Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‘Dones i Tercer Sector’
Pau Vidal i Montse Fernández, 22 de desembre de 2015
	
  
Col·labora
-  Aportar dades objectives sobre la participació de les dones
en el tercer sector
-  Visibilitzar i posar en valor el rol...
Avançament de resultats
Anàlisi de diferents fonts secundàries
Índex
1 Una mirada enrere
2 Construcció del Tercer Sector
3 Participació i democràcia interna
4 Ocupació en el tercer sect...
1 Una mirada enrere
5
Hospital de la Pia Almoina
La seva seu s’emplaçava a l’actual seu del 
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Any 1308
Plàn...
Des del segle XII
Durant l’edat mitjana, ordres de 
dones religioses i beguines 
dedicaven la seva vida a la
cura dels alt...
A partir del segle XVIII
5

La revolució industrial i tots el canvis que va produir en la
societat van ser el punt de part...
5
Sociedad Autónoma de la Mujeres de Barcelona
Es considera la primera
organització feminista de
l’Estat. Va néixer l’any ...
2 Construcció del tercer sector
155.000 
245.000 
300.000 
2001
 2007
 2011
Persones voluntàries al tercer sector social
Font: Anuari 2013 del Tercer Sect...
Persones destinatàries de les activitats i serveis del tercer
sector social
1.000.000 
1.700.000 
2.130.000 
2001
 2007
 2...
52.000 
100.000 
 102.000 
2001
 2007
 2011
Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya 
Persones contractades...
Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya
Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya
La participació
voluntària de dones i
homes en el tercer
sector varia en funció
de l’àmbit d’actuació
52%
59%
48%
41%
Ambi...
76%
66%
59%
24%
34%
41%
2001
 2007
 2011
Dones
 Homes
Font: Anuari 2009 i 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya i Lli...
Dones
60%
Homes
40%
Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014
A les associacions de Barcelona la
presència de ...
3 Participació i democràcia interna
Dones
57%
Homes
43%
Participació en assemblees
 Participació en juntes
Dones
51%
Homes
49%
Font: Panoràmic de les associac...
•  Les dones ocupen entre el 12% i el 15% dels càrrecs
rellevants a les universitats espanyoles
•  El total d’alcaldesses ...
Totalment
d'acord
23%
D'acord
34%
Ni acord ni
desacord
33%
En desacord
6%
Totalment en
desacord
4%
Font: Panoràmic de les ...
4 Ocupació en el tercer sector social
Dones
71%
Homes
29%
Dones
45%
Homes
55%
Tercer Sector Social
 Mercat laboral
Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sect...
- 
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
2.600.000
2.700.000
2.800.000
2.900.000
3.000.000
3.100.000
3.200.000...
Al context de crisi es sumen algunes
característiques de la contractació del tercer
sector social com són:
-  Forta estaci...
85%
44%
15%
56%
Mercat laboral
Tercer Sector Social
Jornada parcial
 Jornada completa
Font: Baròmetre de l’Ocupació del Te...
Estacionalitat en el tercer sector
Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya 
81%
60%
19%
40%
Mercat laboral...
26%
25%
25%
22%
Ajust jornada laboral
Reestruc de tasques
Acomiadaments
Ajust de salaris
Font: Anuari 2013 del Tercer Sect...
Evolució de la jornada completa en el tercer sector social
Font: Anuari 2009 i 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya ...
-20%
 -15%
 -10%
 -5%
 0%
 5%
 10%
 15%
 20%
De 16 a 24 anys
De 25 a 34 anys
De 35 a 44 anys
De 45 a 54 anys
De 55 anys i ...
Menys de 3
anys
47%
Entre 3 i 5
anys
15%
Entre 6 i 10
anys
23%
Entre 11 i 20
anys
11%
Més de 20
anys
4%
Anys en l’organitz...
Nivell d’estudis
Educació
universitària
42%
Educació
secundària
42%
Educació
primaria
16%
Font: Baròmetre de l’Ocupació de...
Categories laborals
Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015
2%
5%
4%
60%
14%
14%
Direcció...
 
