Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Съдържание за уеб7 октомври 2010 - Радисън, София <br />
Съдържание за уеб<br />Източник : SEOMoz<br />
Съдържание за уеб<br />
Съдържание за уеб<br />Correlation Data:Relative Importance of Algo Components in Google<br />
Съдържание за уеб<br />План за оптимизация на сайт<br />Анализ и подбор на ключови думи <br />Писане и оптимизация на текс...
Съдържание за уеб<br />Анализ и подбор на ключови думи (Tools)<br />Google AdWords Keyword Tool https://adwords.google.bg/...
Съдържание за уеб<br />OnPage оптимизация<br />1. Текст<br />2. Title, Meta tags,Heading Tags<br />3. URL, Internal Anchor...
Съдържание за уеб<br />OnPageфактори за позициониране (SEOMoz)<br />OnPageфактори за класиране свързани с ключови думи : O...
Съдържание за уеб<br />Текст , Заглавие (H1)и подзаглавие (H2)<br />Текст<br />По-дълъг текст, подробно описание на продук...
Съдържание за уеб<br />Оптимизация на Title и Description meta tag<br />Title<br />дължина 65 (70) символа <br />сепаратор...
Съдържание за уеб<br />
Съдържание за уеб<br />URL<br />Дължина, позициониране<br />Domain.com/cat/keyword.html<br />Internal Anchor Text<br />Опи...
Съдържание за уеб<br />Оптимизация на изображения, карти и видео<br />Изображения <br />Alt Attribute (NB) + Image Filenam...
Съдържание за уеб<br />Примери<br />Google SEO Report Card<br />http://www.google.com/webmasters/docs/google-seo-report-ca...
Съдържание за уеб<br />Search result presentation<br />Title tag format and length 10%(10 / 100) Needs improvement<br />De...
Съдържание за уеб<br />URLs and redirects<br />Directory form, www.google.com/product(/) 59%(41 / 70) Not for grading<br /...
Съдържание за уеб<br />On-page optimizations<br />Heading tag use 68%(61 / 90) Satisfactory<br /><h1> tag use 43%(26 / 61)...
Съдържание за уеб<br />Onpage optimization<br />
Съдържание за уеб<br />Title<br />Meta tags<br />Heading Tags<br />
Съдържание за уеб<br />www.laptopmag.com/review/laptops/sony-vaio-y-series.aspx<br />
Съдържание за уеб<br />
Съдържание за уеб<br />notebook.bg<br /><head><br />	<title>Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI от Notebook.bg 1499 лв</title><br /...
Съдържание за уеб<br />laptopmag.com<br />http://www.laptopmag.com/review/laptops/sony-vaio-y-series.aspx<br /><head><titl...
Съдържание за уеб<br />
Съдържание за уеб<br />URL<br />Internal Anchor Text <br />http://vaio-y.sony.laptopi.notebook.bg/<br />http://vaio-y.sony...
Съдържание за уеб<br />Images<br />Maps<br />Video <br /><imgsrc="/public/files/products/1556/thumb260x195.jpeg" <br />alt...
Съдържание за уеб<br />Onpage SEO Checklist<br />Title Tag<br />Meta Keywords<br />Meta Description<br />Rel=”Canonical”<b...
Съдържание за уеб<br />Въпроси ???<br />
Съдържание за уеб<br />Предложения за промяна<br />Title<br />Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI от Notebook.bg<br />Description<b...
Съдържание за уеб<br />Огнян Младенов<br />om@seom.bg<br />Личен блог : oggin.net<br />Skype : oggin.net<br />Facebook.com...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SEO Notebook

