SlideShare a Scribd company logo

Техническо оформление на дипломни работи и доклади

Как да създадем текстовия документ като файл и какви настройки да му зададем

1 of 32
Download to read offline
Техническо оформление на доклади
   за научни конференции
 и подготовка на дипломна работа
   за придобиване на ПКС
  Работа с Microsoft Word 2010
Особености на дипломната работа

•текст със стандартна структура и начин на оформление, с
фиксиран в приблизителни граници обем
•специфичен научен труд, който трябва да предаде пълно,
точно, вярно и достъпно основните идеи, изводи и
препоръки на изследването, проведено от учителя
•има за цел да покаже как учителя проявява своите умения и
ги прилага в професионалната си дейност с оглед на
вземането на оптимални педагогически решения, както и
умението на автора за писане на научен текст.
В основата на дипломната работа е педагогическото изследване – дейност,
насочена към получаването на нова информация, отговор на поставен научен
въпрос, оформен като хипотеза. Информацията, получена от изследването, се
използва за анализиране и прогнозиране на педагогическия процес чрез
формулиране на правила, принципи и закономерности.
Етапи на подготовка на дипломната работа• Подготовка за педагогическото изследване
• Провеждане на изследването
• Обобщение на резултатите – представяне, статистическа
 обработка, анализ и обяснение на резултатите
• Подготовка и създаване на ръкописа
• Защита на дипломната работа
Планиране и провеждане на изследването


Разработването на проекта за иследването започва с разработване на
концепция:
•Формулиране на проблем, източник на който могат да бъдат
различни ситуации – наличие на необясними факти, пропуски,
затруднения, конфликти и потребността да бъдат преодолени    /на
този етап дипломантът работи обикновено с научния си ръководител/
•Формулиране на обект, предмет и тема на изследването
•Определяне на целите и задачите на изследването
•Променливи на изследването, критерии, показатели и индикатори
•Научни въпроси и хипотези
Обект, предмет и тема на изследването

Обект на изследването е определена област от реалността,
включена в процеса на научното познание – педагогическият
процес като цяло, съвкуността от връзки и отношения, в които
встъпват участниците в в този процес.
Един и същи обект може да е подложен на различни изследвания.
Под предмет на изследването се разбират тези съществени
свойства на обекта, познаването на които е важно за решаване на
формулирания проблем. Темата може да включва един или
няколко проблема, които да са разрешими.

Пример:
Обект на изследване в настоящата разработка е обучението по
информационни технологии в VI и VII клас от прогимназиалния
етап на средното училище, а предмет – работният лист в
обучението като средство за повишаване на ефективността му.
Цели и задачи на изследването

Целта на изследването изразява основното, което се търси, трябва да
се докаже, достигне. Тя трябва да е разчленима на отдлени
подцели /задачи/. Задачите на изследването произтичат от целта и
трябва да осигурят реализирането и.

Пример:

Цел на дипломната работа е теоретична и практическо-приложна
разработка на работни листи като средство за повишаване ефективността
на обучението по информационни технологии в VI и VII клас.
Задачи за постигане на целта:
•Да се направи психолого-педагогическо и методическо изследване на
теоретичните и приложни материали, касаещи разработката.
•Да се осмисли в цялостен аспект учебната документация и учебните
ресурси от всякакъв характер /печатни, електронни и др.
•..........................
•..........................

