Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huuhed sudlal

458 views

Published on

Mongol

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Huuhed sudlal

  1. 1. Хүүхэд судлал Сорилын зөв хариулт 1-D, 2-C, 3-A, 4-A, 5-D, 6-E, 7-E, 8-C, 9-A, 10-D, 11-D, 12-C, 13-C, 14-C, 15-D, 16-E, 17-E, 18-E, 19-B, 20-E, 21-B, 22-E, 23-C, 24-A, 25-A, 26-D, 27-D, 28-C, 29-C, 30-C, 31-B, 32-D, 33-B, 34-D, 35-B, 36-E, 37-E, 38-C, 39-A, 40-A, 41-A, 42-C, 43-C, 44-C, 45-C, 46-A, 47-A, 48-C, 49-A, 50-A, 51-C, 52-C, 53-C, 54-E, 55-C, 56-D, 57-D, 58-C, 59-D, 60-D, 61-D, 62-A, 63-A, 64-C, 65-A, 66-D, 67-D, 68-C, 69-C, 70-A, 71-D, 72-C, 73-B, 74-B, 75-B, 76-E, 77-A, 78-E, 79-C, 80-E, 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3.Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Сэрээ булчирхайн экстракт аль нь вэ A. Миелопид B. Тимоген C. Анаферон D. Тималин /2./ Дархлаа сулралыг физиологийн хэдэн үед хуваадаг вэ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 /3./ Диабетийн эмнэлзүйн шинжүүд илрэхээс өмнө дараах шинжилгээнээс алийг нь хийх нь хамгийн зөв бэ? A. Глюкоз тэсвэрлэх чадвар тодорхойлох сорил B. Глюкозжсон гемоглобин C. Өлөн үед сахарыг тодорхойлох D. Шээсээр ялгарах сахарыг хэмжих E. Генетикийн шинжилгээ хийх /4./ Гассерын хамшинжийн үндсэн шинжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Бөөрний цочмог дутмагшил 2. Цус задралын цус багадалт 3. Тромбоцитопени 4. Элэгний цочмог дутмагшил 5. Тархины цочмог дутмагшил /5./ Эмийг амаар ууж цочмог хордсон үед идэвхижүүлсэн нүүрсний анхны тунг өгсний дараа та үргэлжлүүлэн хэрэглэх үү? 1. 2 цагийн дараа анхны тунгаар хэрэглээд дахин хэрэглэхгүй. 2. хорын үйлчлэл гартал 12 цаг тутамд анхны тунгаар хэрэглэнэ. 3. хорын үйлчлэл гартал 8 цаг тутамд 0.5 гр/кг-аар хэрэглэнэ.
  2. 2. 4. хорын үйлчлэл гартал 4 цаг тутамд 0.5 гр/кг-аар хэрэглэнэ. 5. хорын үйлчлэл гартал 1 цаг тутамд 0.5 гр/кг-аар хэрэглэнэ. /6./ Допамин гидрохлорид 3 мкг/кг/мин тунгаар ямар үйлчлэл үзүүлэх вэ? 1. бөөрний судасжилтыг тэлэх замаар цусан хангамжинд нөлөөлнө. 2. тархины цусан хангамжинд нөлөөлнө. 3. элэгний цусан хангамжинд нөлөөлнө. 4. гэдэсний цусан хангамжинд нөлөөлнө. 5. допамин рецепторыг цочрооно. /7./ Төвөнхийн бачуурлын үед дараах шинжүүдээс аль нь илрэх вэ? 1. амьсгал авалт саадтай, уртассан байна. 2. тайван үед хяхтнаа амьсгалтай байна. 3. зарим үед өвчүүний дээд хонхорхой татагдана. 4. өвчин ихэвчлэн шөнө, оройн цагаар эхэлнэ. 