Съдържание за уеб - SEO за електронен магазин

 • Be the first to comment

SEO Notebook

 1. 1. Съдържание за уеб7 октомври 2010 - Радисън, София <br />
 2. 2. Съдържание за уеб<br />Източник : SEOMoz<br />
 3. 3. Съдържание за уеб<br />
 4. 4. Съдържание за уеб<br />Correlation Data:Relative Importance of Algo Components in Google<br />
 5. 5. Съдържание за уеб<br />План за оптимизация на сайт<br />Анализ и подбор на ключови думи <br />Писане и оптимизация на текст + изображения, карти и видео<br />Оптимизация на Title и Description meta tag<br />Осигуряване на връзки (каталози, директории, социалки и други сайтове)<br />Популяризация (статии, блог, поддържащи и сателитни сайтове, агрегатори)<br />
 6. 6. Съдържание за уеб<br />Анализ и подбор на ключови думи (Tools)<br />Google AdWords Keyword Tool https://adwords.google.bg/select/KeywordToolExternal<br />Google Search-Based Keyword Tool http://www.google.com/sktool/<br />Google Insights for Search<br />http://www.google.com/insights/search/<br />по категории, по сезони, по региони, за периоди от време <br />Най-популярни търсения и Нарастващи търсения <br />Анализ на конкуренцията !!! <br />Сайтове на най-силните Ви конкуренти – ключови думи, ключови фрази – цени, адреси, телефони, вид на услугата (доставка на продукта)<br />
 7. 7. Съдържание за уеб<br />OnPage оптимизация<br />1. Текст<br />2. Title, Meta tags,Heading Tags<br />3. URL, Internal Anchor Text<br />4. Images, Maps, Video<br />
 8. 8. Съдържание за уеб<br />OnPageфактори за позициониране (SEOMoz)<br />OnPageфактори за класиране свързани с ключови думи : On-Page (Keyword-Specific) Ranking Factors<br />1. ключова дума в Title Tag<br />2. ключова дума в началото на Title Tag<br />3. ключова дума в домейн (например keyword.com)<br />4. ключова дума в H1 Tag<br />5. ключова дума в Anchor Text на вътрешна връзка в страница<br />6. ключова дума в Anchor Text на външна връзка в страница<br />7. ключова дума като първа в H1 Tag<br />8. ключова дума сред първите 50-100 думи в HTML кода на страница<br />9. ключова дума като събдомейн (например keyword.domain.com)<br />10. Използване на ключова дума в URL като име на страница (например domain.com/folder/keyword.html)<br />11. ключова дума като име на папка в URL (например domain.com/keyword/page.html)<br />12. ключова дума в други заглавни Tags (<h2> – <h6>)<br />13. ключова дума като Alt Text на изображение<br />14. използването на ключова дума в HTML текст на страница<br />15. ключова дума като име на изображение в страница (например keyword.jpg)<br />http://seom.bg/optimization/onpage-ranking-factors.html<br />
 9. 9. Съдържание за уеб<br />Текст , Заглавие (H1)и подзаглавие (H2)<br />Текст<br />По-дълъг текст, подробно описание на продукти и услуги. <br />Отделни страници оптимизирани за цени и контакти (отделни страници за всичко)<br />Страница за представяне на фирмата (about us)<br />Повторения на кл.дума 2-3x за кратка страница 4-6x дълга страница<br />Заглавие<br />ясно отличимо H1 tag с дължина 3-5 думи (Title)<br />Подзаглавие (heading tag)<br />ясно отличимо H2 tagУникално !!! (snippet)<br />описателно с използване на важните ключови думи/фрази на различни позиции<br />Дължина – според страницата :<br />- 150 символа съдържащи ключовите думи / фрази (Description)<br /><ul><li>1 абзац от 2-3 изречения до 600 символасъдържащ ключовите фрази и СИНОНИМИ</li></ul>обяснете с 3 изречения какво предлагате и защо да го поръчат от Вас !!!<br />
 10. 10. Съдържание за уеб<br />Оптимизация на Title и Description meta tag<br />Title<br />дължина 65 (70) символа <br />сепаратор | име на сайта (фирма)<br />позиция на ключовата дума / фраза<br />Максимум 1 (2) ключови фрази за страница <br />Description <br />дължина 150 (167) символа <br />Формира snippet повишава CTR <br />Уникално смислено релевантно<br />Позиция и повторение на ключовите думи / фрази <br />Идеи за бизнеса :<br />Включено предложение за продажба (цени от 1 лев на час, безплатна доставка)<br />Включен безплатен телефонен номер (mobile search)<br />
 11. 11. Съдържание за уеб<br />
 12. 12. Съдържание за уеб<br />URL<br />Дължина, позициониране<br />Domain.com/cat/keyword.html<br />Internal Anchor Text<br />Описателен<br />
 13. 13. Съдържание за уеб<br />Оптимизация на изображения, карти и видео<br />Изображения <br />Alt Attribute (NB) + Image Filename (описание преди + около)<br />Карта <br />Видео <br />
 14. 14. Съдържание за уеб<br />Примери<br />Google SEO Report Card<br />http://www.google.com/webmasters/docs/google-seo-report-card.pdf<br />Google Search Quality Team<br />
