Rmk10bab5 14 6 10

1,245 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rmk10bab5 14 6 10

 1. 1. Bab 5 MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN BERTARAF DUNIAMenara Kuala Lumpur
 2. 2. 194 Modal insan merupakan pelaburan terpenting Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahap teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan tinggi yang produktif. Tidak ada negara mampu profesional, serta paras produktiviti yang tinggi mencapai kemajuan tanpa memiliki modal adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, kerja negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan boleh bertindak balas dengan pantas dan kreatif ciri ini, usaha perlu ditumpukan bagi mencapai terhadap perubahan ekonomi, dan berpaksikan tahap modal insan bertaraf dunia menjelang kepada penjanaan dan penggunaan pengetahuan. tahun 2020. Carta 5-1 menunjukkan tahap Oleh itu, membangun, menarik dan mengekalkan modal insan Malaysia pada masa kini berbanding modal insan bertaraf dunia merupakan prasyarat dengan beberapa negara berpendapatan tinggi penting bagi mencapai hasrat negara. berasaskan ciri tersebut. Carta 5-1 Keperluan Malaysia untuk merapatkan jurang perbezaan bagi mencapai ciri modal insan bertaraf dunia Tenaga buruh dengan Tenaga buruh mahir2 Produktiviti pekerja pendidikan tertiari1 %, 2008 US$ PPP3 ’000 setiap Negara %, 2007 pekerja, 2009 Malaysia 26.6 23.4 28.0 (2009) Singapura 35.9 51.0 60.8 Republik 35.0 29.3 52.9 Korea Finland 34.8 43.8 66.5 Amerika 34.1 36.3 92.9 Syarikat 71.7 Australia 32.7 42.9 United U it d 31.9 42.5 67.2 Kingdom 25.6 36.0 78.6 Hong Kong Purata OECD = 27.4 Purata OECD = 37.6 Purata OECD = 64.8 1 Pendidikan tertiari adalah tahap pendidikan selepas menamatkan pendidikan menengah, iaitu selepas 11-12 tahun persekolahan wajib. Kolej, universiti, institut kemahiran/teknologi dan p g politeknik merupakan institusi utama y g menyediakan p p yang y pendidikan tertiari 2 Pengurusan, profesional dan pekerjaan mahir lain 3 Pelarasan ke atas Pariti Kuasa Beli SUMBER: Statistik Pendidikan Bank Dunia, Economic Intelligence Agency, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Korea International Labour Foundation, Singapore Ministry of Manpower, US Bureau of Labour Statistics
 3. 3. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 195Masih terdapat jurang yang luas untuk Malaysia akan tertarik ke negara yang menyediakanmencapai modal insan bertaraf dunia dan risiko peluang paling baik. Negara Asia seperti Republikuntuk ketinggalan semakin bertambah. Beberapa Korea dan Singapura telah berjaya menjadi negarakajian antarabangsa menunjukkan prestasi pelajar maju dalam tempoh satu generasi. Kejayaan iniMalaysia merosot berbanding dengan pelajar adalah hasil daripada penentuan yang jitu dannegara lain. Mengikut Trends in International teliti terhadap sektor keutamaan yang perlu diberi 1Mathematics and Science Study (TIMSS) , 2007, fokus di samping memberi tumpuan kepadalebih kurang 20% daripada pelajar Malaysia usaha membangun, meningkatkan kemahiran dangagal mencapai tanda aras minimum dalam menghasilkan modal insan yang diperlukan bagiMatematik dan Sains, berbanding dengan hanya memacu pertumbuhan sektor ekonomi tersebut.5% dalam Sains dan 7% dalam Matematikpada tahun 2003. Di samping itu, tenaga kerja Pembangunan modal insan bertaraf dunia disecara relatifnya adalah tidak mahir. Sebanyak Malaysia memerlukan usaha yang komprehensif77% daripada tenaga kerja hanya mempunyai dan bersepadu daripada sektor awam danpendidikan asas selama 11 tahun, iaitu Sijil swasta serta masyarakat. Sehubungan ini,Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya kolaborasi antara pelbagai kementerian dandan hanya 28% daripada guna tenaga dalam sektor swasta perlu diperkukuhkan untukkumpulan pekerjaan berkemahiran tinggi. meningkatkan keberkesanan pembangunan modal insan dan memanfaatkan semua lapisanKekurangan modal insan mahir akan menjadi masyarakat. Pendekatan holistik akan memenuhilebih meruncing dalam persaingan global yang keperluan setiap rakyat Malaysia di sepanjangsengit memandangkan modal insan berkualiti peringkat kehidupan.1 TIMSS menyediakan perbandingan dalam pencapaian Matematik dan Sains di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa bagi pelajar yangmengikuti lapan tahun persekolahan. Pada tahun 2007, sebanyak 59 buah negara menyertai kajian ini.
