Successfully reported this slideshow.

SEO курс

11

Share

Upcoming SlideShare
SEO Lukrat 2012
SEO Lukrat 2012
Loading in …3
×
1 of 49
1 of 49

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

SEO курс

 1. 1. Огнян Младенов<br />
 2. 2. Огнян Младенов<br />
 3. 3. SEO<br />Какво би трябвало да научите от този <br />SEO курс ? <br />Как работят търсачките? <br />Какво е оптимизация за търсещи машини (SEO) ?<br />Как да изберем ключови думи и фрази ?<br />Какви инструменти има за работа с ключови думи ?<br />Какво е Long Tail ?<br />Как се прави анализ на конкуренцията ?<br />Как се изграждат на оптимизирани сайтове ?<br />Как се прави On site оптимизация ?<br />Как се прави On page оптимизация ?<br />Как да изберете име на домейн и хостинг <br />Как да създадете подходящи URL адреси ?<br />Как се пишат оптимизирани текстове ?<br />Как да напишем правилно заглавие и подзаглавие ?<br />Как се създава семантично ядро ?<br />Как да избегнем дублирано съдържание ?<br />Какви са добрите и лошите практики в SEO ?<br />Кои са най-често допускани грешки в SEO ?<br />Как да не получим наказание от Google ?<br />
 4. 4. SEO<br />Представяне <br />Избор на сайтове<br />Правилата на играта <br />
 5. 5. SEO<br />Успехът в търсачките се определя от ...<br />Това което Виепишете за себе си и това което другите пишат за Вас !<br />
 6. 6. SEO<br />Какво е SEO ?<br />SEO e набор от методи, които улесняват търсачката да намери, индексира, категоризира и класира (позиционира) съдържание.<br />Защо е нужно ?<br />
 7. 7. SEO<br />
 8. 8. SEO<br />
 9. 9. SEO<br />
 10. 10. SEO<br />
 11. 11. SEO<br />
 12. 12. SEO<br />
 13. 13. SEO<br />User searches (query)<br />User location/login id’d<br />Query matched with index<br />Returns matching docs<br />Docs are sorted (ranked)<br />Docs displayed as search results<br />Customized by location/history<br />
 14. 14. SEO<br />SEO като библиотека - картотека, картонче, рафт, книга, библиография<br />
 15. 15. SEO<br />
 16. 16. SEO<br />
 17. 17. SEO<br />Correlation Data:Relative Importance of Algo Components in Google<br />
 18. 18. SEO<br />
 19. 19. SEO<br />
 20. 20. SEO<br />On Site оптимизация<br />Уникално съдържание<br />Достъпност (bot)<br />URL структура (domain)<br />Вътрешна структура от връзки<br />Карта на сайта / rss feed<br />Ключови думи<br />Търсене и подбор на ключови думи<br />On Page оптимизация<br />Title, Meta tags, URL, Heading Tags, Текст, Internal Anchor Text<br />Images, Maps, Video<br />Link Building<br />Social Media & Viral Marketing<br />
 21. 21. SEO<br />
 22. 22. SEO<br />План за оптимизация на сайт<br />Анализ и подбор на ключови думи <br />Писане и оптимизация на текст + изображения, карти и видео<br />Оптимизация на Title и Description meta tag<br />Осигуряване на връзки (каталози, директории, социалки и други сайтове)<br />Популяризация (статии, блог, поддържащи и сателитни сайтове, агрегатори)<br />
 23. 23. SEO<br />
 24. 24. SEO<br />
 25. 25. SEO<br />Анализ и подбор на ключови думи (Tools)<br />Google AdWords Keyword Tool<br />https://adwords.google.bg/select/KeywordToolExternal<br />Google Search-Based Keyword Tool http://www.google.com/sktool/<br />SEO Book Keyword Tool http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/<br />Wordstream Keyword Tool http://www.wordstream.com/keywords/<br />Google Insights for Search<br />http://www.google.com/insights/search/<br />по категории, по сезони, по региони, за периоди от време <br />Най-популярни търсения и Нарастващи търсения <br />Анализ на конкуренцията !!! <br />Сайтове на най-силните Ви конкуренти – ключови думи, ключови фрази – цени, адреси, телефони, вид на услугата (доставка на продукта)<br />
