Entr sme10 the_secret_of_success_-_the_many_faces_of_european_entrepreneurship_bg

2,051 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Entr sme10 the_secret_of_success_-_the_many_faces_of_european_entrepreneurship_bg

 1. 1. Тайната на успеха 2010 Многото лица на европейското предприемачество Европейска комисия Предприятия и промишленост
 2. 2. Добре дошли в изданието за 2010 г. на „Тайните на успеха“! Представените в настоящата брошура 36 портрета на предприемачи ни разказват за различните пътища, които жени и мъже от 36 европейски страни са изминали, за да създадат свое собствено предприятие, а също и за изключител- ното разнообразие на творческия им потенциал. По този начин е показана широка панорама, която разкрива многообразието на човешката дейност: като се почне от използването на най-сложни научни постижения за производство на високотехнологични продукти в Хърватия, Дания, Ирландия и Швеция, като се мине през развитието на услуги в полза на най-бедните в отговор на обществените и социалните предизвикателства в Испания, Гърция, Италия и Обединеното кралство, за да се стигне, наред с другото, до създаването на традиционни или иновативни продукти, щадящи околната среда, в Латвия, Литва, Черна гора и Румъ- ния. Сигурен съм, че примерът на посочените малки и средни предприятия ще бъде неизчерпаем източник на вдъхновение за жените и мъжете от всички възрастови групи, които мечтаят да създадат своята собствена заетост. В тази брошура 36-те управители на МСП ни показват, че не съществува една единствена рецепта, а множество пътища, по които може да се поеме – нещо, което всеки любопитен, предприемчив и склонен към приключения дух е длъ- жен да взема под внимание. Един от основните ефекти на финансовата криза бе преоткриването на основната роля, която МСП – които създават 80 % от новите работни места и които са 90 % от всички европейски предприятия – и предприемачеството играят в европейската икономика. За да остане конкурентоспособна, Европа е длъжна да мобилизира целия си наличен човешки потенциал и да стимулира предприемаческия дух в нашите общества. Настоящата брошура, която се предлага в рамките на инициативата „Евро- пейска седмица на МСП 2010 г.“, е идеален повод за това. 36-те портрета ни доказват, че е възможно успехът да бъде постигнат от хора с най-разнообразни стилове и таланти! Антонио Таяни заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за промишлеността и предприемачеството.
 3. 3. Съдържание Исландия 52 Швеция 28 Тула антола ФИнландИЯ стр. 4 Финландия 4 Олга аПолЕнИкоВа СлоВакИЯ стр. 6 Норвегия 70 Миряна БаБИЧ ЧЕрна Гора стр. 8 Естония 68 Звонко БИлИЕцкИ ХЪрВатИЯ стр. 10 Латвия 66 Геновева ХрИСтоВа БЪлГарИЯ стр. 12 Дания Литва 38 34 Ласло кСонка УнГарИЯ стр. 14 Ирландия 46 Ана дарзЕнта ГЪрцИЯ стр. 16 Обединеното кралство Холандия 48 Полша 64 42 Лучана дЕл донЕ ИталИЯ стр. 18 Германия 32 Белгия 20 Патрик дЕУМЕр БЕлГИЯ стр. 20 Люксембург Чешка република 60 72 Словакия Георге ФантароС кИПЪр стр. 22 6 Австрия Франция Унгария Сеголен ФИнЕт ФранцИЯ стр. 24 24 Лихтен- щайн 62 14 Румъния 40 Словения 56 Хърватия Антонио ГарСИЯ аЮт ИСПанИЯ стр. 26 Италия 10 18 Сърбия 44 Сесилия ХЕрц ШВЕцИЯ стр. 28 Черна гора България 12 8 Бивша югослав- Шефки ИдрИзИ БИВШа ЮГоСлаВСка Португалия 54 Испания 26 ска република Македония рЕПУБлИка МакЕдонИЯ стр. 30 Албания 30 74 Гърция Умут каракаШ ГЕрМанИЯ стр. 32 16 Аудриус каВолИС лИтВа стр. 34 Седат кИлИЧ тУрцИЯ стр. 36 Малта 50 Якоб кроГСГаард, Микаел Слот, Томас лУкМан, Йеспер БойСЕн данИЯ стр. 38
 4. 4. Измерения на компанията Етично Социално Устойчиво стр. 40 рУМЪнИЯ Еугениу лИСнИк стр. 42 ПолШа Магдалена лЮБИнСка Екологично стр. 44 СЪрБИЯ Сава МрИнкоВИЧ Привлекателен дизайн стр. 46 ИрландИЯ Д-р Бари МакклИЪрИ Нетрадиционно решение на проблема стр. 48 ХоландИЯ Герино МУлдЕр, Майк БроЕрС Индивидуални характеристики стр. 50 Малта Лоренцо МУлЕ СтаГно на продукта Разнообразие, което придава стр. 52 ИСландИЯ Колбрун Ейдис отоСдотИр на работната сила стр. 54 ПортУГалИЯ Мигел ПИна МартИнС Други стр. 56 СлоВЕнИЯ Наташа ратЕй стр. 58 ИзраЕл Тзони СЕГал стр. 60 лЮкСЕМБУрГ Гай СтаМЕт стр. 62 аВСтрИЯ Хайни ЩаУдИнГЕр стр. 64 оБЕдИнЕното Кат СЪдЕрланд Турция кралСтВо 36 стр. 66 латВИЯ Лоте тИзЕнкоПФа-ИлтнЕрЕ стр. 68 ESTONIA Игор тЮрИн Кипър 22 стр. 70 норВЕГИЯ Силйе ВалЕСтад стр. 72 ЧЕШка рЕПУБлИка Линда ВаВрИкоВа Израел 58 стр. 74 алБанИЯ Мимоза Войка ЕМанУЕлС
 5. 5. Тула Антола Финландия Име на компанията Kaipaus Finland Oy Ltd Бизнес сектор Проектиране, производство и търговия с ароматизирани продукти, базирани на нанотехнология Година на създаване 2006 Използвана схема за подпомагане на МСП Tekes (Финландска агенция за финансиране на технологии и иновации) и TEKEL (Асоциация на финландския научен парк) Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията © Junnu Lusa www.kaipaus.com Имейл адрес tuula.antola@kaipaus.com Пощенски адрес Iltaruskontie 3 D 27 02120 Espoo 4
