Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zuu toono zasal

164 views

Published on

Mongol

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Zuu toono zasal

 1. 1. Зүү төөнө засал судлал Сорилын зөв хариулт 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 7-A, 8-A, 9-B, 10-A, 11-D, 12-E, 13-C, 14-A, 15-C, 16-C, 17-A, 18-C, 19-A, 20-B, 21-A, 22-A, 23-C, 24-C, 25-C, 26-B, 27-C, 28-E, 29-C, 30-B, 31-E, 32-B, 33-A, 34-D, 35-A, 36-C, 37-E, 38-A, 39-E, 40-C, 41-B, 42-C, 43-B, 44-B, 45-B, 46-D, 47-A, 48-B, 49-B, 50-C, 51-C, 52-B, 53-C, 54-A, 55-A, 56-C, 57-A, 58-A, 59-E, 60-A, 61-C, 62-A, 63-A, 64-C, 65-D, 66-B, 67-A, 68-A, 69-A, 70-C, 71-B, 72-D, 73-A, 74-B, 75-E, 76-B, 77-B, 78-B, 79-C, 80-E, 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Zhongzhu TE3 сүвийн ерөнхий заалтыг заана уу ? A. Ам хатах, чихрийн шижин, халуурах B. Өндөр халуурч, хөлрөхгүй байх C. Чих өвдөх D. Унадаг өвчин, цээж давчдах, амьсгаадах E. Дүлийрэх, хоолой сөөх, шүд өвдөх /2./ Газрын зураг шиг хэл юуны шинж вэ? 1. Дэлүү ба уушгины цэр чийг хуримтлагдах 2. Ходоодны хий 3. Зүрхний цус ба хийн дутагдал 4. Yin – ийн тамир доройтох 5. Элэгний Yin – н дутмагшил /3./ Цусны даралт ихсэх өвчний хам шинжүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. Элэгний гал бадарсан хам шинж 2. Хий цус багадсан хам шинж 3. Элэг бөөрний ин суларсан хам шинж 4. Цэр чийг хуримтлагдан суваг хэрдэс бөглөрсөн хам шинж 5. Зүрх дэлүүний үйл ажиллагаа доройтох хам шинж /4./ Үнхэлцэгний суваг гэмтэхэд ямар шинжүүд гардаг вэ? 1. Толгой өвдөх 2. Алга халуун оргих 3. Бөөлжис цутгах 4. Шалтгаангүй инээх 5. Нүүр халуун оргих /5./ Гурван халууны сувгийн эрчим хүч, цусыг хүлээж авах сүв, дамжуулах сүвийг нэрлэнэ үү? 1. Yemen 2. Guanchong
 2. 2. 3. Ermen 4. Sizhukong 5. Jiaosun /6./ Zutaiyang Pangguangjing, Dumai сувгуудын уулзах сүвийг заана уу ? 1. Qianding 2. Shenting 3. Shanggxing 4. Baihui 5. Xinhui /7./ Нойр булчирхайн үрэвсэл оноштой өвчтөн зовиур нь: Аюулхай баруун хавирганы нуман доогуур хүчтэй өвдөлттэй, өвдөлт баруун талд илүү байна.Бие шарлана,өвдөлт үе үе намдана, үе үе хүчтэй сэдэрнэ. Судас- эрчимтэй, гулгамтгай хурдан үед ямар жороор зүү тавих вэ? 1. Zusanli ST36,Neiguan PC6, 2. Yanlingquan GB34, Diji SP8, Qimen LR14 3. Taichong LR3,Xinhjian LR2, Fengnlong ST40 4. Zhigou TE6, Taichong LR3, Geshu BL17 5. Quchi LI11, Shangqiu SP5, Zhongwan CV12 /8./ Mingmen GV4 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. Амь насны үүд хаалга 2. L2-3 нугаламын арын сэртэнгийн засварт үүсэх хонхорт оршино 3. Бөөрийг тэтгэж, дуслыг хариуцаж, ууц нуруу хөлийг чангаруулж, сувгийг нэвтрүүлж, энергийг зохицуулна. 