SlideShare a Scribd company logo
Sumari


Suports:
· Paper

Instruments de dibuix:
· De traçat
· Auxiliars
Què en saps de..?

1. Quin és el nom de les eines de mesura que hi ha a la fotografia?
2. Quina altra aplicació té el compàs, a més de servir per traçar arcs i circumferències?
3. Com es diu l’eina de traçat que pot guardar a dins mines calibrades?
4. Quin nom rep el paper transparent, utilitzat principalment per calcar dibuixos a tinta?
El paper
Els papers més utilitzats en dibuix tècnic són:
Paper opaco
Paper vegetal
Paper mil·limetrat
Paper per a croquisCada un dels formats s’obté dividint per dos el costat més gran del format anterior.

   Format    Amplada (mm)   Llargada (mm)  Superfície (m²)
    A0       841       1189       1
    A1       594       841        1/2
    A2       420       594        1/4
    A3       297       420        1/8
    A4       210       297       1/16
    A5       148       210       1/32
    A6       105       148       1/64
Llapis, portamines i retoladors
           Secció de dos llapis
                 Circular
                       Tipus de mina  Xifres   Lletres    Algunes aplicacions

                         Toves    0-1    8B a 3B       Dibuix artístic


                        Mitjanes   2-3   2B – B – HB – F   Dibuix de croquis
                   Mina

                         Dures    4-5     H a 5H      Dibuix de plànols

                                            Dibuix sobre superfícies
                        Extradures   6-9    6H a 10H
                                                 dures
                Hexagonal
El regle


El regle és un instrument de forma rectangular i poc gruixut que s’utilitza per traçar
línies rectes, transportar longituds i mesurar segments. Té bisellat el costat on hi ha
la graduació en mil·límetres. Normalment, els que es fan servir en dibuix tècnic són
de fusta o de plàstic transparent. Les longituds dels regles més usuals són de 20 o 30
cm, encara que se’n poden trobar de fins a 80 cm. Tots estan bisellats pel costat on
tenen la graduació.
Escaire i cartabó. Traçat de paralel·les.
Es col·loca l’escaire
de manera que la
hipotenusa
coincideixi amb la
línia a partir de la  Mentre se sosté l’escaire amb la mà
qual es volen traçar  dreta, amb l’esquerra s’acosta el
les paral·leles.    cartabó fins que la seva hipotenusa
            coincideixi amb el catet esquerre de  Agafant amb força el cartabó
            l’escaire.               amb la mà esquerra, es desplaça
                                l’escaire i se n’utilitza la
                                hipotenusa per traçar paral·leles.
Escaire i cartabó. Traçat de perpendiculars

Els dos primers apartats són els mateixos que els del traçat de les paral·leles.
      Agafant el cartabó amb la mà    Es continua agafant el cartabó amb la
      esquerra, es gira l’escaire fins  mà esquerra i amb la dreta es desplaça
      que la seva hipotenusa sigui    l’escaire; d’aquesta manera, es poden
      perpendicular a la línia.     traçar línies perpendiculars a la línia
                        donada.
El transportador d’angles

Com es traça un angle?
Dibuixarem una línia i  A continuació, posarem el   Aleshores, marcarem els  finalment, traçarem una
marcarem un punt.    transportador de manera    graus que volem      línia entre aquesta marca
             que el punt de referència   que tingui l’angle i,   i el punt senyalat a la
             coincideixi amb el punt que               recta.
             hem marcat a la línia.
Escaire i cartabó

