Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 02 jornada qualitat treball social

613 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 02 jornada qualitat treball social

 1. 1. La qualitat al tercer sector social Pau Vidal Març 2012www.tercersector.net
 2. 2. L’OTS i l’estudi de la qualitat al tercer sector socialwww.tercersector.net
 3. 3. Què s’entén per qualitat? «Qualitat vol dir treballar sota paràmetres de millora contínua, apostant per: delimitar els processos, aportar eines davaluació adequades, optimitzar els recursos, tenir retroalimentació amb el client i fer una aposta per la innovació en tots els seus vessants, tant instrumentals com de gestió.» «La qualitat ha de ser la nostra manera de fer, ha destar impregnada en tot allò que organitzemwww.tercersector.net i gestionem.Qualitat és la manera més segura per què es reconegui socialment la nostra feina.»
 4. 4. L’estat de la qualitat al tercer sector socialwww.tercersector.net
 5. 5. Els costos de la qualitat al tercer sector socialwww.tercersector.net
 6. 6. La Carta de la Qualitat i la millora de la gestiówww.tercersector.net
 7. 7. Algunes reflexions Pau Vidalwww.tercersector.net
 8. 8. 5 reflexions per impulsar la qualitat 1. El rol de les entitats de segon nivell i les organitzacions professionals 3. El canvi cultural 5. La necessitat de recursos 7. Aprenentatges i referentswww.tercersector.net 9. Monitoratge i coneixement
 9. 9. 1. El rol del segon nivell i organ. professionals  Diferències de resultats quan l’entitat de segon nivell impulsa el procés  Importància de les activitats per enfocar “És més fàcil des de la seva  Factor de comparació entre entitats perspectiva que amb el nostre  Importància de l’aprenentatge compartit - dia a dia” competitivitatwww.tercersector.net
 10. 10. 1. El rol del segon nivell i organ. professionals “Guardar els valors” del sector Economitzar Compartir ENTITATS DE recursos: aprenentatges SEGON NIVELL I ORG Descomptes, reutilització PROFESSIONALS Interlocució Adm. Recolzar i orientarwww.tercersector.net Pública: les entitats valorització, suport
 11. 11. La cultura de qualitat Identificació de tres variables clau Comunicació Amb els involucrats Cultura de Qualitat Satisfacció Implicaciówww.tercersector.net Mesura del grau agents clau organització
 12. 12. 2. El canvi cultural Principals dificultats detectades Necessitat de tenir més suport extern Sensació d’una excessiva burocratització Obligatorietat de la implantaciówww.tercersector.net Consum de recursos humans i materials
 13. 13. 2. El canvi cultural  La qualitat com a necessària per garantir el futur de les organitzacions i el seu rol social “La qualitat no  Superar la contradicció de la cultura de qualitat versus la burocratització de les certificacions és una etiqueta o un certificat:  Canvi cultural: S’està produint. Ritme? és una manera de pensar sobre  La cultura de qualitat com caldo de cultiu per el que fem per millorar”www.tercersector.net implantar els sistemes
 14. 14. 2. El canvi cultural: el tamany importa  Diferència de la percepció de la qualitat per tamany de les organitzacions Més de 1,5 milions 6,1 15,2 78,8 Entre 600.000 i 4,0 96,0 1,5 milions Entre 12.000 i 17,6 82,4 60.000 Menys de 12.000 5,0 10,0 10,0 15,0 50,0 10,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1-Totalment en desacord 2 3 4 5-Totalment dacord NS  Una tasca colectiva per incorporar totes les organitzacions a lawww.tercersector.net cultura de la qualitat (ex. La comptabilitat)
 15. 15. 3. La necessitat de recursos  La qualitat no és gratis “Amb tot l’equip treballant al  Els costos indirectes són encara més alts que 150%, no els els alts costos econòmics puc demanar que, a més,  Problemes per incorporar els costos de la facin l’esforç qualitat als projectes: Culpa compartida d’implantar un • Finançadors: Valorització sistema de • Directius del sector: Acceptar situacions qualitat...”www.tercersector.net
 16. 16. 3. La necessitat de recursos (II) Organitzacions Administracions i finançadors -Visualitzar els costos ocults -Donar suport -Escandallar -Obligació sense recursos no provoca canvi cultural -Conèixer l’esforç organitzatiu real -Asumir els costos de qualitat com un cost més del projectewww.tercersector.net
 17. 17. 4. Aprenentatges i referents  Cerca de referents externs que puguin “Això és tot un adaptar-se a les organitzacions món i em sento perdut... Per  A nivell sectorial sort, des que vaig parlar amb  A nivell nacional, estatal, internacional... ells que ja ho han fet, em  “Aprendre dels altres” - Mútuament sento més segur per engegar elwww.tercersector.net procés”
 18. 18. 4. Aprenentatges i referents (II) La fórmula: Combinar adequadament A + I + A Aprofitar Combinar adequadament Adaptar Inventarwww.tercersector.net
 19. 19. 5. Monitoratge i coneixement  Conèixer el punt en el que ens trobem: • Saber el que hem recorregut • Saber el camí que està pendent  Necessitat de jornades com aquesta  Responsabilitat compartida de tots els actors de la qualitat  Saber on estem avui, ens permetrà avaluar d’aquí a tres anyswww.tercersector.net el camí recorregut
 20. 20. “Un camí divertit i apassionant en la millora de les organitzacions necessària pel rol del tercer sector social a la societat”www.tercersector.net
 21. 21. La qualitat al tercer sector social Pau Vidal Març 2012www.tercersector.net

×