Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAKİ• M. Oğulcan YILDIZ• 10 – 217
Mahmud Abdülbâki1526 yılında İstanbulda doğan Bâkinin asıl ismi MahmudAbdülbâkidir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, ...
Eğitim• Eğitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilinceailesi medreseye devam etmesine izin verdi.Zira başlarda medreseye a...
Devlet• Ünü yayılan sanatçı Kanuni Sultan Süleymanzamanında İstanbul’a getirilmiştir. Kadılık,kazaskerlik gibi işleri de ş...
İtibar• Sarayla her zaman bir yakınlığı bulunan Bakiözellikle Kanuni Sultan Süleyman tarafındançok sevilmiştir. II. Selim ...
Çalışmaları• Baki, Osmanlının en güçlü devirlerindenbirinde yaşamıştır. Bu da şiirlerinin temalarınayansımıştır. ( Aşk, ya...
Başlıca EserleriDîvân (4508 beyitlik, en önemli eseri)Fazâilül-CihadFazâili-MekkeKanuni MersiyesiHadîs-i Erbain Tercümesi
Bakinin Edebi Kişiliği• Dini unsurlar kullanmamıştır.• Sanatlı dil kullanmıştır.• Nazım tekniği kusursuzdur.• Ahenkli, akı...
KişiliğiBaki zevke ve eğlenceye çok düşkündü. Ancakbuna rağmen hesaplı ve ölçülü bir hayatyaşadı. Hırslı olduğu kadar da z...
Dünyanın süslerinden el çekmeye niyetim varYakında yokluk derler bir şehre seyahatim varUçtu gitti bu göklerden inleyen gö...
Kaynakça• Google Görseller• Vikipedi• Antoloji
Baki [MOY] [AL]
Baki [MOY] [AL]
Baki [MOY] [AL]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Baki [MOY] [AL]

BAKİ EDEBİYAT 10 SINIF OGULCAN MOY

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Baki [MOY] [AL]

 1. 1. BAKİ• M. Oğulcan YILDIZ• 10 – 217
 2. 2. Mahmud Abdülbâki1526 yılında İstanbulda doğan Bâkinin asıl ismi MahmudAbdülbâkidir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, babasımüezzinlik yapıyordu. Çocukluğunda saraç çıraklığıyapmıştır. Orhan Şaik Gökyay, Bakinin "saraç" (koşum veeyer takımları yapan ya da satan kimse) çıraklığı değil,"serac" (camilerde kandillerin yakılmasından sorumlukimse) çıraklığı yaptığını iddia etmiş ve eski imlası aynı olaniki kelimenin yanlış okunmasının yol açtığı hataya işaretetmiştir.
 3. 3. Eğitim• Eğitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilinceailesi medreseye devam etmesine izin verdi.Zira başlarda medreseye ailesinden gizligitmekteydi. Bu gayretleri ile iyi bir eğitimalmış, dönemin ünlü müderrisleri tarafındaneğitilmiştir. Şiire ilgisi artmaya başlamış vekalemi de ünlenmeye başlamıştır. Eğitiminitamamladıktan sonra müderrislik yapmayabaşlamıştır.
 4. 4. Devlet• Ünü yayılan sanatçı Kanuni Sultan Süleymanzamanında İstanbul’a getirilmiştir. Kadılık,kazaskerlik gibi işleri de şiir yazmanın yanındayürüten Baki, devlete hizmette debulunmuştur. Yaşarken ki hayali olanŞeyhulislamlık mertebesine getirilmemiş,1600’da İstanbul’da vefat etmiştir.
 5. 5. İtibar• Sarayla her zaman bir yakınlığı bulunan Bakiözellikle Kanuni Sultan Süleyman tarafındançok sevilmiştir. II. Selim ve III. Muratzamanında da ilgi ve itibar sahibi olmuştur.Vefatından önce itibar gören ve hak ettiğisaygıyı gören nadir sanatçılardan olan Baki’yevefat etmeden önce Şairlerin Sultanı ünvanıverilmişti.
 6. 6. Çalışmaları• Baki, Osmanlının en güçlü devirlerindenbirinde yaşamıştır. Bu da şiirlerinin temalarınayansımıştır. ( Aşk, yaşama zevki, doğa…) Şiirdeyakaladığı ahenk ve akıcılık farklıdır. İstanbulTürkçe’sini başarıyla kullanmıştır. Dini konularıişlemekten kaçınmıştır. Eserlerinden biri deKanuni’nin ölümü üzerine yazdığı ‘’ Mersiye-iHazret-i Süleyman Han ‘’ mersiyesidir.
 7. 7. Başlıca EserleriDîvân (4508 beyitlik, en önemli eseri)Fazâilül-CihadFazâili-MekkeKanuni MersiyesiHadîs-i Erbain Tercümesi
 8. 8. Bakinin Edebi Kişiliği• Dini unsurlar kullanmamıştır.• Sanatlı dil kullanmıştır.• Nazım tekniği kusursuzdur.• Ahenkli, akıcı ve zevkli bir dili vardır.• Divan Şiirini, Arap ve İran Şiirleri seviyesinegetirmiştir.• Gazel türü ile ünlenmiştir.
 9. 9. KişiliğiBaki zevke ve eğlenceye çok düşkündü. Ancakbuna rağmen hesaplı ve ölçülü bir hayatyaşadı. Hırslı olduğu kadar da zaman zamandevlet büyükleri hakkındaki eleştirileriyüzünden zor zamanlar yaşamıştır. Kendisiniöven bir şiirinde kendisini devrin ‘’ SözPadişahı ‘’ ilan etmiştir.
 10. 10. Dünyanın süslerinden el çekmeye niyetim varYakında yokluk derler bir şehre seyahatim varUçtu gitti bu göklerden inleyen gönül kuşumFırsat bulamaz oldum yolculuk kederim varİçse bir aşık -ta kıyamete kadar ayılmazFeleğin meclisinde -bilmem kadehinde ne hallervarBu haller ile ey gönül sağ olmaktansa alemdeDilberlerin gam derdinden ölmekte incelik varGittikçe viran gönül ülkesini harap ediyorZamanın bu cefasından bir şaha şikayet varBaş vermeye razıdır da dünyaya gönül vermezAyrılık ehlinin ey Bâkî başında saadet var.Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet varYakında adem dirler bir şehre azîmet varUçdı bu fezâlardan mürg-ı dil-i nâlânımÂrâm idemez oldum efkâr-ı seyâhat varNûş eylese bir âşık tâ haşre dek ayılmazBezm-i feleğin bilmem câmında ne hâlet varBu hâlet ile ey dil sağ olmada âlemdeDerd ü gam-ı dilberle ölmekte letâfet varGitdükçe harâb eyler mülk-i dil-i vîrânıDehrün bu cefâsından bir şâha şikâyet varSer terkine kâildir dünyâya gönül virmezTerk ehlinin ey Bâkî başında saadet var.
 11. 11. Kaynakça• Google Görseller• Vikipedi• Antoloji

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • Jossenk

  Apr. 29, 2013

BAKİ EDEBİYAT 10 SINIF OGULCAN MOY

Views

Total views

717

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×