Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quotes en boeken als opwarmertje voor de lezing van Jan Rotmans op maandag 19 januari 2015 in Oss

903 views

Published on

Op maandag 19 januari 2015 sprak hoogleraar transitiekunde jan Rotmans op verzoek van bibliotheek en gemeente Oss in theater De Lievekamp in Oss. Een kantelcollege onder de noemer 'Oefenen in een andere tijd'. Terwijl het publiek de zaal binnenliep werd op het achterscherm deze presentatei vertoond. Quotes uit relevante boeken over 'zijn' en 'ons' onderwerp.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quotes en boeken als opwarmertje voor de lezing van Jan Rotmans op maandag 19 januari 2015 in Oss

 1. 1. 2
 2. 2. 3 Oefenen in een andere tijd De oude waarden hebben ons ver gebracht … Alleen brengen ze ons nu niet verder meer en zijn ze onderdeel van het probleem geworden.
 3. 3. Vrachtwagen gekanteld op de A50 4 "Op de A50 tussen Ravenstein en Oss moet het verkeer ernstig rekening houden met vertragingen. Door een gekantelde vrachtwagen zijn twee rijbanen gestremd. U wordt aangeraden ..."
 4. 4. 5
 5. 5. 6 Crises zijn de ideale voedingsbodem voor transities. Zij zullen ons laten inzien dat een orkaan door onze samenleving raast, die ons kan vernietigen. Daardoor zullen steeds meer mensen zich realiseren dat zij in het oog van de orkaan staan en zullen, als zij eruit stappen, de storm in alle hevigheid ervaren. Pas als zij uit het oog van orkaan stappen kan de machtswisseling van overheid naar burgers een feit worden en zich in al haar facetten openbaren. () Maar de systeemcrises vormen paradoxaal genoeg onze hoop een duurzame toekomst.
 6. 6. 7 De enige autoriteit die tegenwoordig mag zeggen: 'Je moet je leven veranderen!' is de wereldwijde crisis waarvan sinds enige tijd iedereen merkt dat ze begonnen is haar apostelen de wereld in te sturen. Ze bezit autoriteit omdat ze zich beroept op iets onvoorstelbaars waarvan ze de voorafschaduwing is: de wereldwijde catastrofe. Je hoeft niet religieus muzikaal te zijn om te begrijpen waarom de grote catastrofe de godin van de eeuw moest worden
 7. 7. 8 Hoe moeten we daarmee omgaan? Kunnen we ons er tegen verzetten, of is iedere nieuwe technologie onvermijdelijk? Verdient de aanhoudende stortvloed van nieuwe dingen mijn steun of mijn scepsis - en doet mijn keuze er werkelijk toe?
 8. 8. 9
 9. 9. 10
 10. 10. 11 Maar welke criteria moeten we aanleggen om afleiding te vermijden: wát is het beste? Het Engelse woord voor waarde, value, geeft een aanwijzing. Het komt van het Latijnse valere, dat 'sterk zijn' of 'waardevol' betekent, een betekenis die we ook terugvinden in ons woord 'valide'. Wie valide is, is krachtig en capabel. Bij de Romeinen wilde valere niet alleen zeggen dat je over lichamelijke kracht beschikte, maar ook iets kostbaarders bezat: gezondheid en welzijn.
 11. 11. 12 Het korte antwoord is: omdat het moeilijker is dan je denkt, mede omdat het weerstand kan oproepen. De krachten die onze wereld vormgeven zijn evenmin in echte volwassenen geïnteresseerd als ze dat in Kants tijd waren, want kinderen zijn gewilliger onderdanen (en consumenten).
 12. 12. 13 De agenda van de vooruitgang trekt zich niets aan van de mensen en de verlangens van de organisaties die met veranderingen worden geconfronteerd.
 13. 13. 14
 14. 14. 15 De nieuwe leiders zijn dienstbaar aan de samenleving en van onschatbare waarde om nieuwe waarden en instituties op te bouwen. Wie niet goed kijkt ziet ze niet, maar wie wel goed kijkt ziet deze nieuwe leiders al op de radar. Want uiteindelijk draaien transities om mensen. Mensen die al struikelend leren en verder komen in hun ontwikkeling en gezamenlijk werken aan een toekomst die hoop biedt
 15. 15. Een ander frame? 16 volwassen verleiden zich volwassener te gaan gedragen.
 16. 16. 17 In plaats daarvan is het in deze eeuw van onzekerheid onze plicht de macht aan te wenden om het paradijs dichterbij te brengen. De nieuwe wereldorde laat ons geen andere keus dan vast te houden aan een ambitieus model voor Europa, want alleen dat zal verhinderen dat we genadeloos tegen elkaar uitgespeeld worden door de grootmachten, onszelf uitputten in een zinloze strijd om verouderde industrieën, en het laatste beetje vermogen verliezen om inspiratie te bieden aan de naar vooruitgang hunkerende samenlevingen rondom ons.
