Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Postavljanje ciljeva, fon, 06.03.2015

1,092 views

Published on

Postavljanje ciljeva

Published in: Education
 • Be the first to comment

Postavljanje ciljeva, fon, 06.03.2015

 1. 1. POSTAVLJANJE CILJEVA Jelena Milićević jelena@jelenahr.com www.jelenahr.com mart 2015.
 2. 2. Upoznavanje • ko si ti? ko sam ja? • ko smo mi?
 3. 3. Cilj treninga - Egipćani su napravili piramide pa ćemo vala i mi te ciljeve - Izbalansiraj život (postaviti i uskladiti ciljeve svih nivoa)
 4. 4. Program treninga ● Upravljanje projektima, podsećanje ● Radionica Time machinne ● Daj mi alat, biću dobar zanatlija •smart •grow ● Radionica: sam svoj krojač •ciljevi i želje ● Kakve su ti misli takva ti je budućnost
 5. 5. http://www.slideshare.net/oblacak/upravljanje-pojektima- centrovci-02112014ppt U prošloj epizodi gledali ste
 6. 6. Radionica 1 Time machine 24.03.2015. 18.05.2015. Trajanje: - 20 min. priprema - 10 min. prezentacija
 7. 7. Postavljanje ciljeva Alisa: "Koji put da odaberem?" Mačak: "Gde želiš da ideš?" Alisa: "Ne znam." Mačak: "Onda je sve jedno. "
 8. 8. Postavljanje ciljeva
 9. 9. Radionica 2: Sam svoj krojač - moji ciljevi
 10. 10. Radionica 2: Sam svoj krojač - moje želje
 11. 11. Definišem svoje želje Pozitivna U prezentu Lična Precizna Realna Snažna
 12. 12. Želja ● Pozitivna Ja sam uredna i organizovana osoba, umesto Ja nisam više neorganizovana ● U prezentu Naša podsvest deluje samo u sadašnjosti. Ukoliko formulišete vašu želju u budućnosti, vaša podsvest ih nikada neće stići. ● Lična Želje moraju biti o vama i pod vašom kontrolom, ne nečijom drugom.
 13. 13. ● Precizna Napišite želju na način koji jasno opisuje ono što nameravate da postignete. ● Realna Želje bi trebalo da budu realne. Ostvarenje mora da bude unutar mogućeg ● Snažna Koristite reči koje prenose akciju i emocije Želja
 14. 14. Napiši želju ● Šta je moja želja ● Kako ću se osećati, ko ću biti kada je ostvarim? ● Kako ću znati da sam je ostvario? ● Šta tačno treba da uradim? ● Ko može da mi pomogne? ● Šta je moj PRVI KORAK? ● Datum, potpis
 15. 15. Pauza 15 min.
 16. 16. GROW RAZGIBAVANJE
 17. 17. GROW MODEL Goal clarification (PRECIZIRANJE CILJA) Reality checking (PROVERAVANJE SADAŠNJEG STANJA) Options evaluation (PROCENJIVANJE OPCIJA) Will to do it (When, What, Who) (ŽELJA DA SE OSTVARI-PLAN AKCIJE) GROW = RAST
 18. 18. GROW model Poslovni rezultati Potrebna znanja i veštine G Preciziranje cilja R Proveravanje sadašnjeg stanja O Procenjivanje opcija W Želja da se ostvari (Šta, ko, Do kada - plan akcije) Akcija Izvor: Maja Marković Mileusnić, Agrokor akademija
 19. 19. G-Goal clarification PRECIZIRANJE CILJA • Pomaže da osoba razjasni i postavi primerene i svrsishodne ciljeve •Podiže svesnost o nivou kontrole koji bi osoba trebala da ima •“Sužava fokus” i olakšava preduzimanje prvih koraka •Cilj mora biti SMART (Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time phased) ni pretežak ni prelagan i merljiv objektivnim metodama Izvor: Maja Marković Mileusnić, Agrokor akademija
 20. 20. G-Goal clarification OBELEŽJA CILJA • Specifičan • Merljiv • Adekvatan • Realan • Vremenski određen • Pozitivno orjentisan • Razumljiv, shvaćen • Važan • Izazovan Izvor: Maja Marković Mileusnić, Agrokor akademija
 21. 21. R-Reality checking PROVERAVANJE SADAŠNJEG STANJA •Pomaže osobi da bude svestan situacije •Olakšava osobi da jasnije sagleda situaciju i to bez nametanja perspektive od strane coacha •Omogućuje da osoba analizira i dublje pristupi situaciji sa više različitih strana •Pomaže da osoba razumie sopstvene vrednosti, pokretače i motivatore kao i sopstvene slabe i jake strane •Održava i ojačava samopouzdanje i samosvest osobe Izvor: Maja Marković Mileusnić, Agrokor akademija
 22. 22. O-Option evaluation PROVERAVANJE OPCIJA •Olakšava osobi da koristi brainstorming i ohrabruje kreativno razmišljanje •Oslobađa osobu od ograničenja i limita koja proizlaze iz predpostavki i ustaljenih načina razmišljanja •Provocira misli, ideje i opcije •Isključuje donošenje ocena •Potrebno je beležiti ideje ali i dalje slušati •Uključuje i cost/benefit analizu svake od opcija Izvor: Maja Marković Mileusnić, Agrokor akademija
 23. 23. W-Will to do it (What, Who, When) ŽELJA DA SE OSTVARI – PLAN AKCIJE •Pomaže osobi da kreira jasan plan akcije •Pitanjima se osobi podiže svest o odgovornost •SMART ciljevi •Koje su očekivane prepreke i kako se otklanjaju •Proverite koja je vrsta podrške potrebna •Usaglasite se o redovnom pregledu i kontroli dogovorenog •Proverite i podignite predanost osobe za izvršenje plana akcije Izvor: Maja Marković Mileusnić, Agrokor akademija
 24. 24. IZBALANSIRAJ ŽIVOT
 25. 25. Radionica 3: Knjiga želja i ciljeva
 26. 26. POKRETAČI ZA BUDUĆNOST
 27. 27. Pitanja i diskusija za kraj
 28. 28. Hvala Tu sam ako vam zatreba nešto Jelena Milićević jelena@jelenahr.com ☺
 29. 29. POSTAVLJANJE CILJEVA Jelena Milićević jelena@jelenahr.com www.jelenahr.com mart 2015.

×