 4. 4. 196 Carta 5-2 Rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu bagi Malaysia Pendidikan Tertiari Pendidikan Universiti / Kolej Pesara/ Awal Pendidikan Politeknik Alam Prasekolah Kolej Komuniti Kerjaya Kanak- Asas Pekerjaan Institusi Pendidikan Kedua Kanak Teknikal dan Latihan Vokasional (TEVT) Umur 0+ 4+ 5+/6+ 17+ 20+ Tema ▪ Memastikan setiap kanak–kanak boleh ▪ Mengarusperdanakan dan ▪ Mempercepat penyusunan berjaya memperluas TEVT semula pasaran pekerjaan ▪ Menjadikan sekolah bertanggungjawab ▪ Meningkatkan kompetensi ▪ Menarik dan mengekal terhadap prestasi pelajar siswazah bakat terbaik ▪ Membuat pelaburan ke atas pemimpin ▪ Meningkatkan kemahiran unggul di setiap sekolah tenaga kerja sedia ada ▪ Meningkatkan daya tarik profesion keguruan dan menghasilkan guru terbaik Merombak sistem pendidikan Meningkatkan Menyusun semula pasaran untuk meningkatkan prestasi kemahiran untuk pekerjaan untuk mengubah meningkatkan Malaysia ke arah negara pelajar dengan signifikan kebolehpasaran berpendapatan tinggi SUMBER: Unit Perancang Ekonomi Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh • Merombak sistem pendidikan untuk (2011-2015), Kerajaan akan mengguna pakai meningkatkan prestasi pelajar dengan rangka kerja pembangunan modal insan yang signifikan; bersepadu, seperti ditunjukkan dalam Carta 5-2. Rangka kerja ini akan meningkatkan • Meningkatkan kemahiran rakyat untuk pengetahuan dan kemahiran rakyat di sepanjang meluaskan kebolehpasaran; dan kitar hayat, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan asas, pendidikan • Menyusun semula pasaran pekerjaan untuk tertiari sehingga ke alam pekerjaan dengan menjadikan Malaysia negara berpendapatan melaksanakan strategi berikut: tinggi.
