Exchange 2003ten Exchange 2010a GeçIş

1,532 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exchange 2003ten Exchange 2010a GeçIş

 1. 1. Exchange 2003'den Exchange 2010'a geçiş
 2. 2. <ul><li>Exchange 2010 kurulumunu yapmadan önce bazı öngereksinimleri Exchange 2003 ortamında hazırlamamız gerekiyor. </li></ul><ul><li>Active Directory forest ’ın functionality level ’i Windows Server 2003 forest olmalı </li></ul><ul><li>Global Catalog Server’ın sürümü en az Windows Server 2003 SP2 olmalı </li></ul><ul><li>Active Directory Schema Master olan server sürümü en az Windows Server 2003 SP2 olmalı </li></ul><ul><li>Tüm Exchange 2003 server ’larda Service Pack 2 yüklü olmalı </li></ul><ul><li>Exchange Server 2010 donanım ve yazılım gereksinimleri; </li></ul><ul><li>Server 64-bit platform olmalı. Exchange 2010 server sadece 64-bit olarak yayınlanmıştır </li></ul><ul><li>İşletim sistemi Windows Server 2008 SP2 64-bit veya Windows Server 2008 R2 64-bit olmalı </li></ul><ul><li>Internet Information Server kurulu olmalı </li></ul><ul><li>Windows Remote Management (WinRM) 2.0 kurulu olmalı </li></ul><ul><li>PowerShell 2.0 kurulu olmalı </li></ul><ul><li>.NET Framework 3.5 SP1 kurulu olmalı </li></ul><ul><li>Yada aşağıdaki script’i Windows Power Shell’den çalıştırarak </li></ul><ul><li>Ön yüklemeleri otomatik olarak yapabilirsiniz. </li></ul><ul><li>D:Scripts klasörü altında iken; </li></ul><ul><li>ServerManagerCmd.exe –inputpath Exchange-CAS.xml </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Active Directory Schema’yı Exchange 2010 için hazırlamak </li></ul><ul><li>Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions “domain adı” </li></ul><ul><li>Exchange Server 2003 üzerndeki RUS servisinin Exchange 2010 için gerekli hakları almasını sağlar </li></ul><ul><li>Setup.com /PrepareSchema </li></ul><ul><li>Active Directory Schema’yı Exchange 2010 seviyesine upgrade eder webmail.ofisblogu.com </li></ul><ul><li>Setup.com /PrepareAD </li></ul><ul><li>Mevcut domain’i Exchange 2010 için hazırlar </li></ul><ul><li>Exchange Universal Security Group ’ları oluşturur </li></ul><ul><li>Exchange Server 2010 Administrative Group ’u oluşturur </li></ul><ul><li>Setup.com /PrepareDomain </li></ul><ul><li>Active Directory ’deki Exchange Server container ’ına gerekli hakları verir </li></ul><ul><li>Exchange domain servers global group’u oluşturur </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Exchange 2010 kurulumuna başlıyoruz </li></ul><ul><li>Senaryomuzda iki adet Exchange 2010 server kuracağız. İlki Client Access ve Hub Transport rollerine sahip olacak </li></ul><ul><li>İkinci Exchange 2010 server ise Mailbox rolüne sahip olacak </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Senaryomuzda EDGE server kurmayacağımız için organizasyon dışından gelen istekleri CAS server karşılayacaktır </li></ul><ul><li>Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi external domain adımızı giriyoruz. </li></ul><ul><li>Mail Flow Settings ekranı sadece Exchange 2003’den 2010 server’ transition yapıldığında gelir </li></ul><ul><li>Bu ekrandan Exchange 2003 server’ı seçiyoruz. Seçtiğimiz server Interop Routing Group Connector için hub server olarak atanacaktır </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Setup Exchange konfigürasyonunu kontrol ettikten sonra eğer hata verirse bu hataları çözmeniz gerekir </li></ul><ul><li>Sonraki ekranda artık kurulumu başlatabiliriz </li></ul><ul><li>Kurulum bittiğinde Exchange Management Console otomatik olarak açılacaktır </li></ul><ul><li>Bir sonraki adım olarak Exchange 2010 Mailbox Server kurulumunu yapacağız. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Exchange 2010 Mailbox Server kurulumu </li></ul><ul><li>Kurulumu başlatıyoruz ve Custom seçeneğini seçerek devam ediyoruz </li></ul><ul><li>Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi Mailbox Role seçerek kuruluma devam ediyoruz </li></ul><ul><li>Setup Exchange konfigürasyonunu kontrol ettiğinde aşağıdaki hatayı alacaksınız. Public Folder </li></ul><ul><li>Replication ile ilgili bu hatayı göz ardı ederek devam edebilirsiniz </li></ul><ul><li>Kurulum sonrası bunu elle ayarlayacağız </li></ul>Mailbox Server rolü için gereken ön yüklemeleri aşağıdaki script’i Windows Power Shell’den çalıştırarak otomatik olarak yapabilirsiniz. D:Scripts klasörü altında iken; ServerManagerCmd.exe –inputpath Exchange- MBX .xml