4. Ташуу хатгана 5. Өврийн гол сувгийн сүв /9./ Аль нь бөөрний сувгийн дотор замтай холбогдох вэ ? 1. Бөөр 2. Зүрх 3. Уушги 4. Давсаг 5. Элэг /10./ Чихний цэцэгний урд байрлах сүвийг заана уу? 1. Tinggong 2. Ermen 3. Tinghui 4. Erheliao 5. Erjian /11./ Zhaohai Kl6 сүвийн үйлдлийг заана уу ? 1. Бөөрний эрчим хүчийг нэвтрүүлнэ 2. Өвдөлт намдаана 3. Өвдөгний хүчийг эрүүжүүлнэ 4. Зүрх тайвшруулж, мэдрэл амирлуулна 5. Бүсэлхий нурууг эрүүжүүлнэ /12./ Бөөрний сувагтай холбогддог дан найман сувгийг заана уу ? 1. Yinweimai 2. Chongmai 3. Renmai 4. Yinqiaomao 5. Dumai /13./ Tiantu CV22 сүвийн байрлалыг заана уу ? 1. Өвчүүний сэтэрхийн дээд ирмэгт 2. Xuanji CV21 сүвээс дээш 1 цунд 3. Huigai RN20 сүвээс дээш 1 цунд 4. Өвчүүний сэтэрхийн дээд хонхорт 5. Гол шугамаар
 3. 3. /14./ Салхи хүйтэнээр ханиалгахад гарах шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү ? 1. Даардас хүрч бие арзайх 2. Хамар битүүрч шуухитнах 3. Хуурай ханиах 4. Өндөр халуурч даардас хүрнэ 5. Шар цэртэй ханиана /15./ Yamen GV15 сүвийн байрлалыг заана уу ? 1. С7- Th1 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 2. С1-2 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 3. Th1-2 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 4. Арын гол шугамаар, үсний ар захаас эгцдээш 0,5 цунд 5. Th3-4 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт /16./ “Nanjing”сударт ............................... гэж бичжээ 1. Эрчим хүч, цусны хоосонд эх сүвийг хасах аргаар хатга 2. Эрчим хүч, цусны хоосонд эх сүвийг нэмэх аргаар хатга 3. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд эх сүвийг нэмэх аргаар хатга 4. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд хүү сүвийг хасах аргаар хатга 5. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд хүү сүвийг нэмэх аргаар хатга /17./ Бие махбодыг цэвэрлэх, ой ухааныг сэргээжэрчимжүүлэх зорилгоор хатгах сүвүүдийг сонгоно уу. 1. Zu qiao yin (GB44) 2. Zhi yin (BL67) 3. Guan chong (TE1) 4. Bai hui (GV20) 5. Tou wei (ST8) /18./ Өврийн гол сувгийн цээжний сүвүүдийн хатгах төөнөх хэмжээг заана уу ? 1. Эгц хатгана 2. Ташуу, налуу хатгана 3. Төөнөхгүй 4. Төөнөнө 5. Гурвалжин зүүгээр хатгаж цус гаргана /19./ Бөөрний сувгийн хэвлийн сүвүүдийг яаж хатгах вэ ? 1. Эгц хатгана 2. Төөнөнө 3. 0,5-1,0 цун гүн хатгана 4. Ташуу хатгана 5. Өвчтөний тарган туранхайд тохируулна /20./ Хийн дутмагшил ямар шинжээр илрэх вэ? 1. Хэвлийгээр унжиж өвдөх 2. Ходоод сунах 3. Хөл гар сулрах 4. Хошного , умай урвах 5. Арьс салст шарлах /21./ Хий бөглөрч цус өтгөрөх хам шинжээр илрэх зүрхэнд тэжээл дутагдах өвчний үед эмчилгээний зарчимыг нэрлэнэ үү ? 