Com es traça un angle amb escaire i cartabó?
El compàs
El compàs és un estri que s’utilitza per traçar arcs i circumferències. Està format per dos braços articulats
units per un extrem. En un dels braços hi ha el portaagulles i en l’altre s’hi poden acoblar diferents
accessoris, com el portamines, una altra agulla o un adaptador per a retoladors. Alguns compassos tenen
entre els dos braços una rodeta inserida en un cargol roscat, que fa la funció d’afinar la precisió de
l’obertura.
    Correcte               Incorrecte
Construcció d’un tangram (I)El tangram és un joc xinès d’una antiguitat mil·lenària. Consta de set peces:
2 triangles petits, 2 triangles grans, 1 triangle mitjà, 1 quadrat i 1 paral·lelogram.
Amb aquestes set peces es poden compondre moltes figures. Et proposem que
construeixis un tangram amb una cartolina.
Construcció d’un tangram (II)
 Traça una línia horizontal i marca el  Recolza l’agulla del compàs al punt   Recolzant l’agulla del compàs
 segment AB = 12 cm. Des del punt    A i amb l’obertura AB traça un arc   primer en B i després en C, amb
 A, dibuixa una perpendicular al     que talli la perpendicular al punt C.  l’obertura AB, descriu uns arcs que
 segment amb l’ajut de l’ escaire i                       es tallin al punt D.
 el cartabó.
                                                     Ara ja tens un quadrat
Uneix el punt C amb D i B.
                                                      de 12 cm de costat.
Construcció d’un tangram (III)
Traça la diagonal AD i marca, amb     Des del punt M, traça una paral·lela a  Traça la diagonal CB, que tallarà AD
l’ajut del regle, el punt mitjà M d’AB.  AD fins que es talli amb BD al punt E.  al punt O, fins que es trobi amb ME
                                          al punt F.
Des de F, dibuixa una paral·lela a    Des del punt M, traça una paral·lela   Retalla seguint les línies marcades i
BD fins que es trobi amb AD a G.     a la línia CF que talli AD al punt F.  obtindràs les set peces.

More Related Content

What's hot

Sistemes de representació
Sistemes de representacióSistemes de representació
Sistemes de representaciótecnovicent
 
Formes poligonals.
Formes poligonals.Formes poligonals.
Formes poligonals.malcaza1
 
Sistemes de representacio
Sistemes de representacioSistemes de representacio
Sistemes de representaciotecnovicent
 
Sistemes de representacio
Sistemes de representacioSistemes de representacio
Sistemes de representaciolluismira
 
Sistemes representació
Sistemes representacióSistemes representació
Sistemes representacióbinitue
 
Normes d'acotació
Normes d'acotacióNormes d'acotació
Normes d'acotacióAlfredo Roig
 
Elements i formes geomètriques bàsiques
Elements i formes geomètriques bàsiquesElements i formes geomètriques bàsiques
Elements i formes geomètriques bàsiquesajimen44
 
Figures planesweb
Figures planeswebFigures planesweb
Figures planeswebdolorslm
 
Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)
Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)
Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)Josep Cachuto Aparicio
 
ACOTAR - Coneixaments bÀsics
ACOTAR - Coneixaments bÀsicsACOTAR - Coneixaments bÀsics
ACOTAR - Coneixaments bÀsicsJordi Riba
 
Elements visuals de la imatge.
Elements visuals de la imatge.Elements visuals de la imatge.
Elements visuals de la imatge.malcaza1
 
Temes 13 14
Temes 13 14Temes 13 14
Temes 13 14amayans
 
Punts cardinals catala basic
Punts cardinals catala basicPunts cardinals catala basic
Punts cardinals catala basicPili Villalobos
 
Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)
Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)
Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)joanbalibrea
 

What's hot (20)

Sistemes de representació
Sistemes de representacióSistemes de representació
Sistemes de representació
 
Formes poligonals.
Formes poligonals.Formes poligonals.
Formes poligonals.
 
Sistemes de representacio
Sistemes de representacioSistemes de representacio
Sistemes de representacio
 
Sistemes de representacio
Sistemes de representacioSistemes de representacio
Sistemes de representacio
 
Sistemes representació
Sistemes representacióSistemes representació
Sistemes representació
 
Normes d'acotació
Normes d'acotacióNormes d'acotació
Normes d'acotació
 
Elements i formes geomètriques bàsiques
Elements i formes geomètriques bàsiquesElements i formes geomètriques bàsiques
Elements i formes geomètriques bàsiques
 
