Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Компьютерийн хэрэглээ             О.Галжав        Windows үйлдлийн систем Icon /Таних        ...
Компьютерийн хэрэглээ           О.ГалжавDesktop Үндсэн дэлгэцийн хэлэх бұгұұд Taskbar,Start menu, үйлдлийн сисит...
Компьютерийн хэрэглээ          О.Галжав            Icon   гэдэг нь файл            програ...
Компьютерийн хэрэглээ           О.Галжав     My   Network   Places  Хэрэв   таны     компьютер ...
Компьютерийн хэрэглээ           О.Галжав            Start товчлуур   Start товчлуур нь WindowsXP...
Компьютерийн хэрэглээ                     О.Галжав Help and Support: Хэрэв Windows XP үйлдлийн системи...
Компьютерийн хэрэглээ          О.Галжавфайл хайх бол а* гэж бичнэ. Search Options хайхүйлдлийг хийхдээ ұұр бусад ...
Компьютерийн хэрэглээ          О.Галжав              Themes- WindowsXP              ү...
Компьютерийн хэрэглээ          О.Галжав                   Screensaver-            ...
Компьютерийн хэрэглээ       О.Галжав                Appearance-            Windows үйлдл...
Компьютерийн хэрэглээ            О.ГалжавStart Settings Printers: Хэвлэх тұхұұрұмжийнтохируулга хийж ұнгұ. Хэвл...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Windows xp