 5. 5. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 197Kotak 5-1 Pengalaman mengagumkan tentang pertumbuhan dan pemodenan Republik Korea melalui pembangunan modal insan Pada masa kini, Republik Korea merupakan sebuah negara maju dalam semua aspek. Ekonomi Republik Korea mencecah satu trillion dolar dan merupakan ekonomi yang ke-13 terbesar di dunia. KDNK per kapita menyaingi kebanyakan negara maju yang lain. Republik Korea juga maju dalam bidang teknologi dan kadar penembusan jalur lebar yang tertinggi di dunia, iaitu lebih 90%. Prestasi pelajar Republik Korea juga sentiasa berada di kedudukan terbaik dalam kalangan negara yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam penilaian pelajar di peringkat antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA). Pencapaian ini amat menarik. Namun apa yang lebih menakjubkan ialah kepantasan Republik Korea membangun daripada sebuah negara yang musnah akibat peperangan kepada negara kuasa besar ekonomi. Setengah abad lalu, Republik Korea yang mempunyai ramai tenaga kerja berkos murah telah menjadikan pendidikan dan pembangunan modal insan sebagai satu cara meningkatkan produktiviti bagi melonjak pembangunan dan mencapai status negara maju. Republik Korea menyedari bahawa untuk bersaing di peringkat global, perlu diwujudkan sistem pendidikan yang dapat memastikan semua pelajar disokong dan boleh berjaya tanpa mengenepikan pelajar yang berprestasi rendah. Bagi mencapai matlamat ini, Republik Korea memberi tumpuan kepada pengukuhan pendidikan di semua peringkat, dari sekolah rendah sehingga universiti dan latihan kemahiran. Inisiatif yang diambil termasuk bukan sahaja menjadikan pendidikan sekolah peringkat menengah sebagai pendidikan wajib, tetapi mempercepat pengukuhan pendidikan teknikal dan latihan menerusi kerjasama erat dengan chaebol dan syarikat-syarikat besar di Republik Korea seperti menubuhkan universiti korporat sebagai institusi pembelajaran sepanjang hayat. Pelaburan yang besar telah dibuat dalam pendidikan tertiari. Pada masa kini, jumlah enrolmen di institusi pengajian tinggi awam dan swasta dianggarkan seramai 3.6 juta pelajar. Di samping itu, Kerajaan Republik Korea merekayasa keseluruhan sistem pendidikan untuk menyediakan modal insan yang diperlukan oleh industri yang diberi keutamaan.
 6. 6. 198 MEROMBAK SISTEM PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DENGAN SIGNIFIKAN Malaysia telah mencapai kemajuan besar 59 negara telah menyertai TIMMS pada tahun dalam sistem pendidikan dengan kadar 2007, dan 65 negara menyertai PISA pada tahun literasi dalam kalangan orang dewasa sekitar 2009. Dalam tempoh Rancangan, Kementerian 92% dan enrolmen pendidikan rendah yang Pelajaran (KPM) akan menjalankan penilaian universal serta merupakan antara negara dan kajian semula sistem pendidikan secara yang menikmati kadar pertumbuhan enrolmen komprehensif dengan memberikan tumpuan sekolah menengah yang terpantas. Pendidikan khusus kepada peningkatan keberkesanan bukan hanya merupakan hak asasi manusia, pelaksanaan program pendidikan. malah amat penting kepada perkembangan ekonomi. Prestasi pendidikan yang rendah Usaha untuk merombak sistem pendidikan akan memberi kesan negatif kepada masa depan berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara negara memandangkan tahap pendidikan yang yang diperkenalkan pada tahun 1989 dan tinggi berkait rapat dengan kadar pertumbuhan menjadi asas kepada semua usaha transformasi ekonomi. Sekiranya tahap pendidikan negara pendidikan. Matlamat Falsafah ini adalah untuk tidak ditingkatkan ke peringkat piawaian membangunkan potensi individu secara holistik antarabangsa, serta jurang pencapaian sekolah dan bersepadu bagi melahirkan individu yang tidak dikurangkan, Malaysia akan ketinggalan seimbang dari segi keupayaan intelek, rohani, dalam pendidikan dan kehilangan daya saing emosi dan jasmani. Bagi memperkukuh hasrat pada masa hadapan. Falsafah ini, penekanan yang lebih akan diberi kepada penglibatan dalam aktiviti sukan dan Prestasi pelajar akan terus ditanda aras dengan ko-kurikulum sebagai usaha ke arah memupuk penilaian dan piawaian antarabangsa. Bagi pembangunan sahsiah pelajar. Sistem memastikan pencapaian dan peningkatan pendidikan negara akan terus menekankan pelajar diukur secara objektif dan konsisten penerapan nilai dan etika yang menjadi dengan negara lain, Malaysia akan mengambil asas penting kepada pencapaian Wawasan bahagian dalam Programme for International 2020. Penggunaan teknologi maklumat dan Student Assessment (PISA) di samping komunikasi di sekolah akan dipergiatkan bagi meneruskan penyertaan dalam TIMSS. memupuk kreativiti dan inovasi pelajar ke arah TIMSS dan PISA adalah dua alat pengukuran melengkapkan mereka dengan kemahiran dan perbandingan pencapaian pelajar yang diiktiraf keupayaan terkini yang diperlukan oleh negara tinggi di peringkat global. Dalam penilaian terkini, berpendapatan tinggi.
