Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atlassian Fisheye

1,073 views

Published on

Atlassian Fisheye - Destan Sarpkaya- OBSS

-21 Ekim 2011 Tarihli Istanbul Atlassian etkinliği için hazırlanan sunum

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Atlassian Fisheye

  1. 2. Nedir? <ul><li>Web tabanlı revizyon kontrol ve g örüntüleme arac ı </li></ul><ul><li>Açık kaynaklı projeler için ücretsiz </li></ul>
  2. 3. Ne Sağlar? <ul><li>Kaynak kod analizi </li></ul><ul><li>Kaynak koddaki değişim(ler)i izleme </li></ul><ul><li>Kod paylaşımı </li></ul><ul><li>Kullanıcılar arası etkileşim </li></ul>
  3. 4. İzleme <ul><li>Kaynak koddaki değişimleri izleme </li></ul><ul><li>Gerçek zamanlı comit grafikleri </li></ul><ul><li>RSS ve E-posta bildirimleri </li></ul><ul><ul><li>Yorumlar için de geçerli </li></ul></ul><ul><li>Jira entegrasyonu </li></ul><ul><ul><li>İş numarası bağlama </li></ul></ul>
  4. 6. Görüntüleme <ul><li>Version kontrol sistemlerine entegrasyon </li></ul><ul><ul><li>CVS, SVN, GIT vs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Branch/Tag görüntüleme </li></ul></ul><ul><li>Her dosya için comit gemişi </li></ul><ul><li>Gelişmiş diff gösterme seçenekleri </li></ul><ul><li>Geniş arama seçenekleri </li></ul>
  5. 8. Analiz <ul><li>Kod gelişimini grafik ve diyagramlarla inceleme </li></ul><ul><ul><li>Katkıda bulunanları görme </li></ul></ul><ul><ul><li>Toplam kod satırı </li></ul></ul>
  6. 9. Paylaşma <ul><li>“ Activity Stream” </li></ul><ul><li>Her şey URL, her şey paylaşılabilir </li></ul><ul><ul><li>Grafikler </li></ul></ul><ul><ul><li>Yorumlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Arama sonuçları </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaynak kodlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod satırlarına kadar paylaşım </li></ul></ul>
  7. 11. Sorular?

×