Figures planesweb
Figures planeswebFigures planesweb
Figures planesweb
 
Acotació
AcotacióAcotació
Acotació
 
Acotació tecno
Acotació tecnoAcotació tecno
Acotació tecno
 
La brúixola
La brúixolaLa brúixola
La brúixola
 
Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)
Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)
Tema 2: Dibuix tècnic - sistemes de representació (valencià - castellà)
 
ACOTAR - Coneixaments bÀsics
ACOTAR - Coneixaments bÀsicsACOTAR - Coneixaments bÀsics
ACOTAR - Coneixaments bÀsics
 
Elements visuals de la imatge.
Elements visuals de la imatge.Elements visuals de la imatge.
Elements visuals de la imatge.
 
Temes 13 14
Temes 13 14Temes 13 14
Temes 13 14
 
Punts cardinals catala basic
Punts cardinals catala basicPunts cardinals catala basic
Punts cardinals catala basic
 
Sistemas de representacion
Sistemas de representacionSistemas de representacion
Sistemas de representacion
 
Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)
Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)
Piràmides (inigo10 real's conflicted copy 2012 01-30)
 
Brúixola
BrúixolaBrúixola
Brúixola
 
Orientació amb la bruíxola
Orientació amb la bruíxolaOrientació amb la bruíxola
Orientació amb la bruíxola
 

Similar to Diapositiva

Tècniques de representació gràfica
Tècniques de representació gràficaTècniques de representació gràfica
Tècniques de representació gràficaEnric Abadal
 
Les rectes i els angles slideshare
Les rectes i els angles slideshareLes rectes i els angles slideshare
Les rectes i els angles slideshareLuis Lorenzo Marfil
 
Resum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorial
Resum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorialResum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorial
Resum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorialLidia Carrasco
 
Tema 3. tècniques de representació gràfica
Tema 3. tècniques de representació gràficaTema 3. tècniques de representació gràfica
Tema 3. tècniques de representació gràficaRicard
 
Elements bàsics 02
Elements bàsics 02Elements bàsics 02
Elements bàsics 02slegna3
 
Tema2 dibuix
Tema2 dibuixTema2 dibuix
Tema2 dibuixmjtecno
 
U8 perimetre, arees i volums part 1
U8 perimetre, arees i volums part 1U8 perimetre, arees i volums part 1
U8 perimetre, arees i volums part 1mbalag27
 
Geometria rectes,angles i polígons
 Geometria rectes,angles i polígons Geometria rectes,angles i polígons
Geometria rectes,angles i polígonsabandres
 
Tema 5 rectes angles
Tema 5 rectes anglesTema 5 rectes angles
Tema 5 rectes anglesdolorslm
 
La comunicació d'idees
La comunicació d'ideesLa comunicació d'idees
La comunicació d'ideesAvel·lí
 
1. geometria
1. geometria1. geometria
1. geometrialuisache
 

Similar to Diapositiva (20)

Tècniques de representació gràfica
Tècniques de representació gràficaTècniques de representació gràfica
Tècniques de representació gràfica
 
Les rectes i els angles slideshare
Les rectes i els angles slideshareLes rectes i els angles slideshare
Les rectes i els angles slideshare
 
Dibuix tècnic
Dibuix tècnicDibuix tècnic
Dibuix tècnic
 
Resum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorial
Resum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorialResum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorial
Resum tema 2 programes de mapes de bits i dibuix vectorial
 
Dibuix tècnic
Dibuix tècnicDibuix tècnic
Dibuix tècnic
 
Angles i girs
Angles i girsAngles i girs
Angles i girs
 
TRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALSTRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALS
 
Tema 3. tècniques de representació gràfica
Tema 3. tècniques de representació gràficaTema 3. tècniques de representació gràfica
Tema 3. tècniques de representació gràfica
 