 7. 7. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 199Kotak 5-2 Pendidikan adalah satu daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). NKRA Mempertingkat pendidikan merupakan landasan dan titik kualiti pelajar permulaan dalam usaha menambah baik prestasi adalah satu pelajar dalam sistem pendidikan peringkat daripada enam sekolah secara menyeluruh, serta membolehkan Bidang mereka mendapat akses kepada pendidikan yang Keberhasilan berkualiti. Utama Negara (NKRA) Enam NKRA telah dipilih sebagai bidang Sistem pendidikan adalah penting untuk keutamaan negara dan rakyat Malaysia. memperkukuh daya saing negara dan NKRA ini merupakan kombinasi keutamaan membangunkan 1Malaysia. Status sekolah jangka pendek dan isu-isu jangka panjang kebangsaan akan terus diperkukuhkan bagi yang memberi kesan kepada rakyat. menjadikannya sekolah pilihan kepada semua Bagi membayangkan kepentingannya, NKRA dimiliki secara bersama oleh rakyat Malaysia melalui peningkatan piawaian Jemaah Menteri dan pelaksanaannya dan merapatkan jurang prestasi antara sekolah dipertanggungjawabkan kepada menteri kebangsaan. kanan yang dilantik dan dipantau oleh Perdana Menteri. Untuk mempercepat penambahbaikan prestasi NKRA pendidikan bertujuan meningkatkan pelajar secara berkesan, berterusan dan prestasi pelajar dan berteraskan kepada menyeluruh, Kerajaan tidak akan hanya memberi empat bidang: kadar enrolmen prasekolah, tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi akan sekolah berprestasi tinggi, program Penyaringan Literasi dan Numerasi (LINUS) lebih menumpukan kepada aspek yang memberi dan Bai’ah kepada Guru Besar dan impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti Pengetua. guru dan kepimpinan di sekolah. Selaras dengan pengalaman pelaksanaan sistem pendidikan terbaik dunia dan keperluan untuk menghasilkan peningkatan prestasi pelajar yang signifikan, empat strategi akan diguna pakai dalam tempoh Rancangan ini:
 8. 8. 200 • Memastikan setiap kanak-kanak boleh Memastikan Setiap Kanak- berjaya. Menetapkan harapan yang tinggi kanak Boleh Berjaya kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan menyediakan bantuan Dalam setiap sistem pendidikan yang unggul, dan sokongan yang sistematik terutama kejayaan setiap pelajar sentiasa menjadi kepada mereka yang ketinggalan dalam keutamaan. Matlamat ini boleh dicapai melalui pembelajaran; dua pendekatan. Pertama, meletakkan sasaran pencapaian yang sama tinggi kepada semua • Menjadikan sekolah bertanggungjawab pelajar tanpa mengira latar belakang atau terhadap prestasi pelajar. Memberikan tempat. Pendekatan kedua pula, menerima autonomi kepada beberapa aspek pengurusan hakikat bahawa sebahagian pelajar memerlukan sekolah sebagai ganjaran ke atas peningkatan sokongan yang lebih untuk mencapai piawaian signifikan pencapaian pelajar; prestasi yang ditetapkan, terutama bagi mereka daripada kalangan isi rumah 40% terendah. • Membuat pelaburan bagi membangun Sehubungan ini, Kerajaan akan terus memainkan kepemimpinan unggul di setiap sekolah. peranan yang besar dan memberi komitmen Membuat pelaburan yang besar bagi yang sepenuhnya untuk menyerlahkan potensi meningkatkan prestasi kepimpinan sekolah diri setiap kanak-kanak di Malaysia. sebagai pemangkin utama perubahan menerusi kriteria pemilihan yang ketat, latihan dan pengurusan prestasi yang mantap Penyediaan Asas Pendidikan yang berdasarkan prestasi pelajar; dan Kukuh kepada Lebih Ramai Kanak-kanak • Meningkatkan daya tarikan profesion keguruan dan menghasilkan guru terbaik. Pendidikan