Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Static routing гэж юу вэ ?

2,645 views

Published on

Cisco ccna exploration 2 static routing гэж юу вэ?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Static routing гэж юу вэ ?

  1. 1. Cisco Mongol Facebook Group 1. 2. 3. 4. IP route командын бүтэц ба зорилго. Summary Static Routes. Default Static route. Troubleshooting a Missing Route. 2013 он
  2. 2. 1. IP route командын бүтэц ба зорилго. Static router бол ерөнхийдөө тухайн сүлжээрүү stub сүлжээнээс routing хийхэд хэрэглэгдэнэ. Stub network гэдэг бол зөвхөн ганц л router-р хандалт хийдэг сүлжээг хэлнэ. Зураг:1 Stubnetwork Static route –н тохиргооны команд нь IP route. IP routing бүхэлд нь бичих configure нь дараах болно. Өгөгдөхүүн Тайлбар Network address Routing table-д Remote сүлжээнд очих сүлжээний хаягийг нэмдэг. Remote сүлжээнийн subnet-mask –г routing table-д нэмж өгдөг. Subnet-mask нь сүлжээний summarize group-г өөрчилж чадна. Next-hop router’s IP address Subnet-mask IP address Exit-interface Очих сүлжээрүү forward packet хийж хэрэглэж байгаа гаралтын interface. / IP route бичиж байгаа router-н гаралтын interface / IP route бичихдээ configure хийж байгаа router-н гаралтын interface ба next-hop router-д очих IP address-н аль нэгээр нь бичиж болно.
  3. 3. Зураг:2 Topology Дээрх зураг дээрх Router тус бүр дээрх IP routing бичвэл. Router 1 R1 (Config )#ip route 172.16.1.0 225.255.255.0 172.16.2.2 / Next-hop IP address / R1 (Config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/0 / Output interface / Router 2 R2(Config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0 / Output interface / R2(Config )#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1/ Next-hop IP address / Router 3 R3(config)# Ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/1 /Output interface / R3(config )#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 / Next-hop IP address / R3(config)#Ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/1 /Output interface /
  4. 4. 2. Summary Static Routes. Routing table –г багаар үүсгэвэл илүү бүтээмжтэй байдаг. Учир нь цоохон route-s хайх тул. Олон static Router-н орон д нэг static Router хэрэглэхвэл routing table-н хэмжээ багасна. Маш олон шалтгаанаар 10, 100, болон 1000 static routing нэг static router-р төлөөллүүлэн бичдэг. Subnet mask-н тусламжтайгаар нэг сүлжээний хаягыг хэрэглэж болдог. Жишээ нь: дараах сүлжээнүүд : 10.0,0,0/16, 10,1,0,0/16, 10,2,0,0/16 10,3,0,0/16 10,4,0,0/16 гэх мэт бүгд явасаар байгаар 10,255,0,0/16 гэж байна гэвэл эдгээрийг зөвхөн нэг д сүлжээний хаяг буюу 10,0,0,0/8 гэсэн хаягаар илэрхийлж болно. Route Summarization Олон static route-г ганц router дотор summarize хийх бол   Destination network нь single network address дотор багтаж байвал. Multiple static Routes бүгд адилхан exit-interface эсвэл next-hop ip address хэрэглэх үед. Зураг 3: Summarizing Routes
  5. 5. 3. Default Static route. Most Specific Match – хамгийн онцгой тэнцүү нөхцөл. Бүх route нь адилхан process-тэй Шууд холбогдосон сүлжээ ба Routing Protocol, static route-г routing table – с уралцадаг. Routing table дээр multiple router-н packet-н очих ip address нь адилхан байж болно. Жишээ нь бид routing table дээр 2 static router байна гэвэл 172,16,0,0 /24 is subnetted, 3 subnet S 172.16.1.0 is directly connect, Serial 0/0/0 and S 172.16.0.0 /16 is derectly connect, Serial 0/0/1 Үүнээс packet-н явах destination IP address-г тодорхойлно гэвэл энэ 2 ip address тэнцүү. Ийм учир routing table-с тэнцүү нөхцөлийг routing table-s харах хэрэгтэй. Default static route гэдэг бол бүх packet-н route буюу замчилал л нь адилхан байх тохиолдол. Default static route-г хэрэглэх дохиолдол.   Өөр чиглүүлэгч буюу route байхгүй routing table дээр packet-н destination IP address адилхан хаягтай үед. Ерөнхийдөө ISP network той холбогдохын тулд тухайн компани хэрэглэнэ. Мөн stub router үед хэрэглэнэ. Default static Route тохируулхад. Router(config)#IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | IP-address ] Default routing бичихдээ network болон subnet mask-г 0.0.0.0 0.0.0.0 гэж бичдэг.
  6. 6. 4. Troubleshooting a Missing Route. Сүлжээ нь маш олон өөр өөр бүрэлдэхүүнээс бүрддэг. Эдгээрийн status-н өөрчилөлт нь сүлжээнд нөлөөлдөг.     An interface fails. A service provider drop a connection. There is an over-saturation of link. An administrator enters a wrong configuration. Сүлжээний инженер нь дээрх асуудлыг шийдвэрлэх хариултыг олох хэрэгтэй. Холболтонд үүссэн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэгтэй команд.      Ping Traceroute Show ip route Show ip interface brief Show cdp neighbors detail

×