Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Kim cương và than chì là các dạng thù hình của
nguyên tố cacbon, nhưng lại có nhiều tính chất khác
...
Câu 2. Trong các phản ứng hóa học:
A. Cacbon chỉ thể hiện tính khử
B. Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa
C. Cacbon vừa thể h...
HỢP CHẤT
CỦA
CACBON
A. CACBON MONOOXIT (CO)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
A. CACBON MONOOXIT (CO)
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. CO là oxit không tạo muối (oxit trung tính)
- Ở điều kiện thường, CO khôn...
A. CACBON MONOOXIT (CO)
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Tính khử
b. Tác dụng với oxit kim loại
- CO khử được nhiều oxit kim loại ...
III. ĐIỀU CHẾ
A. CACBON MONOOXIT (CO)
1. Trong phòng thí nghiệm
HCOOH
t0C
H2SO4 đđ
CO H2O+
2. Trong công nghiệp
C CO H2+H2...
Đây là khí gì?
B. CACBON ĐIOXIT (CO2)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Là chất khí không màu
Nặng gấp 1,5 lần không khí
Tan nhiều trong nước
Ở trạng t...
B. CACBON ĐIOXIT (CO2)
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
CO2 là một oxit axit
CO2 + H2O H2CO3
Là khí không duy trì sự sống và sự cháy....
Tác dụng với dung dịch bazơ
nCO2
nCa(OH)2
Sản
phẩm
1 2
CO2 + Ca(OH)2  + H2O (1)
2CO2 + Ca(OH)2  (2)
TH1 TH2TH3
CaCO3 
...
Ví dụ: Cho 1,12 lít CO2 (đktc) vào bình chứa
0,3 lít dd Ca(OH)2 0,1M. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được những muố...
III. ĐIỀU CHẾ
B. CACBON ĐIOXIT (CO2)
 Cho HCl tác dụng với đá vôi
1) Trong PTN:
 CO2 được điều chế từ quá trình nung vôi...
Núi băng tan ở nam cực
Lũ lụt
Lũ lụt
Học sinh đi học vùng lũ
C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
I. AXIT CACBONIC (H2CO3)
 Là một axit 2 nấc, yếu và rất kém bền.
H2CO3 H+ + HCO3
-
HCO3...
C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
II. MUỐI CACBONAT
1. Tính chất1
a. Tính tan
- Hầu hết các muối cacbonat đều
không tan tr...
C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
II. MUỐI CACBONAT
1. Tính chất1
b. Tác dụng với axit
K2CO3 + 2HNO3  2KNO3 + CO2 +H2O
N...
C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
II. MUỐI CACBONAT
1.Tính chất
c. Tác dụng với dung dịch kiềm
NaHCO3 + NaOH 
HCO3
- + OH...
C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
II. MUỐI CACBONAT
1. Tính chất
d. Phản ứng nhiệt phân
Dễ bị nhiệt phân trừ Na2CO3, K2CO...
CaCO3 : dùng làm chất độn cao
su và một số ngành công
nghiệp.
 Na2CO3 khan: được dùng trong công nghiệp thủy tinh,
đô...
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Câu 1: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai ?
A. 3CO + Fe2O3 3CO2 + 2Fe B. 2CO + O2 2CO2
C. 3C...
Bài tập 1: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít
dung dịch Ba(OH)2 nồng độ 0,06 mol/lít, sau phản ứng thu...
TIẾT HỌC KẾT THÚC
BẢNG TÍNH TAN CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
Hợp chất của cacbon
Hợp chất của cacbon
Hợp chất của cacbon
Hợp chất của cacbon
Hợp chất của cacbon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hợp chất của cacbon