1. Зүрх дэлүүний уйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ. 2. Суваг хэрдсийг онгойлгоно. 3. Цус шингэлнэ. 4. Өвдөлтийг намдааж мэдрэлийг тайвшруулна 5. Янгийн эрергийг хэвийн болгоно. /22./ Өвчтөн хэвлий дүүрч халуу оргиж өвдөж, ам хатаж, гашуунаар гулгина. Сэтгэл санаа тогтворгүй уур ихтэй. шээс өтгөн, үнэртэй, судас хурдан, эрчимтэйХэл-улаан өнгө нь шар байна.Зүү эмчилгээний жорыг сонгоно уу? 1. Zhongwan CV12, Zusanli ST36 , Neiguan PC6 2. Taichong LR3, Lidui ST45
 4. 4. 3. Yanglingquan CB34,Xuehai SP10, Zhangmen LR13 4. Pishu BL20 ,Weishu BL21 , Zhongwan CV12Zusanli ST36 5. Guanyuan CV4, QihaiCV6 /23./ Үнхэлцэгний сувагтай холбогдох эрхтэнг нэрлэнэ үү? 1. Хамар 2. Гурван халуун 3. Залгиур хоолой төвөнх 4. Үнхэлцэг 5. Зүрх /24./ Бөөрний сувгийн нэршилийг заана уу ? 1. Zutaiyin 2. Zushaoyin 3. Zuyueyin 4. Kidney meridian 5. Bladder meridian /25./ Хүйснээс дээш ........................... хүртэл 8 цун байна . 1. Аймхай мөгөөрсний үзүүр 2. Zhongting CV16 сүв хүртэл 3. Jiuwei CV15 сүв хүртэл 4. Аймхай мөгөөрс, өвчүүний нийлэх хэсэг хүртэл 5. Danzhong CV17 сүв хүртэл /26./ Өтгөн хатах эмгэгийн шалтгаан юу вэ ? 1. Ходоодонд халуун хуримтлагдан олгойг гэмтээх 2. Олгойн энерги сулрах 3. Хөдөлгөөний хомсдол, ядаргаа 4. Шингээгүй байхад идэх, биеийн онцлог 5. Үл зохих идээ ундаа идэх /27./ Амьсгал давчидах дүүрэн хам шинжийн үед эмчилгээний зарчимыгнэрлэнэ үү 1. Амьсгалыг амирлуулна,хийг тэгшитгэнэ 2. Уушгийг идэвхижүүлэн амьсгалыг тэгшитгэх 3. Дэлүү ходоодны үйл ажиллагааг иджэвхижүүлнэ 4. Хорыг арилгаж, цэрийг шингэрүүлнэ 5. Yuan qi-г нэмэгдүүлнэ /28./ Суваг хэрдэсийн тогтолцооны бүрэлдэхүүнийг заана уу ? 1. Дан суваг 2. Булчин шөрмөсний суваг 3. Хэрдэс суваг 4. Салбар суваг 5. Үндсэн суваг /29./ Шагайн доод хонхорт байрлах сүвийг олно уу? 1. Neihuaijian 2. Zhaohai 3. Waihuaijian 4. Shenmai 5. Shangqui /30./ Алслагдсан сүвийг дараах зорилгоор сонгон хатгадаг. 1. Сувгийн салхи, хүйтэн, чийгийг арилгах 2. Зүү эмчилгээний үйлдлийг зөөллөх 3. Хэсэг газрын үйлдэлтэй сүвийн үйл ажиллагааг дэмжих 4. Эрчим хүч цусны зогсонгийг арилгах 5. Эрхтэнг эрүүлжүүлэх /31./ Цагаан мах урвах үед ямар жороор зүү хатгах вэ ? 1. Zhonglushu BL29 2. Erbai EX-UE2 3. Chengshan BL57