 6. 6. Финландия „Осмели се да имаш смелостта; научи ненаученото!“ Kaipaus Finland е технологична компания, най-известна лицето или събитието, което ме вдъхнови да започна със своята, базирана на нанотехнология, колекция от аро- собствен бизнес ... матизирани бижута. Първият приложим продукт, който ... бе шестгодишната ми дъщеря Хана. Връщах се от команди- използва ароматни „шушулки“ Nanofrago®, разработени ровка с подарък за нея. Играчката зайче беше моят спътник и от главния изпълнителен директор на дружеството, Тула пое моя парфюм. Хана с възхищение извика „Мамо, това зайче Антола, са бижутата, проектирани от известни финланд- мирише точно като теб!“ – Това беше запалителната искра. ски дизайнери и изработени с финландски материали. Ком- панията създава лайфстайл продукти със силно етично, Предприемачите са важни за обществото, защото ... социално, устойчиво и екологично измерение. Компанията ... те виждат възможностите и действат там, където корпораци- участва в няколко благотворителни акции, а нейните ите и институциите се страхуват да стъпят. продукти са изработени във Финландия от керамика и благородни метали. В какво, според вас, се състои най-добрата подготовка на бъдещия предприемач? Премиерата на ароматизираните бижута на Kaipaus бе Имайте страст за иновациите. Бъдете смели и вярвайте в своите в Париж, на главното събитие в Парижката седмица на умения. Уважавайте другите и техните способности. модата 2008, а през 2009 г. компанията беше призната от международно одобрения конкурс за дизайн „Fennia Prize – какво трябва да направи предприемачът, за да преодолее Добрият дизайн набира скорост в световен мащаб“. кризата? Останете решителни, но проучвайте кризата старателно и безпристрастно. Доверете се на себе си. 5
 7. 7. Олга Аполеникова Словакия Име на компанията Овцефермата на Олга Аполеникова Бизнес сектор Селско стопанство Година на създаване 1991 Използвана схема за подпомагане на МСП Hяма Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.farmapruzina.sk Имейл адрес farmapruzina@farmapruzina.sk Пощенски адрес Farma Pružina 018 22 Pružina 6
 8. 8. Словакия „Страхът връзва ръцете и идеите.“ През 1991 г. Олга Аполеникова става земеделски производи- кои бяха най-големите пречки при започването на собст- тел, когато взема под аренда ферма със 180 крави, която вен бизнес? е пред фалит. За две години тя успява да увеличи земята, Създаването на бизнес партньорства, тъй като предприемаче- кравите и машините. Освен това условията за живот ството е нещо ново в Словакия по това време. Също така някои на животните се подобряват. Тя превръща затворената бизнес партньори не вярват, че една жена може да прави биз- ферма в свободна, което, заедно с подобрените хранителни нес в тази област. дажби, допринася за утрояване на доходите до 2005 г. Икономическата криза напоследък засегна ли по някакъв Пазарните условия принуждават Олга да смени стадото начин вашата бизнес стратегия? крави със стадо овце. Започва производство на овче мляко Кризата намали покупателната способност на хората в нашия и сирене като използва традиционни методи и продава регион, затова ние трябваше да започнем да продаваме нашите директно на клиентите, а впоследствие отваря собствен продукти в други региони на Словакия. През февруари участва- магазин. Компанията получава сертификат за биологично хме в световно екологично изложение, което се надявам да ни производство, печели „Знак за качество на Словакия“ и е помогне за разширяване на пазара в ЕС и извън него. удостоена със званието „най-добър производител на прясно сирене и словашкото „bryndza". какво бихте посъветвали начинаещите предприемачи? Щом сте сигурни във вашите идеи и вярвате в себе си, вървете Тя планира също така да възстанови някои от останалите напред и не се отказвайте. помещения и да ги превърне в къща за гости с център за красота за всички онези, които копнеят да се върнат към Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- природата. мач е ... За да осъществя многото си мечти, подхождам творчески като постоянно се усъвършенствам. 7
 9. 9. Миряна Бабич Черна гора Име на компанията Mira Soaps Бизнес сектор Хранително-вкусова промишленост и здравеопазване Година на създаване 2009 Използвана схема за подпомагане на МСП Център за стартиране на бизнес в Бар Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията Hяма Имейл адрес cubi@t-com.me Пощенски адрес Bulevar Revolucije b.b. Kula A 30000 Bar 8
 10. 10. Черна гора „Живейте с природата, използвайте благата й и ги съхранявайте за идните поколения.“ Миряна Бабич, основател на Mira Soaps, забелязва нара- какво Ви вдъхнови да започнете свой собствен бизнес? стващата тенденция при потребителите да се обръщат Баба ми е използвала сапун от маслиново масло и винаги е към естествените продукти, особено по отношение на искала да сподели силата му с всички. Центърът за стартиране храни и козметика. Тя решава да създаде натурален сапун, на бизнес в Бар ми помогна да реализирам идеята си. направен от маслиново масло, както баба й и поколения черногорци са правили в миналото. Този традиционен про- Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- дукт почти напълно е изчезнал от района, но Миряна Бабич мач е ... смята, че може да произвежда естествен, екологично чист ... реализиране на Вашата идея и бидейки началник сам на себе продукт, който освен това може да поднови националната си. Също така възможността за наемане на хора те кара да се традиция. чувстваш полезен член на обществото. Основната суровина, използвана за производството на какво бихте посъветвали начинаещите предприемачи? сапун, се добива от маслиново дърво, наречено „žutica“. Бъдете сигурни в идеята си и не се отказвайте бързо. Целта Материалът е с доказани лечебни свойства, които се трябва да бъде вашият бизнес, а не парите. запазват при използване на студен метод за производство. Резултатът е висококачествен, екологично чист, аромоте- какво бихте казали на друг предприемач, изправен пред рапевтичен сапун, който може да се използва върху кожата криза? и косата. Поставете си по-малко на брой цели и решавайте проблемите един по един. Опитайте да избегнете заемането на твърде много пари. 9
