Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal Proje Yönetimi

3,871 views

Published on

Kurumsal Proje Yönetimine giriş

Published in: Technology

Kurumsal Proje Yönetimi

 1. 1. Proje Yönetim Vizyonu Oğuz BAYRAM Netron Teknoloji
 2. 2. Ajanda <ul><li>Mevcut Durum </li></ul><ul><li>Kurumsal Proje Yönetimi </li></ul><ul><li>KPY ve Teknoloji Kullanımı </li></ul><ul><li>Yol Haritası ve Geçiş Süreci </li></ul><ul><li>Soru & Cevap </li></ul>
 3. 3. Projelerin Durumu <ul><li>Projelerin 60%’ ı planlanan bütçe ve süreyi aşmakta </li></ul><ul><li>10-15%’ i tamamen başarısızlıkla sonuçlanıyor ve iptal ediliyor </li></ul><ul><li>Müşteri beklentileri ile Proje Sonuçları arasındaki fark giderek artıyor </li></ul><ul><li>Başarısız projelerin Dünyaya olan yıllık faturası 300 milyar $ </li></ul>
 4. 4. Artan Talep & Düşük Bütçeler Best Practices “How IT Must Shape And Manage Demand”
 5. 5. Karmaşıklaşan İş Süreçleri <ul><li>Kapsam Yönetimi </li></ul><ul><li>Zaman Yönetimi </li></ul><ul><li>Maliyet Yönetimi </li></ul><ul><li>Kalite Yönetimi </li></ul><ul><li>Kaynak Yönetimi </li></ul><ul><li>İletişim Yönetimi </li></ul><ul><li>Risk Yönetimi </li></ul><ul><li>Satınalma Yönetimi </li></ul><ul><li>Entegrasyon Yönetimi </li></ul>
 6. 6. Başarıya Giden Yol <ul><li>S pecific (Belirli) </li></ul><ul><li>M easurable (Ölçülebilir) </li></ul><ul><li>A ssignable (Atanabilir) </li></ul><ul><li>R ealistic (Gerçekçi) </li></ul><ul><li>T ime Related (Zaman İlişkili) </li></ul>
 7. 7. Kurumsal Proje Yönetimi <ul><li>Rekabetçi iş ortamında, kurumların stratejik hedeflerine ulaşmak için mevcut ve gelecek proje portföyünü merkezi olarak yönetebilmesi, projeler ve proje yöneticileri arasındaki koordinasyon ve standardizasyonun sağlanması, merkezi kaynak yönetimi, proje ve kaynakların raporlanması gibi artan ihtiyaçlar KPY’ i vazgeçilmez kılmakta. </li></ul>
 8. 8. KPY Ekosistemi
 9. 9. Neden KPY? <ul><li>Stratejik hedeflere göre proje ve kaynakları konumlandırma </li></ul><ul><li>Hızlı ve proaktif karar alma </li></ul><ul><li>Sürekli süreç iyileştirme </li></ul><ul><li>Şeffaf bilgilendirme ve artan müşteri memnuniyeti </li></ul><ul><li>Projeler arası koordinasyon ve iş birliği </li></ul><ul><li>Güçlü takımlar </li></ul><ul><li>Stratejik işe alım </li></ul><ul><li>Sürdürülebilir Yatırım Geri Dönüşü (ROI) </li></ul>
 10. 10. KPY
 11. 11. Microsoft EPM Ürün Ailesi <ul><li>Microsoft Office Project Server 2007 </li></ul><ul><li>Microsoft Office Project Professional 2007 </li></ul><ul><li>Microsoft Office Sharepoint Services 2007 </li></ul><ul><li>Microsoft SQL Server 2005 </li></ul><ul><li>Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 </li></ul><ul><li>Microsoft Office 2007 </li></ul>
 12. 13. Geçiş Süreci
 13. 14. Yol Haritası <ul><li>Kurumsal farkındalık yaratma ve yönetimsel destek </li></ul><ul><li>Proje ve yan süreçlerin tasarımı </li></ul><ul><li>Döküman standartlarının oluşturulması </li></ul><ul><li>Standart Proje Yönetim süreçlerinin uygulanması ve takip edilmesi (PMI, PMBOK) </li></ul><ul><li>Portföy yönetimi ve PMO’ e geçiş </li></ul><ul><li>Pilot Çalışma </li></ul><ul><li>Üst seviye analiz, raporlama ve ölçümleme </li></ul><ul><li>Müşteri adaptasyonu ve eğitim </li></ul>
 14. 15. KPY Olgunluk Süreci
 15. 16. Teşekkürler

×