yardım ekranlarından çıkmak için q kullanılır. less --help AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 62
 • 63. Dosya ve dizinleri aramak find find komutu belli kriterlere göre dosya ve dizinleri aramak için kullanılır. -name exp: isim ile arama yapmak için kullanılır, * ve ? Karakterleri de joker karakter olarak aramada kullanılabilir. -user kullanıcı: istenilen kullanıcıya ait dosyaları bulur. -group grup: istenilen gruba ait dosyaları bulur. -perm izin: belirtilen izine sahip dosyaları bulur. -newer dosya1: belirtilen dosyadan daha yenileri bulur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 63
 • 64. Dosya ve dizinleri aramak find (2) -size [+|-] büyüklük: belirtilen büyüklüğe sahip dosyaları bulur. -anewer dosya1: belirtilen dosyaya yapılan erişimden daha sonra erişilen dosyaları bulur. -amin [+|-] süre: Süre ile belirtilen dakika önce erişilen dosyaları bulur. -atime [+|-] süre: Süre ile belirtilen gün önce erişilen dosyaları bulur. -cmin [+|-] süre: Süre ile belirtilen dakika önce statüsü değişen dosyaları bulur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 64
 • 65. Dosya ve dizinleri aramak find (3) -ctime [+|-] süre: Süre ile belirtilen gün önce statüsü değişen dosyaları bulur. -links [+|-] sayı: Sayı ile belirtilen miktarda hard linke sahip dosyaları dosyaları bulur. -mmin [+|-] süre: Süre ile belirtilen dakika önce değiştirilmiş dosyaları bulur. -mtime [+|-] süre: Süre ile belirtilen gün önce değiştirilmiş dosyaları bulur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 65
 • 66. Dosya ve dizinleri aramak find (4) -nouser: hiçbir kullanıcıya ait olmayan dosyaları bulur. -nogroup: hiçbir gruba ait olmayan dosyaları bulur. -type tip: aramada belirtilen dosyanın tipini bulmak için kullanılır.  b: blok aygıt dosyası, c: karakter aygıt dosyası  d: dizin, f: normal dosya , l: sembolik link  s: soket, p: named pipe -regex pattern: ismi pattern ile ile belirtilen regular expression’a sahip dosyaları bulmak için kullanılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 66
 • 67. Arama örnekleri find -mtime -8 : sekiz günden daha kısa süre içinde değişikliğe uğramış dosyalar. find -mtime +8 : sekiz günden sonraki süre içinde değişikliğe uğramış dosyalar. find –mtime -4 –ls|more: dört günden daha kısa süre içinde değişikliğe uğramış dosyaları bulur. yedek dizini altında boyu 85 byte veya ismi hesap_ev ile baslayan dosyaları bulmak için; find /tmp/ -size 85c –o –name hesap_ev* AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 67
 • 68. tar komutu Tar komutu arşivleme yapmak için kullanılır. Arşivlemenin yanında sıkıştırma yapmaz. Sıkıştırma için –z kullanılırsa gzip algoritması ile sıkıştırma gerçekleşir. Sıkıştırma için –Z kullanılırsa compress ile sıkıştırma gerçekleşir. Dosya sıkıştırılırken isimlendirmede gzip ile sıkıştırılmışsa hesap.tar.gz veya compress ile sıkıştırılmışsa hesap.tar.Z olarak anlaşılması için bırakılmalıdır ki, sıkıştırmayı açacak kişi hangi sıkıştırmanın yapıldığını bilsin. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 68
 • 69. tar parametreleri f: özel bir dosya ya da device (cihaz) ismi belirtmek için; c(create): oluşturmak için; x (extract): açmak için; t (list) :tar dosyasının içeriğin listeler. v: (verbose) yapılan işlemleri standart çıkışa listeler. r(add) : bir tar dosyasına ekleme yapmak için; u(update): bir tar dosyasının içindekileri güncelleme için; AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 69
 • 70. tar komutu -z: gzip, gunzip kullanrak sıkıştırma açma için; -Z : compress kullanarak sıkıştırma açma için… Örnekler: tar cvf dosya.tar dosya1 dosya2 dosya3 tar -zcvf dosya.tar.gz dosya1 dosya2 dosya3 tar -zxvf dosya.tar.gz AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 70
 • 71. AĞ Uygulamaları II Bölüm AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 71
 • 72. Ağ dosyaları Linux’ta ağ ayarları dosyalarda tutulmaktadır. İster x window sisteminden ister dosyalardan değişiklikler yapılarak konfigürasyon yapılır. /etc/sysconfig/network dosyası /etc/sysconfig/network-scripts dizini /etc/hosts /etc/resolv.conf AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 72