 5. 5. 4. Changqiang GV1 5. Shangjuxu ST37 /32./ Guanyuan CV4 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. Renmai, хөлийн 3 Yin – ийн сувгууд нийлнэ 2. Бөөрийг бүлээцүүлж дуслыг тогтоох үйлдэлтэй. 3. Төрөлхийн эрчим хүч хадгалагдах газар 4. Хэвлийн гол шугамаар, хүйснээс доош 3 цунд байрлана. 5. Хүйснээс доош 3 цунд, хэвлийн гол шугамаас гадагш 0,5 цунд байна. /33./ Yuan-язгуур сүвийг олно уу ? 1. Qiuxu GB40 2. Chongyang ST42 3. Wangu SI4 4. Jiexi ST41 5. Zulinqi GB41 /34./ Зүрхний дүүрэн шинжийн үед ямар сүвийг сонгох вэ? 1. Shao hai (HT3) 2. Ling dao (HT4) 3. Shao fu (HT8) 4. Shen men (HT7) 5. Shao chong (HT9) /35./ Зүрхний тэжээл дутагдах өвчний үед элгийг нэвтрүүлж хийн гүйдлийг идэвхижүүлэх сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Dadun LR2 2. Taichong LR3 3. Zhongdu LR6 4. Qimen LR4 5. LigouLR5 /36./ Бугуйн хөндлөн нугалааснаас дээш 2 цунд байрладаг сүвүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Zhigou SJ6 2. Neiguan PC6 3. Lingdao HT4 4. Waiguan PC6 5. Pianli LI6 /37./ Бөөрний сувгийн хамааралыг олно уу ? 1. 27 хос сүвтэй 2. Эрчим хүч ихтэй 3. Төвд тэмүүлсэн эрчим хүч, цусны урсгалтай 4. Цус багатай 5. Усан махбодьтой /38./ Өвчтөн урьд орой нь найранд явж ирээд шөнөдөө баруун хавирганы нумаар өвдөж аюулхай дээр зангирч, бүх бие нь суларна. Өглөө арьс салст, нүдний өөхлөг бүрхүүл шарласан , судал – түргэн, Энэ үед ямар эмчилгээний зарчимаар эмчилгээ хийх вэ ? 1. Чийг нойтонг арилгах 2. Хоргүйжүүлэх 3. Дэлүү ходоодны ү/а-г дэмжиж шингээлтийг засна. 4. Чийг халууныг арилгах 5. Элэг цөсний үйл ажиллагаааг дэмжих /39./ Гурван халууны сувгийг эмчилгээнд хэрэглэх заалтуудыг нэрлэнэ үү? 1. Чих гэнэт дүлийрэх 2. Толгой өвдөх, нүүр харлах 3. Халуурч ухаан алдах 4. Хүүхдийн уналт таталт 5. Толгой таллаж өвдөх /40./ Гарыг мөрний үеэр өргөхөд, мөрөнд үүсэх хонхорт байрлах сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Jianli
 6. 6. 2. Jianyu 3. Jianjing 4. Jianliao 5. Jianshi /41./ Их зулайн нийлж битүүрсэн хэсэгт байх сүвийг нэрлэнэ үү? A. Qianding B. Xinhui C. Shangxing D. Shenting E. Baihui /42./ Хүйснээс аймхай мөгөөрсийн үзүүр хүртэл / аймхай мөгөөрсний үзүүр орно/ нийт хэдэн сүв байдаг вэ ? A. 6 B. 7 C. 8 D. 5 E. 9 /43./ Нойргүйдлийн үед хатгах сүвүүдийг сонгоно уу? A. Sanyinjiao, Zusanli B. Shenmen, Sanyinjiao C. Shenshu, Danshu D. Tiaxi, Taichong E. Xinshu, Yinxi /44./ Сэтгэл тайван биш болж түгшүүрлэх, нүүр минчийх, дуу чангарах, амьсгал хурдсах, хөлс урсах, ундаасах нь ямар эмгэг хамшинж вэ? A. Xоосон хамшинж B. Дүүрэн хамшинж C. Taiyang сувгийн хамшинж D. Shaoyin сувгийн хамжинж E. Зүрхний yin дутагдлын хамшинж /45./ Дэлүүний янгийн хоосон үед хэл ямар байх вэ? A. хуурай цайвар B. цайвар нойтон C. хөөнгөтсөн D. өнгөргүй цайвар E. улаан /46./ Shenque CV8 сүвийн нэрийг тайлбарлана уу? A. Хийн далай B. Энерги хадгалах газар C. Идээ ундааны хаалга D. Сүнсний хаалга E. Хүйсний гол /47./ Толгой дүйрч хүндэрнэ, дотор муухайрна, хоолонд дургүй болно, цэр муу ховхорно, нойр их хүрнэ гэсэн зовиуртай өвчтөнг ямар жороор эмчлэх вэ? A. Fenglong ST40, Neiguan PC6, Pishu BL20, Touwei ST8 B. Fengchi GB20, Xinjian LR2, Taichong LR3, Ganshu GB18 C. Fengchi GB20, Taixi Kl3, Shenshu BL23, Ganshu GB18 D. Touwei ST8, Pishu BL20, Sanyinjiao SP6, Zusanli ST36 E. Guanyuan CV4, Qihai CV6, Shenshu BL23, Pishu BL20 /48./ Taiyin суваг гэмтэхэд гарах шинж тэмдэг A. ам цангаж ундаасана B. чацга алдана C. нойрмоглох D. тамирдаж ядрах E. толгой эргэх
 7. 7. /49./ Зүрхний сувгийн Xi-завсрын энерги хурсан сүвийг нэрлэнэ үү? A. Yinxi B. Yixi C. Yinshi D. Yishe E. Yingu /50./ Хэвлийн гол шугамаар, хүйснээс доош 1,5 цунд байдаг сүвийг заана уу? A. Xuehai B. Zhaohai C. Qihai D. Xiaohai E. Yinjiao /51./ Цэр аль эрхтнийг гэмтээдэг вэ? A. уушиг B. зүрх C. ходоод D. толгой E. гар, хөл /52./ Усан хаван, хэвлий устах үед ямар сүвийг сонгож хатгавал тохиромжтой вэ ? 1. Zusanli ST36 2. Shuidao ST28 3. Sanyinjiao SP6 4. Shuifen CV9 5. Zhongji CV3 /53./ Яаралтай тусламжийн үед голлон хатгадаг арын гол сувгийн сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Duiduan GV27 2. Shuigou GV26 3. Yinjiao GV28 4. Baihui GV20 5. Suliao GV25 /54./ Taiyang суваг гэмтэхэд халуурдаг Учир нь өвчин үүсгэгч хүчин зүйл сувагт нэвтрэхэд Yang болон хамгаалах эрчимхүчний урсгал саатдаг. /55./ Сансар дэлхийн эрчимхүчнүүд харилцан үйлчлэлцсэний үр дүнд шим ертөнцөд хүний үр хөврөл, амьдрал үүсэн хөгжиж, төрөх, өсөх, цэцэглэх, өтлөх, үхэх гэсэн амьдрал үхлийн хэмнэл дараалан үргэлжилж нэг нь нөгөөгөөрөө солигдож байдаг жамтай бөгөөд yin, yang-н сургаал нь эртний гүн ухааны хийсвэр ойлголт биш харин ч гүн ухааны материалист диалектик сургаал юм. /56./ Модон махбодтой yin-н эрхтэний эрчимхүчийг хоосон гэж оношловол түүний эх болох усан мабодтой эрхтэний эрчимхүчийг нэмэх аргаар эмчилнэ. Мөн элэгний эрчимхүчний дүүрэн гэж үзвэл түүний хүү зүрхний эрчимхүчийг хасдаг /57./ Хэвлий аюулхайд дүүрч горойх, хоол доошлоххгүй, шингээлт муудах, судас эрчимтэй, хурдан лугших зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Учир нь энэ үед Tongli (HT5), Tiantu (CV22), Danzhong (27) сүвүүдээр эмчилнэ. /58./ Амьсгаадаж цээж давчдах, амьсгаа авах гаргахад жигд биш, цэр их гарах, хэл цайвар наалдамхай өнгөртэй, судас эрчимтэй байх шинж тэмдэг илэрдэг. Учир нь эдгээр шинж тэмдгүүд нь амьсгал давчдах эмгэгийн хоосон шинжийн үед илэрдэг. /59./ Бөөр нь суваг хэрдэсээр дамжин давсагтай үйл ажиллагаагаараа нягт холбогдож гар, хөлийн булчингийн үйлийг зохицуулдаг бөгөөд үйлдэл нь хамарт илэрдэг.