 11. 11. Звонко Билиецки Хърватия Име на компанията Geofoto Бизнес сектор Геодезия и геоинформация Година на създаване 1993 Използвана схема за подпомагане на МСП Hяма Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.geofoto.hr Имейл адрес geofoto@geofoto.hr Пощенски адрес Buzinski prilaz 28 10010 Zagreb 10
 12. 12. Хърватия „Знание, знание и само знание.“ Звонко Билиецки е човек, който сам е постигнал всичко и Икономическата криза напоследък засегна ли по някакъв който доказва, че компания от новоразвиваща се държава начин вашата бизнес стратегия? може да стане международен лидер на пазара и да прeд- Ние положихме значителни усилия за подобряване на ефи- лага високотехнологични услуги. Използвайки авангардни касността на нашите процедури и на качеството на нашите технологии за въздушно проучване и обработка на данни, продукти. Ние също така решихме да излезем на чужди пазари, Geofoto произвежда геодезически и географски бази данни, където преди това не бяхме активни, и да разработим нови които могат да бъдат използвани по най-различни начини: продукти и услуги. за актуализиране на кадастъра и имотния регистър, управление и планиране на инфраструктурни проекти, Предприемачите са важни за обществото, защото ... наблюдение на селскостопански дейности, разминиране на ... те създават блага и са социално отговорни. бивши военни зони, опазване на околната среда и т.н. Освен това, Geofoto осигурява необходимия софтуер за използване Моят съвет към тези, които планират да започнат собствен на данните и генериране на карти. бизнес е ... ... да се съсредоточите върху подготовката и анализа, и да се През 1988 г. г-н Билецки се премества в Швейцария, където обграждате с хора, които имат повече опит от вас. работи в продължение на десет години в геодезическа фирма, в която скоро става директор и съдружник. По-късно какво трябва да направи предприемачът, за да преодолее се връща в Хърватия, за да основе настоящата компания. кризата? В процеса на развитието си, Geofoto изпревари няколко кон- Да работи двойно повече и да бъде новатор. куренти и стана втората по големина компания в Европа в областта на геоинформатиката, която работи в повече от десет страни в Европа, Латинска Америка и Близкия Изток. 11
 13. 13. Геновева Христова България Име на компанията Ligna Group Ltd Бизнес сектор Мебели, логистика Година на създаване 2006 Използвана схема за подпомагане на МСП Агенцията за МСП спонсорира търговски събития в Западна Европа. Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.ligna-group.com Имейл адрес g.christova@ligna-consult.com Пощенски адрес 82, Khan Omurtag Street 1124 Sofia 12
 14. 14. България „Ние проектираме Вашия успех.“ Геновева Христова и нейният партньор в бизнеса се изпра- Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- виха пред нелесна задача, когато решиха да произвеждат мач е ... и изнасят мебели в „мъжкото българско общество“, но ... имайки контрол върху собствената си съдба, както и възмож- продажбите им днес достигат близо 2 млн. евро. Ligna ността да ръководя работен екип. Group изнася произведено в България хотелско обзавеждане за монтиране в нови или ремонтирани хотели, предимно какво трябва да направи предприемачът, за да преодолее във Франция и Германия. Въпреки финансовата криза, дей- кризата? ността им се е увеличилa с 28 процента, докато българ- Бъдете гъвкави и удвоете усилията си, тъй като 90 % от бизнеса ският мебелен сектор се е свил с 37процента. Следващата все още е там. им цел е да пробият на пазарите в Обединеното кралство и Италия. My advice to those who are considering starting their own business is ... Г-жа Христова и нейният бизнес партньор се срещат през Уверете се, че проучването на пазара е вярно и точно, за да 1989 г. и създават първото студио за аеробика във Варна. намерите пазарна ниша, в която да се развиете. Тогава България бе комунистическа, а те бяха млади моми- чета, безстрашно навлизащи в света на бизнеса. В какво, според вас, се състои най-добрата подготовка на бъдещия предприемач? Като спортист ... това Ви дава воля за победа. Става въпрос за силата на Вашата мотивация. 13
 15. 15. Ласло Ксонка Унгария Име на компанията Csonka és Fiai Kft (Csonka & Sons Ltd.) Бизнес сектор Производство, търговия Година на създаване 1982 Използвана схема за подпомагане на МСП Няма Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.csonkaglas.com www.trendglas.com Имейл адрес laszlo.csonka@csonkaglas.com Пощенски адрес Baross u. 24 9400 Sopron 14