 • 73. /etc/sysconfig/network dosyası Genel ağ ayarları için kullanılır. İçinde Gateway tanımı, makine adi gibi bilgiler bulunur. Bu dosyadaki terimler şöyledir. NETWORKING: Bu ifade “yes” değilse sistemde ağ ayarları yapılmaz. HOSTNAME: sistemin ismini belirtir. GATEWAY: sistemin gateway adresini belirtir. GATEWAYDEV: gateway’e ulaşmak için ağ arayüzü kullanacağını belirtir. FORWARD_IPV4: Sistemin gelen paketleri bir ara yüzden diğer arayüze yönlendirme iznini belirtir. NIS domain: Sistemin dahil olduğu NIS bölge ismini belirtir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 73
 • 74. /etc/sysconfig/network-scripts dizini Ağ arayüzlerinin aktif pasif hale gelmesi için gerekli dosyaları tutar. Konfigürasyon dosyalarında kullanılan temel terimler şöyledir. DEVICE: arayüzün sahip olduğu aygıt adını belirtir. ONBOOT: Sistem açılırken arayüz aktif hale getirilecekse “yes” olmalıdır. BOOTPROTO: Ağ ayarları için kullanılan protokolü belirtir. Ağ ayarları statik olarak yapılandırılacaksa static, dinamikse yani ağ ayarları sunucudan alınacaksa DHCP , bootp sunucusundan alınacaksa bootp olmalıdır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 74
 • 75. /etc/sysconfig/network-scripts dizini IPADDR: Arayüzün IP adresi. Örnek: 192.168.2.1 NETMASK: Arayüzün alt ağ maskesi. Örnek: 255.255.255.0 BROADCAST: Arayüzün broadcast (yayın) adresini belirtir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 75
 • 76. IP Adres Çözücü ayarları IP adresinin Makine ismine, Makine isminin IP adresine dönüşümü için birden fazla metod kullanılır. etc/hosts dosyası DNS sunucu NIS sunucu Yukarıdaki metodların hangisinin hangi sırada kullanılacağı /etc/nsswitch.conf dosyasında kayıtlıdır. Bu dosyada hosts ile başlayan satır sırayı belirler. hosts: files nis dns 1-etc dosyası, 2-NIS sunucu, 3-DNS sunucu AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 76
 • 77. /etc/hosts dosyası Bu dosya içinde makineler ile ilgili olarak makine adı , makinenin IP adresi ve makine için kısaltma bulunmaktadır. Her makine için ayrı bir kayıt olmak zorundadır. Ağ üzerindeki bilgisayarların artmasıyla birlikte bu dosyanın kullanılması imkânsız hâle gelmiş ve DNS servisi geliştirilmiştir. /etc/hosts dosyasındaki satırlar aşağıdaki formata sahiptir: IP_Adresi Makine_isimleri  127.0.0.1 aontws4044.cc.itu.edu.tr aontws4044 localhost.localdomain AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 77
 • 78. DNS Ayarları (/etc/resolv.conf ) Linux’te ve diğer Unix türevi sistemlerde DNS ayarları /etc/resolv.conf dosyasında yapılmaktadır. Aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. domain alan_ismi nameserver DNS_sunucusunun_IP_Adresi domain cc.itu.edu.tr nameserver 160.75.2.20  Birden fazla DNS sunucu tanımı yapılabilir. Bunun için;  Search alan_1, alan_2, alan_3 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 78
 • 79. DNS (Domain Name Server) Örnek vermek gerekirse resolv.conf dosyasında ; “search itu.edu.tr” şeklinde bir satır bulunduğunda ve isim_1 isimli sunucu için arama yapıldığında isim_1.itu.edu.tr tam alan ismi için de arama yapılacaktır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 79
 • 80. Ağ Komutları - telnet Telnet programı, uzaktaki sunucu ile TELNET protokolü ile haberleşmeyi sağlayan bir programdır. Bu program sayesinde uzaktaki makinede kullanıcıya bir çalışma alanı açılır. Kullanıcının gerçekleştirdiği her işlem uzaktaki sunucuda gerçekleşir. telnet sunucu ismi [port numarası] telnet akaresoft_server NOT: Genelde Telnet portları güvenlik nedeniyle kapatılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 80
 • 81. telnet telnet> help close : Mevcut bağlantıyı kapat. logout: bağlantıyı kapat ve kullanıcı çıkışı display: işlem paramtrelerini göster. mode : karakter veya satır moduna geçiş.(Detaylı kullanım için 'mode ?‘ ) open: bir siteye bağlantı için; quit: telnetten çıkış send: özel karakterleri iletir (Daha fazlası için 'send ?‘ ) AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 81