Recommended

презентация за народните приказки
презентация за народните приказкипрезентация за народните приказки
презентация за народните приказкиjoannasofia7
 
да растем здрави и силни
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силниМилена Фотева
 
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнение
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнениеУмножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнение
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнениеЗлатка Вълчинова
 
страхлив другар
страхлив другарстрахлив другар
страхлив другарdaniela velcheva
 

More Related Content

What's hot

6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополукиПриродни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополукиNinaKaneva
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класVeska Petrova
 
Олимпиада "Знам и мога" за 4. клас
Олимпиада "Знам и мога" за 4. класОлимпиада "Знам и мога" за 4. клас
Олимпиада "Знам и мога" за 4. класRadka Rizova
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
съществително име 1 час
съществително име 1 чассъществително име 1 час
съществително име 1 часDani Parvanova
 
транспорт гатанки
транспорт  гатанкитранспорт  гатанки
транспорт гатанкиVаlentina Bikova
 
Обръщение към първокласници 15 септември
Обръщение към първокласници 15 септемвриОбръщение към първокласници 15 септември
Обръщение към първокласници 15 септемвриLuiza Antova
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна областDani Parvanova
 
Червената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиране
Червената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиранеЧервената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиране
Червената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиранеIliana Ilieva-Dabova
 
поздравителна картичка
поздравителна картичкапоздравителна картичка
поздравителна картичкаdaniela velcheva
 
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
екологична приказка
екологична приказкаекологична приказка
екологична приказкаElena Divizieva
 

What's hot (20)

6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Природни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополукиПриродни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополуки
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
 
Олимпиада "Знам и мога" за 4. клас
Олимпиада "Знам и мога" за 4. класОлимпиада "Знам и мога" за 4. клас
Олимпиада "Знам и мога" за 4. клас
 
повествование,описание
повествование,описаниеповествование,описание
повествование,описание
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
 
съществително име 1 час
съществително име 1 чассъществително име 1 час
съществително име 1 час
 
транспорт гатанки
транспорт  гатанкитранспорт  гатанки
транспорт гатанки
 
Обръщение към първокласници 15 септември
Обръщение към първокласници 15 септемвриОбръщение към първокласници 15 септември
Обръщение към първокласници 15 септември
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
 
Червената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиране
Червената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиранеЧервената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиране
Червената шапчица. Книжка за оцветяване и апликиране
 
Малкият коминочистач
Малкият коминочистачМалкият коминочистач
Малкият коминочистач
 
поздравителна картичка
поздравителна картичкапоздравителна картичка
поздравителна картичка
 
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
 
екологична приказка
екологична приказкаекологична приказка
екологична приказка
 

Similar to Техническо оформление на дипломни работи и доклади

JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgKarel Van Isacker
 
Портфолио - атестaционна карта
Портфолио - атестaционна  картаПортфолио - атестaционна  карта
Портфолио - атестaционна картаRose Sunrise
 
работа с MS Publisher 2010
работа с MS Publisher 2010работа с MS Publisher 2010
работа с MS Publisher 2010Mariana Ogneva
 
Портфолио на Рубинка Димитрова
Портфолио на Рубинка ДимитроваПортфолио на Рубинка Димитрова
Портфолио на Рубинка ДимитроваGalina Beldeva
 
Въвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptxВъвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptxknsbedu
 
Въвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptxВъвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptxknsbedu
 
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУУченическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУRose Sunrise
 
Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...
Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...
Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...Neven Boyanov
 
научен статут на дидактиката
научен статут на дидактикатанаучен статут на дидактиката
научен статут на дидактикатаyuriiklissarov
 
Niokso qual.bg 20120910
Niokso qual.bg 20120910Niokso qual.bg 20120910
Niokso qual.bg 20120910niod
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоLilyBankova
 

Similar to Техническо оформление на дипломни работи и доклади (20)

Organisation
OrganisationOrganisation
Organisation
 
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
 
Kak da pravim-2
Kak da pravim-2Kak da pravim-2
Kak da pravim-2
 
Portfolio.ppt
Portfolio.pptPortfolio.ppt
Portfolio.ppt
 
Портфолио - атестaционна карта
Портфолио - атестaционна  картаПортфолио - атестaционна  карта
Портфолио - атестaционна карта
 
работа с MS Publisher 2010
работа с MS Publisher 2010работа с MS Publisher 2010
работа с MS Publisher 2010
 
Портфолио на Рубинка Димитрова
Портфолио на Рубинка ДимитроваПортфолио на Рубинка Димитрова
Портфолио на Рубинка Димитрова
 