 8. 8. /60./ Таван махбодын онолоор дэлүү чийг нойтон болон шороонд харъяалагдах тул чийг булингар хуримтлагдахад бие хүндэрсэн эмгэг үүснэ. Иймд эрхтэн гэмтсэн хөлийн Taiyin-н сувагнаас сүв сонгож хатгах бөгөөд үр дүнгүй бол хөлийн Yangming-н сувгаас сүв сонгоно. /61./ Зүрхэнд цус зогсонгишроход хэл бараан ягаан өнгөтэй болдог. Учир нь зүрхний Yang- ийн эрчим хүч цусыг шингэлдэг. /62./ Усан махбодын дотоод эрчимхүч харьцангуй ихсэх нь эргэж шороон махбодын зарим хэсгийг устгахын зэрэгцээ шорооны хэлбэр дүрсийг өөрчилдөг тул уушги, дэлүүний хамшинж илэрдэг. /63./ Эрчим хүчний хоосон шинжийн үед сарын хир хямрах эмгэг үүсдэг. Учир нь энэ үед сарын тэмдэгийн сүүлээр хэвлийн доод хэсгээр өвдөх, халуун жин тавих, нухаж дарахад өвдөлт намдах, сарын тэмдгийн хэмжээ бага, ягаавтар өнгөтэй байна. /64./ Ходоодны өвчний үед хатгадаг сонгомол сүвийг заана уу ? A. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, хэвлийн гол шугамаар B. Хүйсний голоос дээш 5 цунд, хэвлийн гол шугамаар C. Хүйсний голоос дээш 4 цунд, хэвлийн гол шугамаар D. Хүйсний голоос дээш 4 цунд, өврийн гол шугамаас гадагш 2 цунд E. Хүйсний голд /65./ Дараах сүвүүдийн алийг нь төөнөж болох вэ? A. Suliao B. Shuigou C. Duiduan D. Shangxing E. Yinjiao /66./ Амин эрчимхүчний хүч, өвчин үүсгэгч хүчин зүйлийн хүчний харьцаа хоёулаа их үед ямар эмгэг үүсэх вэ? A. Халуун хамшинж B. Дүүрэн хамшинж C. Хоосон хамшинж D. Сувгийн хамшинж E. Цул савын хамшинж /67./ Хүйтэнд мэдрэг болж, хөл даарснаас атийж унтах, шингээгүй хоолны үлдэгдэлтэй усан чацга алдах, судас гүн удаан лугших нь ямар хамшинжийн үед ажиглагдах вэ? A. Хүйтэн хоосон хамшинж B. Халуун хоосон хамшинж C. Дүүрэн хоосон хамшинж D. Хоосон эмгэг хүйтэн хамшинж E. Эмгэг хүйтэн хамшинж /68./ Цээж, алга, тавхай халуу оргих, гар хөл хүйт оргих, гэнэт болон шөнө хөлрөх, ядарч тамирдах нь ямар эмгэг хамшинж вэ? A. Хоосон хамшинж B. Элэгний ин дутагдлын хамшинж C. Дүүрэн хамшинж D. Jueyin сувгийн хамшинж E. Бөөрний yang дутагдлын хамшинж /69./ Нурууны арын гол шугамаар бүсэлхийн L2-3нугаламын арын сэртэнгийн хонхорт үүсэх сүвийг нэрлэнэ үү? A. Mingmen B. Xuanshu C. Jizhong D. Zhongshu E. Yaoyangguan
