Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wireless

840 views

Published on

Wireless Утасгүй сүлжээ

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wireless

  1. 1. Cisco Mongol Facebook Group Admin: dorjerdeneochir@gmail.com Wireless Network 1. Access Point ба client холбогдох явц. 2. Wireless сүлжээний аюулгүй байдал ба занал хийлэл. 2013 оны 12 дугаар сар 14
  2. 2. Wireless – утасгүй сүлжээ. Access Point ба client холбогдох явц. Beacons: AP нь тодорхой давтамжтайгаар өөрийн мэдээлэл агуулсан frame цацаж байдаг. Probes: тухайн цацаж wireless сүлжээг client олж авах буюу SSID олж авж сүлжээнд холбогдох хүсэлт илгээнэ.
  3. 3. Authentication: 802.11 нь 2 төрлийн authentication хийдэг. 1. Null буюу ямар нэгэн password шаардахгүй. 2. Key: client болон access point нь хоорондоо түлхүүр үг share лэж тухайн түлхүүр дээр үндэслэж authentication хийдэг. Үүнийг ерөнхийдөө WEP буюу wired Equivalency Protection гэж ойлгож болно.
  4. 4. Association: client болон AP нь хоорондоо data link үүсгэх ба bit rate options, security хийж холболтоо бүрэн болгож дуусгадаг. Wireless сүлжээний аюулгүй байдал ба занал хийлэл. Wireless сүлжээнд зөвшөөрөлгүйгээр хандах болон занал хийдэг үйлдэлийг 3 ангилдаг байна. 1. War driver: wireless сүлжээнд үнэгүй хандахын тулд internetе-c ямар нэгэн program татаж ажиллууллах, password олох гэж оролдох. 2. Hackers ( crackers ) wireless сүлжээ-г эвдэж нэвтэрч орсон үед. 3. Employees : IT мэрэгжилтэний зөвшөөрөлгүй ажилчид нь хувийн wireless router ээ байгууллагын сүлжээнд холбож password-гүй сүлжээ цацах.
  5. 5. Wireless сүлжээний нууцлал.

×