SMI
(9.034,2)
Entre SMI i
12 mil €
Entre 12 i
24 mil €
Entre 25 i
36 mil €
Entre 37 i
48 mil €
Entre 49 i
60 mil €
Més d...
El perfil més freqüent entre les persones contractades
en el tercer sector social és:
-  una dona d’entre 26 i 35 anys
-  a...
Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya 
Entitats socials que compten amb un pla d’igualtat de
gènere
Sí
3...
La llei orgànica de 2007 -per a la igualtat efectiva
de dones i homes preveu que les persones amb
més de 250 persones treb...
+
-
 Compromís
Des de …
 Fins a …
Coacció
 Conveniència
 Convicció
Compliment de
la legalitat
Visió més
instrumental i
ope...
Construïm les conclusions junts/es...
‘Dones i Tercer Sector’
Pau Vidal i Montse Fernández, 22 de desembre de 2015
	
  
Col·labora
2015 12 Dones i Tercer Sector. Presentació de dades sobre la situació de les dones dins el tercer sector.
2015 12 Dones i Tercer Sector. Presentació de dades sobre la situació de les dones dins el tercer sector.
2015 12 Dones i Tercer Sector. Presentació de dades sobre la situació de les dones dins el tercer sector.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2015 12 Dones i Tercer Sector. Presentació de dades sobre la situació de les dones dins el tercer sector.

1,759 views

Published on

2015 12 Dones i Tercer Sector. Presentació de dades sobre la situació de les dones dins el tercer sector.

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

2015 12 Dones i Tercer Sector. Presentació de dades sobre la situació de les dones dins el tercer sector.