5. хоолой сөөнгөтөж, хуцуулж ханиалгана. /8./ Цочмог лейкоз өвчний оношийг батлах гол шинжилгээг заа A. Захын цусанд залуу эс тоолох B. Дархлалын эсүүдийг тоолох C. Миелограмын шинжилгээ D. Цитохимийн шинжилгээ E. Цусны биохимийн шинжилгээ /9./ Цусархаг эмзэгшлийн үед преднизолоныг дунджаар ямар тунгаар хэрэглэх вэ? A. 1-2 мг/кг B. 5-7 мг/кг C. 10-15 мг/кг D. 15 мг/кг E. 20 мг/кг /10./ Ялтас эсийн үйл хямрах үед үүсэх эмнэлзүйн хамгийн түгээмэл илрэл A. Цустай шээх B. Үенд цус хурах C. Ходоод-гэдэснээс цус алдах D. Салстаас цус алдах,арьсаар цусархаг тууралт гарах E. Тархи, уушги, элэгнээс аяндаа цус алдах /11./ Шенлейн-Хенохын өвчнөөр өвчилсөн хүүхдийг хэдэн жил диспансерийн хяналтанд байлгах вэ? A. 6 сар B. 1 жил C. 1-3 жил D. 5 жил E. 10 жил /12./ Хурц явцтай тромбоцитопени хэдэн сар үргэлжилдэг вэ? A. 1 жил B. 3 сар C. 6 сар D. 1 сар E. 2 жил /13./ Аль нь Верльгофын өвчний шинж биш вэ? A. Хамраас цус гоожих B. Тромбоцитын тоо цөөрөх C. Захын цусанд бласт эс илрэх D. Цус гоожих хугацаа уртсах E. Ретракц муу үүсэх /14./ Шенлейн-Хенохын өвчний үед дараах шинжүүдээс аль нь илрэхгүй вэ? A. Арьсаар цусархаг тууралт гарна B. Үеэр өвдөх C. Бүх биеэр өвдөх
  3. 3. D. Гэдсээр өвдөх E. Цустай шээх /15./ Төлжилтгүйдлийн цус багадалт (гипо, апластик)-ын үед эритроцитын амьдрах хугацаа яаж өөрчлөгдөх вэ? A. Бараг 2 дахин багасна B. 4 дахин багасна C. Өөрчлөгдөхгүй D. Бараг 3 дахин богиносно E. 1.5 дахин уртасна /16./ Гуурсан хоолойн багтраа өвчнийг дараах өвчнүүдийн алинаас нь ялган оношилох хэрэгтэй вэ? 1. Сүрьеэ 2. Уушгинд гаднын биет орох 3. Гуурсанцрын үрэвсэл 4. Муковисцидоз 5. Зүрхний багтраа /17./ Шүүдэст эмзэгшлийн үед салст бүрхэвчийн талаас гарах шинж: 1. Хэлний салстын хучуур эсүүд хөөж гуужсанаас болсон "Газрын зураг" шиг хэл 2. Амьсгалын замын өвчинд өртөмхий 3. ХГЗ-ын салст эмзэг учир суулгамтгай 4. Шээс дамжуулах замын салстууд улаймхай гэмтэмхий учраас үрэвсэлд өртөмхий 5. Үрэвсэл нь ужиг явцтай, амархан дахих, хүндрэх хандлагатай. /18./ Гистамины эсрэг I үеийн эмийн гаж нөлөө 1. Үйлчилгээ богино 2. Салст хуурайшуулах 3. Нойр хүргэх 4. Дасал болох 5. Шээс багасах /19./ Дараах эмүүдээс аль нь нойрсуулах нөлөөгүй вэ? 1. Кларотадин 2. Цитеризин 3. Телфаст 4. Левоцитеризин 5. Хлорфенирамин /20./ Харшлын сорилыг ямар үед тавьж болохгүй вэ? 1. Халуурч буй үе 2. Харшлын өвчин ид хөдөлсөн үе 3. Биеэр түгээмэл тууралттай үе 4. Гистамин, лейкотриены эсрэг эм уусан үе 5. ДОХ, сүрьеэ /21./ Атопийн дерматитын тууралтын онцлог: 1. Загатнаа ихтэй 2. Нас насанд өөр өөр байрлалтай байх 3. Халдварт өртөмхий 4. Олон дахин сэдэрдэг 5. Гэнэт туурч гэнэт алга болдог /22./ Шүүдэст эмзэгшлээс сэргийлэхийн тулд жирэмсний сүүлийн хагаст дараах зүйлийг хэрэглэхгүйг хичээх 1. Зөгийн бал 2. Шоколад 3. Өндөг 4. Хоол амтлагч-халуун ногоо 5. Амьтны уураг ихээр /23./ Дараахаас аль нь хүнд тураалын шинж вэ? A. Алга цайсан
