Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aisiazko praktikatik aisiazko esperientziara

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aisiazko praktikatik aisiazko esperientziara

 1. 1. Aisiazkopraktikatikaisiazkoesperientziara: ezinbestekoberrikuntzaktelebista-audientzienikerketan<br />Xabier Landabidea Urresti<br /> Iratxe AristegiFradua<br />Aurora Madariaga Ortuzar<br />
 2. 2. Sarrera<br />Espazioa eta denborarenkonkista.<br />Pisatzea eta kontatzea.<br />Telebistarekikoharremanak.<br />
 3. 3. Telebistaguregaraian<br />Pantailenugaltzea.<br />Telebistarenzentraltasuna (aparailu eta testuiturribezala).<br />Konbergentziarenkultura eta audientziamigrariak.<br />Eraldaketa: telebistaberarena, telebistarenlekuarenaekosistemamediatikoan, audientzienaeurena. <br />
 4. 4. TelebistaikusteaEuropan<br />[1]Television 2008 International Key Facts.(Zeiler et al., 2008) Astelehenetikiganderaartekotelebista-ikustea 12 urtetikgorakobiztanleakkontuanhartuta. 35 herrialdebaitanhartuta, Finlandia ezik. Finlandiakeuroparbatazbestekoabainobaliobaxuagoakagertzendituurteguztietan. 2009ko datuenaraberaeguneko 176 minutukoa da Finlandiarbiztanlebakoitzaktelebistaikustearizuzentzendionbatazbestekodenbora.<br />[2] Television 2010 International Key Facts. Ikus www.ip-network.com/tvkeyfacts. 35 herrialdebaitanhartuta, Finlandia ezik.<br />
 5. 5. Egunekoastia (ordu eta minututan)<br />
 6. 6. Telebista + BideoaikustearieskainitakoAstiarenProportzioa<br />
 7. 7. Berrikuntza telebistaren audientzia ikerketan: hiru erpineko eredua<br />astia<br />aisia<br />aldia<br />
 8. 8. ASTIA<br />Zenbaterainokoa da telebista ikusten dugun denbora, dugun astiarekin alderatuta? <br />Ez da gauza bera HETUS ikerketaren datuak jarraituz Letoniar emakumeek bezala egunean 3 ordu eta 45 minutuko astialdia izatea (eta astia honen erdia baino gehiago telebista ikusteari zuzentzea) edo Norvegiar gizonezkoek bezala 5 ordu eta 59 minutu izatea egunean (eta honen herena ematea telebista ikusten). <br />
 9. 9. ALDIA<br />Non, noiz eta zenbat ikusten dugu telebista? Eguneko zein ordutan, asteko zein egunetan, urteko zein hilabetetan? Ematen al da aldiberekotasunik? Zein beste jarduera burutzearekin batera ikusten da? Ikusten al da telebistarik garraioaldietan? Etxeko lanekin batera uztartzen al da? Irakurtzen al da egunkaririk telebista piztuta dugun artean? <br />Adibidez Mediascope ikerketaren arabera espainiar estatuko biztanleen %21ak aldi berean telebista ikusi eta internet erabili 2010ean, 2008an baino %6 gehiago. <br />“El 21% de los españoles usa Internet y la televisión <br />simultáneamente. + 6pp% que en 2008”. (EIAA, 2010:23).<br />
 10. 10. AISIA<br />Ezinbestekoa izango da subjektuei haien bizipenari buruz galdetzea telebistarekin lotutako aisiazko esperientzia ikertzeko, bizipenaren alde subjektiboan kokatzen denez ez baita zuzenean behagarria.<br />Aldien neurketara zuzendutako audimetria eta inkesta kuantitatiboek ikus-entzule masen jokamolde agregatuak ezagutzea ahalbidetzen digute, baina ez hala berauek telebistari erauzten dizkioten esanahi eta bizipenetan sakontzea. Telebistari lotutako aisiazko esperientziak ezagutzeko hurbilketa semantiko bat behar da, pertsonek esanguren eraikitze eta zirkulaziorako darabiltzaten prozesuak aztertuko dituena analisi kualitatibo baten bidez, ikertu nahi den subjektuaren beraren berezko termino esanguratsuak aurkitzearen helburuarekin.<br />
 11. 11. TELEBISTA IKUSTEAREN KONTZEPTUALIZAZIO BERRIAK<br />(ASTIA-ALDIA): Astialdia<br />(AISIA-ALDIA): Aisialdia<br />(ASTIA-ALDIA-AISIA): Elkarreraginezkoereduintegrala.<br />Telebista aisiazko esperientzia <br />Telebista aisiazko praktika<br />
 12. 12. ASTIA-ALDIA<br />
 13. 13. ASTIA-ALDIA-AISIA<br />Aldien neurketara zuzendutako audimetria eta inkesta kuantitatiboek ikus-entzule masen jokamolde agregatuak ezagutzea ahalbidetzen digute, baina ez hala berauek telebistari erauzten dizkioten esanahi eta bizipenetan sakontzea. <br />Telebistari lotutako aisiazko esperientziak ezagutzeko hurbilketa semantiko bat behar da, pertsonek esanguren eraikitze eta zirkulaziorako darabiltzaten prozesuak aztertuko dituena analisi kualitatibo baten bidez, ikertu nahi den subjektuaren beraren berezko termino esanguratsuak aurkitzearen helburuarekin.<br />Telebistarekin lotutako aisiazko esperientziak aztertzeko hiru erpineko ereduak telebistak zehazki pertsonen eguneroko aisian jokatzen dituen paper ezberdinak ezagutu eta telebistak gizartean duen lekua ulertzeko proposamena osatzen du, lan horretan lagungarri izango delakoan.<br />
 14. 14. eskerrikasko!<br />xlandabidea@deusto.es<br />

×