Ucenicesko portfolio111
Ucenicesko portfolio111Ucenicesko portfolio111
Ucenicesko portfolio111
 
Въвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptxВъвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptx
 
Въвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptxВъвеждаща презентация.pptx
Въвеждаща презентация.pptx
 
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУУченическо портфолио с ГлогстерЕДУ
Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ
 
Prov
ProvProv
Prov
 
Sydrjanie
SydrjanieSydrjanie
Sydrjanie
 
Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...
Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...
Интегриран подход за обучение по математика и информатика със засилени интер...
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
3
33
3
 
Diplomna kak se_pishe
Diplomna kak se_pisheDiplomna kak se_pishe
Diplomna kak se_pishe
 
научен статут на дидактиката
научен статут на дидактикатанаучен статут на дидактиката
научен статут на дидактиката
 
Niokso qual.bg 20120910
Niokso qual.bg 20120910Niokso qual.bg 20120910
Niokso qual.bg 20120910
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
 

Техническо оформление на дипломни работи и доклади

 • 1. Техническо оформление на доклади за научни конференции и подготовка на дипломна работа за придобиване на ПКС Работа с Microsoft Word 2010
 • 2. Особености на дипломната работа •текст със стандартна структура и начин на оформление, с фиксиран в приблизителни граници обем •специфичен научен труд, който трябва да предаде пълно, точно, вярно и достъпно основните идеи, изводи и препоръки на изследването, проведено от учителя •има за цел да покаже как учителя проявява своите умения и ги прилага в професионалната си дейност с оглед на вземането на оптимални педагогически решения, както и умението на автора за писане на научен текст. В основата на дипломната работа е педагогическото изследване – дейност, насочена към получаването на нова информация, отговор на поставен научен въпрос, оформен като хипотеза. Информацията, получена от изследването, се използва за анализиране и прогнозиране на педагогическия процес чрез формулиране на правила, принципи и закономерности.
 • 3. Етапи на подготовка на дипломната работа • Подготовка за педагогическото изследване • Провеждане на изследването • Обобщение на резултатите – представяне, статистическа обработка, анализ и обяснение на резултатите • Подготовка и създаване на ръкописа • Защита на дипломната работа
 • 4. Планиране и провеждане на изследването Разработването на проекта за иследването започва с разработване на концепция: •Формулиране на проблем, източник на който могат да бъдат различни ситуации – наличие на необясними факти, пропуски, затруднения, конфликти и потребността да бъдат преодолени /на този етап дипломантът работи обикновено с научния си ръководител/ •Формулиране на обект, предмет и тема на изследването •Определяне на целите и задачите на изследването •Променливи на изследването, критерии, показатели и индикатори •Научни въпроси и хипотези
 • 5. Обект, предмет и тема на изследването Обект на изследването е определена област от реалността, включена в процеса на научното познание – педагогическият процес като цяло, съвкуността от връзки и отношения, в които встъпват участниците в в този процес. Един и същи обект може да е подложен на различни изследвания. Под предмет на изследването се разбират тези съществени свойства на обекта, познаването на които е важно за решаване на формулирания проблем. Темата може да включва един или няколко проблема, които да са разрешими. Пример: Обект на изследване в настоящата разработка е обучението по информационни технологии в VI и VII клас от прогимназиалния етап на средното училище, а предмет – работният лист в обучението като средство за повишаване на ефективността му.
 • 6. Цели и задачи на изследването Целта на изследването изразява основното, което се търси, трябва да се докаже, достигне. Тя трябва да е разчленима на отдлени подцели /задачи/. Задачите на изследването произтичат от целта и трябва да осигурят реализирането и. Пример: Цел на дипломната работа е теоретична и практическо-приложна разработка на работни листи като средство за повишаване ефективността на обучението по информационни технологии в VI и VII клас. Задачи за постигане на целта: •Да се направи психолого-педагогическо и методическо изследване на теоретичните и приложни материали, касаещи разработката. •Да се осмисли в цялостен аспект учебната документация и учебните ресурси от всякакъв характер /печатни, електронни и др. •.......................... •..........................