  4. 4. B. Алга хувхай цагаан C. 2 хөл хавантай D. Жин бага E. артерийн даралт бага /24./ Хүнд цус багадалтын шинжийг нэрлэнэ үү ? A. Алга хувхай цагаан B. Алга цайсан C. 2 хөл хавантай D. Насанд тохирсон жин бага E. Арьс цонхийсон /25./ Шингэн их алдалттай 10 кг жинтэй хүүхдийг ууж чаддаг болмогц нь 1 цагийн дотор хэдий хэмжээний шингэн уулгах вэ? A. 50 мл B. 40 мл C. 30 мл D. 70 мл E. 75 мл /26./ ХӨЦМ-ээр ямар насны хүүхдийг нярай хүүхэд гэж тооцдог вэ? A. 1 сартай B. 21 хоногтой C. 28 хоногтой D. 2 сар хүртэлх E. 3 сар хүртэлх /27./ В төлөвлөгөөгөөр хамар ходоодны хаймсуураар шингэн сэлбэхдээ ямар хэмжээгээр хэдэн цагийн турш сэлбэх вэ? A. Цагт 50 мл/кг 5 цагийн турш B. Цагт 40 мл/кг 4 цагийн турш C. Цагт 30 мл/кг 3 цагийн турш D. Цагт 20 мл/кг 6 цагийн турш E. Цагт 10 мл/кг 6 цагийн турш /28./ Цочмог суулгалт гэж юу вэ? A. Суулгалт цочмог эхэлж 7 хоногийн дотор намдаж байвал B. Суулгалт цочмог эхэлж 10 хоногийн дотор намдаж байвал C. Суулгалт цочмог эхэлж 14 хоногийн дотор намдаж байвал D. Суулгалт цочмог эхэлж 14 хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилж байвал E. Суулгалт цочмог эхэлж 21 хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилж байвал /29./ Шингэн их алдалттай, 15 кг жинтэй, 3 настай хүүхдэд хураагуур судсаар эхний 30 минутанд хэдий хэмжээний шингэн хийх вэ? A. 300 мл B. 400 мл C. 450 мл D. 500мл E. 550 мл /30./ Шингэн их алдалттай үед судсаар сэлбэх нэн тохиромжтой уусмал аль нь вэ? A. 10%-ийн глюкозын уусмал B. 5% -ийн глюкозын уусмал C. Рингер Лактатын уусмал D. 10%-ийн NaCl E. физиологийн уусмал /31./ Хүүхдэд амны шархлааг өдөрт хэдэн удаа эмчлэх вэ? A. 1 удаа B. 2 удаа C. 3 удаа D. 4 удаа E. 5 удаа
  5. 5. /32./ 2 настай, 12 кг хүртэлх жинтэй суулгаж буй хүүхдэд Б төлөвлөгөөний дагуу 4 цагийн турш хэдий хэмжээний шингэн өгөх вэ? A. 200-450 мл B. 450-800 мл C. 800-960 мл D. 960-1600 мл E. 100-200 млE. 100-200 мл /33./ Шингэн сэлбэх давсны уусмал ямар найрлагатай вэ A. Ус, натри хлорид, глюкоз, кали хлорид B. Ус, натри хлорид, кали хлорид, глюкоз, натри гидрокарбонат C. Глюкоз, натри хлорид, кали хлорид, гурвал натрит цитрат D. Глюкоз, натри хлорид E. Ус, хлор, кали хлорид /34./ 6 сартай, 8 кг жинтэй суулгаж буй хүүхдэд Б төлөвлөгөөний дагуу 4 цагийн турш хэдий хэмжээний шингэн өгөх вэ? A. 50-100 мл B. 100-200 мл C. 200-450 мл D. 450-800 мл E. 800-960 мл /35./ Нярайг хоногт хэдэн удаа хөхүүлэх вэ? A. 8-аас цөөн B. 8 ба түүнээс олон C. 7 удаа D. 6 удаа E. 5 удаа /36./ Нярай хүүхдийн баас цустай гарах нь зөвхөн цусан суулгын шинж учраас гэрт нь эмчилнэ. /37./ Зөв найруулсан шингэн сэлбэх давсны уусмал нь хэт өтгөрүүлэгтэй байдаг тул суулгалтыг намжаана. /38./ Тайван биш цочромхой, ховдоглон ууж байгаа суулгалттай хүүхдийг шингэн алдалттай гэж ангилах учраас эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. /39./ Төрөх замаар төрсөн нярай нүдний халдварт өртөх эрсдэлтэй байдаг тул нүдэнд нь тетрациклины нүдний тос хавчуулна. /40./ Уушгины хатгалгааны үед хангалттай хүчилтөрөгч авч чадахгүй учраас хүүхдийн амьсгалын тоо олширно. /41./ Хүүхдийн халуун 38.5оС байвал өндөр халуун учраас парацетамол өгнө. /42./ Дараах гажгуудаас бага эргэлтэнд баяжилттай цайвар гажгийг сонгоно уу? 1. Гол судасны нарийсал 2. Артерийн битүүрээгүй цорго 3. Фаллогийн дөрвөл 4. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой 5. Уушгины артерийн нарийсал /43./ Зүрхний гликозидоор хордсон үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Кальцийн бэлдмэл өгнө 2. Зүрхний гликозидыг хасна 3. Шингэн сэлбэнэ 4. Калийн бэлдмэл өгнө
  6. 6. 5. Арга хэмжээ шаардлагагүй /44./ Баруун ховдлын цочмог дутагдлын үед ямар шинж илрэх вэ? 1. Агшилтын даралт ихсэх 2. Элэг томорч эмзэглэлтэй болох 3. Хөөсөрхөг ягаан цэртэй ханиах 4. Хэвлийд шингэн хуралдах 5. Уушгинд нойтон хэржигнүүр ихсэх /45./ Зүрхний зүүн ховдлын цочмог дутагдлын үед ямар шинж илрэх вэ? 1. Агшилтын даралт ихсэх 2. Уушгинд нойтон хэрчигнүүр ихсэх 3. Хэвлийд шингэн хуралдах 4. Хөөсөрхөг ягаан цэртэй ханиах 5. Хавагнах /46./ Зүрхний гликозидын үйлчилгээ ямар эмнэлзүйн шинжээр илрэх вэ? 1. Зүрхний цохилт цөөрөх 2. Элэгний хэмжээ багасах 3. Шээсний гарц нэмэгдэх 4. Халуун буурах 5. Артерийн даралт буурах /47./ 46. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн төгсгөлийн шатанд бага эргэлтийн даралт эрс ихсэх учраас цус юүлэлтийн чиглэл өөрчлөгдөн хөхрөлт илэрнэ. /48./ Цочмог гломерулонефритийн үед эмнэлзүйд давамгайлан илрэх эмнэлзүйн хамшинжийг сонгоно уу 1. Нефроз хамшинж 2. Нефрит хамшинж 3. Холимог хамшинж 4. АД ихсэх хамшинж 5. Өвдөлтийн хамшинж /49./ Пиелонефритийн үндсэн хамшинжид аль нь орох вэ? 1. Өвдөлтийн хамшинж 2. Дизурийн хамшинж 3. Хордлогын хамшинж 4. Цусархагшлын хамшинж 5. Хавагнах хамшинж /50./ Цочмог гломерулонефритийн үед эмнэлзүйд гарах шинжүүд. 1. Шээс цустах, бортгонцортох 2. Шээсний гарц багасах 3. Шээсний нягт хэвийн эсвэл ихсэх 4. Шээсний нягт багасах 5. Шээсний гарц ихсэх /51./ 10 настай хүү халуурна, залгихад хоолой хөндүүрлэнэ, хар цай шиг хүрэн өнгөтэй шээсэн. Энэ өвчин анх удаа тохиолдож байна. Ямар өвчин байх магадлал өндөр вэ? Ямар шинжилгээ шаардлагатай, илүү тодорхой мэдээлэл өгөх вэ? 1. Цочмог пиелонефрит 2. Цочмог гломерулонефрит 3. Шээсний нян судлалын шинжилгээ 4. Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5. Хоногийн шээсэнд биохими /52./ Бөөр-шээсний замын халдвартай хүүхдэд илэрч болох өөрчлөлтүүдийг сонгоно уу? 1. Лейкоцитоз, саармагсаг эс багасах, лимфоцитоз 2. Пиури, шээсэнд нитрит эерэг байх 3. Шээсэнд эмгэгтөрөгч 5000 илрэх 4. Лейкоцитоз, саармагсаг эс ихсэх
