Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Patterns

1,532 views

Published on

Yazılım ekiplerinde tasarım kalıplarını yaymak ve kullanmak

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design Patterns

 1. 1. Oğuz BAYRAM [email_address] www.oguzbayram.com Yazılım Projelerinde Tasarım Şablonları
 2. 2. Gündem <ul><li>Tasarım Şablonları Nedir? </li></ul><ul><li>Yazılım Fabrikalarında Tasarım Şablonlarının Yeri </li></ul><ul><li>Şablon Bulutu </li></ul><ul><li>Nasıl Uygulamalı? </li></ul><ul><li>Fayda ve Kazançlar </li></ul><ul><li>Faydalı Bağlantılar </li></ul><ul><li>Örnek Araçlar </li></ul>
 3. 3. Tasarım Şablonları <ul><li>Tekrar eden problemlere tekrar eden çözümler </li></ul><ul><li>Kökenleri ilk olarak yapı mimarisinde kullanılan şablonlara dayanır. Christopher Alexander </li></ul><ul><li>İlk olarak Gang of Four olarak yazılım endüstrisinde kullanılmaya başlandı. </li></ul><ul><li>Bilinen Diğer Adları : Motif, Kalıp </li></ul>
 4. 4. Tahminler <ul><li>Yazılım ekipleri artan karmaşıklık düzeyi ve hızlı üretim için tasarım şablonlarından daha fazla yararlanacak </li></ul><ul><li>Yazılım takımları iletişim metaforu olarak şablonları tercih edecek </li></ul><ul><li>Standartlaşmanın önemi giderek artacak </li></ul><ul><li>Şablonların çalışan tabanlarına yayılımı için portal ve wikilere sıklıkla başvurulacak </li></ul>
 5. 5. Şablon Doküman Formatı <ul><li>Şablon Adı </li></ul><ul><li>Sınıfı : hangi şablon sınıf ya da sınıflarına dahil </li></ul><ul><li>Amacı : neden kullanıyoruz </li></ul><ul><li>Bilinen Diğer Adları : bilinen başka adları varmı </li></ul><ul><li>Motivasyon : bunu kullanmaya iten nedenler </li></ul><ul><li>Uygulama Sahaları : nerelerde uygulanabiir </li></ul><ul><li>Yapısı : şablonun grafiksel gösterimi </li></ul><ul><li>Katılımcılar : şablonda geçen sınıf ya da nesnelerin rolleri </li></ul><ul><li>İş birlikleri : nesneler arasındaki etkileşim nedir? </li></ul><ul><li>Sonuçlar : kullanımı ile oluşan sonuçlar, yan etkileri... </li></ul><ul><li>Uygulama : şablon nasıl uygulanacak </li></ul><ul><li>Örnek Kod : şablonun kullanıldığı örnek bir kod parçası </li></ul><ul><li>Bilinen Kullanımları : gerçek hayattan örnekler </li></ul><ul><li>İlişkili Şablonlar : ilişkili diğer şablonlar </li></ul>
 6. 6. Örnek Tasarım Şablonları
 7. 7. Şablonlar ve Yazılım Fabrikaları Yazılım Üretim Hattı Mimari & Framework Model Yönlendirmeli Geliştirme (Rehber & Referans) Tasarım Şablonları How – to Guidance
 8. 8. Şablon Bulutu
 9. 9. Nasıl Uygulamalı? <ul><li>Envanter Hazırlama </li></ul><ul><ul><li>Firma özelinde tasarım şablonları envanteri oluşturma </li></ul></ul><ul><ul><li>Varolan tecrübeleri yansıtma </li></ul></ul><ul><li>PR ve Adaptasyon </li></ul><ul><ul><li>Tasarım şablonları kullanım amaçları </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki kullanımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Açık platform etiği </li></ul></ul><ul><li>Paylaşım ve Yayılma </li></ul><ul><ul><li>Wiki ya da portal ortamlarında şablon sınıflandırması </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişilerin şablonları paylaşması </li></ul></ul><ul><ul><li>Şablonların gerçek uygulamalar ile gösterilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Dağıtım kanalları : tagging, podcast </li></ul></ul>
 10. 10. Fayda ve Kazançları <ul><li>Standartlaşma </li></ul><ul><li>Düşük maliyetli yazılım kalite güvence </li></ul><ul><li>Takım içi iletişim </li></ul><ul><li>Hızlı ve mimariye uygun çözüm geliştirme </li></ul><ul><li>Esneklik </li></ul><ul><li>Tekrar kullanılabilirlik </li></ul>
 11. 11. Faydalı Bağlantılar <ul><li>http://msdn2.microsoft.com/tr-tr/practices/default(en-us).aspx </li></ul><ul><li>http://xunitpatterns.com/ </li></ul><ul><li>http://ajaxpatterns.org/ </li></ul><ul><li>http://www.designinginterfaces.com/ </li></ul><ul><li>http://developer.yahoo.com/ypatterns/ </li></ul><ul><li>http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/ </li></ul><ul><li>http://martinfowler.com/eaaCatalog/ </li></ul><ul><li>http://www.dofactory.com/Default.aspx </li></ul><ul><li>http://www.soaprpc.com/patterns/ </li></ul>
 12. 12. Örnek Araçlar <ul><li>Guidance Explorer </li></ul><ul><li>Design-patterns guidance package </li></ul><ul><li>Microsoft DSL Tools </li></ul><ul><li>Microsoft GAT & GAX </li></ul><ul><li>ScrewTurnWiki </li></ul><ul><li>Microsoft Sharepoint Server 2007 </li></ul>
 13. 13. http://ww w.oguzbayram.com

×