2 screen new media network august 2012

354 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

2 screen new media network august 2012

 1. 1. 2nd screen experienceNår det å se på TV er blitt så mye mer
 2. 2. Odd
 3. 3. New Media Network• Hva er 2nd screen• Et lite sidespor - Innovasjon og posisjoner• Tilbake til TV 2 og 2nd screen• Hvilke alternativer har TV kanalene
 4. 4. Hva er 2nd screen?Interaktivt komplimentert innhold
 5. 5. Når TV opplevelsen blirmer personlig blir det å se TV mer sosialt
 6. 6. Kilde: Flurry
 7. 7. Med 2nd screen menesinteraktivt tilleggsinnholdrundt det som skjer på TV skjermen, og er basert på sosial spillmekanikk og deling av informasjon
 8. 8. Et lite sidesporInnovasjon og posisjoner
 9. 9. Det blir mer og merkrevende å forholde segtil forbrukern, men dettehandler også om at det gir dere nye muligheter
 10. 10. Muligheten skjergjennom innovasjon
 11. 11. Eier posisjonen «sport»på plattformen ved åvære tidlig ute medtydelig og spisset løsningpå en plattform
 12. 12. Ved å være tidlig ute med gode løsningerpå nye plattformer skaper det muligheter til å ta markedsposisjoner og gjøre kundene mer fornøyde medmerkevaren og dermed danne grunnlaget for ytterligere vekst
 13. 13. Ved å være tidlig ute på mobile plattformer har TV 2 klart ta en «unaturlig høyposisjon» i forhold til hvordan forbruker i utgangspunktet kjenner det digitale universet til TV 2
 14. 14. Nedlastede iPhone applikasjoner Uke 34 Nett Mobil Styrkeforhold mobil VG 1 439 788 648 229 45 % TV 2 410 512 139 190 34 % 1. TV 2 Sporten 192 000 Dagbladet 848 185 257 852 30 % 2. VG + 131 000 NRK 992 572 194 642 20 % 3. TV 2 TdF 124 000 4. VG mobil 50 000 5. TV 2 Nyhetene 49 000 6. Aftenposten 33 000 7. TV 2.no 22 000 8. Dagbladet 20 000 9. TV 2 KVN 16 000 10. VG Sporten 7 000 Kilde: xyologic.com og13-02-18 TNS Gallup
 15. 15. I første omgang handler dette kun om å etablere brukervaner rundt en kommunikasjonsform som vil vokse betydelig de neste årene, helst med et spisset innhold for å «ta posisjonen» gjennom «spydspisstjenester»
 16. 16. Det gjelder også i aller høyeste grad når visnakker om 2nd screen opplevelser som nåkommer for fullt - tvunget frem av endret medieadferd
 17. 17. Kilde: Pevinternet
 18. 18. Tilbake til TV 2 og 2nd ScreenTV 2 Sportens innovasjonsreise for Tour de France
 19. 19. 2003 +
 20. 20. 2003 2010 + +
 21. 21. 2003 2010 2011 + + +
 22. 22. 2003 2010 2011 2012 + + + +
 23. 23. Faser i oppbyggingen Bruken vokser gjennom 2011 tilstedeværelse på flere plattformer og WOM Etablert Moden tjeneste Har noen få, men gode funksjoner. tjeneste 2010 Lite konkurranse Fokus på Kritisk markedsføring. masse Tett sammenknyttet mellom andre plattformer Nytt Videreutvikling av nye funksjoner og og tjenester – hvordan trekke det vi har lært inn i annet berikende nye konsepter innhold 2013 ?? 2012
 24. 24. Alternativer i forhold til TVkanalene og 2nd screenHvem skal tjene penger på vårt innhold?
 25. 25. TV seerens adferd endrer seg og «alle»ønsker å kapitaliserepå TV kanalens innhold
 26. 26. Alternativer for TV kanalene Eller en kombinasjon av dem begge
 27. 27. Brand Brand Value for the channel
 28. 28. Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 29. 29. Goals ?Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 30. 30. Position ?Goals ?Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 31. 31. ? ?Program concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers)Position ?Goals ?Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 32. 32. ? ? ?Emotional and functional ? ?needsProgram concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers)Position ?Goals ?Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 33. 33. Differentation ? ? ?Emotional and functional ? ?needsProgram concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers)Position ?Goals ?Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 34. 34. Context ? ? ? ?Differentation ? ? ?Emotional and functional ? ?needsProgram concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers) InternalPosition ?Goals ?Business News Entertainment SportBrand Brand Value for the channel
 35. 35. Useful Usable Desirable Creativity Is there a reason to Is it intuitive Is it pleasing aesthetic use this Is it easy to use Is it differenciated Does it serve aBasic to purpose Is it accesible Is it memorableServe customer Does it satisfy needs Context ? ? ? ? Differentation ? ? ? Emotional and functional ? ? needs Program concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers) Internal Position ? Goals ? Business News Entertainment Sport Brand Brand Value for the channel
 36. 36. Useful Usable Desirable Sustainable Social Market Creativity Is there a reason to Is it intuitive Is it pleasing aesthetic Can it be maintained Does it facilitate conversation use this Is it easy to use Is it differenciated Can it involveBasic to Does it serve a Does it support sharing Taking the purpose Is it accesible Is it memorable Can it scale Does it encourage ExperienceServe customer Does it satisfy needs community further Context ? ? ? ? Differentation ? ? ? Emotional and functional ? ? needs Program concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers) Internal Position ? Goals ? Business News Entertainment Sport Brand Brand Value for the channel
 37. 37. Sucessfull social TV experience Useful Usable Desirable Sustainable Social Market Creativity Is there a reason to Is it intuitive Is it pleasing aesthetic Can it be maintained Does it facilitate conversation use this Is it easy to use Is it differenciated Can it involveBasic to Does it serve a Does it support sharing Taking the purpose Is it accesible Is it memorable Can it scale Does it encourage ExperienceServe customer Does it satisfy needs community further Context ? ? ? ? Differentation ? ? ? Emotional and functional ? ? needs Program concept (content) Covers my interest ? Have a service and product range that covers my (Exclusivity) needs (Composition of offers) Internal Position ? Goals ? Business News Entertainment Sport Brand Brand Value for the channel
 38. 38. Balansere sluttbrukers ønsker med kommersielle muligheter • Posisjoner • Nyttig, brukervennlig • Konsepter og underholdende • Gjennomførbarhet • Tilby verdiøkende • Tilgjengelighet på ressurser tjenester som • Kost/Nytte supplement til web og mobil gjennom TV apparatet Realisering Sosialisering Kommersialisering Synkronisering • Store muligheter • Interagere med TV- for både avsender sending ved live og broadcaster sendinger • Interaksjon i • Interagere med innholdet og direkte standarder på dialog med kunde opptakssendinger for å bygge communities for fremtidig bruk
 39. 39. Takk for meg odd.gurvin@knowit.no +47 900 50 132

×