Excel 3 heseg

2,535 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Excel 3 heseg

 1. 1. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ ГРАФИКТАЙ АЖИЛЛАХExcel програмд хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах явцад тэдгээрийнөгөгдлүүдийг харьцуулах болон ойлгомтой байдлаар харахүүднээс график байгуулна. ГРАФИК БАЙГУУЛАХ 1. Өгөгдөл бүхий хүснэгтээ сонгон идэвхжүүлнэ. 2. Insert багцын charts бүлгээс үүсгэх графикийн төрлөө сонгоно. 3. Ажлын талбар дахь графикийг сонгоход програмын цонхны гарчгийн мөрөн chart tools нэр, графикийн төрөл, загварын командын хэрэглүүрийн багц design , графикийн муж , өгөгдлүүд, гарчиг ,тайлбар гэх мэт тохиргоо хийх командуудын хэрэглүүрийн layout багц , графикийн дүрс, текстэнд хүрээ, сүүдэр оруулах тохиргоо командуудын хэрэглүүрийн Format багц гарч ирнэ. DESIGN БАГЦЫН ХЭРЭГЛҮҮРИЙН МӨР TYPE БҮЛЭГ:  Change Chart Type: графикийн төрлийг солих  Save As Template: графикийн бэлэн1|Page
 2. 2. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ загвар болгон хадгалах DATA БҮЛЭГ  Switch Row/Column: графикийн мөр, баганын өгөгдлүүдийн мужийг солих  Select Data: графикийн өгөгдлүүдийн мужийг солих, нэмэх, хасах гэх мэт тохиргоо бүхий харилцах цонхны нээх CHART LAYOUR БҮЛЭГ:энд тухайн графикийн бүтцийн загвэруудаас сонгох CHART STYLES БҮЛЭГ: эндээс тухайн графикийн өнгөбүхий загваруудаас сонгох LOCATION БҮЛЭГ:  Move chart: графикийг байрлалыг тохируулах LOCATION БАГЦ ХЭРЭГЛҮҮРИЙН МӨР: CURRENT SELECTION БҮЛЭГ:  Chart Elements : графикаас идэвхтэй байгаа элементүүдийн нэр тодорхойлогдох2|Page
 3. 3. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  Format Selection: графикийн элементүүдийн тохиргоо, графикийн мужийн дүрс, текстийг хэвжүүлэх, дүүргэх, хүрээлэх гэх мэт тохиргоо бүхий харилцах цонхыг нээх  Reset to Match Style : графикийн хэвжүүлэлтийг буцааж өмнөх үндсэн загварт сэргээх INSERT БҮЛЭГ :  Picture: графикт зургийн файлаас зураг оруулах  Shapes: графикт бэлэн дүрс оруулах  Text box : графикт текст бүхий хүрээ оруулахLABELS БҮЛЭГ:  Chart title: графикийн гарчгийг тохируулах  Axis title: графикийн тэнхлэгүүдийн утгыг тохируулах  Legend : графикийн тайлбаруудыг тохируулах  Data labels: графикийн үзүүлэлтийн утгуудыг тохируулах  Data table : графикт хүснэгтийг харуулах эсэхийг тохируулахAXES БҮЛЭГ  Axes: графикийн босоо ба хэвтээ тэнхлэгийн утгуудыг тохируулах  Gridlines: графикийн босоо ба хэвтээ тэнхлэгийн дагуу тор шугам татах эсэх3|Page
 4. 4. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ BACKGROUND БҮЛЭГ  Plot Area : 2 хэмжээст графикийн үзүүлэлтийн арын сүүдэрлэлтийг харуулах эсэх  Chart Wall: 3 хэмжээст графикийн босоо тэнхлэгийн үзүүлэлтийн арын ханын сүүдэрлэлтийг харуулах эсэх  Chart floor : 3 хэмжээст графикийн хэвтээ тэнхлэгийн үзүүлэлтийн доод талын шалны сүүдэрлэлтийг харуулах эсэх ъ  3-D Rotation : графикийг 3 хэмжээсээр эргүүлэх тохиргоо бүхий харилцах цонхыг нээх ANALYSIS БҮЛЭГ :  Trendline: графикийн дүрслэлийн хандлагын муруйг тодорхойлох  Lines: график шулуу харуулах эсэхPROPERTIES БҮЛЭГ:  Chart Name : графикийн нэрийг тодорхойлохFORMAT БАГЦ ХЭРЭГЛҮҮРИЙН МӨР4|Page