 16. 16. Унгария „Помагай на партньорите си. Ако те успеят, може би и ти ще успееш.“ От 1982 г. Csonka és Fiai Kft еволюира от семеен бизнес, про- какво е специфичното качество, което отличава Вашата извеждащ лабораторна и подаръчна стъклария, до между- услуга от конкурентите? народен успешен бизнес, фокусиран върху Trendglas, уникална Що се отнася до качеството, аз не правя компромиси, незави- марка топлоустойчива стъклария. С доказано качество, симо от стойността. постоянно подобряване на технологиите и дългогодишен опит с термоустойчиво стъкло, компанията е в състоя- Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- ние да гарантира високо качествени продукти за своите мач е ... клиенти. ... че правя това, в което съм добър и на което се наслаждавам ежеминутно. През 1994 г. семейството започва да търгуват с Schott Group. След като Schott спря производството на местно какво бихте казали на друг предприемач, изправен пред стъкло в Йена, те закупиха някои от техните машини, криза? форми... и създадоха нова марка, произведена в Шопрон (Унга- Бъдете силни и не се отказвайте. Бъдете готови да предпри- рия). А за търговския бизнес бе учредено ново дружество в емете стъпки, които може да не сте смятали за необходими Йена (Германия). преди. Trendglas се продава в над 44 страни по целия свят (от Предприемачите са важни за обществото, защото ... Япония, Корея, Русия до Германия и САЩ) от над 700 търговци ... те ходят по нови и непознати пътеки, които другите след това на дребно само в Германия. могат да следват. 15
 17. 17. Ана Дарзента Гърция Име на компанията Женска агро-туристическа кооперация TO KASTRI Бизнес сектор Кетъринг, готварство, ресторант, агро-туристически деликатеси Година на създаване 2000 Използвана схема за подпомагане на МСП Програма за женското предприемачество EQUAL (финансирана по линия на Европейския социален фонд) Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.agroshop.gr Имейл адрес tokastri@otenet.gr Пощенски адрес Agiou Sevastianou Street 41 84100 Ano Syros 16
 18. 18. Гърция „Никога не спирайте, винаги вървете напред или започнете отново.“ През 2000 г. двадесет и осем жени от Ано Сирос, гръцки кои бяха най-големите пречки при започването на собст- остров, страдащ от ендемична безработица, решават да вен бизнес? създадат работническа кооперация. Повечето от тях са Предубеждението на хората към нас като жени. Ние трябваше домакини без някакви специални умения или образование, но да преодолеем недоверието на местния пазар и ограничения с помощта на финансиране по линия на ЕС те вземат в ръце манталитет на доставчиците по отношение на работа с жени- настоящето и бъдещето си. предприемачи с недостатъчна квалификация, образование и обучение. Кооперацията произвежда бонбони и предоставя кетъринг услуги на местно ниво и на други острови. Те откриват При разработването на Вашия продукт/услуга(и), използ- успешен ресторант, в който се продават традиционни вали ли сте национални или регионални схеми за подпома- гръцки ястия на ниски цени, което е възможно благодарение гане/програми за малки и средни предприятия? на сътрудничеството между работниците. Ние имахме късмета да участваме е програмата за насърчаване на женското предприемачество EQUAL („инициатива СЕГА“ за Тяхната дейност също им позволява да възстановят стартиране на социални предприятия, „Агро работни места за част от стария пустеещ католически манастир Св. емигранти“ за обучение на чуждестранни дами и проект EXADA Себастиан, а изоставените килии и складове са използват за публикуването на книга с местни рецепти на английски и за съхраняване на фурни, кухни, хладилници и други елек- гръцки). трически уреди ... Предприемачите са важни за обществото, защото ... Те създават растеж и заетост. Като кооперация ние предлагаме сигурност на работниците и служителите, които са в същото време и членове. В качеството си на предприятие с нестопан- ска цел, ние също предлагаме услуги за хората в нужда. Моят съвет към един предприемач – как да се преодолее една криза ... Да започнете отново веднага след провал и винаги да предла- гате висококачествени стоки или услуги. 17
 19. 19. Лучана Дел Доне Италия Име на компанията Officina Creativa Soc. Coop Sociale Бизнес сектор Аксесоари от облеклото, изработени от рециклирани отпадъчни материали/ възобновяема енергия Година на създаване 2006 Използвана схема за подпомагане на МСП Начална помощ от град Лече Регионална помощ за транспортни средства и технологични устройства Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.o-c.it; www.madeincarcere.it; www.er-re.it Имейл адрес luciana724@gmail.com Пощенски адрес Via 95 Reggimento Fanteria, 64 73100 Lecce (LE) 18