 • 82. telnet  set: işlem parametrelerini ayarlar ('set ?')  unset: işlem parametrelerini sıfırlar.('unset ?')  status: durum bilgisini yazdır.  toggle: ('toggle ?')  slc: özel karakterlerin durumunu değiştir. ('slc ?‘ )  auth turn on/off: Kimlik doğrulamayı aç/kapa ('auth ?‘ )  encrypt turn on (off) Şifreleme aç/kapa ('encrypt ?’)  forward turn on (off) ('forward?' )  z: telneti beklet  ! : alt kabuğu çağır.  environ: ortam değişkenlerini değiştir. ('environ ?‘ ) ? Yardım ekranını getirir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 82
 • 83. ftp komutu FTP (file transfer protocol) komutu ile uzak sunucuya dosya transferi yapılır. ftp ftp_sunucu_adı örneğin; ftp ftp.akaresoft.com  ftp> o ftp.itu.edu.tr  Connected to atlantis.cc.itu.edu.tr.  220 ProFTPD 1.2.1 Server (ITU FTP Server) [atlantis.cc.itu.edu.tr]  Name (ftp.itu.edu.tr:root): ftp  331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.  Password:  230 Anonymous access granted, restrictions apply.  Remote system type is UNIX.  Using binary mode to transfer files.  ftp> AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 83
 • 84. ftp ls: sunucunun dizinin içeriğinin görülmesini sağlar. dir : ls ile aynı görevi görür. İki komutun çıktısı ftp sunucusuna göre değişebilir. cd: sunucudaki dizini değiştirmek için kullanılır. get : sunucudan bir dosya almak için kullanılır. mget: Uzaktaki sunucudan birden fazla dosya almak için kullanılır. Dosya isminin tam olarak verilmesine gerek yoktur. Adı tamamlamak için *,? gibi özel karakterler kullanılabilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 84
 • 85. ftp put: Uzaktaki sunucuya bir dosya koymak için kullanılır. mput: Uzaktaki sunucuya birden fazla dosya koymak için kullanılır. prompt: mget ve mput komutları kullanıldığı durumlarda her işlem yapılmadan önce kullanıcıdan onay beklenir. Onay beklenmeden işlemi yapmak isteniyor ise prompt komutu off argümanı ile çağırılmalıdır. Onay verme işlemini tekrar aktif yapmak için “prompt on” komutu verilmelidir. bye: Ftp bağlantısını kapatmak için kullanılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 85
 • 86. Nslookup Komutu DNS sunucu ile haberleşip DNS kaydı sorgulamak/aramak için kullanılır. Örneğin IP’den makine adını bulmak gibi. A: Makine adından IP adresi sorgulamak için. PTR: Makine IP adresinden makine adı sorgulamak. NS : yetkili DNS sunucularının listesi için. MX: sunucu için gönderilen e-postaları kabul eden sunucuları görmek için kullanılır. ANY: Tüm sorgulama tiplerini kullanarak gerekli bilgileri almak için kullanılır. SOA: Alandan sorumlu kişi , TTL süresi , alanın seri numarası gibi bilgileri almak için kullanılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 86
 • 87. whois komutu Whois komutu bir IP adresinin hangi ağa dahil olduğunu ve o ağdan sorumlu kişilerin e-posta adresleri , posta adresleri , telefonları gibi bilgileri gösteren bir komuttur. Sorgulanan IP ile ilgili bilgiler whois sunucularında tutulurlar. Whois komutu ile bu sunucular sorgulanır. Komutun temel kullanımı aşağıdaki gibidir: whois IP_adresi[@whois_sunucusu] whois 160.75.2.20 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 87
 • 88. Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri Root (Kök) kullanıcısı Linux’ta tüm haklara sahip kullanıcıdır. Pardus dahil her Linux paketinde root kullanıcısı varsayılan ana kullanıcı olarak gelir. Root kullanıcı şifresinin yetkisiz kişilere verilmemesi gerekir, sistemdeki bir hasar sunucuyu duraklatacak, hatta bir daha açılmamasına sebep olacaktır. Root kullanıcıya sahip sistem yöneticisinin yetkilendirmeyi tam yapması, okuma-yazma- çalıştırma yetkilerini planlı bir şekilde vermesi gerekir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 88