awal memainkan peranan penting Menjadikan profesion keguruan lebih menarik dalam pembinaan minda kanak-kanak dan dapat supaya lebih ramai individu berkebolehan membantu mengurangkan masalah pembelajaran tinggi berminat menyertainya, meningkatkan semasa dan pencapaian pada masa hadapan. kualiti latihan praktikum, dan memantapkan Peringkat awal pembelajaran kanak-kanak pengurusan prestasi serta pembangunan merupakan tempoh kritikal yang menjadi profesional bertaraf dunia yang berterusan. penentu kepada perkembangan minda individu
 9. 9. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 201dan bersifat kumulatif. Sehubungan itu, Kerajaan 67%. Memandangkan kepentingan pendidikanakan memberi tumpuan untuk meningkatkan dan prasekolah dan keupayaan negara meningkatkanmemperluas pendidikan awal bagi menyediakan kadar enrolmen, pendidikan prasekolahasas yang kukuh kepada lebih ramai kanak- telah dijadikan fokus utama di bawah NKRAkanak supaya mereka boleh berjaya. Pendidikan. Seperti yang ditunjukkan dalam Carta 5-3, program ini bertujuan meningkatkan kadarPada tahun 2011, program pembangunan awal enrolmen kepada 87% pada tahun 2012 dan 92%kanak-kanak berumur empat tahun dan ke pada tahun 2015. Pada masa yang sama, kualitibawah (PERMATA), iaitu program bagi melahir pendidikan prasekolah akan terus dipertingkatkan.dan mendidik ‘permata’ masa hadapan negara, Dalam tempoh 2010–2012, sebanyak RM2 bilionakan diletakkan di bawah tanggungjawab diperuntukkan untuk program ini.KPM dengan tujuan untuk menyelaras danmengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan Merendahkan Umur bagiformal. Tumpuan PERMATA adalah kepada Permulaan Persekolahankanak-kanak daripada isi rumah berpendapatanbawah RM1,500. Selepas kejayaan program Dengan pelaksanaan program pembangunanperintis PERMATA yang dilancarkan pada tahun pendidikan awal kanak-kanak, lebih ramai2007, sebanyak 181 buah pusat PERMATA akan kanak-kanak akan bersedia untuk memasukidibina dengan peruntukan RM36 juta dalam sekolah pada umur yang lebih rendahtempoh Rancangan. berbanding amalan sekarang. Dalam tempoh Rancangan, umur bagi memulakan persekolahanPeningkatan Enrolmen dan Kualiti akan dikurangkan daripada 6+ kepada 5+.Prasekolah Langkah ini adalah selaras dengan amalan di negara maju. Pelaksanaannya akan dilakukanKanak-kanak yang mengikuti program prasekolah secara berperingkat dan akan dimulakanlebih komited terhadap pendidikan dan dengan sekolah di kawasan luar bandar danmemperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada perladangan terutama di sekolah kurang murid,masa hadapan2. Pada masa ini, kadar enrolmen bagi membolehkan pelajar dari kawasan iniprasekolah dalam kalangan kanak-kanak mendapat manfaat daripada asas pendidikanberumur empat dan lima tahun hanyalah sekitar yang kukuh pada peringkat lebih awal.2 High Scope Perry Pre-School Study, the United States of America (2005)
 10. 10. 202 Carta 5-3 Kadar enrolmen kanak-kanak prasekolah berumur 4+ dan 5+ disasar mencapai 87% pada tahun 2012 Sasaran jumlah penyertaan dalam Jumlah kelas prasekolah yang telah kumpulan umur 4+ dan 5+ tahun, % dimulakan 2010 Sasaran tahun 2010 Pencapaian terkini 87 1,353 80 18,000 kanak-kanak 72 70 telah mendapat 67 manfaat daripada prasekolah baru 500 488 929 929 315 414 315 195 50 2009 2010 2011 2012 Sehingga Jumlah Jabatan Swasta Kementerian Jabatan Jan 2010 Kemajuan Pelajaran Perpaduan Masyarakat Negara dan Integrasi Nasional SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri Memastikan Penguasaan