 15. 15. Съдържание за уеб<br />Search result presentation<br />Title tag format and length 10%(10 / 100) Needs improvement<br />Description meta tag use 33%(33 / 100) Needs improvement<br />Google sitelink triggering for [google product] 44%(44 / 100) Not for grading<br />Appealing Google sitelinks 32%(14 / 44) Needs improvement<br />Clear main page result on Google for [google product] 89%(89 / 100) Excellent<br />
 16. 16. Съдържание за уеб<br />URLs and redirects<br />Directory form, www.google.com/product(/) 59%(41 / 70) Not for grading<br />www.google.com/product 46%(19 / 41) Not for grading<br />www.google.com/product, add '/', 301s 26%(5 / 19) Needs improvement<br />www.google.com/product/ 54%(22 / 41) Not for grading<br />www.google.com/product/, remove '/', 301s 68%(15 / 22) Satisfactory<br />Convert to subdomain form, product.google.com/, 301s 54%(22 / 41) Not for grading<br />Subdomain form, product.google.com/ 41%(29 / 70) Not for grading<br />Convert to directory form, www.google.com/product(/), 301s 36%(10 / 29) Needs improvement<br />https:// in canonical 7%(7 / 100) Not for grading<br />
 17. 17. Съдържание за уеб<br />On-page optimizations<br />Heading tag use 68%(61 / 90) Satisfactory<br /><h1> tag use 43%(26 / 61) Needs improvement<br />Logo image link destination 39%(38 / 97) Needs improvement<br />Logo image alt text 58%(57 / 99) Needs improvement<br />Descriptive internal anchor text 67%(67 / 100) Satisfactory<br />
 18. 18. Съдържание за уеб<br />Onpage optimization<br />
 19. 19. Съдържание за уеб<br />Title<br />Meta tags<br />Heading Tags<br />
 20. 20. Съдържание за уеб<br />www.laptopmag.com/review/laptops/sony-vaio-y-series.aspx<br />
 21. 21. Съдържание за уеб<br />
 22. 22. Съдържание за уеб<br />notebook.bg<br /><head><br /> <title>Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI от Notebook.bg 1499 лв</title><br /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><br /> <meta name="description" content="Маркови лаптопи от Notebook.bg" /><br /> <meta name="keywords" content="ноутбук, лаптоп, компютър, преносим компютър" /><br />...<br /><div class="logo"><br /> <h1><a href="http://www.notebook.bg" title="Обратно на начална страница">Notebook.bg</a></h1><br /></div><br /><h2>Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI от Notebook.bg</h2><br />
 23. 23. Съдържание за уеб<br />laptopmag.com<br />http://www.laptopmag.com/review/laptops/sony-vaio-y-series.aspx<br /><head><title><br /> Sony VAIO Y Series Review - A Review of the Sony VAIO Y Series<br /></title><br /><meta name="description" content="LAPTOP Magazine is your complete mobile gear guide. We review the latest mobile tech products and provide expert buying advice, plus breaking industry news." /><br /><H1 STYLE="margin: 0px; padding: 0px;">Sony VAIO Y Series</h1><br /><h2 STYLE="margin: 0px; padding: 0px;">Sony’s first 13-inch ULV ultraportable offers a durable magnesium design, sound ergonomics, and good performance for an affordable price.</h2><br /><br />
 24. 24. Съдържание за уеб<br />
 25. 25. Съдържание за уеб<br />URL<br />Internal Anchor Text <br />http://vaio-y.sony.laptopi.notebook.bg/<br />http://vaio-y.sony.laptopi.notebook.bg/laptop-sony-vaio-y21-s1-e-si/<br />
 26. 26. Съдържание за уеб<br />Images<br />Maps<br />Video <br /><imgsrc="/public/files/products/1556/thumb260x195.jpeg" <br />alt="Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI от Notebook.bg / VAIO Y21S1E/SI" /></a><br />
 27. 27. Съдържание за уеб<br />Onpage SEO Checklist<br />Title Tag<br />Meta Keywords<br />Meta Description<br />Rel=”Canonical”<br />URL Length<br />Keyword Location<br />Word Separators<br />Keyword Repetitions<br />Keyword Density<br />Keyword Usage Variations<br />Keyword Location<br />H1 Headline<br />Alt Attribute<br />Image Filename<br />Bold / Italtic<br />Click-Depth<br />Number of Internal Links<br />Contentlinks - Navigation<br />Sidebar & Footer<br />Lists<br />Image Map Video<br />
 28. 28. Съдържание за уеб<br />Въпроси ???<br />
 29. 29. Съдържание за уеб<br />Предложения за промяна<br />Title<br />Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI от Notebook.bg<br />Description<br />Лаптоп Sony VAIO Y21S1E/SI с 13 инча LED дисплей, Windows 7 64-bit и магнезиев корпус на цена 1499 лева. Безплатна доставка за всички ULV лаптопи Sony VAIO Y(158) в цяла България<br />
 30. 30. Съдържание за уеб<br />Огнян Младенов<br />om@seom.bg<br />Личен блог : oggin.net<br />Skype : oggin.net<br />Facebook.com/oggin<br />Twitter.com/oggin<br />

×