1,070 views

Published on

bài giảng Hợp chất của cacbon

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hợp chất của cacbon

 1. 1. Kiểm tra bài cũ Câu 1. Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon, nhưng lại có nhiều tính chất khác nhau như độ cứng, khả năng dẫn điện, chúng có tính chất khác nhau là do: A. Chúng có thành phần nguyên tố khác nhau. B. Kim cương là kim loại còn than chì là phi kim. C. Chúng có cấu trúc tinh thể khác nhau. D. Kim cương cứng còn than chì thì mềm.
 2. 2. Câu 2. Trong các phản ứng hóa học: A. Cacbon chỉ thể hiện tính khử B. Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa C. Cacbon vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa D. Cacbon không thể hiện tính khử, không thể hiện tính oxi hóa ?Viết PTHH minh họa
 3. 3. HỢP CHẤT CỦA CACBON
 4. 4. A. CACBON MONOOXIT (CO) I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
 5. 5. A. CACBON MONOOXIT (CO) II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. CO là oxit không tạo muối (oxit trung tính) - Ở điều kiện thường, CO không tác dụng với nước, axit, bazơ. +2 t0 +4 2. Tính khử a. Tác dụng với oxi 2 CO + O2  2 CO2
 6. 6. A. CACBON MONOOXIT (CO) II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 2. Tính khử b. Tác dụng với oxit kim loại - CO khử được nhiều oxit kim loại đứng sau Al ở to cao Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2 CuO + CO  Cu + CO2 +3 +2 0 +4 +2 +2 0 +4 t0 t0
 7. 7. III. ĐIỀU CHẾ A. CACBON MONOOXIT (CO) 1. Trong phòng thí nghiệm HCOOH t0C H2SO4 đđ CO H2O+ 2. Trong công nghiệp C CO H2+H2O 10500C + C 2 COCO2+ t0C (khí than ướt chứa 44% CO còn lại là khí CO2, H2, N2….) (khí lò ga (khí than khô) chứa 25% CO còn lại là khí CO2, N2….)
 8. 8. Đây là khí gì?
 9. 9. B. CACBON ĐIOXIT (CO2) I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Là chất khí không màu Nặng gấp 1,5 lần không khí Tan nhiều trong nước Ở trạng thái rắn, CO2 ở dạng “nước đá khô”
 10. 10. B. CACBON ĐIOXIT (CO2) II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CO2 là một oxit axit CO2 + H2O H2CO3 Là khí không duy trì sự sống và sự cháy.  Tác dụng với nước
 11. 11. Tác dụng với dung dịch bazơ nCO2 nCa(OH)2 Sản phẩm 1 2 CO2 + Ca(OH)2  + H2O (1) 2CO2 + Ca(OH)2  (2) TH1 TH2TH3 CaCO3  Ca(HCO3)2 (Nhận biết CO2) CaCO3 CaCO3 Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2
 12. 12. Ví dụ: Cho 1,12 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 0,3 lít dd Ca(OH)2 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được những muối? Viết PTHH minh họa?
 13. 13. III. ĐIỀU CHẾ B. CACBON ĐIOXIT (CO2)  Cho HCl tác dụng với đá vôi 1) Trong PTN:  CO2 được điều chế từ quá trình nung vôi, đốt than, lên men rượu… CaCO3 + 2HCl CO2 + CaCl2 + H2O 2) Trong CN:
 14. 14. Núi băng tan ở nam cực Lũ lụt Lũ lụt Học sinh đi học vùng lũ
 15. 15. C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT I. AXIT CACBONIC (H2CO3)  Là một axit 2 nấc, yếu và rất kém bền. H2CO3 H+ + HCO3 - HCO3 - H+ + CO3 2- ion hiđrocacbonat ion cacbonat
 16. 16. C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT II. MUỐI CACBONAT 1. Tính chất1 a. Tính tan - Hầu hết các muối cacbonat đều không tan trừ muối của + + + 4Na , K , NH - Tất cả các muối hidrocacbonat đều tan
 17. 17. C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT II. MUỐI CACBONAT 1. Tính chất1 b. Tác dụng với axit K2CO3 + 2HNO3  2KNO3 + CO2 +H2O NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2ONaHCO3 + HCl  K2CO3 + HNO3  HCO3 - + H+  CO2 + H2O CO3²- + 2H+  CO2 + H2O
 18. 18. C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT II. MUỐI CACBONAT 1.Tính chất c. Tác dụng với dung dịch kiềm NaHCO3 + NaOH  HCO3 - + OH -  CO3²- + H2O Na2CO3 + H2O
 19. 19. C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT II. MUỐI CACBONAT 1. Tính chất d. Phản ứng nhiệt phân Dễ bị nhiệt phân trừ Na2CO3, K2CO3 MgCO3(r) MgO↓ + CO2  to 2NaHCO3 (r) Na2CO3(r) + CO2 + H2O to Ca(HCO3)2(r) CaCO3↓ + CO2 +H2O to
 20. 20. CaCO3 : dùng làm chất độn cao su và một số ngành công nghiệp.  Na2CO3 khan: được dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt … NaHCO3 : được dùng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT II. MUỐI CACBONAT 2. Ứng dụng
 21. 21. CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai ? A. 3CO + Fe2O3 3CO2 + 2Fe B. 2CO + O2 2CO2 C. 3CO + Al2O3 3CO2 + 2Al D. ZnO + CO Zn + CO2 Câu 3: Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng: Tất cả muối cacbonat đều: A. Tan trong nước. B. Bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon đioxit. C. Không tan trong nước. D. Bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm. t0t0 t0 t0 Câu 2: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. “Nước đá khô” là: A. CO rắn. B. SO2 rắn. C. H2O rắn. D. CO2 rắn.
 22. 22. Bài tập 1: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ 0,06 mol/lít, sau phản ứng thu được muối nào ? Tính khối lượng muối sau phản ứng ? Bài tập 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : C  CO2  CaCO3  CO2  KHCO3  K2CO3 Bài tập về nhà: Bài 2, 3, 4, 5 , 6 trang 75
 23. 23. TIẾT HỌC KẾT THÚC
 24. 24. BẢNG TÍNH TAN CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

×