Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proje Yönetimi 2.0

2,438 views

Published on

Web 2.0 etkisinde evrimleşen proje yönetim anlayışı

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Proje Yönetimi 2.0

 1. 1. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />1<br />Proje Yönetimi 2.0 <br />
 2. 2. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />2<br />Proje Dediğin...<br />Bir tutam iletişim<br />Bir çorba kaşığı planlama<br />Nefaseti kendinden zamana karşı bir yarış<br />
 3. 3. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />3<br />Proje Dediğin...<br />Bir tutam iletişim<br />Bir çorba kaşığı planlama<br />Nefaseti kendinden zamana karşı yarış<br />
 4. 4. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />4<br />Proje Kimyası<br />
 5. 5. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />5<br /> Nam-ı değer :İnsan ilişkilerini proje yararına yönetme sanatı<br />
 6. 6. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />6<br />
 7. 7. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />7<br />Görevleri değil İnsanları Yönetin!<br />
 8. 8. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />8<br /> Projelerde Yükselen Trendler<br />Sanal ve Dağıtık Takımlar<br />İletişimde şeffaflık <br />İşbirliğine yatkın yönetim anlayışı ve sorumlulukların delegasyonu<br />Mevcut operasyon ve süreçlerin proje olarak ele alınması<br />Disiplinler arası kariyer eğrisi<br />
 9. 9. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />9<br />Nerede Yanlış Yaptık...<br />Doküman ve raporlar ile sağlanan zayıf takım içi iletişim<br />Öğrenme ve adaptasyon için yüksek zaman maliyeti<br />Müşteri katılımının zayıf kalması<br />Kullanılabilirlikten uzak üst seviye dokümantasyon<br />Azınlık kitleye hitap eden sadece okunabilir bilgi paylaşımı<br />Şirket Intraneti ya da kullanıcı masaüstünde sıkışmış erişilebilirlik <br />
 10. 10. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />10<br /> Proje Yönetimi 2.0<br />Web 2.0 teknolojilerinin gelişimi ile birlikte geleneksel proje yönetim anlayışının geçirdiği doğal evrim. İşbirliğine dayalı, kendinden organize sanal ekiplerin insiyatif alıp güncel Web 2.0 araçları ile katılımcı olduğu proje ortamı. Ekip motivasyonu yüksek, proje ölçekleri küçüktür.<br />
 11. 11. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />11<br />Proje <br />Yön. 2.0<br />
 12. 12. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />12<br />1.0 &lt;&gt; 2.0<br />Merkezi kontrol<br />Yukarıdan tabana doğru planlama<br />Otoriter ortam<br />Plana kısıtlı/sınırlı erişim<br />Bilgiye lokal erişim<br />Ekip içi sınırlı iletişim<br />Karmaşık araçlar<br />Otokrasi<br />İdeal proje organizasyonu<br />Adem-i merkeziyetçilik<br />Tabandan yukarıya doğru planlama<br />İşbirlikçi ortam<br />Plana sınırsız erişim<br />Bilgiye global/canlı erişim<br />Açık/sınırsız iletişim<br />Esnek ve kolay araçlar<br />Kolektif Zeka<br />Matris organizasyon yapıları<br />
 13. 13. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />13<br />Çevik Yönetim...<br />Değişimi hızlı algılar<br /> Adaptasyonu yüksektir<br /> İletişime değer verir<br /> Ekip verimliliği yüksektir<br />
 14. 14. Yönetim Anlayışı<br />16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />14<br />
 15. 15. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />15<br />Hangi Projelerde Uygulanabilir?<br />Küçük Çaplı Projeler<br />Motivasyonu Yüksek Takımlar<br />Ekip içi iletişim kuvvetli <br />Yerleşik DIY (Do It Yourself) Kültürü<br />Disiplinler Arası Yetenek Havuzu<br />Sonuç Odaklı İteratif Projeler<br />Net Vizyon ve Paylaşılmış Değerler<br />
 16. 16. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />16<br />Proje 2.0 Lideri?<br />Takım içi iletişimi kolaylaştırır<br />Yaratıcı çalışma ortamı sağlar<br />Şeffaflığa ve samimiyete önem verir<br />Ekibe rehberlik eder<br />Değişim odaklıdır, hızlı aksiyonlar alır<br />İnsiyatif kullanır<br />
 17. 17. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />17<br />Birisi Dokümantasyon mu dedi?<br />Doküman baskısı altında ezilen proje yöneticisi bu yükü ekip ile paylaşır. <br />Hantal ve okunmayan dokümantasyon terkedilmiş, yerine kısıtlı ve öz dokümantasyon kabul edilmiştir.<br />Dokümantasyon için Wiki tercih edilmiştir. Kullanımı kolay ve samimi dili iletişimin niteliğini artırmaktadır.<br />
 18. 18. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />18<br />Proje Seyir Defteri Blog/Twitter<br />Statü raporlarını ve ilerleme dokümanlarınızı hala e-posta ile mi dağıtıyorsunuz. Email ile gönderilen dokümanların 70%’i okunmamaktadır.<br />Proje yöneticisi ve ekip projedeki kritik ilerleme ve konuları bloglarında veya twitter üzerinden paylaşır. Paydaşlar RSS kanalından anlık olarak projeyi etkin takip edebilirler. Takım içi iletişim kuvvetlidir.<br />
 19. 19. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />19<br />Bilgi Yönetimi<br />Doküman ağaçları, klasörleri ve katı taksonomi haritaları hepsi çöpe... Şirket içine sıkışmış doküman havuzlarından daral geldi!!!<br />Doküman ve tüm içerikler etiketlenir. Dokümanlar her an her yerden paylaşılır. Doküman hükümranlığına son...<br />
 20. 20. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />20<br />Yeni Proje Düzeni<br />Proje yöneticisi bilgi koleksiyoncusu yerine liderlik görevini yerine getirir. <br />Takımdaki herkes tüm proje bilgisine ve vizyonuna sahiptir.<br />Proje ilerlemesi herkese açıktır.<br />İşbirliği ve bilgi paylaşımı yüksektir.<br />
 21. 21. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />21<br />
 22. 22. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />22<br />
 23. 23. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />23<br />
 24. 24. İletişim<br />http://twitter.com<br />http://friendfeed.com<br />http://www.blogger.com<br />http://www.mindmeister.com/<br />http://www.mindomo.com<br />http://www.dimdim.com<br />Görev Yönetimi<br />http://www.rememberthemilk.com<br />http://tadalist.com/<br />http://todoist.com/<br />Planlama<br />http://www.wrike.com/<br />http://www.basecamphq.com<br />http://www.activecollab.com<br />http://projects.zoho.com<br />http://www.teamworkpm.net<br />Dokümantasyon<br />http://en.wikipedia.org/<br />http://pbworks.com/<br />http://www.webpaint.com/<br />16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />24<br />
 25. 25. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />25<br />
 26. 26. 16.11.2009<br />Oğuz BAYRAM www.oguzbayram.com<br />26<br />Başarılı Projeler!obayram@gmail.com<br />

×