 26. 26. SEO<br />Практическо упражнение <br />
 27. 27. SEO<br />OnPage оптимизация<br />Текст<br />Title, Meta tags,Heading Tags<br />URL, Internal Anchor Text<br />Images, Maps, Video<br />
 28. 28. SEO<br />
 29. 29. SEO<br />OnPageфактори за класиране,<br />свързани с ключови думи<br />Използване на ключова дума:<br />1. в Title Tag<br /> 2. в началото на Title Tag<br /> 4. в H1 Tag<br /> 5. в Anchor Text на вътрешна връзка в страница<br />6. в Anchor Text на външна връзка в страница<br />7. като първа в H1 Tag<br /> 8. сред първите 50-100 думи в HTML кода на страница<br />12. в други заглавни Tags (<h2> – <h6>)<br /> 13. като Alt Text на изображение<br />14. повторения в HTML текст на страница<br />15. като име на изображение в страница <br />16. в <b> или <strong> Tags<br />17. плътност (Keyword Density Formula)<br />18. в List Items <li> на страница<br />20. в <i> или <em> Tags<br /> 21. в Meta Description Tag<br />
 30. 30. SEO<br />Текст , заглавие (H1)и подзаглавие (H2)<br />Текст<br />По-дълъг текст, подробно описание на продукти и услуги <br />Отделни страници оптимизирани за цени и контакти (отделни страници за всичко)<br />Страница за представяне на фирмата (about us)<br />Повторения на ключовата дума 2-3x за кратка страница 4-6x дълга страница<br />Полезното съдържание води до действие <br />Заглавие<br />Ясно отличимо H1 tag с дължина 3-5 думи (Title)<br />Подзаглавие <br />Ясно отличимо H2 tagУникално !!! (snippet)<br />Описателно с използване на важните ключови думи/фрази на различни позиции<br />Дължина – според страницата:<br />- 150 символа съдържащи ключовите думи / фрази (Description<br />- 1 абзац от 2-3 изречения до 600 символасъдържащ ключовите фрази и СИНОНИМИ<br />Обяснете с 3 изречения какво предлагате и защо да го поръчат от Вас !!!<br />
 31. 31. SEO<br />Допълнителни елементи в страница ККК<br />Оптимизация на изображения, карти и видео<br />Изображения <br />Alt Attribute (NB) + Image Filename (описание преди + около)<br />Карта <br />Google Maps – rating & reviews<br />Видео <br />Youtube – rating & reviews! Трафик (при липса – друго популярно видео)<br />Правило: клиентът трябва да види продукта по 5 различни начина, за да го забележи и да му повярва<br />
 32. 32. SEO<br />Оптимизация на Title и Description meta tag<br />Title<br />дължина 65 (70) символа <br />Сепаратор | име на сайта (фирма)<br />Позиция на ключовата дума / фраза<br />Максимум 1 (2) ключови фрази за страница <br />Description <br />дължина 150 (167) символа <br />Формира snippet повишава CTR <br />Уникално смислено релевантно<br />Позиция и повторение на ключовите думи / фрази <br />Идеи за бизнеса :<br />Включено предложение за продажба (цени от 1 лев на час)<br />Включен безплатен телефонен номер (mobile search)<br />
 33. 33. SEO<br />
 34. 34. SEO<br />Onpage SEO Checklist<br />Title Tag<br />Meta Keywords<br />Meta Description<br />Rel=”Canonical”<br />URL Length<br />Keyword Location<br />Word Separators<br />Keyword Repetitions<br />Keyword Density<br />Keyword Usage Variations<br />Keyword Location<br />H1 Headline<br />Alt Attribute<br />Image Filename<br />Bold / Italtic<br />Click-Depth<br />Number of Internal Links<br />Contentlinks - Navigation<br />Sidebar & Footer<br />Lists<br />Image Map Video<br />