Literasi di peringkat awal sangat penting kerana tanpa dan Numerasi kemahiran ini mereka akan menghadapi kesukaran mengikuti pembelajaran di peringkat selanjutnya. Peningkatan kadar literasi dan numerasi adalah penting untuk mengurangkan kadar keciciran Program Penyaringan Literasi dan Numerasi pelajar berpunca daripada ketidakupayaan (LINUS) adalah bertujuan untuk memastikan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Dengan semua pelajar menguasai asas kemahiran penguasaan kemahiran literasi dan numerasi literasi dan numerasi selepas tiga tahun pertama asas yang kukuh pada peringkat awal pendidikan sekolah rendah. Bagi melaksanakan persekolahan, kemungkinan berlaku keciciran program ini, peruntukan sebanyak RM400 pelajar daripada sistem persekolahan dapat juta disediakan dalam tempoh tiga tahun, iaitu dikurangkan. Penguasaan literasi dan numerasi 2010–2012. Seperti ditunjukkan dalam Carta
 11. 11. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 203Carta 5-4 Program LINUS di seluruh negara bertujuan meningkatkan kemahiran literasi dan numerasi murid sekolah rendah Sasaran Pencapaian Program Perbezaan program LINUS berbanding program Literasi dan Numerasi selepas 3 sebelum ini tahun di sekolah rendah 1 Program ini memfokus kepada intervensi awal (Tahun 1-3) untuk kemahiran literasi dan % numerasi. Program sebelumnya hanya menumpukan kepada kemahiran literasi (KIA2M) atau kepada 95 100 kanak-kanak di Tahun 4-6 (PROTIM) 90 2 Meningkatkan nisbah guru pemulihan daripada seorang guru bagi sebuah sekolah kepada seorang guru bagi 15 murid 3 Pengurusan dan penyeliaan diturun kuasa kepada Pejabat Pendidikan Daerah & 2010 2011 2012 dipantau oleh Inpektorat Sekolah. Sebelum ini, dipantau secara berpusat 15,500 guru pemulihan 4 Guru terbaik akan ditempatkan di Tahun 1 dan 2 iaitu, Program LINUS (bukannya pada dan fasilitator program tahun peperiksaan iaitu, Tahun 6) LINUS dilatih pada tahun 2010 5 Sokongan profesional untuk guru LINUS melalui fasilitator khusus (FasiLINUS) SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri5-4, Program LINUS memberi tumpuan kepada Memantapkan Penguasan Bahasa Inggerisintervensi awal dengan menempatkan fasilitator (MBMMBI) dalam tempoh Rancangan. Program inidan guru pemulihan terlatih di sekolah. Sehingga bertujuan memartabatkan Bahasa Melayu sebagaikini, seramai 15,500 fasilitator dan guru pemulihan bahasa rasmi dan memantapkan penguasaantelahpun dilatih. bahasa Inggeris untuk memperkukuh daya saing negara. Program ini akan mengguna pakaiMemartabatkan Bahasa Melayu pendekatan modular yang bersepadu dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dandan Memantapkan Penguasaan akan memperluas pengajaran KesusasteraanBahasa Inggeris Melayu di peringkat sekolah rendah.Kerajaan akan melaksanakan programMemartabatkan Bahasa Melayu dan Program MBMMBI akan juga memperkukuh
 12. 12. 204 pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris yang sewajarnya apabila sasaran tidak melalui kurikulum baru dengan memberi tercapai. Seterusnya, rombakan kepada sistem penekanan kepada lima bidang utama kemahiran pendidikan akan memberi tumpuan yang jelas iaitu membaca, mendengar dan berucap, terhadap prestasi pelajar, dan sekolah akan menulis, tatabahasa, dan seni bahasa. Masa dipertanggungjawabkan ke atas pencapaiannya. yang diperuntukkan untuk pengajaran bahasa Inggeris ditambah daripada 4 jam kepada 5.5 jam Meningkatkan Prestasi Semua seminggu untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3), dan Sekolah melalui Program daripada 