Hoe optimaal werken uw buitendienst verkopers whitepaper

458 views

Published on

Dit document is bedoeld voor SALES & ICT-Managers en Financial Directors die hun kosten moeten
drukken en hun afdelingen efficiënt moeten laten draaien. Voor deze managers hebben we extra
informatie over mobiele buitendienstoplossingen in petto...

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoe optimaal werken uw buitendienst verkopers whitepaper

  1. 1. InleidingDit document is bedoeld voor SALES & ICT-Managers en Financial Directors die hun kosten moetendrukken en hun afdelingen efficiënt moeten laten draaien.Voor deze managers hebben we extra informatie over mobiele buitendienstoplossingen in petto.Zo kunnen ze beslissen of zo’n oplossing voor hun bedrijf een meerwaarde betekent. In dit witboekstellen we echte gevallen voor, die tonen waarop en hoe heel wat bedrijven besparen dankzij eenmobiele buitendienstservice of een mobiele buitendienstverkoopoplossing. ‘Papieren’ bedrijfsprocessen kosten uw verkopers heel wat dure tijd. En zorgen ervoor dat u tragerinspeelt op wat uw klanten willen en nodig hebben. In deze tijden van elektronische communicatiewerkt informatie op papier inefficiënt. Alles wat op papier staat, moet een tweede keer wordenbehandeld. Zo ontstaan bedrijfsprocessen die dubbel werk meebrengen. Bovendien neemt uwbedrijf minder snel actie door de tragere informatie-uitwisseling. Het gevolg van deze manueleprocessen? Slechtere prestaties, hogere personeelskosten en een hoger risico op fouten.Waarom gebruiken zoveel verkopers in buitendienst dan nog altijd de instrumenten van de voorbijetwintig jaar (pen en papier), terwijl op kantoor niets nog verloopt zoals tien jaar geleden?Veel bedrijven passen zich maar langzaam aan mobiele technologieën aan. Ze vrezen de complexeintegratie die ze hadden verwacht en (deels) aan den lijve hebben ondervonden bij hun overstapnaar ERP-oplossingen (Enterprise Resource Planning). Talloze bedrijven denken alleen aan de kosten,de toestelkeuze en de obstakels tijdens een integratieproces. Ze verliezen uit het oog dat mobieleoplossingen hun bedrijfsprocessen spectaculair kunnen verbeteren.Moderne mobiele buitendienstoplossingen voor verkopers bieden standaardinterfaces aan om metelk ERP-programma te integreren. Op deze manier leveren de mobiele oplossingen nieuwetechnologieën aan in een gebruiksvriendelijk en gebruiksklaar pakket, dat u bovendien kuntafstemmen op de noden van uw buitendienst verkopers.7 uitgelezen kansen om uw buitendienst VERKOPERS efficiënter te laten werken! 1 www.odyssemobile.com
  2. 2. Verhoog uw omzet tot 25%Verkopers op de weg verliezen veel tijd met administratieve taken: reiskosten berekenen, afsprakenmet klanten plannen, bestellingen versturen per fax, e-mail of brief, verkooprapporten opstellen,enz. U hebt deze activiteiten zeker al tot het minimum herleid. Toch is er nog één uur per dag of eenhalve dag per week nodig om alle taken van uw buitendienst te plannen.Een mobiele oplossing is een handig middel om heel wat van deze administratieve rompslomp tevermijden. Gedaan met bestellingen per fax of post te versturen: ze zijn al geleverd nog voor dewerkdag van uw verkopers op de weg om is. Bestellingen kwijt raken is ook niet meer mogelijk.Uw binnendienst moet minder vaak overleggen met uw verkopers of klanten, want bestellingengebeuren op basis van de juiste voorraadinformatie. Duus noit meer gemiste verkopen wegens “nietin stock”, het vermijd dure backorder leveringen en gedaan met onleesbare handschriften.U kunt de reiskosten opvolgen, terwijl uw verkopers onderweg zijn. Een reissysteem registreert hetaantal gereden kilometers bij de klantengegevens. Eventueel maakt het een onderscheid tussenzakelijke en privékilometers.Dankzij een mobiele oplossing krijgt uw verkoopteam dus MEER TIJD om proactief klanten tebezoeken. Doorgaans doen mobiele oplossingen het aantal klantenbezoeken stijgen met 10 tot 30%.U koos voor VERKOPERS OP DE WEG. Gun hen voortaan meer tijd bij klanten.Verminder de tijd tussen bestelling en levering met 30%Bestellingen worden met en mobiele oplossing meteen bij uw klant opgemaakt en doorgestuurd naaruw ERP programma. U kunt snel leveren: ‘s namiddags of uiterlijk de volgende ochtend. Zo zit uwklant maar gedurende de kortst mogelijke tijd zonder voorraad. Het gevolg? Uw concurrenten zieneen bestelling misschien aan hun neus voorbijgaan. Hoe dan ook staan uw producten sneller klaarom in de rekken te worden gezet. Op het vlak van herbestellingen zult u heel wat concurrenten tesnel af zijn.Dordat het mobiele systeem de bestellingen meteen doorstuurt naar uw ERP-programma worden degoederen nog de dag zelf klaargezet voor verzending.Uw bedrijf levert sneller en preciezer. En u houdt uw klanten gemakkelijker tevreden, omdat u degoederen heel snel ter plekke krijgt.Dankzij de mobiele buitendienstoplossing beheert u uw voorraad bovendien efficiënter. Uw verkoperis ter plaatse perfect op de hoogte van het voorraadniveau en kan zich toespitsen op bestellingen diezeker leverbaar zijn. Hij kan uw klant bovendien meteen vertellen wanneer de producten opnieuwbeschikbaar zijn. 2 www.odyssemobile.com