 • 7. Променливи на изследването. Критерии, показатели и индикатори В съдържателен план променливите на изследването /фактори, причини и др., повлияващи даден процес/ могат да бъдат: учебни програми и планове, социални отношения, организационна структура, личността на учителите, родителите, възпитателите, системата от методи и техники за обучение и възпитание и др. В хода на изследването се избира една величина /индикатор/, определят се еталони за измерване /критерии и показатели/, съотнася се еталона и измерената величина, така че да се получи числова характеристика /индекс/. Индикаторът е достъпна за измерване характеристика /например успеваемост на учениците, измерва се с оценка по шестобалната система/, а критерият е мярка, образец, еталон за сравнение, съобразно който съдим за ефекта от изследването.
 • 8. Хипотези Хипотезата е творческо, научно предположение за структурата на обектите, за характера и същността на връзката между изучаваните явления и факторите, определящи тази връзка; предположение, което прави възможна емпиричната проверка на истинността му. Пример: На базата на теоретични изследвания и личния педагогически опит на всеки учител по информатика могат да се разработят подходящи работни листи, които да бъдат използвани като средство за повишаване ефективноста на обучението по информационни технологии в VI и VII клас.
 • 9. Разработването на методиката е възлов момент в изследването и включнва отговор на въпросите: кога, къде, от кого, как ще се изследва? Определят се: • Обектите – идеален /генералната съвкупност/ и реален /извадката/. •Начинът на изследване – методите •Техниката на всеки метод •Инструментариумът – анкетни карти, протоколи, въпросници, бланки, методически материали и др., с които технически се реализират методите на изследване и се осъществява обработката на резултатите. Методиката се изпробва в малка извадка, за да се провери качеството на инструментариума, техниката, моделът на статистическа обработка на данните. Инструментариумът може да се коригира.
 • 10. Най-важните изисквания за методите са обективност, надеждност и валидност. •Един метод се нарича обективен ако изследваният признак се установява еднозначно, т.е. резултатите не зависят от изследователя. •Под надеждност се разбира постоянството, точността и устойчивостта на резултатите, получени чрез метода - възпроизводимостта им, ако изследването се проведе при идентични условия /отсъствие на случайни или системни грешки/. •Валидността показва в каква степен даден метод действително измерва това, което трябва да измери.
 • 11. Организацията на изследването включва планиране и контрол. Планирането започва с постановка на задачата, избор на променливи, уточняване на обема на извадката и необходимия брой наблюдения, формиране на групи, осигуряване на еквивалентност на групите /изравнени по среден успех, коефициент на интелигентност, резултати от тестирания/, разработване на модел за статистически анализ. Контролът обикновено се осъществява от научния ръководител. Основни понятия: •Генерална съвкупност – цялото множество от елементи с обща, точно опредлена и интересуваща ни характеристика, например учениците от шести клас •Извадка – тази част от генералната съвкупност, която подлежи на непосредствено изучаване. Извадката често се дели на групи, например експериментална и контролна /в първата се провежда педагогическия екперимент, във втората – не, така че при изследване на двете групи да се съпоставят резултатите/.
 • 12. Конструирането на ръкописа започва с написване на отделни фрагменти от текста според степента на подготвеност на материала. Едновременно се прави и деление на текста на логически елементи и озаглавяването им. По този начин текстът се структурира. Има два варианта: •Десетична структура: 1. , 1.1., 1.1.1, 1.1.1.1 – до 4 знака •Традиционна структура: I, 1, а. Структурирането изисква логичност, последователност, разчленяване на текста на параграфи, разполагане на таблиците, графиките и примерите на правилните места.