 8. 8. <ul><li>Kurulumu bitiriyoruz </li></ul><ul><li>Mevcut durumda iki Exchange 2010 server’ın kurulumunu başarıyla bitirdik </li></ul><ul><li>Kurulum sonrası gereken ayarları yaparak her iki sistemi birlikte çalışır duruma getireceğiz </li></ul><ul><li>Yapmamız gereken işlemler; </li></ul><ul><li>- Public Folder Replication </li></ul><ul><li>Exchange Server 2010 Web Service ’lerinin konfigüre edilmesi </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Public Folder Replication Exchange 2003  Exchange 2010 </li></ul><ul><li>Exchange Server 2003 server ’a bağlanıyoruz ve Exchange System Manager ’ı açıyoruz </li></ul><ul><li>First Administrative Group altında Public Folders ’ seçerek sağ tıklıyoruz ve View System Folders ’ı seçiyoruz </li></ul><ul><li>Offline Address Book “/o=<< org adı >>/cn=addrlists/cn=oabs/cn=Default Offline Address Book ’ a sağ tıklayarak properties ’e giriyoruz </li></ul><ul><li>Replication Tab ’ın da Add ’e tıklayarak </li></ul><ul><li>Exchange Server 2010 Mailbox Server ’da ki </li></ul><ul><li>Public Folder Database ’ini ekliyoruz </li></ul><ul><li>Bu işlemleri aşağıdaki ekran görüntüsünden </li></ul><ul><li>de takip edebilirsiniz </li></ul><ul><li>Aynı işlemleri </li></ul><ul><li>OAB Version2 </li></ul><ul><li>OAB Version 3a </li></ul><ul><li>OAB Version 4 </li></ul><ul><li>EX:/o=<< org adı >>/ou=First </li></ul><ul><li>Administrative Group </li></ul><ul><li>Schedule+ Free Busy:EX:/o=<< org adı >>/ou= </li></ul><ul><li>First Administrative Group </li></ul><ul><li>İçinde yapıyoruz </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Public Folder Replication Exchange 2010  Exchange 2003 </li></ul><ul><li>Exchange Server 20 10 server ’a bağlanıyoruz ve Exchange Managenet Console’u açıyoruz </li></ul><ul><li>Sol taraftan Toolbox  Public Folder Management Console  Exchange Server 2010 Mailbox Server ’a bağlanıyoruz </li></ul><ul><li>System Public folders  Offline Address Book  Ekranda görününen tüm Offline Address Book ’ların teker teker özelliklerine girerek Replication Tab’ın da Exchange Server 2003 Public Folder Database ’lerini ekliyoruz </li></ul><ul><li>Aynı işlemi aşağıdakiler içinde yapmamız gerekiyor; </li></ul><ul><li>OAB Version 2 </li></ul><ul><li>• OAB Version 3a </li></ul><ul><li>• OAB Version 4 </li></ul><ul><li>• EX:/o=<< org adı >>/ou=Exchange Administrative Group </li></ul><ul><li>(FYDIBOHF23SPDLT) </li></ul><ul><li>• EX:/o=<< org adı >>/ou=First Administrative Group </li></ul><ul><li>• Schedule+ Free Busy: EX:/o=<< org adı >>/ou= Exchange </li></ul><ul><li>Administrative Group(FYDIBOHF23SPDLT) </li></ul><ul><li>• Schedule+ Free Busy: EX:/o=<< org adı >>/ou=First </li></ul><ul><li>Administrative Group </li></ul>Public Folder database ’inizin boyutuna göre Replication süresi uzayabilir.
 11. 11. <ul><li>Exchange Server 2010 Web Service ’lerinin konfigüre edilmesi </li></ul><ul><li>Default Offline Address List ’i Exchange 2010 üzerine taşıyacağız. Aşağıdaki komutu Exchange 2010 üzerinde çalıştırarak Offline Adderss Book oluşturma ve güncelleme işini Exchange 2010’a veriyoruz. </li></ul><ul><li>- move-OfflineAddressBook -Identity “Default Offline Address List” -Server “2010SRVR” </li></ul><ul><li>Bu işlemi yaptığımızda Default Offline List oluşturma ve güncelleme işlemi Public Folder mekanizması tarafından yapılır haldedir. Biz bunu web-based olarak değiştireceğiz </li></ul><ul><li>Exchange Server 2010 ’da Exchange Management Console ’u açıyoruz ve aşağıdaki adımları izliyoruz; </li></ul><ul><li>- Microsoft Exchange on-Premises  O rganization Configuration  Mailbox  Offline Address Book tab ’ına gidiyoruz </li></ul><ul><li>- Default Offline Address List ’e sağ tıklıyoruz ve Enable Web-based distribution’ a tıklıyoruz. </li></ul><ul><li>- Add butonuna tıklayarak Client Access Server Virtual Directory ’yi seçiyoruz </li></ul><ul><li>Yukarıdaki işlemleri yaparak her iki Exchange </li></ul><ul><li>sistemimizde kendi aralarında mesajlaşabilir ve kullanıcılar </li></ul><ul><li>birbirlerinin free/busy bilgilerini görebilir duruma gelmiştir. </li></ul><ul><li>Bundan sonra yapacağımız işlem Exchange 2003 </li></ul><ul><li>üzerindeki mailbox’ları Exchange 2010’a move işlemi </li></ul><ul><li>olacaktır. Move mailbox işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi; </li></ul><ul><li>Exchange 2003 ve 2007’den Exchange 2010’a Mailbox </li></ul><ul><li>move işlemi ve yeni özellik Move Request başlıklı </li></ul><ul><li>yazımda bulabilirsiniz. </li></ul>

×