 5. 5. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВShape style бүлэг:  Shape Fill: графикийн мужаас тэгш өнцөгт дүрс үүсгэн сонгогдох хэсгийг дүүргэх хэлбэрүүдээс сонгох  Shape Outline: графикийн мужаас тэгш өнцөгт дүрс үүсгэн сонгогдох хэсгийн гадуур хүрээний хэлбэрүүдээс сонгох  Shape Effects: графикийн мужаас тэгш өнцөгт дүрс үүсгэн СОНГОГДОХ ХЭСГИЙН ЭФФЕКТҮҮДЭЭС СОНГОХ Word ART STYLES БҮЛЭГ:  TEXT Fill: графикийн мужаас сонгосон текстийг дүүргэх хэлбэрүүдээс сонгох  Text outline : графикийн мужаас сонгосон текстийн гадуур хүрээний хэлбэрүүдээс сонгох  Text Effect: графикийн мужаас сонгосон текстийн эффектийн хэлбэрүүдээс сонгох ARRANGE БҮЛЭГ:  Bring to front: графикийн мужид бэлэн дүрс оруулсан үед идэвхжих ба сонгосон дүрсийг хамгийн наана гаргах  Send to back:5|Page
 6. 6. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ графикийн мужид бэлэн дүрс оруулсан үед идэвхжих ба сонгосон дүрсийг хамгийн цаана гаргах  Selection Pane: ажлын талбарт графикийг харуулах эсэхийг тохируулах  Align: графикийн муж дахь сонгосон дүрсүүдийг зэрэгцүүлэх хэлбэрүүдээс сонгох  Group: графикийн муж дахь сонгосон дүрсүүдийг нэгтгэн бүлэглэх  Rotate: графикийн муж дахь сонгосон дүрсийг эргүүлэх тохиргоо хийх SIZE БҮЛЭГ:  Shape Height: графикийн муж дахь дүрсийн өндрийн хэмжээг өөрчлөх  Shape Width: графикийн муж дахь дүрсийн өргөний хэмжээг өөрчлөх ӨГӨГДЛИЙН САНТАЙ АЖИЛЛАХӨгөдлийн сан нь хүснэгтэн мэдээллээс бүрдэнэ. Үүнд хүснэгтэнмэдээллийн мөрүүдийг Record –бичлэг, багануудыг filed-талбар,баганын гарчгийг Filed name- талбарын нэр гэж нэрлэдэг. Гэхдээхүснэгтэн мэдээлэл бүр нь өгөгдлийн сан болж чадахгүй. Өгөдлийнсан болон хүснэгтэн мэдээлэл нь дараах чанарыг хангасан байна.Үүнд:  Баганын гарчгийг хүснэгтийн эхний мөрөнд бусад мөрүүдээс ялгаатайгаар форматлах  Боловсруулалт хийх хүснэгтэнд нэгтгэгдсэн нүд байж болохгүй6|Page
 7. 7. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  Өгөгдөл оруулахдаа сул зайгаар эхэлж болохгүй.Өгөгдлийн сангийн талбарын нэрний мөр танигдсан тохиолдолдбичлэгүүдийг эрэмбэлэх, бичилгээ нэмэх, хасах, өгөгдөл хайх зэрэгболовсруулалт хийх боломжтой болно.ХҮСНЭГТИЙН БИЧЛЭГҮҮДИЙГ ЭРЭМБЭЛЭХ 1. Эрэмбэлэх талбарын аль нэг нүдийг идэвхтэй болгоно. 2. Data багцын Sort & Filter бүлгийн Sort командын хэрэглүүрийг сонгоно. 3. Нээгдэх Sort харилцах цонхонд эрэмбэлэх тохиргоог хийнэ. Үүнд:  Sort by : талбарын жагсаалтаас эрэмбэлэх эхний баганы нэр буюу гарчгийг сонгоно.  Add Level : командын товчоор дэд эрэмбэлэлт хийх төвшинг нэмэх  Then by: талбарын жагсаалтаас өмнөх эрэмбийг хийгдсний дараах эрэмбийг хийх баганы нэр буюу гарчгийг сонгоно.7|Page
