Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cisco Mongol
Facebook Group
dorjerdeneochir@gmail.com

2013он
LAN DESIGN
Hierarchical network Model - шаталсан сүлжээний загвар.
Жижиг, дунд зэргийн байгууллагын LAN Сүлжээ байгууллах ...
layer тодорхойлж VLAN-уудын хооронд routing фүнкцийн ажилгаагаар бодлого ба
broadcast domains зааглаж хэрэглэсэнээр сүлжээ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lan design

521 views

Published on

LAN сүлжээний загвар

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Lan design

  1. 1. Cisco Mongol Facebook Group dorjerdeneochir@gmail.com 2013он
  2. 2. LAN DESIGN Hierarchical network Model - шаталсан сүлжээний загвар. Жижиг, дунд зэргийн байгууллагын LAN Сүлжээ байгууллах бол тухайн сүлжээг төлөвлөхдөө шаталсан загварыг хэрэглэвэл илүү амжилттай байх болно. Бусад сүлжээний загвартай шалталсан загварыг харьцуулж үзвэл удирдах, өргөтгөх ба тулгарсан асуудлыг хурдан шийдвэрлэхэд хялбар. Шалталсан сүлжээний загвар нь сүлжээний төхөөрөмжийг 3 түвшинд хувааж үздэг. Энэ access, distribution ба core гэж хуваадаг. Access Layer: эцсийн хэрэглэгчийн interface нь access layer . PCs printers ба IP Phones болон сүлжээний төгсгөлийн цэг. Access layer нь router, switches, bridges, hubs ба wireless access points агуулж чаддаг. Access layer-н үндэс нь зорилго нь сүлжээ дахь тохооромжүүдын холболтыг хангах. Distribution Layer : core layer байгаа router -лүү дамжуулхаас өмнө distribution layer нь access layer-с өгөгдөлийг хүлээж аваад aggregates ( нийлүүллэх, нэгтгэх ) хийдэг. Access
  3. 3. layer тодорхойлж VLAN-уудын хооронд routing фүнкцийн ажилгаагаар бодлого ба broadcast domains зааглаж хэрэглэсэнээр сүлжээний хөдөлгөөний уурсгалыг удирддаг. Core layer : сүлжээний шаталсан загварын core layer бол internetwork –н өндөр хурдны backbone. Core layer нь distribution layer төхөөрөмжүүдын хооронд interconnectivity –г шийдвэрлэнэ. Шаталсан сүлжээний ашиг давуу тал.       Scalability : амархан өргөтгөх боломжтой. Redundancy : core ба distribution level найдвартай хэрэгцээтэй замчилалтай. Performance: Link aggregation between levels and high-performance core and distribution level switches allow for near wire-speed throughout the network Security: access layer дээр Port security ба distribution level дээр илүү найдвартай бодлого хэрэгжүүлдэг. Manageability: бүх түвшиний switch –д хооронд илүү энгийнээр management хийдэг. Maintainability: The modularity of hierarchical design allows for the network to scale without becoming overly complicate.

×