 9. 9. /70./ Гар хөлийн саажилын үед сүв сонгон хатгадаг үндсэн сувгийг нэрлэнэ үү A. Гар хөлийн Taiyang-ын суваг B. Гар хөлийн Taiyin-ын суваг C. Гар хөлийн Yangming-ын суваг D. Гар хөлийн Yueyin-ийн суваг E. Yangqiaomai суваг /71./ Lianquan CV23 сүвийн байрлалыг заана уу ? A. Хүзүүний хажуу хэсэгт, эрүүний өнцгийн доор, төвөнхийн хойд талд, бамбай булчирхайн дээд ирмэгтэй нэг түвшинд, гүрээний булчингийн урд ирмэгт байна. B. Хүзүүний өмнө гол шугамаар, төвөнхийн дээд тал хэлний ясны хооронд үүсдэг хонхорт байна. C. Хүзүүний хэсэгт, гүрээний булчингийн өмнө талд Renying ба Qishe сүвийг холбосон шулууны голд байна. D. Хүзүү өвчүүний гол шугмаар өвчүүний сэтэрхийн дээд ирмэгээс дээш ойролцоогоор 0.7см хиртэй газар байна. E. Хүзүүний С7 сээрийн Th 1 нурууны сэртэнгийн завсрын хонхороос гадагш 2 цунд байна. /72./ Хүйтэн идээ ундаа хэт хэрэглэснээс дотор хүйтэн үүсч хуримтлагдахад ямар хүйтэн эмгэг хамшинж үүсэх вэ? A. Эмгэг хүйтэн хамшинж B. Хоосон хүйтэн хамшинж C. Дүүрэн халуун хамшинж D. Дүүрэн хүйтэн хамшинж E. Дүүрэн хоосон хамшинж /73./ Yifeng TE17 сүвийн онцлогийг нэрлэнэ үү ? A. Shousaoyang Sanjiaojing, Zushaoyang Danjing сувгуудын нийлэх сүв B. Цөсний болон Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв C. Xi-Завсарынэрчим хүүч хурж цугларсан сүв D. Суваг хэрдэсийн эрчим хүч, цусны гүйдлийг сайжруулан, нүх сүв онгойлгох, өвдөлт дарах үйлдэлтэй E. Jing-гол сүв /74./ Dumai сувгийн хэрдэс ямар сүвээр дамжин тархинд нэвтрэн орж тархитай холбогдох вэ? A. Yamen B. Fengfu C. Qiangijian D. Baihui E. Naohu /75./ Өтгөн хатахад Zhaohai Kl6 сүвийг ямар сүвтэй хавсарч хатгах вэ? A. Shuiquan Kl5 B. Shuidao ST28 C. Shuifen CV9 D. Huizong TE7 E. Zhiguo TE6 /76./ Jianli CV11 сүвийн байрлалыг заана уу ? A. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаас гадагш 1 цунд B. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаар C. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаас гадагш 4 цунд D. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаас гадагш 0,5 цунд E. Хүйснээс дээш 3 цунд, Zhongwan CV12 сүвээс дээш 1 цунд /77./ Оношлогооны ямар аргаар yin, yang-н эмгэг шинжийг ялгах вэ? A. өнгийг үзэх B. сонсох, үнэрлэх C. асуух D. судсаар оношлох E. эмнэж засах /78./ Зүрхний сувгийн хэдэн сүв нь гарт, хэд нь цээжинд байдаг вэ?
 10. 10. A. 9 нь гарт, 1 нь цээжинд B. 8 нь гарт, 1 нь цээжинд C. 8 нь гарт, 2 нь цээжинд D. 9 нь гарт, цээжинд байрлахгүй E. 7 нь гарт, 2 нь цээжинд /79./ Уушгины сувгийн нэршилийг заана уу ? A. Гарын Taiyang-ын суваг B. Гарын Jueyin-ийн суваг C. Гарын Taiyin-ийн суваг D. Гарын Shaoyin-ийн суваг E. Гайхамшигт суваг /80./ Зүрхний сувгийн эхлэх сүвийн нэрийг нэрлэнэ үү? A. Jizhong B. Jiuwei C. Zhongchong D. Shaochong E. Jiquan

×