 20. 20. Италия „Иновацията е креативност, приложена към добър здрав разум.“ Новата марка на Officina Creative- „Made in Carcere" („Произве- Събитието, което ме вдъхнови да започна собствен бизнес ... дено в затвора"), дава „втори шанс" както на използваните ... един месец бях доброволец в старчески дом в Бразилия, след материали за производството на своите продукти, така и като 20 години бях банков директор. Разбрах колко полезна на хората, които ги произвеждат. Социалното дружество с бих могла да бъда като работя и едновременно помагам на нестопанска цел допринася за обучението и рехабилитаци- маргинализирани хора! ята на жени затворници, които са ангажирани в производ- ството на платнени торби за пазаруване, направени от какво е специфичното качество, което отличава Вашата рафинирани и рециклирани материали. Това дава възмож- услуга от конкурентите? ност на жените да развият професионалните си умения, Нашите продукти и услуги разказват историята на маргинали- като същевременно повишава шансовете им за повторно зирани хора, които са спечелили втори шанс! Нашите продукти интегриране в социалния и професионалния свят, след като са „ценни ръчни изработки" и предават значимостта на жените те се завърнат в своите общности. затворници, използващи рециклирани отпадъчни материали, за да създадат аксесоари със страст и креативност. Друга инициатива на Officina Creative е ER-IR, „Бюро за лесно възобновяема енергия." То е посветено на повишаването на Икономическата криза напоследък засегна ли по някакъв осведомеността за спестяване на енергия и използването начин вашата бизнес стратегия? на възобновяеми енергийни източници. За постигане на сво- Нашата стратегия се роди от кризата: икономическата криза и ите цели ER-IR използва социални комуникационни дейности кризата на ценностите. Ние наблягаме върху необходимостта и предоставя помощ на хора, които трябва да правят да „спестяваме" чрез използване на съществуващи, възобновя- технически и финансов избор в планирането и осъществя- еми източници на енергия (слънцето), рециклирани отпадъчни ването на енергоемки системи. материали (чанти и други материали) и „маргинализирани" човешки ресурси (жени затворници). Предприемачите са важни за обществото, защото... ... тяхната способност за иновации и за това, че са двигателите на прогреса. 19
 21. 21. Патрик Деумер Белгия Име на компанията Vetedy Belgium Бизнес сектор Паркети и дървени тераси Година на създаване 2001 Използвана схема за подпомагане на МСП Awex (Агенция за износ във Валония, Белгия) Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.vetedy.com Имейл адрес info@vetedy.com Пощенски адрес Weyler, Zone Artisanale 50 6700 Autelbas (Arlon) 20
 22. 22. Белгия „Вярвайте в себе си и в своите способности.“ Патрик Деумер започва самостоятелно да поставя подови кое беше най-голямото Ви препятствие или страх, когато покрития от паркет в продължение на десет години. През започнахте собствен бизнес? 1999 година той е изправен пред ново предизвикателство Намиране на банка, която вярваше и приемаше моята идея и – изграждане на тераса. Въпреки, че първоначално всичко инвестициите. върви добре, три месеца по-късно много от дъските се изместват и винтовете се чупят. Това го вдъхновява да Икономическата криза напоследък засегна ли по някакъв разработи система за закрепване на дървения материал, начин вашата бизнес стратегия? която е едновременно издръжлива и естетически приятна. Нашият оборот намаля с 20%. Нашето решение е да присъст- Радвайки се на успеха на вече световните си иновации, ваме на повече панаири, за да потърсим повече клиенти, които които патентова през 2001 г. и отново през 2003 г., г-н постепенно ще заменят по-големите, които са в застой ... Деумер основава Vetedy Belgium, участва на няколко меж- дународни търговски панаири с Awex и развива мрежа от защо предприемачите са важни за обществото? дистрибутори. Чрез инвестициите в една напълно авто- Предприемачите са движещата сила на икономиката и създате- матизирана производствена линия, той е в състояние да лите на утрешния свят. реагира бързо на търсенето само с една шепа работници и служители. Моят съвет към тези, които планират да започнат собствен бизнес е ... През 2009 г. г-н Деумер е удостоен с голямата награда на ... да изготвите реалистичен бизнес план и да изпълнявате Валония за предприемачество, в категорията „Начинаещи задълженията си предприятия.“ 21
 23. 23. Георге Фантарос Кипър Име на компанията Advance LTD – Управление на медицински отпадъци Бизнес сектор Управление на опасни отпадъци Година на създаване 2004 Използвана схема за подпомагане на МСП Няма Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.advancewhs.com Имейл адрес info@advancewhs.com Пощенски адрес 3rd Industrial Area Sylas Ypsonas P.O. BOX 50144 3601 Limassol 22
 24. 24. Кипър „Бъдете далновидни, поставяйте си цели и се придържайте към тях.“ Компанията на Георге Антарос започва дейността си като Събитието, което ме вдъхнови да започна собствен бизнес ... предприятие за стерилизация на медицински (клинични) ... беше влизането на Кипър в Европейския съюз и необходи- отпадъци и бързо се превръща в предприятие за управление мостта от спазване на европейското законодателство, което се на опасни отпадъци. Дейността й, която представлява занимава с опасни отпадъци. типичен случай на „малкото е привлекателно и осъщест- вимо“, решава проблема на островната държава и на защо предприемачите са важни за обществото? практика слага край на споровете и разходите по износа По мое мнение предприемачите представляват енергичен на малки количества отпадъци за унищожаване в голе- елемент на обществото, които могат да допринесат най-много мите