 • 89. Kullanıcı ve Grup İşlemleri Linux’ta kullanıcı hesapları etc/passwd dizininde tutulmaktadır. Eğer şifreleme olarak gölge (shadow) parola seçilmiş ise şifreler ayrı olarak etc/shadow dosyasında tutulur. Sisteme girişte passwd dosyasının okunup, kullanıcı doğru şifreyi girip girmediğinin kontrolü gereklidir, bu durumda passwd dosyası okunabilir olmalıdır. Chmod 644 yetkisine sahip olmalıdır. Yani sahibi olan root kullanıcı okuma-yazma, grup sadece okuma, diğerleri sadece okuma yetkisineTAŞ AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan sahip olmalıdır. 89
 • 90. Kullanıcı ve Grup İşlemleri Yukarıda bil3 kullanıcısı tarafından dosya listelenmektedir. Yetkiler görülmektedir, yorumlayınız. Gölge parola (shadow) kullanılmadığı zaman şifreler bir dosyada tutulacağı için şifrelenmiş olsa da şifreler herkes tarafından görülebilir ve çeşitli saldırılar düzenlenebilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 90
 • 91. Shadow dosyası Gölge parola kullanıldığı durumlarda shadow dosyası girilen şifrelerin kontrolü açısından sadece root kullanıcı tarafından erişilebilir. Shadow dosyası 600 yetkisine sahip olmalıdır. Bu yetkiyi yorumlarsak, 6 yani okuma ve yazma yetkisi root’da grup ve diğer kullanıcılarda ise hiçbir yetki bulunmamaktadır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 91
 • 92. Linux Yetki tanımlama Linux Çekirdeği her kullanıcıyı iki parametreden tanır; uid = kullanıcı kimlik no (user id) gid = kullanıcı grup kimliği (group id) Root kullanıcısı için uid değeri her zaman sıfır (0)’dır. NOT: 0-999 arası sistem için ayrıldığı için kullanılamaz. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 92
 • 93. Passwd dosyası Yukarıda cat komutuyla listelenen passwd içeriğini görmektesiniz. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 93
 • 94. passwd dosyası passwd dosyasında aşağıdaki bilgiler tutulur. Kullanıcı ismi, Şifrelenmiş olarak parola, Kullanıcı kimliği (uid), Grup kimliği, Kullanıcının gerçek ismi ve hesapla ilgili açıklamalar, Kullanıcının ev dizini, Bağlantı kabuğu (başlangıçta çalışan kabuk) AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 94
 • 95. Yetkilerle ilgili komutlar groups komutu kullanılarak kullanıcının hangi gruplara üye olduğu görülebilir. useradd komutu ile sisteme yeni kullanıcı eklenebilir, userdel komutu ile sistemden kullanıcı silinebilir. $ su -- ile mevcut kullanıcıdan root kullanıcısına geçiş yapılır. Bundan sonra şifre sorulur, şifre yazılırken ekranda karakter gösterilmez, yazılıp ENTER’e basılır. $su oguzhan gibi bir kullanımla oguzhan isimli kullanıcıya geçiş yapılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 95
 • 96. useradd komutu -u 1005 ? -g users ? -d /home/labuser -s /bin/bash AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 96
 • 97. Useradd parametreler -c hesapla ilgili açıklama -d ev dizini -e bitiş tarihi -f askı süresi -g Birincil grup -G kullanıcının dahil olacağı gruplar, -p parola, -s kabuk -u kullanıcı kimliği numarası, uid AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 97
 • 98. userdel userdel –r kullanıcı_adi -r kullanıldığında kullanıcının ev dizinindeki dosyalar da silinir. (home dizininde yer alan kullanıcı dizini) TASMA (Pardus Yapılandırma Merkezi) bölümünde grafiksel ortamda kullanıcı eklenip silinebilir. Unutmayınız ki server’larda görsel arayüz (X- Window) bulunmaz, console (konsol) ekranında kodları yazmalısınız. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 98
 • 99. usermod 97. slaytta anlatılan parametreler kullanılarak kullanıcı seçenekleri güncellenebilir, usermod –s /bin/csh –G mudurler efsane Yukarıda efsane kullanıcısının kullandığı kabuk değiştirilerek mudurler grubuna üye yapılır. usermod –l labogrenci –d /home/labogrenci –m lab lab kullanıcısının kullanıcı adı ve içeriğini taşıyarak ev dizini değiştirilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 99
 • 100. Groupadd komutu ile grup ekleme groupadd –g 1005 yoneticiler Grup numarası 1005 olan yoneticiler isimli bir grup oluşturulur. NOT: 1-499 arası numaralar sistem hesapları için ayrılmıştır. Grup numarası verilirken 500’den büyük verilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 100