 • 13. Логически дипломната работа обикновено съдържа две глави, приблизително равни по обем, едната от които е посветена на постановката на проблема в литературата и практиката /теоретична част/, а втората съдържа програмата на изследването и получените от автора резултати и техния анализ/експериментална част/. Технически дипломната работа включва: •титулна страница •съдържание •увод •основен текст •заключение /изводи и препоръки/ •цитирана литература •приложения.
 • 14. Титулната страница съдържа отгоре-надолу: •Название на учебното заведение, факултет; •тема; •име и фамилия на автора, евентуално и имейл за контакт; •данни за научния ръководител /титли и звания, име и фамилия/; •място и година на защита на дипломната работа. Не се номерира.
 • 15. Съдържание Съдържанието обикновено е в началото, непосредствено след титулната страница. Предназначенитео му е да оринетира читателя, като облекчи търсенето на необходимата част от дипломната работа. То трябва да следва нейната структура. Не се номерира.
 • 16. Автоматично изготвяне на съдържание с MS Word 2010 Съдържанието не само може да се създаде автоматчно, но и да се актуализира автоматично при всяка добавена или изтрита страница. Често в първата глава на дипломната работа се създават страници, които впоследствие биват изтрити. После в нея или в друга глава или параграф се добавят страници, което прави създаденото по-рано съдържание неактулано. Затова се препоръчва автоматично създаване и актуализиране на съдържанието, което се разполага непосредствено след титулната страница. В създаденото по този начин съдържание единствено мож да се наложи да заменим думата „Contents“ със „Съдържание“.
 • 17. Стъпки при автоматичното изготвяне на съдържание Заглавията ще се включат в съдържанието на три нива – глава, параграф и точка, затова за всяко заглавие трябва да приложим съответния стил. 1.Маркираме заглавието, което искаме да се включи в съдържанието, и от меню /раздел/ Home, група бутони Styles, му прилагаме един от стиловете Heading1, Heading2 или Heading3. 2. Повтаряме стъпка 1 за всички заглавия /глави, параграфи и точки/. 3. Позиционираме показалреца на мишката на нова страница, непосредствено след титулната.
 • 18. Стъпки при автоматичното изготвяне на съдържание 4. В раздел References, група бутони Table of Contents, избираме бутон Table of Contents, а после – желаното оформление на съдържанието. 5. След промяна на броя страници в документа, следва да актуализираме изготвеното по-рано съдържание. Това става отново от раздел /меню/ References, група бутони Table of Contents, бутон Update Table.
 • 19. Увод Обикновено се разполага на трета страница, коятоза разлика от титулната страница и съдържанието се номерира /стр.3/. Уводът се пише следната последователност: 1.Обосновава се тезата – защо авторът се е заел с нея, в какво се състои нейната актуалност 2.Определят се границите на изследването – място сред другите сродни проблеми 3.Посочват се целите на изследването – те трябва да отразяват същността на изследователската работа, да са конкретни и определени 4.Разкрива се структурата на дипломната работа – без да се дублират изводите и заключението 5.Изразява се благодарност за сътрудничеството на други лица /най-вече на научния ръководител/. Уводът се пише накрая, след като дипломната работа е вече разработена, а не в началото. По обем не трябва да надвишава 2, максимум 3 страници.
 • 20. Стилово и езиково оформление на основния текст Обикновено се разполага след увода /стр.4 или 5/. Стилно-езиковото оформление е най-трудната част от работата върху текста. Дипломната работа трябва да бъде написана в научен стил – със специална терминология, строгост, деловитост на изложението. То трябва да е ясно, точно и изразително, кратко, стегнато, да не засяга проблеми извън обхвата на темата, да не използва чужди термини /ако за същите има български думи/, да е написон в безлична форма /вижда се, че ... / или в 1л. мн.ч. /виждаме, че .../. Таблицте, илюстрациите, графиките трябва да са смислово свързани с текста и в него да е указано мястото, където следват. За тях са възприети стандартни наименования и съкращения: таблица /Табл./, илюстрация /Ил./, графика /Гр./, фигура /Фиг./. Трябва да се избягват фрази като „очевидно е...“, „естествено ...“, „подразбира се, че...“. Дефинициите трябва да са ясни, кратики и точни, трябва да се избягват дългите и с тежка синтактична структура фрази.