държави. Компанията осигурява най-необходимите за неговото развитие. работни места за научни кадри и развива бъдещи ноу-хау технологии, подходящи за други изолирани райони, нами- Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- ращи се в подобна ситуация. Предприятието спечели еко- мач е ... логичната награда за 2008 г., предоставена от кипърското Предизвикателството за създаване на нещо ново и превръ- правителство, като демонстрира 85% спестяване на щане на бизнес идеите в успешен продукт или услуга. вода и метод за тройно използване на водата съвместно с дъщерната си компания (пералня за кърпи и килими). В какво, според вас, се състои най-добрата подготовка на бъдещия предприемач? Добър образователен ценз, свободен дух, откровеност и готов- ност за поемане на рискове. 23
 25. 25. Сеголен Финет Франция Име на компанията mamaNANA Бизнес сектор електронната търговия и мода Година на създаване 2005 Използвана схема за подпомагане на МСП OSEO (Френската обществена агенция за подпомагане на МСП) Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.mamanana.com Имейл адрес segolene.finet@mamanana.com © mamaNANA Пощенски адрес 1 bis, rue du Val Joyeux 78100 Saint-Germain-en-Laye 24
 26. 26. Франция „Не е нужно да се откажеш от себе си, за да си добра майка.“ Когато Сеголен Финет създаде mamaNANA, електронен какво Ви вдъхнови да започнете свой собствен бизнес? бутик, посветен на модните нужди на кърмещите майки, В Калифорния кърменето беше нормално за моето обкръже- много хора се съмняваха: Защо започва компания за облекло ние и аз щастливо откърмих първото си дете. След това, във за кърмещи майки в страна с едни от най-ниските ставки Франция, видях, че модерните жени не кърмят! Чрез предос- в Европа по кърмене? тавяне на модерно медицинско бельо и дрехи аз исках да се прекъсна културните бариери и да дам възможност на жените Г-жа Финет вярваше, че много жени искат да кърмят да кърмят стилно. бебетата си от здравен и емоционален аспект, но често се изнервят от факта, че показват „твърде много плът“ какво е специфичното качество, което отличава Вашата на публични места. С блузите и роклите на mamaNANA услуга от конкурентите? жените могат да се обличат модерно според желанието си, Вие никога няма да предположите, че нашите блузи и рокли са докато кърмят дискретно и удобно. Всички дрехи изглеждат дрехи, които Ви позволяват да кърмите, защото те са модерни, като нормални облекла, с изключение на детайл в изработ- както нормалните дрехи. ката, който позволява на бебето лесно да получи достъп до гърдата. Икономическата криза напоследък засегна ли по някакъв начин вашата бизнес стратегия? Ние се притеснихме, когато рецесията удари, но изненадващо, нашият бизнес започна да се разраства много бързо, така че кой знае къде щяхме да бъдем, ако нямаше рецесия! Моят съвет към тези, които планират да започнат собствен бизнес е ... ... не е да изберете бизнес възможност само заради парите. Изберете нещо, за което Ви е грижа изключително много. 25
 27. 27. Антонио Гарсия Ают Испания Име на компанията Lonxanet Бизнес сектор Риболов, опазване на околната среда и подпо- магане на традиционните рибарски общности Година на създаване 2001 Използвана схема за подпомагане на МСП Няма Възрастова група 20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.lonxanet.com; www.fundacionlonxanet.org Имейл адрес antonio.garcia.allut@fundacionlonxanet.org Пощенски адрес C/ Juan de la Cierva 26 15008 A Coruña 26
 28. 28. Испания „Започвате и няма връщане. Това осмисля живота ви и света, в който живеем.“ Lonxanet видоизменя неподходящите социални, икономиче- какво Ви вдъхнови да започнете свой собствен бизнес? ски и екологични условия, в които работят традиционните Като дете ходех с баща ми, който беше лекар, на визитации в рибарски общности. Lonxanet създава по-ефективна връзка къщите на рибарите по крайбрежието на Галисия. Бях свидетел между търсенето и предлагането чрез продажба директно на лошите условия, в които те живееха. След задълбочен ана- на физически лица и ресторанти в цяла Испания. Рибарите, лиз на икономическия модел на обществото ни, аз създадох които участват в Lonxanet, са акционери, които не само модел, който предлага решения на някои от проблемите в увеличават доходите си, но и се стремят да се превърнат традиционния риболовен отрасъл. от „рибари“ в морски лица, които да управляват своите ресурси и да гарантират устойчиво развитие за бъдещите какви бяха най-големите Ви страхове, когато започнахте поколения. В резултат на това е създадена „Защитена мор- собствен бизнес? ска зона на риболовните интереси“, основана и управлявана Основният ми страх беше, че главните участници в проекта, в съответствие с правилата на самите рибари. рибарите, няма да се включат. На второ място се страхувах, че проектът може да бъде бойкотиран от ключови лица в рибо- Антонио Гарсия Ают споделя своя модел в световен мащаб ловния отрасъл. И накрая се страхувах, че администрацията чрез RECOPADES, мрежа от подобни традиционни рибарски няма да приветства инициативата. общности, в Аржентина, Бразилия, Чили и Уругвай. какво е специфичното качество, което отличава Вашата услуга от конкурентите? Целият модел е различен, тъй като няма за главна цел бизнеса, а социалната трансформация. Предприемачите са важни за обществото, защото ... ... дейността на социалните предприемачи, какъвто съм и аз, включва ангажиране на хората за решаване на местните и реги- онални проблеми и цели по-скоро социална отколкото финан- сова полза. Целта ни е да направим икономиката по-хуманна. 27