 • 101. groupdel ve groupmod # groupdel yoneticiler Yukarıdaki komut ile yoneticiler grubu silinir, tabiki bu işlem için silme yetkisine sahip kullanıcı olmalıdır. #groupmode –n ustyoneticiler yoneticiler Yukarıdaki komut kullanılarak yoneticiler grubunun ismi ustyoneticiler olarak değiştirilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 101
 • 102. Kullanıcı ve grup hakları audio: ses ve müzik çalabilir, dialout: modem ve faks çalıştırabilir. disk: sabit depolama birimlerini kullanabilir. pnp: çevre birimleri kullanabilir. pnpadmin: çevre birimleri yönetebilir. power: güç yönetimi gerçekleştirebilir. removable: çıkarılabilir depolama aygıtlarını kullanabilir. users: normal kullanıcı haklarına sahiptir. video: görüntü aygıtına erişebilir. wheel: sistem yöneticisi yetkilerine sahiptir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 102
 • 103. Kullanıcı ve grup hakları Dosya ve dizin erişimlerinde root parolası gereklidir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 103
 • 104. Kullanıcı ve Grup İşlemleri AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 104
 • 105. Linux’ta Editörler - VIM Linux ortamında metin oluşturmak ya da metin düzenlemek için kullanılan programlardır. Alt+F2 ile komut çalıştır penceresini açıp “konsole” yazınız. vi muhasebe.txt satırı ile dosya açılır. Eğer dosya var olan tilda dizininde değilse önüne yol yazılır. Örneğin; vi /home/oguzhan/rapor.txt gibi. VIM programında tuşlar hem yazı hem de komut için kullanılabilir. Editör, ilk açıldığında komut modunda çalışır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 105
 • 106. VIM Editörü (eski ed) Yazma işlemine başlamak için i(insert) veya a(append) tuşlarına basılmalıdır. Yazma işini sonlandırıp tekrar komut satırına dönmek için ESC kullanılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 106
 • 107. VIM Editörü Komutları-1 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 107
 • 108. VIM Editörü Komutları-2 AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 108
 • 109. VIM Editörde ilerlemek için yön tuşları Page Up, Page Down, kullanılabilir, ENTER alt satıra geçer. :w değişiklikleri kaydetmek için; :wq komutu değişiklikleri kaydedip programdan çıkmak için kullanılır. Oluşturulan dosyanın tekrar açılıp yazma işlemine devam edilebilmesi için “i” tuşuna basılıp yazma işlemine devam edilebilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 109
 • 110. NANO editörü nano rapor.txt ile rapor.txt dosyası açılabilir ya da yeni bir dosya oluştulabilir. nano /home/oguzhan/rapor.txt gibi bir kullanım ile başka dizindeki dosya açılabilir. CTRL + X programdan çıkmayı sağlar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 110
 • 111. Nano editörü komutları AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 111
 • 112. Kwrite Editörü KDE masaüstü için geliştirilmiş bir metin düzenleyici editördür. Şimdiye kadar anlattığım editörler içinde en severek kullandığım ve kod yazdığım editörlerden biridir. Özellikle C/C++ ile kod yazarken kodları renklendirmesi ve kolay kullanımı yüzünden sürekli kullanıyorum. Java, Phyton, Perl, Bash, HTML, Ada, Modula 2 gibi dillerde de kod renklerdirme ve girintileme özelliğine sahiptir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 112
 • 113. Kwrite Metin Editörü kwrite rapor.txt ile veya Programlar>Yardımcı Programlar menüsünden editör açılabilir. Dosya- Yeni : CTRL+N Dosya-Aç: CTRL+O Dosya -Kaydet : CTRL +S Dosya -Farklı Kaydet Dosya -Yeniden Yükle: F5 Dosya – Yazdır : CTRL +P Dosya- Kapat : CTRL+W Dosya- Çıkış: CTRL +Q AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 113
 • 114. Kwrite Metin Editörü Düzen-Geri Al (CTRL +Z) Düzen-Yinele (CTRL+Shift+Y) Düzen- Kes (CTRL+X) Düzen- Kopyala (CTRL+C) Düzen-Hepsini Seç (CTRL+A) Düzen-Seçme (CTRL+Shift+A) Editördeki seçili metni seçimsiz yapar. Düzen-HTML olarak kopyala Düzen-Blok seçim kipi (CTRL+Shift+B) Seçim kipi blok olduğundan yatay seçimler yapılabilir. Örneğin 2 ile 4. satır arası ile 5 ve 7. satır arası blok olarak beraber AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 114 seçilebilir.
