Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jquery Giriş

2,318 views

Published on

Az kodla çok iş, jquery giriş

Published in: Software
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Jquery Giriş

 1. 1. Bilg.Yük.Müh. Oğuzhan TAŞ www.oguzhantas.com
 2. 2. Jquery Giriş Az kodla çok iş yapmayı sağlayan bir kullanıcı tarafında çalışan bir kütüphanedir. İstemci tarafında yazılan JavaScript kütüphaneleri azaltak amaçlarından biridir, tek satır kodla onlarca satır Javascript kütüphanesinin yaptığı işi yapabilirsiniz. HTML/DOM manipülasyonu, CSS manipülasyonu, HTML olay metodları, efekt ve animasyonlar, AJAX Her türlü ortamda, Mobil, Tablet PC vs. sorunsuz çalışmaktadır. Birçok site Google, Microsoft, IBM, Netflix Jquery kullanır.
 3. 3. Jquery Giriş http://jquery.com/ adresinde ücretsiz olarak indirilebilir. Jquery.min.js kütüphanesi minimize edildiğinden hızlı yüklenir, Jquery.js kütüphanesi ise geliştiriciler için full source code içerir. Normal Çağırım <script src="jquery-1.8.3.min.js"></script> Google CDN <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/ jquery/1.8.3/jquery.min.js"> </script> Yükleme zamanı açısından CDN kullanmak daha avantajlıdır. Tarayıcının ön bellek-cache bölgesinde daha önce ziyaret ettiği popüler sitelerden bu kütüphaneler indirilmiştir.
 4. 4. Jquery Kullanım (Syntax) Jquery HTML elementleri (tag’lerini) seçerek onlara kolayca eylemler uygulayabilir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. $(selector).action() Örnek kullanım şekilleri; $(this).hide() – mevcut elementi gizler. $("p").hide() – tüm <p> elementlerini gizler. $(".bul").hide() – bul isimli tüm class elementlerini gizler. $("#bul").hide() –Tüm bul isimli id’leri gizler..
 5. 5. Document ready olayı $(document).ready(function(){  // jQuery metodları buraya...  }); Örneklerimizdeki tüm kodlar document.ready olayının içerisinde meydana gelecek. Bu işlem doküman yüklenmeden Jquery kodlarının çalışmasını engeller. Aşağıdaki örnekler doküman yüklenmeden çalıştırılan ve hata ile sonuçlanacak durumlara örnek verilebilir; - Oluşturulmayan bir elementin gizlenmeye çalışılması, - Yüklenmeyen bir resmin boyutlandırılmaya çalışılması gibi..
 6. 6. Jquery Selector Jquery selector(seçicileri) ile HTML elementlerini değiştirebilirsiniz. Jquery’de tüm seçiciler dolar işareti ve parantezle başlar. $(), Örneği p elementini seçmek için $("p")
 7. 7. Jquery Olay Sözdizimi (Syntax) Bir paragrafa tıklanması olayına ilişkin syntax şöyledir. $("p").click(); Sonraki adım olay ateşlendiğinde (gerçekleştiğinde) ne olacağıdır. Bunun için olaya bir fonksiyon parametre olarak geçirilir. $("p").click(function(){ //burada eylemler yer alır. });
 8. 8. Paragrafa tıklayınca gizleme <script> $(document).ready(function(){  $("p").click(function(){  $(this).hide();  });  }); </script>
 9. 9. Paragrafa tıklayınca gizleme <!DOCTYPE html> <head> Buraya önceki sayfadaki Jquery kodlarını yazınız. </head> <body> <p>Buraya tıklarsanız ben kaybolurum.</p> <p>Lütfen tıklayın!</p> <p>Buraya da tıklayın!</p> </body> </html>
 10. 10. id seçicileri #id seçicileri HTML tag’i içinde belli bir elemente ulaşmak için kullanılır. Bildiğiniz gibi #id’ler eşsiz olmalıdır, yani aynı isimde birden fazla olamaz. Aşağıdaki kodda butona tıklanınca #bul isimli id gizleniyor. $(document).ready(function(){ $(":button").click(function(){ $("#bul").hide(); }); });
 11. 11. <html><head><script src="jquery-1.8.3.js"></script> <script> $(document).ready(function(){  $(":button").click(function(){  $("#bul").hide();  });  }); </script> <style type="text/css" > #bul{ color:green; background-color:yellow; } </style> </head><body> <input type="button" id="button" value="bana tıkla!"> <div id="bul"><h3>burası kaybolacak</h3></div> </body></html>
 12. 12. Seçiciler $("*") Tüm elementleri seçer. $(this) Aktif HTML elementini seçer. $("p.giris") Tüm class="giris" elementlerini seçer. $("p:first") ilk <p> elementini seçer. $("ul li:first") HTML’de ilk <ul> elementinin ilk <li> elementini seçer.  $("ul li:first-child") Her bir <ul> elementinin ilk <li> elementini seçer. $("[href]") Burda href özelliğine sahip tüm elementleri seçer.
 13. 13. Seçiciler $("a[target='_blank']") Tüm <a> elementlerinde target özelliği "_blank" e eşit olanları seçer. $("a[target!='_blank']") Tüm <a> elementlerinde target özelliği "_blank" e eşit olmayanları seçer. $(":button") Tüm <button> elementlerini seçer, yani <input type="button"> olanları seçer. $("tr:even") Tüm çift <tr> elementlerini seçer. $("tr:odd") Tüm tek <tr> elementlerini seçer.