Elements bàsics 02
Elements bàsics 02Elements bàsics 02
Elements bàsics 02
 
1eso Dibuix
1eso Dibuix1eso Dibuix
1eso Dibuix
 
Tema2 dibuix
Tema2 dibuixTema2 dibuix
Tema2 dibuix
 
Ratllat 1-2
Ratllat 1-2Ratllat 1-2
Ratllat 1-2
 
Rectes i angles
Rectes i anglesRectes i angles
Rectes i angles
 
Vip geometria 4teso
Vip geometria 4tesoVip geometria 4teso
Vip geometria 4teso
 
U8 perimetre, arees i volums part 1
U8 perimetre, arees i volums part 1U8 perimetre, arees i volums part 1
U8 perimetre, arees i volums part 1
 
Apunts Acotació
Apunts AcotacióApunts Acotació
Apunts Acotació
 
Geometria rectes,angles i polígons
 Geometria rectes,angles i polígons Geometria rectes,angles i polígons
Geometria rectes,angles i polígons
 
Tema 5 rectes angles
Tema 5 rectes anglesTema 5 rectes angles
Tema 5 rectes angles
 
La comunicació d'idees
La comunicació d'ideesLa comunicació d'idees
La comunicació d'idees
 
1. geometria
1. geometria1. geometria
1. geometria
 

More from octoel

Power eines
Power einesPower eines
Power einesoctoel
 
La zer montsià
La zer montsiàLa zer montsià
La zer montsiàoctoel
 
Los estados de la materia
Los estados de la materiaLos estados de la materia
Los estados de la materiaoctoel
 
Treball
TreballTreball
Treballoctoel
 
Tuning
TuningTuning
Tuningoctoel
 
Els estats de la matèria
Els estats de la matèriaEls estats de la matèria
Els estats de la matèriaoctoel
 
El ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGicEl ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGicoctoel
 
El ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGicEl ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGicoctoel
 
2583077 Tutorial Como Hacer Un Video
2583077 Tutorial Como Hacer Un Video2583077 Tutorial Como Hacer Un Video
2583077 Tutorial Como Hacer Un Videooctoel
 
Videodigital
VideodigitalVideodigital
Videodigitaloctoel
 

More from octoel (11)

Motor
MotorMotor
Motor
 
Power eines
Power einesPower eines
Power eines
 
La zer montsià
La zer montsiàLa zer montsià
La zer montsià
 
Los estados de la materia
Los estados de la materiaLos estados de la materia
Los estados de la materia
 
Treball
TreballTreball
Treball
 
Tuning
TuningTuning
Tuning
 
Els estats de la matèria
Els estats de la matèriaEls estats de la matèria
Els estats de la matèria
 
El ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGicEl ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGic
 
El ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGicEl ProcéS TecnolòGic
El ProcéS TecnolòGic
 
2583077 Tutorial Como Hacer Un Video
2583077 Tutorial Como Hacer Un Video2583077 Tutorial Como Hacer Un Video
2583077 Tutorial Como Hacer Un Video
 