 • 115. Kwrite Metin Editörü Düzen-Üzerine yazma kipi (Insert) Düzen-BUL (CTRL+F) Düzen-Sonrakini Bul (F3) Düzen- Öncekini Bul (Shift +F3) Düzen-Yerine Koy (CTRL+R) Düzen-Satıra Git (CTRL+G) Görünüm-Komut Satırına Geç (F7) Görünüm-Devingen Sözcük Kaydırma(F10)Ekranda yan sınıra gelen metin ekranda görünecek şekilde kaydırılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 115
 • 116. KWrite Görünüm – Simge Kenarlığını Göster (F6) Görünüm – Satır Numaralarını Göster (F11) Görünüm- Gizleme İşsaretlerini Göster(F9)Program kodları içinde kod gizleme işaretlerini gösterir. Görünüm- Kod Gizleme En Üst düzeyde Daralt (CTRL+Shift+-) En Üst düzeyde Genişlet(CTRL+Shift++) Yer imleri - Yer imi koy (CTRL+B) Yer İmleri – Sonraki (Alt+Page Down) Yer İmleri – Önceki (Alt+Page UP) AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 116
 • 117. KWrite Araçlar-Salt Okuma Kipi – Belge üzerindeki değişiklik yapılmasını önlemek için kullanılır. Araçlar- Dosya Türü – Etkin belge için dosya türü şemasını ayarlar. Araçlar –Renklendirme Araçlar – Kodlama Araçlar- Yazım: yazım hatalarını yakalamak için. Araçlar Girinti : CTRL +I Araçlar-Girinti Temizle: CTRL+Shift +I: Girinti miktarını bir basamak azaltır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 117
 • 118. Kwrite Araçlar – Yerleşim: Seçili metnin girinti ayarlarına göre yerleşimini ayarlar. Araçlar – Yorum haline Getir. (CTRL+D) Kodların yorum haline getirilerek derlenmesini önler. Araçlar- Yorumu kaldır (CTRL+Shift+D) Araçlar – Büyük Harf (CTRL+U) Araçlar – Karakterleri Büyült(Alt+CTRL+U) Araçlar –Satırları Birleştir(CTRL+J) Ayarlar-Kısa yolları yapılandır. F1: Yardım penceresi, Shift +F1: tıklanan öğe hakkında yardım ekranı açar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 118
 • 119. Kate Editörü KDE Advanced Text Editör Yazılımcılara yönelik gelişmiş bir editördür. Büyük boyuttaki metin dosyalarını açabilmektedir. 53 MB büyülklüğündeki KDEBase paketi bileşenidir. Sonsuz Geri Al/yinele özelliği, Otomatik Girintileme Özelliği, Ağ Desteği (ssh, ftp, http, webdav vb.) Gömülü komut satırı, Sürükle Bırak (Drug and Drop) Metin Düzenlemesi, DCOP ve JavaScriptle geliştirebilme gibi. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 119
 • 120. Program Kurma ve Güncelleme RPM, DPKG, Portage gibi paket yöneticileri REDHAT, Mandrake, Gelecek vb. Linux dağıtımlarında kullanılmaktadır. Pardus’ta PiSi olarak adlandırılan basit bir paket yönetici kullanılmaktadır. Paket, bir uygulamayı ya da işletim sisteminin bir parçasını tüm bileşenleriyle toplu olarak ifade eden kavramdır. Örneğin, Pardus'ta gelişmiş bir resim işleme programı olan gimp ya da yazıcılarla ilgili sürücülerin bulunduğu foomatic-db birer pakettir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 120
 • 121. PiSi Pardus'ta bulunan paket yöneticisi, PiSi (Packages Installed Successfully as Intended– Planlandığı Gibi Başarıyla Kurulan Paketler) olarak adlandırılmaktadır. Anlaşılması basit ve kullanımı kolay olan bu paket yöneticisi uygulamasına hem komut sisteminden hem de grafik ortamdan ulaşmak mümkündür. Derlenmek üzere hazırlanmış paketlere kaynak paket adı verilir. Bu paketler, henüz kod halinde olduklarından dolayı doğrudan Pardus'a kurulamazlar. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 121
 • 122. Pardus’ta Derleme İkili (Binary) paketlere dönüştürüp çalıştırılabilir hale getirmek için dosyaların derlenmesi lazımdır. Derlemeden sonra PiSi uzantısı alan ikili dosya haline gelirler. Pardus’ta EXE uzantılı dosyalar çalıştırılamazlar. PiSi uzantılı dosyalar çalıştırılabilir. Wine adlı uygulama ile Windows ortamındaki programların çoğu çalıştırılabilir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 122