  7. 7. 5. Аддисын сорилд лейкоцит 1 сая /53./ Архаг гломерулонефрит нь 1. Хүнд явцтай 2. Эмнэлзүйн хувьд дахидаг 3. Бөөрний дутагдалд амархан ордог 4. Бүтцийн эргэшгүй өөрчлөлтөнд ордог 5. Зөвхөн анхдагч өвчний үед илэрнэ /54./ Бага насны хүүхдэд бөөр-шээсний замын халдвар үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл: 1. Энтеробиоз 2. Гаж хөгжил 3. Давсагны үйл ажиллагаа алдагдах 4. Баасан дээрээ удаан хэвтэх 5. Хөвгүүдийн тээрхийн нарийсал /55./ Аль нь бөөр-шээсний замын өвчин үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл биш вэ? 1. Биеийн ерөнхий ба хэсэг газрын эсэргүүцэл сул 2. Хүүхэд голдуу илүү тээлттэй байх 3. Бөөрний эдийн хөгжил бүрэн гүйцээгүй 4. Жирэмсэн үеийн ургийн хөдөлгөөний идэвх сул байх 5. Шээсний урсгалын төрөлхийн ба олдмол саад /56./ Зунгагт хахах хамшинжийн үед хийгдэх эмчилгээний үндэс нь юу вэ? A. Хүчилтөрөгч эмчилгээ B. Уушгины үрэвсэл үүсэхээс сэргийлж, антибиотик эмчилгээ хийх C. Сурфактант орлуулах эмчилгээ D. Амьсгалын замаас зунгагийг эрт соруулах E. Хиймэл амьсгал хийх /57./ Греггийн гурвалд аль нь хамаарах вэ? A. Нүдний гажиг, дүлийрэл, уушигны үрэвсэл B. Дүлийрэл, зүрхний гажиг, микроцефали C. Нүдний гажиг, зүрхний гажиг, гепатит D. Нүдний гажиг, дүлийрэл, зүрхний гажиг E. Арьсны тууралт, дүлийрэл, зүрхний гажиг /58./ Гиалин бүрхүүлт өвчний үед рентген шинжилгээнд гарах өөрчлөлтийг заа. A. Чээжний хөндийд агаар байх B. Уушгинд зүрхний сүүдэртэй нийлсэн тархмал сүүдэр гарна C. Агааран бронхограмм илрэх D. Уушгины зураглал олширох E. Өрц хавтгайрах /59./ Эмнэлзүйд алга, ул шар байгаа бол цусны билирубины түвшин хэд байж болох вэ? A. 4 мг% хүртэл B. 5 мг% хүртэл C. 12 мг%-иас дээш D. 15 мг%-иас дээш E. 15 мг% хүртэл /60./ Нярайг халдварт өртөхөөс сэргийлэхэд аль нь орохгүй вэ? A. Эхийн сүүгээр хооллох B. Эх болон эмнэлгийн ажилчид гараа угааж хэвших C. Шаардлагагүй эмнэлгийн ажилбар хийхээс зайлсхийх D. Антибиотик эмчилгээ урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийх E. Хүйг хуурай байлгах /61./ Элэг хамгаалах бэлдмэлд орохгүй эмийг нэрлэнэ үү A. Лив-52 B. Карсил C. Эссенциале D. Урсофальк E. Силимарин
  8. 8. /62./ Хүүхдийн үйл хөдлөлийг байнга хоригловол хүүхдийн уураг тархины саатлын процесс давамгайлах учраас неврозын анхдагч сэжүүр бий болж, уур уцаартай, адайр зантай болох хандлагатай. /63./ Хүүхдийг их юм мэдүүлэх гэж шахах нь хортой яагаад гэвэл тархи туйлдан ядарч хүүхэд нойр, хоолондоо муудаж цаашилбал мэдрэл-сэтгэхүйн эмгэг ч үүсч болно. /64./ Нас ахих тутам тэнэгч мэдрэлийн зохицуулга сайжрах учраас зүрхний цохилт олширно. /65./ Зүрх тасалдах мэт болох нь ээлжийн бус агшилттай холбоотой үүсдэг сэрэл учраас зүрхний бүтцийн өөрчлөлтэй холбоотой байх нь