Videodigital
VideodigitalVideodigital
Videodigital
 

Diapositiva

 • 1.
 • 2. Sumari Suports: · Paper Instruments de dibuix: · De traçat · Auxiliars
 • 3. Què en saps de..? 1. Quin és el nom de les eines de mesura que hi ha a la fotografia? 2. Quina altra aplicació té el compàs, a més de servir per traçar arcs i circumferències? 3. Com es diu l’eina de traçat que pot guardar a dins mines calibrades? 4. Quin nom rep el paper transparent, utilitzat principalment per calcar dibuixos a tinta?
 • 4. El paper Els papers més utilitzats en dibuix tècnic són: Paper opaco Paper vegetal Paper mil·limetrat Paper per a croquis Cada un dels formats s’obté dividint per dos el costat més gran del format anterior. Format Amplada (mm) Llargada (mm) Superfície (m²) A0 841 1189 1 A1 594 841 1/2 A2 420 594 1/4 A3 297 420 1/8 A4 210 297 1/16 A5 148 210 1/32 A6 105 148 1/64
 • 5. Llapis, portamines i retoladors Secció de dos llapis Circular Tipus de mina Xifres Lletres Algunes aplicacions Toves 0-1 8B a 3B Dibuix artístic Mitjanes 2-3 2B – B – HB – F Dibuix de croquis Mina Dures 4-5 H a 5H Dibuix de plànols Dibuix sobre superfícies Extradures 6-9 6H a 10H dures Hexagonal
 • 6. El regle El regle és un instrument de forma rectangular i poc gruixut que s’utilitza per traçar línies rectes, transportar longituds i mesurar segments. Té bisellat el costat on hi ha la graduació en mil·límetres. Normalment, els que es fan servir en dibuix tècnic són de fusta o de plàstic transparent. Les longituds dels regles més usuals són de 20 o 30 cm, encara que se’n poden trobar de fins a 80 cm. Tots estan bisellats pel costat on tenen la graduació.
 • 7. Escaire i cartabó. Traçat de paralel·les. Es col·loca l’escaire de manera que la hipotenusa coincideixi amb la línia a partir de la Mentre se sosté l’escaire amb la mà qual es volen traçar dreta, amb l’esquerra s’acosta el les paral·leles. cartabó fins que la seva hipotenusa coincideixi amb el catet esquerre de Agafant amb força el cartabó l’escaire. amb la mà esquerra, es desplaça l’escaire i se n’utilitza la hipotenusa per traçar paral·leles.
 • 8. Escaire i cartabó. Traçat de perpendiculars Els dos primers apartats són els mateixos que els del traçat de les paral·leles. Agafant el cartabó amb la mà Es continua agafant el cartabó amb la esquerra, es gira l’escaire fins mà esquerra i amb la dreta es desplaça que la seva hipotenusa sigui l’escaire; d’aquesta manera, es poden perpendicular a la línia. traçar línies perpendiculars a la línia donada.
 • 9. El transportador d’angles Com es traça un angle? Dibuixarem una línia i A continuació, posarem el Aleshores, marcarem els finalment, traçarem una marcarem un punt. transportador de manera graus que volem línia entre aquesta marca que el punt de referència que tingui l’angle i, i el punt senyalat a la coincideixi amb el punt que recta. hem marcat a la línia.
 • 10. Escaire i cartabó Com es traça un angle amb escaire i cartabó?
 • 11. El compàs El compàs és un estri que s’utilitza per traçar arcs i circumferències. Està format per dos braços articulats units per un extrem. En un dels braços hi ha el portaagulles i en l’altre s’hi poden acoblar diferents accessoris, com el portamines, una altra agulla o un adaptador per a retoladors. Alguns compassos tenen entre els dos braços una rodeta inserida en un cargol roscat, que fa la funció d’afinar la precisió de l’obertura. Correcte Incorrecte
 • 12. Construcció d’un tangram (I) El tangram és un joc xinès d’una antiguitat mil·lenària. Consta de set peces: 2 triangles petits, 2 triangles grans, 1 triangle mitjà, 1 quadrat i 1 paral·lelogram. Amb aquestes set peces es poden compondre moltes figures. Et proposem que construeixis un tangram amb una cartolina.
 • 13. Construcció d’un tangram (II) Traça una línia horizontal i marca el Recolza l’agulla del compàs al punt Recolzant l’agulla del compàs segment AB = 12 cm. Des del punt A i amb l’obertura AB traça un arc primer en B i després en C, amb A, dibuixa una perpendicular al que talli la perpendicular al punt C. l’obertura AB, descriu uns arcs que segment amb l’ajut de l’ escaire i es tallin al punt D. el cartabó. Ara ja tens un quadrat Uneix el punt C amb D i B. de 12 cm de costat.
 • 14. Construcció d’un tangram (III) Traça la diagonal AD i marca, amb Des del punt M, traça una paral·lela a Traça la diagonal CB, que tallarà AD l’ajut del regle, el punt mitjà M d’AB. AD fins que es talli amb BD al punt E. al punt O, fins que es trobi amb ME al punt F. Des de F, dibuixa una paral·lela a Des del punt M, traça una paral·lela Retalla seguint les línies marcades i BD fins que es trobi amb AD a G. a la línia CF que talli AD al punt F. obtindràs les set peces.