Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Idees de millora dels òrgans de govern al Tercer Sector - Pau Vidal

685 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Idees de millora dels òrgans de govern al Tercer Sector - Pau Vidal

  1. 1. Idees de millora dels òrgans de govern al Tercer Sector Pau Vidal Observatori del Tercer Sector
  2. 2. Idees de millora dels òrgans de govern <ul><li>L’OTS i els òrgans de govern </li></ul><ul><li>Reptes i idees d ’ acció </li></ul><ul><ul><li>Millorar el compromís organitzatiu i la funció estratègica </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercir la funció estratègica </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer més fluïda la relació amb l ’ equip directiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovar i diversificar els perfils </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer una bona gestió de la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulsar la transparència i l ’ avaluació </li></ul></ul><ul><li>Un camí a recorrer </li></ul>Recerca Tallers Jornades Publicacions … .
  3. 3. Millorar el compromís organitzatiu i la funció estratègica <ul><li>Idees de millora </li></ul><ul><li>Involucrar a tots els membres </li></ul><ul><li>Periodicitat de reunions </li></ul><ul><li>Conèixer millor l ’ organització </li></ul><ul><li>Formalitzar la reflexió estratègica </li></ul><ul><li>Establir indicadors estratègics </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Dificultat per definir els temes estratègics i operatius </li></ul><ul><li>Focalització en temes immediats </li></ul><ul><li>Confusió de rols </li></ul><ul><li>Càrrecs per prestigi </li></ul><ul><li>Baixa participació </li></ul><ul><li>Reflexió sobre remuneració </li></ul>“ Només vinc a opinar perquè ja hi ha un equip directiu que en sap molt ” “ Hi som per garantir que el dia a dia no desviï l'organització de la seva missió ”
  4. 4. Fer més fluïda la relació amb l ’ equip directiu <ul><li>Lideratge organitzatiu </li></ul><ul><li>Repartiment de funcions </li></ul><ul><li>Aconseguir confiança </li></ul>“ Vénen un dia i després d ’ una estona ja es senten amb la llibertat d ’ opinar sense saber el perquè de les coses ” “ Si no tingués confiança en el director, no estaria a l ’ òrgan de govern ” <ul><li>Idees de millora </li></ul><ul><li>Crear comissions mixtes de treball </li></ul><ul><li>Propiciar espais de relació </li></ul><ul><li>Fomentar una comunicació oberta </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  5. 5. Renovar i diversificar els perfils <ul><li>Baixa participació femenina, jove, persones immigrades,... </li></ul><ul><li>Homogeneïtat de visions </li></ul><ul><li>Reflectir la pluralitat social </li></ul><ul><li>Entendre els destinataris </li></ul>“ És bo tenir un equip equilibrat en coneixements i habilitats ” <ul><li>Idees de millora </li></ul><ul><li>Establir procés de selecció </li></ul><ul><li>Definir perfils complementaris </li></ul><ul><li>Incorporar criteris de diversitat: gènere, edat, procedència,... </li></ul><ul><li>Crear “ pedrera ” (Consells Assessors,...) </li></ul><ul><li>... </li></ul>“ Alguns estem al patronat des de 1986: ja portem 25 anys...és molt difícil trobar relleus ”
  6. 6. Fer una bona gestió de la informació <ul><li>Trobar el punt d ’ equilibri </li></ul><ul><li>Ajustar la dedicació a l ’ òrgan de govern </li></ul><ul><li>Qualitat </li></ul>“ Hem de ser experts en fer preguntes: les adequades i obtenint la informació necessària ” <ul><li>Idees de millora </li></ul><ul><li>Treure profit de les actes </li></ul><ul><li>Reflexionar sobre la periodicitat de les reunions </li></ul><ul><li>Capitalitzar aprenentatges </li></ul><ul><li>Utilitzar les TIC </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  7. 7. Impulsar la transparència i l ’ avaluació <ul><li>Impulsar innovació i canvis culturals a les organitzacions </li></ul><ul><li>Convivència diferents graus d ’ autoexigència </li></ul><ul><li>Moltes vegades s ’ avalua en funció del clima de les reunions </li></ul>“ Les juntes directives i els patronats són el motor per impulsar canvis culturals com la transparència o l ’ avaluació ” <ul><li>Idees de millora </li></ul><ul><li>Establir indicadors </li></ul><ul><li>Identificar bones pràctiques </li></ul><ul><li>Integrar les TIC </li></ul><ul><li>Seguiment de calendaris </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  8. 8. Pau Vidal Presentació disponible per descarregar a: www.observatoritercersector.org www.congrestercersectorsocial.cat Idees de millora dels òrgans de govern al Tercer Sector

×