 17. 17. 18 We moeten een economisch stelsel ontwerpen dat er weliswaar rekening mee houdt dat mensen vaak zelfzuchtig zijn, maar dat optimaal gebruikmaakt van andere menselijke motieven en het beste uit mensen haalt. De kans is groot dat als we uitgaan van het slechtste in de mens, we ook het slechtste uit hem zullen krijgen.
 18. 18. 19
 19. 19. 20 Markt en staat zijn als tweelingbroeders: ze kunnen zonder elkaar niet leven, en ze versterken elkaar.
 20. 20. Hiervan is bijna niemand zich bewust 21 Als wij ons geld lokaal besteden is de kans namelijk groter dat het opnieuw bij onszelf zal worden uitgegeven en verdient de overheid eraan.
 21. 21. 22
 22. 22. 23 … we zijn rijker geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Daar staan we lang niet altijd bij stil. Want weelde went. En al helemaal wanneer het geleidelijk is gegaan en we het jarenlang stapje voor stapje steeds beter hebben gekregen. Dan dreigen we te vergeten hoe goed we het in feite hebben.
 23. 23. 24 “Mensen te voeden met de dilemma’s waar we voor staan”
 24. 24. 25 Wil je vernieuwen of veranderen, dan moet je die toekomst kunnen verbeelden of inbeelden en zul je nieuwe mythen moeten creëren. Mythen die passen bij onze wensen en idealen, die een tijd mee vooruit kunnen. Dan heb je nieuwe verhalen nodig. Einstein zei al: 'Imagination is a preview of a life's coming attractions.'
 25. 25. 27 Er waart een misverstand door Europa. Het misverstand dat het in de economie uitsluitend gaat om geld.
 26. 26. 28
 27. 27. 29 Mulder zelf pleit voor een tweede oplossing: minder werken en arbeid eerlijker verdelen. De in 1930 door de econoom John Maynard Keynes voorspelde 15-urige werkweek is dankzij automatisering nu mogelijk of zelfs onontkoombaar, denkt Mulder. 'Misschien moeten we beginnen met vast te stellen dat we al bijna een 15-urige werkweek hebben, alleen heel ongelijk verdeeld.
 28. 28. 30 23 februari Joris Luyendijk In De Linck, Oss
 29. 29. 31
 30. 30. 32 Er is een tijdperk van ontwrichting aangebroken. Maar toch is de mogelijkheid tot ingrijpende persoonlijke, maatschappelijke en mondiale vernieuwing nog nooit zo reëel aanwezig geweest. Nu zijn wíj aan zet en daarbij hebben we met dood en wedergeboorte te maken. Wat sterft is een oude beschaving, en daarmee een mentaliteit die maximaal gericht is op 'ik', materialisme, consumptie, de groter-is-beter-illusie en op een door specifieke groepsbelangen gedreven besluitvorming.
 31. 31. 33
 32. 32. 34 Maar de vraag is: wat hebben we aan vrijheid van meningsuiting als we niets nieuws te verkondigen hebben? Wat hebben we aan vrijheid van vereniging als we ons nergens bij aan willen sluiten? Wat hebben we aan vrijheid van godsdienst als we nergens in geloven?
 33. 33. 35 In ons eigen tijdperk van verbrokkeling en discontinuïteit verschaft het verhaal ons een van de meest levensvatbare vormen van identiteit - voor individu én gemeenschap.
 34. 34. 36
 35. 35. 37 Ik wil nog een stap verder gaan en zeggen dat de bereidheid om beweringen van economen - en andere experts - in twijfel te trekken, een hoeksteen van de democratie zou moeten zijn. Want als je erover nadenkt, wat is dan de zin van democratie als we alleen maar naar experts hoeven te luisteren? Als we niet willen dat onze samenleving wordt bestuurd door een stel zelfbenoemde experts, moeten we allemaal iets van economie afweten en economen durven aanvechten.
 36. 36. 38
 37. 37. 39 23 februari Joris Luyendijk In De Linck, Oss
 38. 38. 40
 39. 39. 41 Vrijheid is evenmin: je niets hoeven aan te trekken van de macht. Vrijheid is nog minder: je slaafs neerleggen bij macht. Vrijheid is het evenwicht tussen autonomie en loyaliteit, tussen regeren en geregeerd worden. Het is een inzicht dat vandaag, nu de 'oligarchisering van de democratie' nog veel heftiger woedt dan () vijfentwintig jaar geleden, helemaal vergeten lijkt.
 40. 40. 42
 41. 41. 43 'Met 37 jaar kan het toch niet zo zijn dat je geen kant meer op kunt,' vraagt hij. Helpt het UWV dan niet, vraag ik. Hij haalt zijn schouders op. 'Het UWV is een computer. Het bestaat niet.'
 42. 42. 44 Hiermee is uw no-claim volgelopen en komt u niet in aanmerking voor no-claimteruggaaf.
 43. 43. 45

×