 8. 8. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  Sort on : талбарын жагсаалтаас эрэмбэлэх талбарын утгыг сонгох  Order: талбарын жагсаалтаас эрэмбэлэх дэс дараалал, жагсаалтыг сонгоно.  Delete level : командын товчоор дэд эрэмбэлэлт хийх төвшинг устгах  Copy level: командын товчоор дэд эрэмбэлэлт хийх тохиргоог хуулж төвшинг нэмэх  Move Up: дэд эрэмбэлэлтийн байрлалыг дээш зөөх  Move Down : дэд эрэмбэлэлтийн байрлалыг доош зөөх  My Data has Headers: хяналтын товчоор эрэмбэлэх баганууд гарчигтай тохиолдолд гарчгийг эрэмблэлтэнд оруулах эсэхийг тохируулна.  Options : ... командын товчоор нээгдэх харилцах цонхонд эрэмбэлэлт хийх нэмэлт тохиргоог хийнэ. Үүнд:  Case sensitive : том ба жижиг үсгээр ялгаж эрэмбэлэх  Sort top to bottom: баганы дагуу бичлэгүүдийг эрэмбэлэх  Sort left to right: мөрийн дагуу талбаруудыг эрэмбэлэх ХҮСНЭГТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ШҮҮХ 1. Шүүлт хийх хүснэгтийн аль нэг нүдэнд идэвхтэй нүдний курсор байрлуулна. 2. Data багцын Sort & filter бүлгийн filter командын хэрэглүүрийг сонгоно. 3. Ингэхэд хүснэгтэн мэдээллийн эхни мөрний нүд бүрд сум байрлана. Сумаар нээгдэх жагсаалтанд дараах сонголтууд болон тухайн баганын ялгаатай өгөгдлүүд байрлана.8|Page
 9. 9. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  Sort Smallest to Largest : өсөхөөр эрэмбэлэх  Sort Largest to smallest: буурахаар эрэмбэлэх  Sort by Color: өнгө бүхий талбараар эрэмбэлэх  Clear filter from: шүүлт хийгдсэний дараа идэвхжих ба шүүлтийг арилгах  Filter by color: нүд ба текстэнд өнгө оруулсан тохиолдолд идэвхжих ба өнгөөр шүүлт хийх  Text filters: Текстэн өгөгдөлд шүүлт хийх  Number filters: Тоон өгөгдөлд шүүлт хийх 4. Number filters : тоон өгөгдөлд шүүлт хийх командын дэд талбараас шүүлт хийх нөхцлийн утгыг сонгоно. Үүнд:  Equals-тэнцүү  Does not equal-Тэнцүү биш  Greater Than –их  Greater Than or equal to- их буюу тэнцүү  Less than –бага  Less than or equal to- бага буюу тэнцүү  Between-хоорондох утга  Top10-хамгийн их 10 утга  Above Average- дундажаас дээш  Below Average-дундажаас доош  Custom filter-нэг ба хоѐр нөхцлөөр шүүх 5. Text filters текстэн өгөгдөлд шүүлт хийх командын дэд талбараас шүүлт хийх нөхцлийн утгыг сонгоно. Үүнд:  Equals...тэнцүү  Does not equal...Тэнцүү биш  Begins with….дараах тэмдэгтээр эхэлсэн  Ends width….дараах тэмдэгтээр төгссөн  Contains...дараах өгөгдөлтэй9|Page
 10. 10. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  Does not contain.... дараах өгөгдөлгүй 6. Top 10тоон өгөгдөлтэй баганад хамгийн их, бга утгуудаар шүүлт хийнэ. Үүнд: Show бүлгийн хоѐрдугаар талбарт шүүх утгуудын тоог тодорхойлох Show бүлгийн гуравдугаар талбарт шүүх утгыг тохируулна.  Items;шүүх утгуудыг тоогоор илэрхийлэх  Percent; шүүх утгуудыг хувиар илэрхийлэхCustom filter .... нэг ба хоѐр нөхцлөөр өгөгдлүүдэд шүүлт хийнэ.10 | P a g e

×