Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ukázka prezentace na míru | Lesy ČR

192 views

Published on

Výběr slajdů z prezentace pro Lesy ČR na téma sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ukázka prezentace na míru | Lesy ČR

  1. 1. JAK PREZENTACE VZNIKLA?
  2. 2. 19 slajdů 10 dní přípravy JAKÉ BYLO ZADÁNÍ? Navrhnout prezentaci o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek na základě dodaných komplexních podkladů. JAK JSME KLIENTOVI POMOHLI? Našli jsme způsob, jak poměrně suché informace podat poutavým způsobem. Obě prezentující jsme rovněž připravili na prezentování během dvou prezentačních tréninků realizovaných v naší kanceláři. „Je příjemné, když prezentující vidí v tváři posluchače zájem. Za tento nový zážitek děkuji panu Hrkalovi, který pro nás vytvořil prezentaci, která svým provedením vybočuje z obvyklého standardu a tím zaujme posluchače od prvních okamžiků. Velice oceňuji schopnost pana Hrkala rozpoznat nejdůležitější myšlenky od méně podstatného, což dodává prezentaci potřebný spád a srozumitelnost.“ Monika Kalvodová Lesy ČR
  3. 3. Pomáháme prezentujícím vyniknout. www.odprezentuj.cz CHCI TAKY SKVĚLOU PREZENTACI!

×