 14. 14. Olaylar (Events - Actions) Farklı ziyaretçilerin yaptıkları eylemlere web sayfasını cevap vermesi olay olarak adlandırılır. Örneğin; - Bir farenin bir HTML elementi üzerinde gezdirilmesi, yani mouse over olayı - Bir radyo düğmesinin seçilmesi, - Bir onay kutusuna tıklanması. • Yukarıdaki olayların herbirinde bir ateşleme(fire) meydana gelir.
 15. 15. Bazı DOM Olayları Mouse olayları: click, dblclick, mouseenter, mouseleave Klavye Olayları: keypress, keydown, keyup Form olayları: submit, change, focus, blur Document/Windows Olayları Load,resize, scroll, unload
 16. 16. En çok kullanılan metodlar $(document).ready() Daha önce açıklandı. click() $("p").click(function(){ $(this).hide(); }); dblclick() $("p").dblclick(function(){ $(this).hide(); }); • mouseenter() $("#p1").mouseenter(function(){ alert("p1 elementine tıkladınız!"); });
 17. 17. En çok kullanılan metodlar mouseleave() $("#p1").mouseleave(function(){ alert("Güle güle, p1 elementinden ayrıldınız!"); }); mousedown() $("#p1").mousedown(function(){ alert("p1 elementinin üzerine tıkladınız!"); }); • mouseup() $("#p1").mouseup(function(){ alert("p1 in üzerine tıklanıp bırakıldı!"); });
 18. 18. En çok kullanılan metodlar hover() Bu metod aslında mouseenter() ve mouseleave() fonksiyonlarının birleşimidir. $("#p1").hover(function(){ alert("p1 elementine gelindi!"); }, function(){ alert("Güle güle! p1 elementinden ayrıldınız!"); }); • focus() Bir HTML elementine odaklanıldığında işler. $("input").focus(function(){ $(this).css("background-color","#cccccc"); });
 19. 19. En çok kullanılan metodlar blur() HTML elementini focus olayını kaybettiğinde ateşlenir. $("input").blur(function(){ $(this).css("background-color","#ffffff"); }); hide() ve show() metodları $("#hide").click(function(){ $("p").hide(); }); $("#show").click(function(){ $("p").show(); });
 20. 20. show() ve hide() metodları $(seçici adı).hide(hız,callback);  $(seçici adı).show(hız,callback); Yukarıdaki yazım şekline göre show ve hide metodlarını kullanabiliriz. hız parametresi "slow", "fast" veya milisaniye(saniyenin binde biri) olabilir. callback parametresi gizleme veya gösterme işlemi bittikten sonra çağrılacak fonksiyonun adıdır. $("button").click(function(){ $("p").hide(1000); });
 21. 21. <!DOCTYPE html><html> <head> <style> p { color:red; margin:5px; cursor:pointer; } p:hover { background:yellow; } </style> <script src="jquery-1.8.3.js"></script> </head><body> <p>İlk paragraf</p> <p>İkinci paragraf</p> <script> $("p").click(function () {  $(this).slideUp(); }); </script> </body></html> Buton tıklama Örneği
 22. 22. <html><head> <script src="jquery-1.8.3.js"></script> <script> $(document).ready(function(){  $("#gs").click(function(){  alert("Sarı-kırmızı");  });  $("#bjk").click(function(){  alert("Siyah-Beyaz");  });  $("#fb").click(function(){  alert("Sarı-Larcivert");  });  }); </script> Div’e tıklama ve mesaj verme
 23. 23. <style type="text/css" > #gs,#fb,#bjk{ color:white; background-color:#666; width:100px; height:100px; float:left; margin:10px; } </style> </head> <body> <div id="gs"><h3>Galatasaray</h3></div> <div id="fb"><h3>Fenerbahçe</h3></div> <div id="bjk"><h3>Beşiktaş</h3></div> </body> </html> Div’e tıklama ve mesaj verme
 24. 24. toggle() Bir nesneye her tıklamada çalışacak fonksiyonları belirtir. Çift fonksiyon yazılırsa tıklama işi meydana gelir, aksi halde küçük bir animasyon görülür. <style> .link{color:red; background-color:blue;} </style> $(‘a’).toggle( function(){ $(this).addClass("link"); }, function(){ $(this).removeClass(«link"); })
 25. 25. toggle metodu  <script type="text/javascript"> jQuery().ready(function() { jQuery(".div1").toggle( function(){ jQuery(".div2").fadeIn("fast"); }, function(){ jQuery(".div2").fadeOut("fast"); } ); }); </script>
 26. 26. Form Kontrolü  <form action="sayfa2.php" method="post" id="kayitform">  <input type="text" name="alan" id="alan" />  <input type="radio" name="onaykutu" id="sec" value="1" />Seçenek 1  <input type="radio" name="onaykutu" id="sec" value="2" />Seçenek 2  Seçiniz  <select name="secimlistesi" id="secimkutu">  <option value="">Seçiniz</option>  <option value="1">Değer 1</option>  <option value="2">Değer 2</option>  </select>  </label>  <input type="submit" name="button" id="button" value="Gonder" />  </form>
 27. 27. Jquery  $(document).ready( function() {  $("#kayitform").submit(function() {  if ($("#alan").val()=='') {  alert("Lütfen, alan 1 doldurunuz.");  return false;  }  if ($("input[@name=‘onaykutu']:checked").val()==null) {  alert("seçenek 1 veya seçenek 2 işaretleyiniz.");  return false;  }  if ($("#secimlistesi").val()=='') { alert("Lütfen, bir değer seçiniz.");  return false;  }  });  });

×