 • 21. Структура на страниците – размер, ориентация и непечатаеми полета Дипломната работа се представя като текстов документ, отпечатан на бели листи едностранно, на хартия формат А4. При работа с MS Word 2010, от меню Page Layout се избира бутон Margins, от отворилия се списък - Custom margins, при което се визуализира прозореца Page Setup за настройка на страниците в документа. Оставят се следните разстояния от края на листа до наборното /печатаемото/ поле: отляво – 3 см /защото дипломната работа се подвързва в лявата част на всеки лист – Gutter position: Left/, отгоре и отдолу – по 2 см, а отдясно – 1 см. Ориентацията на страниците е Portrait.
 • 22. Техническо оформление на параграфите в основния текст Междуредията се опрделят от автора, така че 1 страница да съдържа около 30 реда и приблизително 60 знака на ред, което обикновено е 1,5 от реда. Шрифтът е желателно да бъде Times New Roman, а размера на шрифта – 14. Всеки параграф от основния текст се разполага без отстояния вляво и вдясно от печатаемото поле, а разстояния преди и след параграфа не се оставят. Първия ред от всеки параграф започва с отстъп от 1 см или 1,25 см /по-навътре/. Подравняването на текста в параграфа е ляво.
 • 23. Диалоговият прозорец Paragraph Подравняване Основен текст Отстъпи на паграфа от наборното /печатаемото/ поле Отстъп за първия ред от параграфа Разстояния преди и след параграфа Междуредия
 • 24. Структурно оформление на текста Дипломната работа се състои от глави, всяка от които започва на нова страница. Това се отнася и за разделите – те също започват на нова страница. Наименованията на главите се изписват изцяло с главни букви. Главите, заедно с разделите, могат да бъдат удебелени (bold). Страниците, съдържащи основния текст, се номерират долу, в средата, с арабски цифри, освен ако не е казано друго. Специални букви, означения, математически, химически и други знаци могат да се дописват ръкописно, само ако не могат да бъдат намерени. Днес обаче съществуват богат набор от шрифтове, които съдържат голям брой знаци и специални символи, така че не би трябвало да се налага ръкописното внасяне на знаци в текста. Таблиците, графиките, фигурите са вътре в текста.
 • 25. Пример - вмъкване на фигура в основния текст
 • 26. Цитиране Цитирането на автора трябва да става само по негови произведения, а не от извадки от съчинения, приведени от други автори. По форма цитирането може да бъде няколко вида: 1.Вътрешнотекстово - в книгата на А. Бърнков „Логика“ [С., Наука и изкуство, 1995] ... Така се цитират малко и значими източници. 2. Под линия – всеки цитат се означава с индекс /пореден за страницата или главата/, а под линията следват предаване на коментари, бележки, указания за допълнителна литература, препращане към други части на труда. 3. Задтекстово – смята се за най-приложимо, когато в дипломнат аработа има голям брой литературни източници. Източникът се номерира, например:[17,стр. 91]. Това означава, че става въпрос за източник № 17 от списъка, стр. 91. 4. Повторно цитиране – [пак там, с.61].
 • 27. Заключение /изводи и препоръки/ Заключението е кратко повторение на разгледаните явления, признаци, взаимовръзки, зависимости и др. в основния текст, които са разкрити в хода на изследването. В него се съдържа оценка на резултатите и тяхното значение, посочват се перспектитивте на изследването и плановете за бъдещето. По обем се доближава до увода – от 2 до 3 страници. Основната част на заключението са изводите и препоръките. От степента им на общовалидност, убедителност и аргументираност се съди за качествата на дипломната работа, на проведеното изследване, формулира се оценката на дипломанта. Обобщаването на данните от изследването започва от хипотезите, формулирани в увода. Следва формулиране на общи и частни следствия, допускащи контролна проверка в друго време и друго място, от други изследователи. В края се представя разработената приложна част, адресирана към определени потребители /препоръки/. Препоръките се отнасят до диагностичната процедура, организацията и методиката на учебно-възпитателния процес или до друг елемент от училищния живот.