ховор. /66./ Аюултай ерөнхий шинжийн нэг болох хүүхэд уусан бүхнээ бөөлжих шинжийг шалгахдаа эхээс ямар асуулт тодруулж асуух вэ ? A. Хүүхэд бөөлжиж байгаа эсэх B. Хэдэн өдөр бөөлжиж байгаа эсэх C. Хир олон удаа бөөлжиж байгаа эсэх D. Залгисан бүгд эргэж гарч байгаа эсэх E. Ямар зүйлээр бөөлжиж байгаа эсэх /67./ Хүүхдэд хэдэн наснаас цулцангийн амьсгал сонсогдох вэ? A. 1 нас B. 3 нас C. 5 нас D. 7 нас E. 9 нас /68./ Рентген шинжилгээнд уушгины агааржилт ихэссэн, жижиг голомтлог сүүдэр илэрч байвал ямар эмгэг байж болох вэ? A. Гуурсан хоолойн цочмог үрэвсэл B. Гуурсанцрын үрэвсэл C. Гуурсан хоолойн бөглөрөлтөт үрэвсэл D. Уушгины цочмог үрэвсэл E. Уушгины архаг үрэвсэл /69./ Сальбутамолын 1 удаагийн хэрэглэх тун A. 3-5 мг B. 4-5 мг C. 1-2 мг D. 0.2-0.3 мг E. 0.3- 0.5 мг /70./ Уушгины хатгалгаа, чихний халдвар, маш хүнд өвчний үед хэрэглэх нэгдүгээр сонголтын антибиотик A. Амоксациллин B. Кларитромицин C. Ципрофлоксацин D. котримоксазол E. Ампициллин /71./ Тураалтай хүүхдийг хооллох зарчимд аль нь тохирохгүй вэ? 1. Чихэрлэг хоол өгөх 2. Кали нэмж өгөх 3. Магни нэмж өгөх 4. Натри нэмж өгөх 5. Аминдэм нэмж өгөх /72./ Рахитын ид үед хүүхдэд өгөх D-аминдэмийн тун ямар байх вэ? 1. 500-600 МЕ/хоног 2. 2000-5000 МЕ/хоног
  9. 9. 3. 100-200 МЕ/кг 4. 200000-400000 МЕ/курс 5. 50-100 МЕ/кг100-200 МЕ/кг /73./ Тураалын III зэрэгт ямар шинж тохирохгүй вэ? 1. Салст бага зэрэг цайвар 2. Жингийн алдагдал 20-30% 3. Чулицкийн индекс 10-15 4. Мэдрэл сэтгэцийн хөгжил насандаа тохирсон 5. Маразмын шинж /74./ Тураалтай хүүхдийн бодисын солилцоонд ямар өөрчлөлт гарах вэ? 1. Гипогликеми 2. Бодисын солилцооны хүчилшил 3. Цусанд натри багасна 4. Цусанд кали багасна 5. Бодисын сололцооны шүлтшил /75./ Квашиоркорын үед арьс, салстанд гарах өөрчлөлтийг заана уу? 1. Битотын толбо 2. Шалбархай 3. Нөсөөтөл ихэссэн 4. Шүүдэстэй шархалт 5. Сувдан хэлхээ /76./ Бүдүүн гэдэсний нянгийн хэдэн хувь нь агааргүйтэн бэ? A. 30% B. 70% C. 80% D. 85-89% E. 96-99% /77./ Архаг В-гастрит үүсэхэд холбогдолгүй шалтгаан A. Элэгний вирүст үрэвсэл B. Салстын нөхөн төлжилт хямрах C. Нугалуурын салстад Н.p үржих D. Үрэвслийн эсрэг эм удаан уух E. Дээд гэдэс, ходоодны сөрөг урсгал /78./ Улаан хоолой үрэвсэхэд аль нь хамгийн их нөлөөтэй вэ? A. Ходоодны шүүрэл хэт ихсэх B. Хурц хоол их идэх C. Удамшил D. Сэтгэл санааны стресс E. Ходоод-улаан хоолойн сөрөг урсгал /79./ Улаан хоолойн архаг үрэвслийн эмчилгээнд үл хэрэглэх эмчилгээ A. Хоол эмчилгээ B. Хүчлийн эсрэг эм C. Холиноспазмолитикүүд D. Метоклопрамид E. Мотилум /80./ Шархлаа өвчин үүсэхэд эмгэг жамын хамгийн их ач холбогдолтой нь: A. Сэтгэл санааны ачаалал B. Хоолны дэглэм алдагдах C. Дисбактериоз D. Харшлах байдал E. Салстын тэсвэрлэх чадвар буурах

×