Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STP топологи
Redundancy нь нэг цэгийн гэмтлээс сүлжээг хамгаалсанаар сүлжээний топологийн
хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлдэг...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stp топологи

957 views

Published on

Spanning tree protocol гэж юу вэ ?

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stp топологи

  1. 1. STP топологи Redundancy нь нэг цэгийн гэмтлээс сүлжээг хамгаалсанаар сүлжээний топологийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлдэг, жишээ нь гэмтсэн сүлжээний кабель болон свитч. STP нь сүлжээн дэх бүх destination-ы хооронд loop-с шалтгаалах илүүдэл замыг санаатайгаар блок хийх зөвхөн нэг логик зам байдгийг баталгаажуулдаг. Сүлжээний урсгал тухайн портыг орхих болон нэвтэрч орохоос сэргийлэх үед портыг блок хийгдсэн гэж үзнэ. Энэ нь STP-д loop үүсэхээс сэргийлдэг фреймүүд болох bridge protocol data unit BPDU-г агуулдаггүй. BPDU- spanning tree protocol hello packet-г сүлжээний bridge-үүдийн хооронд мэдээлэл солилцохын тулд configurable интервал руу илгээдэг. Илүүдэл замыг блок хийх нь сүлжээнд loop үүсэхээс сэргийлдэг. Бодит замууд нь цомхотгол хийхээр оршин байдаг боловч эдгээр замууд нь loop үүсэхээс сэргийлэн салгагдсан байдаг. Хэрвээ зам нь сүлжээний кабель болон свитчийн гэмтлийг нөхөх хэрэгтэй болвол STP замуудыг дахин тооцоолж шаардлагатай портыг нээснээр redundant замыг актив болохыг зөвшөөрдөг. STP-н алгоритм STP нь Spanning tree algorithm-г учирч болох loop-с сэргийлэхийн тулд сүлжээн дэх аль свитч портыг блок хийхийг тодорхойлдог. STA-Spanning tree protocol-д spanning tree-г үүсгэхэд хэрэглэдэг алгоритм STA нь single свитчийг root bridge-тэй адилаар загварчилдаг ба үүнийг бүх замын тооцоололд баримжаа болгон хэрэглэгдэг. Root bridge – Spanning tree-н хэрэгжилтэд топологийн өөрчлөлт шаардлагатай үед бусад бүх bridge-г тэмдэглэж топологийн мэдээллийг солилцдог bridge-үүд BPDU нь STP-д свитчээр солилцдог мэссеж фреймүүд юм. BPDU бүр түүн рүү илгээгдсэн свитчийг ялгадаг BID-г агуулсан байдаг. BID нь эхний утга, илгээгч свитчийн MAC хаяг мөн өргөтгөсөн системийн ID-г агуулсан байна. Root bridge тодорхойлогдсоны дараа , STA нь root bridge-д хүрэх дөт замыг тооцоолж гаргадаг. Свитч бүр STA-г аль портуудыг блок хийхийг тодорхойлоход хэрэглэдэг. STA broadcast domain дэх бүх destination-с root bridge-д хүрэх хамгийн сайн замыг тодорхойлж байх хооронд бүх урсгалууд сүлжээгээр ирэх чиглүүлэгчээс сэргийлсэн байна. STA нь аль замыг блок хийхгүй байхыг тодорхойлж байх хооронд зам болон port cost-г авч үздэг. Port cost-н утгын нийлбэр нь root bridge хүртэлх нийт замын өртгийг тодорхойлдог. Хэрэв нэгээс илүү зам байвал STA нь бага замын өртөгтэйг сонгоно. Root bridge Spanning tree-н тохиолдол бүрт (холбогдсон LAN болон broadcast domain) root bridge адил загварчлагдсан свитч байдаг. Root bridge-г бүх spanning tree-н тооцоололд аль илүүдэл замыг блок хийхийг тодорхойлохдоо баримжаа болгон хэрэглэдэг. Сонгох процесс нь аль свитч root bridge болохыг тодорхойлдог. Broadcast domain дахь бүх свитчүүд сонгох үйл явцад оролцдог. Свитч boots-н дараа ,

×