 1. 1. ‘Dones i Tercer Sector’ Pau Vidal i Montse Fernández, 22 de desembre de 2015   Col·labora
 2. 2. -  Aportar dades objectives sobre la participació de les dones en el tercer sector -  Visibilitzar i posar en valor el rol de les dones en el tercer sector -  Potenciar la reflexió des de la perspectiva de gènere Objectius
 3. 3. Avançament de resultats
 4. 4. Anàlisi de diferents fonts secundàries
 5. 5. Índex 1 Una mirada enrere 2 Construcció del Tercer Sector 3 Participació i democràcia interna 4 Ocupació en el tercer sector
 6. 6. 1 Una mirada enrere
 7. 7. 5 Hospital de la Pia Almoina La seva seu s’emplaçava a l’actual seu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona Any 1308 Plànols de l’Hospital de la Pia Almoina
 8. 8. Des del segle XII Durant l’edat mitjana, ordres de dones religioses i beguines dedicaven la seva vida a la cura dels altres Pati central de beguinatge de Bruixes a Bèlgica
 9. 9. A partir del segle XVIII 5 La revolució industrial i tots el canvis que va produir en la societat van ser el punt de partida de nous moviments: •  Urbans •  Des de l’organització obrera i també burgesa •  Orientats a la protecció social, el foment de l’educació i la cultura •  Sorgiment de moviments feministes El dret d’associació es recull a la Constitució de 1876
 10. 10. 5 Sociedad Autónoma de la Mujeres de Barcelona Es considera la primera organització feminista de l’Estat. Va néixer l’any 1889 i es dedicava a organitzar sessions pedagògiques i recreatives per a dones. Entre les seves fundadores figuren Teresa Claramunt, Ángeles López d’Ayala i Amàlia Domingo. Manifestació el 1910 a favor de l’educació laica
 11. 11. 2 Construcció del tercer sector
 12. 12. 155.000 245.000 300.000 2001 2007 2011 Persones voluntàries al tercer sector social Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya
 13. 13. Persones destinatàries de les activitats i serveis del tercer sector social 1.000.000 1.700.000 2.130.000 2001 2007 2011 Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya
 14. 14. 52.000 100.000 102.000 2001 2007 2011 Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya Persones contractades al tercer sector social
 15. 15. Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya
 16. 16. Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya
 17. 17. La participació voluntària de dones i homes en el tercer sector varia en funció de l’àmbit d’actuació 52% 59% 48% 41% Ambiental Social Dones Homes Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya i Baròmetre 2015 del Tercer Sector Social de Catalunya Persones voluntàries
 18. 18. 76% 66% 59% 24% 34% 41% 2001 2007 2011 Dones Homes Font: Anuari 2009 i 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya i Llibre Blanc del Tercer Sector Civico-Social Evolució persones voluntàries en el tercer sector social
 19. 19. Dones 60% Homes 40% Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014 A les associacions de Barcelona la presència de dones voluntàries és del 60% -per a diferents àmbits d’actuació-
 20. 20. 3 Participació i democràcia interna
 21. 21. Dones 57% Homes 43% Participació en assemblees Participació en juntes Dones 51% Homes 49% Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014 Distància del 6%
 22. 22. •  Les dones ocupen entre el 12% i el 15% dels càrrecs rellevants a les universitats espanyoles •  El total d’alcaldesses a Catalunya a la legislatura 2011-2015 és de 135, és a dir el 14,2% del total •  7 de cada 10 consells d’administració de les empreses catalanes no compta amb cap dona
 23. 23. Totalment d'acord 23% D'acord 34% Ni acord ni desacord 33% En desacord 6% Totalment en desacord 4% Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014 La nostra associació treballa actualment per afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i associativa 44%  !  
 24. 24. 4 Ocupació en el tercer sector social
 25. 25. Dones 71% Homes 29% Dones 45% Homes 55% Tercer Sector Social Mercat laboral Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015 i IDESCAT +26%  dones  al  tercer  sector  social  
 26. 26. - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 2001 … 2007 2011 2014 Mercat laboral català Tercer Sector Social Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015 i IDESCAT Evolució de l’ocupació
 27. 27. Al context de crisi es sumen algunes característiques de la contractació del tercer sector social com són: -  Forta estacionalitat -  Economia de serveis -  Intensius en persones
 28. 28. 85% 44% 15% 56% Mercat laboral Tercer Sector Social Jornada parcial Jornada completa Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015 i IDESCAT Jornada en el tercer sector social +41%  
 29. 29. Estacionalitat en el tercer sector Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya 81% 60% 19% 40% Mercat laboral Tercer Sector Social Temporal Indefinit
 30. 30. 26% 25% 25% 22% Ajust jornada laboral Reestruc de tasques Acomiadaments Ajust de salaris Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya 1 de cada 4 entitats socials ha pres mesures organitzatives per la crisi
 31. 31. Evolució de la jornada completa en el tercer sector social Font: Anuari 2009 i 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya 67% 52% 75% 84% 2007 2011 Dones Homes -15%
 32. 32. -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Homes Dones 25% 20% 15% 10% 5% % 5% 10% 15% 20% 25% Entre 16 i 25 anys Entre 26 i 35 anys Entre 36 i 45 anys Entre 46 i 55 anys Entre 56 i 65 anys Més de 65 anys Homes Dones Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015 i IDESCAT Població ocupada En el mercat laboral el perfil més habitual de contractació és un home d’entre 36 i 45 anys i en el tercer sector social és una dona d’entre 26 i 35 anys Tercer Sector Social Mercat laboral
 33. 33. Menys de 3 anys 47% Entre 3 i 5 anys 15% Entre 6 i 10 anys 23% Entre 11 i 20 anys 11% Més de 20 anys 4% Anys en l’organització Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015
 34. 34. Nivell d’estudis Educació universitària 42% Educació secundària 42% Educació primaria 16% Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015
 35. 35. Categories laborals Font: Baròmetre de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2015 2% 5% 4% 60% 14% 14% Direcció i gerència Comandaments intermedis Tècnics/ques estructura Tècnics/ques d'atenció directa Persona adm/suport Altres
 36. 36.   SMI (9.034,2) Entre SMI i 12 mil € Entre 12 i 24 mil € Entre 25 i 36 mil € Entre 37 i 48 mil € Entre 49 i 60 mil € Més de 60 mil € Direcció o Gerència 0,5% 0,5% 15% 30% 30% 17% 7% Comandaments intermedis 0,5% 1% 33% 53% 11% 0,5% 1% Tècnic/a d’estructura 2% 2% 51% 37% 7% 1% - Tècnic/a d’atenció directa 3% 9% 57% 25% 6% - - Personal administratiu, auxiliar o de suport 9% 20% 57% 13% 1% - - Altres 16% 23% 35% 16% 3% 7% - Salaris segons categories laborals
 37. 37. El perfil més freqüent entre les persones contractades en el tercer sector social és: -  una dona d’entre 26 i 35 anys -  amb estudis secundaris/universitaris -  amb contracte indefinit i a temps parcial -  Antiguitat de 3 anys -  treballa en atenció directa -  Té un sou d’entre 12 - 24 mil euros
 38. 38. Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya Entitats socials que compten amb un pla d’igualtat de gènere Sí 37% En procés 11% No 52%
 39. 39. La llei orgànica de 2007 -per a la igualtat efectiva de dones i homes preveu que les persones amb més de 250 persones treballadores comptin amb un pla d’igualtat de gènere El 8% de les entitats del tercer sector social tenen més de 250 persones treballadores El 40% compten amb un pla d’igualtat tot i no estar obligades a fer-ho
 40. 40. + - Compromís Des de … Fins a … Coacció Conveniència Convicció Compliment de la legalitat Visió més instrumental i operativa Elecció estratègica El compromís en l’ADN del tercer sector
 41. 41. Construïm les conclusions junts/es...
 42. 42. ‘Dones i Tercer Sector’ Pau Vidal i Montse Fernández, 22 de desembre de 2015   Col·labora

×