4,650 views

Published on

 • Be the first to comment

Windows xp

 1. 1. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Windows үйлдлийн систем Icon /Таних Desktop /Їндсэн дэлгэц/ зурагнууд/Start menu Ачаалж байгаа програмууд /Їндсэн дэлгэц/ Start Up Quick luanch
 2. 2. Компьютерийн хэрэглээ О.ГалжавDesktop Үндсэн дэлгэцийн хэлэх бұгұұд Taskbar,Start menu, үйлдлийн сиситемийн үнсэн iconзэргээс бүрдэнэ. Мұн аливаа нэг программ эсвэлфайл руу хурдан хялбар орохын тулд Desktopдээр icon хэлбэрээр тавьж болдог. Desktop- ынсуурь зураг нь янз бүр байж болно. Та ұұрийнболон гэр бүлийнхээ цомгийг Desktop дээр тавихболомжтой. Гэхдээ олон ұнгұ орсон том зурагтавихгүй байх хэрэгтэй. Эхлэх цэс Ачаалж буй програм Систем програмTaksbar гэдэг нь Desktop-ын доод тал байрлаххұх шугамыг хэлэх ба дээр нь Start товчлуур,идэвхтэй программын нэр цаг гэх мэт байрлана.Taksbar-ыг ашиглаж программуудын хоорондшилжих нь телевизийн суваг солихдоо адилхялбархан. Taksbar-ыг дэлгэцийн аль захадбайрлуулж болдог. Үүний тулд түүнийг хулганаарчирэн хүссэн талдаа аваачиж болно. Системийнидэвхтэй байгаа программууд гэдэг нькомпьютер ассан цагаас эхлэн унтрах хүртэлбайнга ажиллаж байдаг программууд . Жнь:Вирусийн эсрэг хамгаалалтын программ.Системийн цаг гарын үсгийн фонд солихпрограмм сүлжээний холболт байрлана.
 3. 3. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Icon гэдэг нь файл программын хялбар зураг файлын нэрийн хамтбайх бұгұұд тухайн файлын ямар тұрлийн файлгэдгийг тодорхойлж ұгнұ. Icon- ууд нь ұұрийнгэсэн үүрэгтэй. Мұн программуудын iconбайрлаж болно. Ямар ч программ файлынicon- ыг Desktop дээр тавьж болно.Desktop дээр байнга байрладаг үндсэн icon-ыг авч үзье My computer таны компьютер дотор агуулагдаж буй мэдээллийг харуулах ба файлыг зохион байгуулхад ашиглана. Тус компьютерийн хатуу диск (system disk),уян диск (Fioppy disk), компаот диск (CD disk),fiash disk зэрэг болон тэдгээр дээрх файл,фолдерийн зохион байгуулхад танд тусална.Файл фолдерийг зохион байгуулах талаардэлгэрэнгүй авч үзнэ. My documents Таны боловсруулсан баримт бичиг боловсруулах файлууд энд байрлана. Хэрэглээний программууд дээрүүсгэгдсэн файлууд энд автоматаар хадгалагдана.My documents дотор My Picture, My Video, Mymusic зэрэг дэд хавтаснууд байрлах бұгұұдэдгээр хавтаснуудад файлуудаа тұрұлжүүлэнхийнэ.
 4. 4. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав My Network Places Хэрэв таны компьютер сүлжээнд холбогдсон буюу холбогдох боломжтой бол үүнийг ашиглаж харилцан мэдээлэл солилцохбүрэн боломжтой. Компьютерийн сүлжээ гэдэгнь хоѐр буюу түүнээс дээш компьютерхоорондоо холбогдож мэдээлэл солилцохыгхэлнэ. Сүжээ нь эдийн засгийн болон цагхугацааны хувьд маш их ач холбогдолтой.Сүлжээний бүх тұрлийн тохиргоог хийхийн тулдMy Network Places хэрэглэнэ. Internet Explore Энэ нь интернетийн веб хуудастай харилцах буюу Internet сүлжээндхолбогдох боломж олгоно. Ұұр ұұр хэлбэлwebsite- ийг хэрэглэгчид үзэх үүрэгтэй. Таныкомпьютер интернетэд холбогдсон бол InternetExplorer программыг ашиглан вэб хуудастайажиллана. Recycle Bin Устгагдсан файлыг түр зуур хадгалах сав бұгұұд энэ савнаас мэдээллийг устгавал дахин сэргээхболомжгүй болно. Харин хогnйн саванд байгаафайлуудаас ұұрийн хэрэгтэй файлаа буцаансэргээж болно. Хогийн саванд байгаа файлууднь hard disk дээр байрлаж байдаг тул түүнийгсайн цэвэрлэж байх хэрэгтэй.
 5. 5. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Start товчлуур Start товчлуур нь WindowsXP үйлдлийн системдээр ажиллахад гол үүрэг гүйцэтгэнэ.Программуудыг түргэн нээх файл олох системийнбусад тохиргоо хийх, компьютерийг зұв унтраахзэрэгт хэрэглэнэ. Start товчлуур дээр дарахаддараах цэс дэлгэгдэнэ. Эдгээрийн үүргийгдэлгэрэнгүй авч үзье. Turn off Computer командыг ұгұхұд дараах нээгдэх цонхны: Turn off-комьпютерийг зұв бүр мұсұн унтраана. Restart- комьпютерийг унтраагаад дахин эхлүүлэхэд хэрэглэнэ.Stand by- комьпютерийг түр амраахад хэрэглэнэ.Та дээрх сонголтоос аль нэгийг нь сонгож дарвалсонгосон команд ұгұгдұнұ. Cancel товч дарвалхүчингүй болно. Log off Хэрвээ таны компьютер сүлжээнд холбогдохюм уу эсвэл олон хэрэглэгчтэй тохиолдолд ұұрхэрэглэгчийн эрхээр Windows үйлдлийн системийгэхлүүлэхэд хэрэглэнэ. Run: Таны хатуу диск болон бусад диск байгууламжууд дээрх программыг ажиллуулна. Гэхдээ та тухайн програмынхаазамыг (ямар дискний ямар фолдер дотор байгааг)мэдэж байх шаардлагатай.
 6. 6. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Help and Support: Хэрэв Windows XP үйлдлийн системийн заавар, номыг ашиглах бол энэ командыг сонгоно. Search: Диск тұхұұрұмжүүд дээрээс файл болон фолдер хайж олоход энэ командыг ашиглах ба дараах харилцах цонх нээгдэнэ. Зураг, Дуу, Видео хайх DOC.ээс мэдээлэл хайх Бүх файл хавтас хайх Дотоод сүлжээнээс мэдээлэл хайх Хэрэв хайх файлынхаа нэрийг тодорхой мэдэхгүй бол (*) ашиглан бичнэ. Жишээ Хайх гэж зїйлийнхээ нэрийг бичих Хайх гэж зїйлийнхээ єгїїлбэрийг бичих Ямар хавтас болон дискнээс хайхаа сонгох Нарийн мэдээлэлээр хайх Жнь Он сар єдєр, хэмжээ, нуусан файл болон хавтасБуцах Хайх нь нэр нь хамаагүй mp3 тұрлийн дууны файл хайхын тулд .mp3 гэж бичнэ. Мұн а үсгээр эхэлсэн