 • 123. Paket Deploları Paket depoları, paketlerin indirilerek kullanılabileceği İnternet dizinleridir. Aşağıdaki adresten paketler indirilebilir. http://paketler.pardus.org.tr/info/2011/testing/ Pardus içinde Ofis Programları, Medya Oynatıcıları, Programlama Araçları, Bilimsel Programlar gibi 1400 farklı program istenirse Paket Yöneticisinden kurulabilir. Seçilen program paket içerisinde yoksa internetten otomatik olarak yüklenir ve eski paketler güncellenir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 123
 • 124. Linux’te EXE dosya çalıştırma EXE uzantılı dosyanın üzerine sağ tıklayarak “Wine ile Aç” seçeneğini seçerek açabilirsiniz. MSN yerine Kopete ve aMsn gibi özellikle Pardus için üretilmiş programları kullanmak daha iyidir. Başarım oranı bakımından her programın kendine özgü ortamı tercih edilmelidir. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 124
 • 125. Pisi search Pisi ile bir paketin bilgisayarda olup olmadığını anlamak için; pisi search colorgcc Pisi info parametresiyle kullanılırsa daha detaylı bilgi elde edilebilir. pisi info colorgcc Pisi paketlerini bilgisayara kurmak için install parametresi kullanılır. pisi install colorgcc AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 125
 • 126. Pardus paket kurma Bilgisayara kayıtlı pisi uzantılı bir programdan kurulum yapılacaksa pardus ~ # pisi install /home/oguz/kur/paketadi.pisi Grafik ortamında paket eklemek için Ayarlar menüsünden Paket Yöneticisi Programını Yapılandır seçilir. Depo ekle seçilir.  Depo adresi mutlaka .xml veya sıkıştırılmış .xml.bz2 uzantılı dosyalardır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 126
 • 127. Depo Kavramı Pardus'ta çalışabilen programlar, paketler halinde, Pardus deposu denilen İnternet sunucularında bulunur. Pardus işletim sistemine ait resmi deponun yanı sıra, diğer paket depolarına da erişim sağlanabilir. Böylelikle başka depolarda bulunan paketlerin de Paket Yöneticisi tarafından listelenmesi ve yönetilmesi mümkün olur. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 127
 • 128. Depo ekleme kaldırma Aşağıdaki komutla yapılır. # pisi add-repo depo_adi http://depo.adresi.com/pisi- index.xml Depo kaldırma seçeneği, # pisi remove-repo depo_adi Eğer birden fazla depoyu birden kaldırmak istiyorsanız depoların isimlerini boşlukla ayırarak yazabilirsiniz. Sistemde çalışan depoları listeleme için; # pisi list-repo AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 128
 • 129. Pisi ile program kaldırma/güncelleme Kaldırma için; #pisi remove calestia Güncelleme için; #pisi upgrade paketadi #pisi upgrade paketadi diger_paketadi AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 129
 • 130. Pisi yardım elde etme Pisi yardımını görüntüleme; pisi --help AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 130
 • 131. Programlar Windows Linux Nero, Roxio, Easy CD creator… K3b Cd Oynatıcı, Winamp, Media Player Kaffeine, mplayer Ses düzenleyici Kmix Powev VCR, CinePlayer DVR, AVerTV Kdetv Winamp, Real Jukebox, Windows Media Juk, aMarok Player AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 131
 • 132. Programlar Windows Linux Microsoft Word OpenOffice Writer Microsoft Excel OpenOffice Calc Microsoft Powerpoint OpenOffice Impress Microsoft Access OpenOffice Base Adobe Acrobat KPDF Not Defteri, Wordpad Kate, Kwrite AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 132
