Junts per la societat:www.observatoritercersector.org                   Experiències de        ...
Continguts Objectius La recerca realitzada La publicació Estructura de les experiències Tipologies de col·laboració Elemen...
ObjectiusL’objectiu general és enfortir les estratègies de col·laboració permillorar l’eficiència i eficàcia de les entita...
La recerca realitzada  Més de 50 experiències  de col·laboració  identificades               21 entrev...
La publicacióRecull diverses experiències decol·laboració entre entitats catalanes.19 d’experiències de diferents àmbitsd’...
Estructura de les experiènciesTítol      Quadre resum          AprenentatgesPer què és rellevant?    En...
Tipologies de col·laboració Esquema basat en la durada, els objectius i el compromís permet classificar les diferents expe...
El compromís - Essencial per a qualsevol nivell de col·laboració. - Sense compromís no es pot donar una bona col·laboració...
La durada - Relacionada amb el tipus d’objectius marcats i el temps necessari per assolir-los. - És important fer una bona...
Els objectius - Instrumentals: aquells dirigits a produir un efecte concret. Faciliten la concreció de les tasques i la...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Cristina Dedeu   Membre Consell Rector d’Escoletes.coop    Creació de la cooperativa    Escoletes.coop entre due...
La confiança   És essencial per qualsevol tipus de col·laboració. S’ha de   treballar.                ...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Marta Xatruch   Responsable de Programes de Sinergrup      Unió de 8 entitats que      treballen per l’atenció...
El rol dels òrgans de govern   Les persones que dirigeixen les entitats que col·laboren han   de creure en el valor i ...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Clara Rosàs   Gerent de la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer   Montserrat Palanques   Tècnica Sectorial...
Definició de rols   Com més ben definits estiguin els rols de cadascuna de les   parts que col·laboren, més senzill se...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Antonio Pérez   Director de Programes de Creu Roja Catalunya       Creació i oferta de cursos de       for...
La comunicació   La comunicació és necessària per col·laborar. El traspàs   d’informació ha de ser continu i ha d’arri...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Txell Collelldemont    Directora Fundació Mambré   - La Fundació Mambré va ser creada   per 4 entitats:    Arr...
La formalització de la col·laboració   És important escollir la forma jurídica més adequada per   les organitzacions...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Domènec Domènech   Director Fundació Mercè Fontanilles      Al Centre de Gestió d’Iniciatives i      Projectes...
L’eficiència i l’aprofitament       d’economies d’escala   La col·laboració permet afrontar riscos conjuntament i...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Eva Bonamusa   Suport a les entitats gestores, ECOM    Creació d’una eina de gestió    de centres compartida a p...
El rol de les federacions i      entitats de segon nivell   Les federacions, coordinadores, plataformes… sovint só...
Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de...
Xavier Orteu   President de la Plataforma dEntitats per a la Inclusió dels Joves (PEIJove)   President d’Insercoop  ...
El treball conjunt obre portes i   millora els resultats de les actuacions   A través de la col·laboració es poden acc...
Reflexions finals  Elements clau per desenvolupar una cultura de    col·laboració al Tercer Sector Social 1. El rol d...
Reflexions finals: 10 dificultats 1. Dubtes en els òrgans de govern 2. Els personalismes 3. Adaptació a una nova forma ...
Reflexions finals: 12 aprenentatges1. La importància de les TIC.2. El treball conjunt facilita l’accés al finançament públ...
Junts per la societat:  Experiències de  col·laboració al Tercer Sector Social    catalàAmb la col·laboració de:  A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Junts per la societat. Experiències de col·laboració al Tercer Sector Social Català

867 views

Published on

Junts per la societat. Experiències de col·laboració al Tercer Sector Social Català