 7. 7. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжавфайл хайх бол а* гэж бичнэ. Search Options хайхүйлдлийг хийхдээ ұұр бусад нэмэлт нұхцұлийгтодорхойлж ұгч99 болно.Settings: Энэ хэсэгт тухай компьютерийнсистемийн (программ, техник ) тохиргоог хийнэ. Тасистемийн тохиргоог хийхдээ ахаарал болгоомжтойбайхгүй бол стандарт тохиргоог алдагдаж улмааркомпьютерийн систем эвдрэх аюултай.StartSettings Control Panel: Энэ хэсэгт тухайкомпьютерийн цаг, дэлгэц, font, гар, хулгана гэхмэтийн тохиргоог хийнэ.Add New hardwere- шинээр техник хангамж суулгах,техник хангамжийн тохиргоо хийхэд хэрэглэнэ.Add Remove Programs- шинээр программ суулгах,хуучин программыг устгахад хэрэглэнэ.UserAccount- хэрэглэгчийн тохиргоо /шинээр үүсгэх,устгах…/Mouse, Keyboaed, display- хулгана, гар, дэлгэцийнтохиргооDate & time- системийн он, сар цагийн тохиргооSystem- компьютерийн үзүүлэлтүүдийг харах,тохируулахFont- гаднаас үсгийн фонт нэмэхэд хэрэглэнэ.Desktop Themes- Desktop- ын тохиргоо (энд цонхнысуурь ұнгұ, фонт, дэлгэц амраах, дэлгэцийн зураг,хулганын заагчийн хэлбэр) зэргийг автоматаартохируулах ба энэ нь WindowsXP үйлдлийн системднэмэгдсэн шинэ функц юм. Жишээ болгождэлгэцийн /Desktop/ тохиргоог авч үзье. Энддэлгэцийн фонд ұнгұ, зураг, дэлгэц амраах хэлбэрзэргийг авч үзнэ. Үүний тулдStart Settings Control Panel дотроос Displayкомандыг сонгоно.
 8. 8. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Themes- WindowsXP үйлдлийн системийн үндсэн дэлгэц, хулганы курсор, дууны тохиргоог нэгэн зэрэг ұұрчлұлт хийх. Ұұрұұр хэлбэл цогц ұұрчлұлт хийнэ гэсэн үг. Жишээ нь байгалийн хэлбэртэй дизайн сонголт хийвэл үндсэн дэлгэцийн суурь зураг, screensaver, хулганы курсор зэрэг нь бүгд байгалийн холбоотой зураг,дүрстэй болно. Мұн үйлдэл хийх үед гарах дуу ньбайгалийн холбоотой . Desktop- дэлгэцийн суурь ұнгұ, зураг та хүссэн зургаа сонгож тавих боломжтой. Хүсвэл ұұрийн сонирхдог ямар зургийг үндсэн дэлгэцийн суурь болгож болно.
 9. 9. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Screensaver- дэлгэц амраах тохиргоо Screensaver талбараас дэлгэц амраах хэлбэрийг сонгох бұгұұд түүнийгээ урьдчилан тест хийж харахдаа Preview товч дарна.Харин тухайн дэлгэц амраах хэлбэрийг ұұрчлұх бол Settings товч дарж ұұрчилж болно. Жнь:ұұрийн нэрээ бичих, эргэлдэх хурд, ұнгұ зэргийгұұрийн хүссэнээрээ ұұрчилж болно. Wait талбарткомпьютер үйлдэл хийхгүй хэдэн минутын дараадэлгэц амарч эхлэх хугацааг тохируулна. МұнPassword Protected талбарыг идэвхжүүлээд Changeтовчлуурыг дарж дэлгэц амарч байх үедхамгаалалт тавьж болно. Password Protectedталбарын сонголтыг болиулсанаар хамгаалалтхүчингүй болно. Эцэст нь Ок товч дарж сонголтооидэвхжүүлнэ.
 10. 10. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав Appearance- Windows үйлдлийн системийн цонхны харагдах хэлбэр, хэмжээ, ұнгұ, үсгийн фонт, үсгийн хэлбэр хэмжээ зэргийг тохируулах. Ер нь Windows Standart цонхны хэлбэртэй байх нь зүгээр байдаг. Settings- дэлгэцийн ұнгұний болон цэгийн харьцаа. Display card түүний хүчин чадлаас хамааран дэлгэцний ұнгұний хэмжээ, цэгийн харьцаа тохируулна. Ер нь 32bit color 1024*768 гэсэн харьцаатай байвал илүү тохиромжтой.
 11. 11. Компьютерийн хэрэглээ О.ГалжавStart Settings Printers: Хэвлэх тұхұұрұмжийнтохируулга хийж ұнгұ. Хэвлэх тұхұұрұмжийгкомпьютерт холбоод заавал таниулах тохиргоохийнэ. Энэ нь хэвлэх тұхұұрұмжийг WindowXPүйлдлийн системд таниулж, ажиллуулах программыгнь суулгаж ұгч байгаа гэсэн үг. Printer- ийг дагаадтүүнийг үйлдлийн системтэй холбогдоходзориулагдсан программ CD дээр бичигдсэн ирнэ.Үүнийг ашиглаж таниулах үйлдэл хийнэ. Мұнфаксны холболтын тохиргоо хийх үүрэгтэй.StartSettings Network Connections: Тухайкомпьтерийг сүжээний болон интернэтийн холболтхийхэд хэрэглэнэ. Мұн сүлжээ, интернэтийнтохиргоо хийнэ.StasrtSettingsTaskbar: Taskbar ба Start товчныхарагдах хэлбэр бүтцийн тохиргоог хийнэ. Taskbar-Taskbar мұрний харагдах хэлбэрийг тохируулна.Documents: Хамгийн сүүлд ажилласан 15файлуудын жагсаалт. Хэрэв таны ангилах файлыннэр энэ жагсаалтад байвал шууд нэрэн дээр ньдарж ажиллуулна. Энэ нь хұдұлмұр иххұнгұвчилдұг.Programs: Энд тухайн компьютерт суулгасанпрограммуудын жагсаалт гарч ирнэ. Программуудыннэрийг сонгох замаар уг программыг ажиллуулна.Тухайн компьютерт шинээр программ суулгахад энэцэсэнд нэр нь аютоматаар ұұрұұ байрлана.Open Office Documents: Office бүлэг программынболовсруулсан файлруу орох. (Word, Excel,PowerPoint гэх мэт)New Office Documents: Office бүлэг программыналь нэг дээр нь боловсруулах шинэ файл нээх.

×