  3. 3. Bespaar tot 12% op uw telefoonrekeningWie medewerkers de weg op stuurt, krijgt te maken met heel wat telefoonverkeer. Uw verkoperheeft voorraadgegevens nodig over producten die hij aan de klant wil verkopen. Of uwaccountmanager telefoneert in naam van de klant naar het kantoor om te vragen welke bestellingenopenstaan en wanneer ze worden geleverd. Omgekeerd grijpen uw interne medewerkers vaak naarde telefoon om uw verkopers eraan te herinneren dat ze uw klant moeten doen betalen, ofaanbiedingen en andere zaken met hem moeten bespreken.Dankzij mobiele oplossingen bespaart u meteen op uw telefoonrekening. Want omdat uwmedewerkers op de weg op het juiste moment en de juiste plaats over de juiste informatiebeschikken, daalt het aantal vragen spectaculair. Uw accountmanager heeft meteen het antwoord opelke vraag van uw klant.Uw administratie tot 200% efficiënterVandaag moeten uw administratieve krachten de handgeschreven bestellingen van uw verkopers opde weg ‘overschrijven’. Wat gebeurt er vaak? Fouten sluipen in de bestellingen, goederen wordenbesteld die niet voorradig zijn, op de bestelbonnen staan verkeerde prijzen omdat uw verkopers eenoude prijslijst gebruiken, ze vergeten de prijzen van aanbiedingen correct toe te passen, enz.Dankzij mobiele oplossingen hoeven uw administratieve medewerkers niet langer bestellingenmanueel in te voeren in het ERP-programma. En hebben ze tijd voor hun kerntaak: service naar deklant. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de leveringen correct en snel gebeuren. Mobiele oplossingensturen alle gegevens naar het ERP-programma. Het enige wat uw administratieve krachten moetendoen, is de bestelling bevestigen. Geen fouten, geen vragen, alleen leveringen.Verhoog uw cashflow – Verstuur uw facturen tot 85% snellerBij veel bedrijven verstrijkt er heel wat tijd tussen de bestelling, verzending, levering en facturering.Daarom hebben ze vaak hun bedrijfsprocessen al geoptimaliseerd met ERP-systemen. Toch gaat eenfactuur gemiddeld pas vijf tot zeven dagen na de bestelling de deur uit. Dat blijkt uit onze ervaringenmet onze klanten, bij wie we al tal van mobiele oplossingen hebben toegepast.Om twee redenen verkorten mobiele oplossingen de tijd tussen bestelling en factuur spectaculair: deleveringen verlopen sneller en zijn vollediger. Voortaan bezorgt u uw klant zijn factuur op dezelfdedag als de levering of dus de volgende dag.Verhoog uw winst – Meer klanten en meer bestellingen zonder extra personeel 3 www.odyssemobile.com
  4. 4. Hoeveel interne medewerkers en verkopers op de baan stelt u tewerk? Doorgaans gaat het om eenverhouding tussen 1/1 en 1/6, naargelang van uw bedrijfsactiviteit en van hoeveel werk uw interneverkoopteam moet verrichten, voor een bestelling de deur uitgaat.Doordat mobiele oplossingen heel wat van hun ‘papierwerk’ verlichten, krijgen uw interneverkoopmedewerkers meer tijd voor productieve bezigheden, zoals telefoongesprekken met klanten.U verhoogt uw omzet, vergroot uw klantenbestand of biedt een betere dienstverlening … zonderextra personeel.Daarnaast beperkt een mobiele oplossing het aantal stresserende situaties en conflicten tussen uwbinnen- en buitendienst. Interne verkoopmedewerkers ‘ZIEN’ echt waar uw verkopers op de wegmee bezig zijn. Dankzij een gezamenlijke agenda heerst er meer openheid in het hele verkoopteam.Uw administratieve medewerkers hebben niet langer de indruk dat ze ‘de fouten van de buitendienstmoeten rechtzetten’. En uw verkopers op de weg kunnen vrijuit verkopen zonder het antwoord vande binnendienst te moeten afwachten.Verlaag het aantal fouten met maximaal 85%Noteert uw verkoopteam bestellingen in een aantekenboekje of op een bestelformulier? Vullen uwverkopers op de weg intelligente formulieren in en beperkt u zo het aantal fouten? Zulke formulierendoen het aantal ‘schrijffouten’ en vragen van de binnendienst aan de verkopers op de weg sterkdalen. Maar zeg eens eerlijk: zijn alle verkeerd gefactureerde prijzen de wereld uit? Maken uwadministratieve medewerkers geen fouten meer, als ze een bestelling invoeren in het ERP-programma? Geraakt geen enkele bestelling nog verloren? En hoe past u het formulier aan bij eentijdelijke aanbieding?Gebruiken uw verkopers op de weg met plezier het vakje ‘Opmerkingen’? Maar belanden hunwaardevolle bevindingen in de prullenmand, omdat u ze niet correct in uw ERP-programma krijgt?Mobiele oplossingen maken voorgoed een einde aan ‘fouten’ door vergissingen met eenrekenmachine of door gebrekkig hoofdrekenen. Ze berekenen of prijzen van aanbiedingen correctzijn toegepast. En maken een elektronische versie van alle belangrijke klantgegevens, zodat u ze kuntanalyseren en bewaren.Mobiele oplossingen passen de prijzen uit uw ERP-programma toe en controleren automatisch allelijnen van de bestelbon. Uw klant ziet het correcte totaalbedrag voor hij met zijn handtekening debestelling bevestigt. 4 www.odyssemobile.com
  5. 5. Odyssee Mobile - HeadquartersAv. Stalingradlaan 1001000 BrusselBelgiumT + 32 2 513 48 19F + 32 2 513 85 17M info@odysseemobile.com 5 www.odyssemobile.com

×