 35. 35. SEO<br />Google SEO Report Card<br />http://www.google.com/webmasters/docs/google-seo-report-card.pdf<br />On-page optimizations<br />Heading tag use 68%(61 / 90) Satisfactory<br /><h1> tag use 43%(26 / 61) Needs improvement<br />Logo image link destination 39%(38 / 97) Needs improvement<br />Logo image alt text 58%(57 / 99) Needs improvement<br />Descriptive internal anchor text 67%(67 / 100) Satisfactory<br />
 36. 36. SEO<br />Практическо упражнение <br />
 37. 37. SEO<br />On Site оптимизация<br />Уникално съдържание (дублирано съдържание)<br />Достъпност (bot) robots.txt и .htaccess<br />URL структура (domain)<br />Вътрешни връзки<br />Карта на сайта / rss feed<br />301/302 redirects<br />Canonical tag<br />
 38. 38. SEO<br />Домейн<br />Име на домейн<br />Разширение на домейна<br />Събдомейн<br />Домейни с ключови думи – домейни на кирилица, домейни .com на латиница с ключова дума и град, домейн .bg<br />Географско позициониране<br />Country TLD<br />Language<br />Links<br />Host IP Address<br />Manual Review<br />GWTools Geographic Target Settings<br />Registration with Google Local<br />
 39. 39. SEO<br />Избор на домейн – ключови думи<br />
 40. 40. SEO<br />Избор на домейн – TLD<br />
 41. 41. SEO<br />Достъпност <br />Spider / Bot<br />Обхождане и индексация <br />robots.txt <br />.htaccess<br />Robots meta tag<br />Index / noindex<br />Follow / nofollow<br />
 42. 42. SEO<br />URL структура <br />Internal Links & Location in Site Architecture<br />Click-Depth - Дълбочина на клик – по-висока позиция за keyphraseпри по-висока позиция в структурата на сайта. По-малко кликове за да достигнем това URL (важните на index)<br />Брой (%) на Internal Links<br />Повече връзки = по-голяма тежест (wikipedia)<br />Връзки в съдържанието vs. Навигация<br />Google отчита само първата връзка към един URL <br />Sidebar + Footer<br />Намаляваща тежест. За SEO – TOP Menu<br />
 43. 43. SEO<br />Sitemap<br />XML Sitemap<br />HTML Sitemap<br />
 44. 44. SEO<br />RSS feed<br />Meta tag<br />link rel="alternate" type="application/rss+xml" <br />Обединяване<br />Абонати<br />Feedburner<br />Дължина<br />Заглавие <br />Елементи<br />Връзки<br />
 45. 45. SEO<br />Redirect 301 302<br />Тежест<br />Използване<br />Други <br />Скорост на зареждане на сайта<br />Хостинг<br />Флаш<br />Миграция към нов сайт : <br />Map old URLs to new<br />Employ permanent redirects 301 (not 302)<br />Identify top inbound link sources & ask them to change links<br />Build new inbound links to new URLs<br />Monitor site analytics for 404 not found errors<br />Monitor search engine rankings for fluctuations<br />
 46. 46. SEO<br />Отличното съдържание не заменя отличния маркетинг !!!<br />Отличната маркетингова кампания може да донесе много повече връзки и трафик, отколкото съдържанието заслужава. Разпространението на информацията е много по-важно от това да си пръв, прав, честен или ценен !!! <br />Rand Fishkin<br />
 47. 47. SEO<br />Проблеми и решения<br />
 48. 48. SEO<br />Практическо упражнение<br />Тест <br />
 49. 49. SEO<br />Огнян Младенов<br />om@seom.bg<br />Личен блог : oggin.net<br />Skype : oggin.net<br />Facebook.com/oggin<br />Twitter.com/oggin<br />

×