 29. 29. Сесилия Херц Швеция Име на компанията Umbilical Design Бизнес сектор Трансфер на космическа технология и космически дизайн Година на създаване 2001 Използвана схема за подпомагане на МСП Подкрепа от ALMI, Innovationsbron и Шведската агенция за икономически и регионален растеж (Tillväxtverket). Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.umbilicaldesign.se Имейл адрес cecilia.hertz@umbilicaldesign.se Пощенски адрес Floragatan 13 114 31 Stockholm 28
 30. 30. Швеция „Започнете с малкото, мислете за голямото и го направете със страст!“ Една от целите на Umbilical Design е да улесни живота какво Ви вдъхнови да започнете свой собствен бизнес? на човека чрез интегриране на космически материали и Когато бях студентка, работеща по проекти по космически технологии в търговски ежедневни продукти, като ски дизайн, бях вдъхновена от „мисленето, че всичко е възможно“ каски, защитно облекло за работа в пещи и оборудване за в космическия сектор. екстремни спортове. Те имат за цел да създадат инте- ресни взаимодействия между индустрии, които създават кои бяха най-големите пречки при започването на собст- новаторски дизайнерски решения. Компанията участва и в вен бизнес? проект със студенти, като част от усилията си да събере Начинът на мислене на другите хора. Хората ми казваха, че космическите технологии и развитието на бизнеса, за да не мога да създам компания за космически дизайн в Швеция. създаде вълнуващи работни места. Макар да съм силен привърженик на вслушването в другите хора, аз се радвам, че не ги послушах в този случай! Umbilical Design е една от десетте компании в Европа, които са избрани да участват в инициативата за транс- При разработването на вашия продукт/услуга(и) използва- фер на технологии, координирана от Европейската косми- хте ли национални или регионални схеми за подпомагане/ ческа агенция. програми за малки и средни предприятия? Да, през годините Umbilical Design получи подкрепа за раз- лични иновационни проекти от ALMI и Innovationsbron. За големия ни проект, наречен „към земята – комерсиализи- ране на космически технологии в помощ на земята“, ние работим заедно с Международното бизнес училище Jönköping (JIBS) и получихме помощ от Шведската агенция за икономи- чески и регионален растеж (Tillväxtverket). Ние планираме да представим първите устойчиви идеи и концепции, базирани на космическите технологии и материали, на световното изложе- ние в Шанхай през 2010 г. какво бихте казали на друг предприемач, изправен пред криза? Веднъж чух един артист да казва: „Промяната е винаги положи- телна“. Възприех тази мисъл, тъй като тя ми помага да гледам в 29 перспектива, дори и в условията на криза.
 31. 31. Шефки Идризи Бивша югославска република Македония Име на компанията Renova Бизнес сектор Химикали за строителната промишленост Година на създаване 1997 Използвана схема за подпомагане на МСП Няма Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.renova.com.mk Имейл адрес info@renova.com.mk Пощенски адрес s. Dzepciste 1200 Tetovo 30
 32. 32. Бивша югославска република Македония „Нищо не е недостижимо.“ Renova произвежда мазилки, бои и лакове с изключително лицето или събитието, което ме вдъхнови да започна качество. Всички продукти са естествени, екологични и не собствен бизнес ... съдържат химикали, които замърсяват околната среда. След години работа в Швейцария реших да започна собствен Продуктите също така допринасят за енергийната ефек- бизнес. Родителите ми не искаха да оставам повече там, затова, тивност и остават трайни и при най-екстремни клима- благодарение на тях, моето окончателно решение бе да се тични условия. завърна в края на 1991 г. и да започна бизнес в родната си страна. Компанията използва варовици от близката Шар планина като основа за много от продуктите си. Използвана за Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- изграждане на стени и за живопис от древни времена, тази мач е ... скала се характеризира с уникалната си белота, в сравне- ... че предприемачите с качествени бизнес идеи са основните ние с други видове вар в региона. подстрекатели на общия растеж на обществото. Renova не само инвестира в заводите си, тя също така Моят съвет към тези, които планират да започнат собствен инвестира и в бъдещето на населението. През 2005 г. Renova бизнес е ... създаде фондация, която награди 94 студенти и 65 ученици ... е да определят и да вярват в целите си, защото те ще се от средните училища със стипендии. изправят пред много пречки от страна на властите. С постоян- ство обаче те ще постигнат целите си. В какво, според вас, се състои най-добрата подготовка на бъдещия предприемач? Най-добрият учител е практиката – особено в поемането на рискове и ясното определяне на целите. Предприемачите трябва да имат ясен поглед, докато се стремят да постигнат целите си. 31