 1. 1. Junts per la societat:www.observatoritercersector.org Experiències de col·laboració al Tercer Sector Social català Amb la col·laboració de: Amb el suport de:
 2. 2. Continguts Objectius La recerca realitzada La publicació Estructura de les experiències Tipologies de col·laboració Elements clau per col·laborar Reflexions finals 2
 3. 3. ObjectiusL’objectiu general és enfortir les estratègies de col·laboració permillorar l’eficiència i eficàcia de les entitats del Tercer SectorSocial català. Identificar i recollir experiències de col·laboració entre entitats catalanes. Afavorir el coneixement i la difusió de les experiències identificades. Extreure aprenentatges i claus d’èxit de les experiències. Transferir el coneixement generat a la globalitat del sector no lucratiu perfomentar la rèplica d’aquestes experiències per part d’altres entitats. 3
 4. 4. La recerca realitzada Més de 50 experiències de col·laboració identificades 21 entrevistes per recollir la informació de les experiències 4
 5. 5. La publicacióRecull diverses experiències decol·laboració entre entitats catalanes.19 d’experiències de diferents àmbitsd’actuació i tipus de col·laboració. L’equip de treball: -Pau Vidal -Laura Lecina -Gemma Puig -Ana Villa 5
 6. 6. Estructura de les experiènciesTítol Quadre resum AprenentatgesPer què és rellevant? En què consisteix? Per saber-ne més 6
 7. 7. Tipologies de col·laboració Esquema basat en la durada, els objectius i el compromís permet classificar les diferents experiències seleccionades: Experiències recollides a la publicació: - Àrea A: 4 experiències - Àrea B: 8 experiències - Àrea C: 7 experiències 7
 8. 8. El compromís - Essencial per a qualsevol nivell de col·laboració. - Sense compromís no es pot donar una bona col·laboració. - Diferents graus de compromís en funció del tipus de col·laboració. - Relacionat amb el grau de responsabilitat i el grau de renúncia que s’està disposat a assumir. 8
 9. 9. La durada - Relacionada amb el tipus d’objectius marcats i el temps necessari per assolir-los. - És important fer una bona previsió del temps que es trigarà en realitzar cadascun dels canvis organitzatius. 9
 10. 10. Els objectius - Instrumentals: aquells dirigits a produir un efecte concret. Faciliten la concreció de les tasques i la definició clara dels rols. - Estratègics: representen un valor fonamental en el futur de l’organització. En general, requereixen de més temps per assolir-los i el nivell de compromís és alt. 10
 11. 11. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 11
 12. 12. Cristina Dedeu Membre Consell Rector d’Escoletes.coop Creació de la cooperativa Escoletes.coop entre dues cooperatives catalanes (ENTORN i 6TELL) per gestionar escoles bressol a les Illes Balears.12
 13. 13. La confiança És essencial per qualsevol tipus de col·laboració. S’ha de treballar. La coneixença Cal generar espais de coneixença on les entitats puguin intercanviar impressions i anar generant confiança. El compromís Ha de ser mutu i és bàsic pel bon èxit de la col·laboració. És important ser clar i concís.13
 14. 14. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 14
 15. 15. Marta Xatruch Responsable de Programes de Sinergrup Unió de 8 entitats que treballen per l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual mantenint l’autonomia de cadascuna d’elles sota el nom de Sinergrup.15
 16. 16. El rol dels òrgans de govern Les persones que dirigeixen les entitats que col·laboren han de creure en el valor i el contingut de la col·laboració. És important que des dels òrgans de govern es transmeti confiança a totes les organitzacions que estan col·laborant.16
 17. 17. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 17
 18. 18. Clara Rosàs Gerent de la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer Montserrat Palanques Tècnica Sectorial de Salut de la Federació Catalana de Voluntariat Social Creació i realització conjunta entre la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer i la Federació Catalana de Voluntariat Social d’un curs de formació per les persones voluntàries en l’àmbit de l’oncologia.18
 19. 19. Definició de rols Com més ben definits estiguin els rols de cadascuna de les parts que col·laboren, més senzill serà el repartiment de tasques a l’hora de treballar conjuntament. Repartiment de tasques Per col·laborar cal diferenciar clarament les capacitats de cadascuna de les entitats i ser conscients de les pròpies limitacions.19
 20. 20. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 20
 21. 21. Antonio Pérez Director de Programes de Creu Roja Catalunya Creació i oferta de cursos de formació i altres serveis adreçats a les persones cuidadores no professionals de Catalunya entre Creu Roja Catalunya i Fundació Pere Tarrés.21
 22. 22. La comunicació La comunicació és necessària per col·laborar. El traspàs d’informació ha de ser continu i ha d’arribar a les persones implicades, en els diferents graus de responsabilitat. La transparència Fomentar la participació i la transparència en les decisions que es prenen conjuntament potencia la generació de confiança i l’estabilitat de la col·laboració.22