 • 133. Programlar Windows Linux Acdsee, Irfanview Gwenview Paint Kolurpaint Photoshop Gimp Adobe illustrator, Corel Draw OpenOffice Draw, Impress, Inkscape Flash Player Flash Player Polaroid Drivers Digikam Recognita, FineReader Kooka AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 133
 • 134. Programlar Windows Linux Internet Explorer, Firefox Firefox, Konqueror Outlook, Eudora, Becky, Datula, ThunderBird, Kontact, Kmail Netscape Çevirmeli Ap Bağlantısı Pardus Ağ Bağlantısı MSN Messenger, ICQ Lite, AIM, Kopete, Amsn, Konversation Miranda, Mirc Flash Player Flash Player Flashget, Gozilla, Reget, Getright, DAP, Kget, wget Mass Downloader AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 134
 • 135. Diğer Uygulamalar Windows Linux Hesap Makinesi Kalculator (calculator) Komut İstemcisi Konsole, yakuake Palm Desktop Kpilot Fare Aracı Fare Ayarı Büyüteç Büyüteç Winzip, Winrar,WinACE, Ultimatezip Ark AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 135
 • 136. Kabuk İşlemleri Kabuk programı işletim sistemi ile kullanıcı arasında bağlantı kuran, köprü kuran program olarak belirtilir. MSDOS işletim sisteminde command.com Kabuk programı olarak kullanılır. Linux’te ise birden çok kabuk vardır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 136
 • 137. Kabuklar (Shell) Kabuk Açıklama Bash Born again Shell, GNU tarafından C shell’in özelliklerinin geliştirildiği standart kabuk programı Csh C Kabuk Programı Ksh Korn Kabuk Programı Sh Standart UNIX kabuk programı Tcsh C kabuk programının gelişmiş hali Zsh Korn kabuk programının gelişmiş hali AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 137
 • 138. Kabuk program komutları - parametrelerde kısa kullanım, -- uzun kullanım içindir. Komut satırında root için #, kullanıcı için $ . Bulunulan dizini gösterir. .. Bir üst dizini gösterir. - bir önceki dizini gösterir.  O anki kullanıcının ev dizini gösterir. / Kök dizini gösterir. ls, pwd, cd, rmd, mkdir, cat, man, date, clear, rm, ln, cp, mv, echo komutları ne işe yarar? Nasıl kullanılır? AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 138
 • 139. Komutlar (commands) bc: aritmetiksel işlemlerin geliştirildiği komuttur. df: dosya ve dizinlerin disk kullanımını görüntüler. expr: aritmetiksel, mantıksal işlemleri gerçekleştirir. $host expr 3+5 host: web adresi hakkında bilgi verir. $host www.akaresoft.com  ps: bilgisayarda o anda çalışan programların listesini verir. –ef ve –aux parametreleriyle daha detaylı kullanılabilir. Süreç (Process) PID ile gösterilir. kill: process durdurmak için kullanılır. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 139
 • 140. sıkıştırma gzip deneme.txt deneme.txt.gz oluşur. gzip –d deneme.txt.gz deneme.txt.gz dosyasını açar. veya; gunzip deneme.txt.gz Dosya ve alt dizinleri ayrı ayrı sıkıştırmak için; gzip –r /home/oguzhan/belgeler AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 140
 • 141. Sıkıştırma Dosya sıkıştırma, tar –cf deneme.tar deneme1.txt deneme2.txt Dosya açma tar –xf deneme.tar kill all -9 vim ne yapar? AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 141
 • 142. Whereis, which whereis, which komutların ve ilgili dosyaların bulundukları konumları listeler. whereis ls ls komutunun yerini listeler. which ls ls komutunun yerini listeler. who sisteme bağlı kullanıcıları listeler. AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 142
 • 143. Teşekkürler… Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Grup halinde kurumlara veya tek özel ders verilir. E-posta:oguzhantas@gmail.com Bilgisayar Yük.Müh. Oğuzhan TAŞ AkareSoft www.akaresoft.com - Oğuzhan TAŞ 143