 • 28. Литература В списъка на литературата се посочва само действително използваната и цитирана в дипломната работа литература, която трябва да е достатъчна, за да подкрепи тезите на автора. Литературата се разполага в определен ред, обикновено азбучен. Прието е първо да се разположат трудовете на кирилица и слред това на латиница, независимо на какъв език са написани. Литературните източници се описват според определени стандарти. Указаните разделители : , . - са задължителни, авторът се изписва с инверсия /фамилия, име/, а при повече от един автор – слредващите се изписват без инверсия. След името /имената/ на авторите се изписва точка, следва заглавието, а ако има подзаглавие, то се изписва след двуеточие, поставя се тире, мястото на издаване /съкратено, например С. означава София/, запетая, издателството в кавички, запетая, годината на издаване, последвана от точка. Не е задължително, но може да се продължи с тире, брой страници, точка. Издателството, посочено в кавички, също може да се пропусне, т.е. не е задължително, а препоръчително.
 • 29. Примерна литература Литература 1.Аврамова, Ангелина, Петър Хаджиланов. Информационни технологии: 6 клас – С., „Архимед”, 2010. 2.Аврамова, Ангелина., Петър Хаджиланов. Информационни технологии: 7 клас – С., „Архимед”, 2010. 3.Андреев, Марин. Процесът на обучението: Дидактика – С., „Св. Климент Охридски”, 2001. 4.Дурева-Тупарова, Даниела, Георги Тупаров и др. Информационни технологии 6 клас – С., „Сиела”,2007. 5.Полонский, Валери. Техника и организация умственого труда – Минск, „Слово“, 1983. 6.Ackoff, Henry. Scientific method: optimizing applied – N.Y.,1995. 7.www.momcheva.net/typography.html
 • 30. Подготовка на доклади за конференции – част 1 Указанията за оформяне на докладите обикновено се изтеглят от сайта на организицаята, домакин на конференцията, например: Указания за оформяне на доклад за участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат чрез MS Word. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е осем страници. 1. Докладите да бъдат отпечатани едностранно – формат А4. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво - 25 мм, дясно - 15 мм, горно - 25 мм, долно - 30 мм. На листа не се чертае рамка. Междуредово разстояние (Line Spacing) – Single /единично/.
 • 31. Подготовка на доклади за конференции – част 2 2. Текстът да бъде оформен по следния начин: ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм. ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font /шрифт/: Times New Roman; Size: 12; Font style /стил на шрифта/: Bold; Effects: Small Caps; Alignment /подравняване/ : Centered; отстъп за първи ред - First line: 0 мм. ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат на български език през 2 празни реда. Следват АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Анотацията (ABSTRACT) в обем до 10 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified /двустранно/ ; First line: 10 мм. През 1 празен ред следват ключовите думи (KEYWORDS) - Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10 мм; Paragraph Spacing After – 18 pt. И двата елемента са с отстъп 10 мм вляво и вдясно от рамката, ограничаваща основния текст.
 • 32. Подготовка на доклади за конференции – част 3 ОСНОВЕН ТЕКСТ - Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; Line spacing - Single. 3. Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат под тях номерация и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10). 4. Таблиците да имат над тях номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10). 5. Формулите да имат подравнена вляво от тях номерация – с цифри в малки скоби ( ). 6. Литературата, посочена в края на доклада (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0 mm), се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ]. 7. Адресите за кореспонденция се изписват на последната страница, като се посочват и трите имена на авторите с научните им звания, степени, научната организация и e-mail.