 23. 23. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 23
 24. 24. Txell Collelldemont Directora Fundació Mambré - La Fundació Mambré va ser creada per 4 entitats: Arrels Fundació Assís Centre d’Acollida Companyia de les Filles de la Caritat Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu. - El seu objectiu és oferir serveis d’habitatge i inserció laboral per les persones sense llar.24
 25. 25. La formalització de la col·laboració És important escollir la forma jurídica més adequada per les organitzacions que col·laboren entre si. Els temes jurídics, usualment, requereixen més dedicació de temps i recursos dels que es preveuen a l’inici. Hi ha un moment en què cal posar per escrit els acords presos durant la col·laboració i s’ha de fer d’acord amb els valors i el llenguatge de les entitats.25
 26. 26. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 26
 27. 27. Domènec Domènech Director Fundació Mercè Fontanilles Al Centre de Gestió d’Iniciatives i Projectes Socials, Sinergia Social, diverses entitats comparteixen espais i elements de gestió.27
 28. 28. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala La col·laboració permet afrontar riscos conjuntament i treballar de manera més eficient. L’aprofitament d’economies d’escala, compartint elements de gestió, d’infraestructura, etc., repercuteix en el temps i els recursos que les entitats poden destinar a l’acció directa.28
 29. 29. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 29
 30. 30. Eva Bonamusa Suport a les entitats gestores, ECOM Creació d’una eina de gestió de centres compartida a partir d’un procés participatiu en què diverses entitats de la federació ECOM dissenyen l’eina i la posen en pràctica conjuntament.30
 31. 31. El rol de les federacions i entitats de segon nivell Les federacions, coordinadores, plataformes… sovint són un espai de trobada pel naixement de futures col·laboracions. Les organitzacions de segon nivell tenen un rol important a l’hora de tangibilitzar els valors d’aportació i l’esforç de les seves entitats de base. És important visibilitzar els resultats de s’obtenen dels processos de col·laboració per tal que les entitats de base s’animin a treballar conjuntament.31
 32. 32. Elements clau per col·laborar La confiança, la coneixença i el compromís. El rol dels òrgans de govern. La definició de rols i el repartiment de tasques. La comunicació i la transparència. La formalització de la col·laboració. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. El rol de les federacions i entitats de segon nivell. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. 32
 33. 33. Xavier Orteu President de la Plataforma dEntitats per a la Inclusió dels Joves (PEIJove) President d’Insercoop - Creació del Dispositiu d’Inserció Laboral (DIL) per joves d’entre 16 i 20 anys, a l’Hospitalet de Llobregat, per tal de facilitar la seva incorporació al món formatiu i/o laboral. A partir d’aquesta experiència s’ha creat: - La Plataforma d’Entitats per la Inclusió dels Joves (PEI’Jove) - El Programa Dispositius d’Accés per a 1.700 joves d’entre 16 i 20 anys a l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona, Sant Boi, Lleida, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Badalona i Salt. Està impulsat per Inserccop, Fund. Joan XXIII, Fund. El Llindar, Fund. Marianao, Fund. Adsis, Fund. Comtal, Casal dels Infants, Casal Amic, CIJCA, Salesians Sant Jordi i Fund. Ser.Gi.33
 34. 34. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions A través de la col·laboració es poden accedir a nous recursos, subvencions, concursos públics… que permetin avançar a les entitats. El treball conjunt de diversos professionals, de diverses àrees i àmbits i de diferents entitats repercuteix directament en els resultats de les actuacions.34
 35. 35. Reflexions finals Elements clau per desenvolupar una cultura de col·laboració al Tercer Sector Social 1. El rol de les entitats de segon nivell 2. La necessitat de gestionar la col·laboració 3. La implicació decidida de l’Administració Pública 4. L’intercanvi d’experiències i aprenentatges 35
 36. 36. Reflexions finals: 10 dificultats 1. Dubtes en els òrgans de govern 2. Els personalismes 3. Adaptació a una nova forma de fer 4. La comunicació 5. Treballar la capacitat de mediació 6. Formalització de la col·laboració 7. La gestió compartida 8. Abandonament d’alguna de les entitats 9. Unió de l’interès individual amb el col·lectiu 10. Aspectes emocionals i pors 36
 37. 37. Reflexions finals: 12 aprenentatges1. La importància de les TIC.2. El treball conjunt facilita l’accés al finançament públic.3. L’aprofitament d’economies d’escala.4. Replicabilitat a altres col·lectius.5. Fomentar la participació i la transparència.6. La definició de rols i el repartiment de tasques.7. Territorialitat.8. L’intercanvi de coneixements entre diferents sectors.9. Guanyar la confiança d’altres sectors.10. Confiança i coneixença.11. La implicació personal i professional és necessària.12. La col·laboració atreu més col·laboracions. 37
 38. 38. Junts per la societat: Experiències de col·laboració al Tercer Sector Social catalàAmb la col·laboració de: Amb el suport de:

×