Bie daalt 3

2,366 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bie daalt 3

  1. 1. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ ОФФИС ТОВЧКомандын нэр, товчны Командын үүрэгхослолNew…. CTRL+N Шинээр баримт нээхOpen…CTRL+O Хадгалсан баримт нээхSave… CTRL+S Баримтын өөрчлөлтийг нэмж хадгалахSave as…F12 Баримтыг шинээр, эсвал нэр, төрөл замыг нь өөрчилж хадгалахPrint Баримт хэвлэх(нэмэлтPrint Ctrl+P тохиргоотой)Quick Print Баримтыг шууд хэвлэхPrint Preview Ctrl+F2 Баримтыг хэвлэхийн өмнөх байдлаар харахPrepare Идэвхтэй баримтынProperties дэлгэрэнгүй мэдээлэл харахRestrict Permission Тухайн баримтыг боловсруулагчаас өөр хэрэглэгчийн хандалтанд хязгаарлахSend E-mail-д баримын хуулбарыгE-mail хавсарган илгээхCreate Adobe PDF PDF файл үүсгэх баримтынBluetooth хуулбарыг BluetoothInternet Fax төхөөрөмжөөр илгээх Интернет факс үйлчилгээг ашиглан баримтыг факсдах
  2. 2. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВPublish Баримтыг сүлжээнд ашиглахClose Ctrl+W Идэвхтэй баримтыг хаахWord Option Word програмын нэмэлт тохиргоо хийхExit Word Alt+F4 Word програмаас гарахHOME БАГЦ: ОЛОН УДАА ДАВТАХ КОМАНДЫНХЭРЭГЛҮҮРҮҮДКомандын нэр, товчны Командын үүрэгхослолClipboard бүлэг Cut Ctrl+X Сонгосон мэдээллийг завсрын санах ойд зөөх Copy Ctrl+C Сонгосон мэдээллийг завсрын санах ойд хуулах Завсрын санах ойд байгаа Paste Ctrl+V мэдээллийг баримтанд гаргаж тавих Идэвхтэй текстийн форматыг Format painter өөр текст рүү хуулах Clipboard Clipboard туслах цонхыг дэлгэцэнд гаргахFont бүлэг Font Текстийн үсгийн шрифт сонгох Font Size Текстийн үсгийн хэмжээг сонгох Grow font Ctrl+] Үсгийн хэмжээг 1pt ихэсгэх Shrink Font Ctrl+[ Үсгийн хэмжээг 1pt багасгах Clear Formatting Идэвхтэй праграф болон
  3. 3. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ тэмдэгтийн форматыг устгах Bold Ctrl+b Текстийн үсгийг тодруулах Italic Ctrl+I Текстийн үсгийг налуулах Underline ctrl+U Текстийн доогуур зураас татах Strikethrough Текстийн үсгийн дундуур зураас татах эффект Subscript Ctrl+= Доод индекс үүсгэх Superscrupt Ctrl++ Дээд индекс үүсгэх Change Chase Shift+F3 Том жижиг үсгийн шрифтийг солих Text Highlight Color Текстэнд тодруулагч ашиглах Font Color Текстийн өнгө өөрчлөхPragraph бүлэг Align Left Ctrl+L Идэвхтэй праграфыг хуудасны зүүн талд зэрэгцүүлэх Center Ctrl+E Идэвхтэй параграфыг хуудасны баруун талд зэрэгцүүлэх Align Right Ctrl+R Идэвхтэй параграфыг хуудасны баруун талд зэрэгцүүлэх Justify Ctrl+J Идэвхтэй параграфыг хуудасны 2 талаас нь зэрэгцүүлэх Line Spacing Мөр хоорондын зайг тохируулах Numbering Тоочсон параграмфыг
  4. 4. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ тоогоор дугаарлах Bullets Тооцсон параграфыг тэмдэгээр дугаарлах Multilevel list Тооцсон параграфт дэд дугаар үүсгэх Desrease Indent Догол мөрийн хэмжээг багасгах Increase Indent Догол мөрийн хэмжээг ихэсгэх Border Хүрээ шугам үүсгэх Shading Идэвхтэй текст параграмфт дэсвгэр фон оруулах Show/ Hide Ctrl+* Форматын хэвлэгдэггүй тэмдэгтүүдийг дэлгэцэнд харуулах эсэх Sort Идэвхжүүлсэн текст, дугаарлагдсан өгөгдлийг эрэмбэлэхStyle Идэвхтэй текстэнд текстийн хэв маяг оруулахChange style Текстийн хэв маягыг өөрчлөхEditing бүлэг Find Ctrl+F Баримтаас тэмдэгт хайхGoto… Ctr;+G Баримтын заасан хэсэгт курсор шилжүүлэх Replace Ctrl+H Хайж олсон текстээ өөр текстээр солих Select all Баримтыг бүхэлд нь
  5. 5. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ идэвхжүүлэхSelect objects Объект идэвхжүүлэхVIEW БАГЦ: ХАРАГДАХ БАЙДАЛКомандын нэр Командын үүрэг Document Views бүлэгDraft Баримтыг энгийн буюу үргэлжилсэн байдлаар харахWeb Layout Баримтыг вэб хуудас байдлаар харахPrint Layout Баримтыг цаасан дээр хэрхэн буух байдлаар харахFull screen Reading Баримтыг засварлах горим буюу унших байдлаар харахOutline Баримтыг бүтцийн горимд харахShow/HideRuler Удирдах шугамыг дэлгэцэнд гаргах эсэхDocument map Баримтыг бүтцийн жагсаалттай нь гарахThumbnails Баримтын хуудсуудыг жагсаалтаар болон хуудсаар гаргахGridlines Баримтанд объектуудыг зэрэгцүүлэхэд ашиглах тор шугамыг харуулах эсэхZoom бүлэгZoom Баримтын хуудсыг заасан хувиар харуулах100% Баримтыг хуудсыг бодит
  6. 6. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ хэмжээгээр нь харуулахOne Page Баримтийг нэг хуудсаар харуулахTwo Page Баримтыг хоѐр хуудсаар харуулахPage Width Баримтыг цаасны өргөний хэмжээгээр харуулахWindows бүлэгNew Window Идэвхтэй баримтын агуулга бүхий шинэ цонх нээхArrange All Нээлттэй програмын цонхнуудыг бүгдийг нь дэлгэцэнд эрэмбэлж харуулахSplit Идэвхтэй баримтын цонхыг хуваахView Side by Side Хоѐр баримтын агуулгыг харьцуулах зорилгоор зэрэгцүүлж харуулахSynchronous Scrolling Хоѐр баримтыг зэрэг гүйлгэж харахReset Window Position Харьцуулж буй баримтын цонхны байрлалыг сэргээхSwitch Windows Нээлттэй баримтуудын хооронд шилжихMacros Макро бичлэг хийх, макра тохиргоо хийх

×