 33. 33. Умут Каракаш Германия Име на компанията DATA 4U – Институт за маркетинг и медийно проучване Бизнес сектор Маркетинг / проучване / комуникация Година на създаване 1997 Използвана схема за подпомагане на МСП Няма Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.data4u-online.de Имейл адрес u.karakas@data4u-online.de Пощенски адрес Schwedter Str. 1 10119 Berlin 32
 34. 34. Германия „Гледам на спънките като на шансове, а не като на поражение.“ Умут Каракаш е дъщеря на работническо турско семей- какво е специфичното качество, което отличава Вашата ство, имигрирало в Германия. Първоначално започва работа услуга от конкурентите? в Data4u като научен сътрудник, за да се издържа, докато е Data4u е единственият институт за изследване на пазара и студентка. Да бъдеш жена от етническо малцинство в сек- общественото мнение в Европа, който се фокусира изключи- тор, в който доминират мъжете, означава, че издигането телно върху пазарите с етнически малцинства (особено турски, й в дружеството не е било лесно, но днес тя притежава 50 % руски и полски). Работата в Data4u изгражда мостове между от него и е един от директорите му. култури, страни и клиенти. От 1991 г. Институтът за маркетинг и медийно проучване какви бяха най-големите Ви страхове, когато започнахте Data4u осъществява бизнес с компетентност и изпълнение, собствен бизнес? необходими за конкурентно предимство. С екип от специ- Моят бизнес е изграден с много внимание и проницателност, а ализиран и разнообразен персонал, Data4u свързва бизнеса в работата с етнически малцинства ние открихме правилната в Германия с пазарите в Турция и обратно. Услугите, които ниша. Data4u предлага на бизнеса, са уникални, тъй като друже- ството има данните, от които фирмите се нуждаят, за да Моят съвет към тези, които планират да започнат собствен достигнат до целевите пазари сред етническите малцин- бизнес е ... ства в Европа и Турция. Постигането на успех в бизнеса е като меню с много съставки: творчество, усилия, забавление, знания и смелостта да вярваме в собствените си идеи. Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- мач е ... ... радостта, която изпитвам по време на работата и свободата да вземам собствени решения. 33
 35. 35. Аудриус Каволис Литва Име на компанията A. Kavolis Individual Enterprise Бизнес сектор Дървообработване Година на създаване 1991 Използвана схема за подпомагане на МСП Структурни фондове на ЕС Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.drozle.lt Имейл адрес kavolis@zebra.lt Пощенски адрес A. Kavolio IĮ, Daržinių k. 28420 Utenos raj. 34
 36. 36. Литва „Ако смеете да мечтаете за нещо, значи можете да направите това реалност.“ Аудриус Каволис произвежда и изнася мебели, докато какво Ви вдъхнови да започнете свой собствен бизнес? поръчките секват през 2009 г. в резултат на финансовата След като Литва възвърна независимостта си през 1990 г., криза. Той решава да потърси нов пазар, което го подтиква икономиката се срина. Трябваше да намеря начин да оцелея и към разработване на нов тип заешки клетки, които са решението бе започване на собствен бизнес. по-високи от обикновено използваните в Европа. Клетките позволяват на зайците да се размножават в по-просторна, какви бяха най-големите Ви страхове, когато започнахте хуманна и хигиенна среда. Те притежават енергийно ефек- собствен бизнес? тивна система за отопление за северния климат, която Най-големият ми страх бе инвестиционният риск, свързан със спомага зайчетата да растат по-бързо, като по този закупуване на оборудването и съоръженията за нов бизнес. начин производството на заешко месо става по-жизнеспо- Трябваше да инвестирам всичките си спестявания, тъй като в собен бизнес за използващите тези клетки. онези дни банковото дело бе доста примитивно. Компанията дава своя принос за устойчивото развитие При разработването на вашия продукт/услуга(и) използва- чрез осигуряване на заетост за жителите в селските хте ли национални или регионални схеми за подпомагане/ райони, където е базирана дейността, както и като дос- програми за малки и средни предприятия? тавя местно отглеждано заешко месо, което е по-здраво- През 2008 г. компанията ми участва в местна инициатива за зае- словна алтернатива от масово произвежданото говеждо тост, използвайки структурните фондове на ЕС, управлявани от или свинско, закупено от магазина. литовската трудова борса. Като резултат 8 служители работят с безопасно, модерно дървообработващо оборудване Според мен най-хубавото нещо в това да бъдеш предприе- мач е ... ... пълната липса на монотонност. Винаги има нещо ново да се учи, да се види и да се открие. Всеки ден е различен. 35
 37. 37. Седат Килич Турция Име на компанията ALSE Makine Pet. Tur. Ins. Ltd. Sti. Бизнес сектор Газоспестяващи системи за заваръчни машини Година на създаване 2007 Използвана схема за подпомагане на МСП Програма за развитие на млади предприе- мачи на Организацията за развитие на МСП на Турция Възрастова група -20 20–30 30–40 40–50 50+ Брой служители през 2009 г. 2–50 50–100 100–150 150–200 200–250 Интернет страница на компанията www.alsemakine.com Имейл адрес sedat@alsemakine.com Пощенски адрес Cevat Dundar Caddesi 17/C 06370 Ostim-Yenimahalle (Province Ankara) 36

×