3.5 jam kepada 5 jam untuk Tahap 2 Peningkatan Kualiti Sekolah Secara (Tahun 4 hingga 6) di peringkat sekolah rendah. Menyeluruh Sebanyak empat daripada 27 buah Institut Program Pembangunan Prestasi Sekolah yang Pendidikan Guru (IPG) akan menumpukan dilancarkan pada April 2010 merupakan usaha kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa yang menyeluruh dengan harapan dan cabaran Inggeris kepada guru. Kerajaan akan menilai yang tinggi, serta meningkatkan motivasi dan dan memantau keberkesanan program secara sokongan kepada semua sekolah awam untuk berterusan dan melaksanakan inisiatif untuk mengukuhkan prestasi pelajar, khususnya sekolah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris berprestasi rendah yang amat memerlukan dalam kalangan pelajar. bantuan. Program ini mengandungi elemen- elemen berikut: Akauntabiliti Sekolah Terhadap Prestasi Pelajar • Penyenaraian Kedudukan Prestasi Sekolah: Setiap tahun semua sekolah akan dinilai dan Sistem sekolah berprestasi tinggi menetapkan disusun mengikut kedudukan pencapaian harapan besar kepada sekolah dalam aspek prestasi. Penjelasan terperinci berkenaan peningkatan prestasi pelajar, pemantauan penarafan prestasi akan dimaklumkan kepada jurang prestasi dan penyediaan sokongan sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan
 13. 13. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 205 ketelusan terhadap kaedah penilaian yang akan terus memberi fokus kepada penyediaan dibuat. Langkah ini bertujuan mendorong kemudahan dan infrastruktur di sekolah yang sekolah untuk mencapai prestasi yang lebih amat memerlukan sokongan, khususnya sekolah baik dan membolehkan KPM menyalurkan di luar bandar di Sabah dan Sarawak. sumber kepada sekolah yang amat memerlukan sokongan; dan Peningkatan Prestasi Sekolah melalui Program Sekolah• Pelan dan Instrumen Penambahbaikan Berprestasi Tinggi Sekolah: Pelan dan Instrumen Penambahbaikan Sekolah akan dilaksana Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrif sebagai di semua sekolah awam sebagai alat sekolah yang mempunyai etos dan identiti sokongan untuk membantu sekolah membuat unik yang boleh mendorong pelajar mencapai penambahbaikan. Instrumen ini akan memberi kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. gambaran menyeluruh kepada guru besar Sekolah ini mempunyai budaya kerja yang dan pengetua tentang prestasi sekolah kukuh dan sentiasa berusaha ke arah mencapai masing-masing untuk menentukan isu yang kemajuan berterusan di samping mempunyai perlu ditangani mengikut keutamaan serta jaringan antarabangsa yang kukuh. SBT akan menyediakan pelan tindakan selanjutnya. berusaha meningkatkan piawaian sekolah setaraf Sekolah akan merangka pelan penambah- dengan sekolah terbaik di dunia dan menjadi model baikan sebagai asas bagi memantau kepada sekolah lain serta memberi sokongan kemajuan dan membantu KPM menyediakan melalui rangkaian bimbingan dan latihan. sokongan yang sesuai untuk menjayakan pelan tersebut. Sejumlah 100 SBT akan dibangunkan menjelang 2012 dengan peruntukan sebanyak RM140Infrastruktur dan kemudahan asas seperti bekalan juta. Sebanyak 20 SBT telah dikenal pastielektrik, air, sanitasi dan alat bantuan mengajar seperti ditunjukkan dalam Carta 5-5. Sekolah iniadalah asas kepada peningkatan prestasi pelajar. diberi status SBT berdasarkan pencapaian danKerajaan komited bagi menyediakan kemudahan prestasi mereka yang tekal. Sekolah ini terdiridan infrastruktur asas ini kepada semua daripada pelbagai kategori termasuk sekolahsekolah. Sebagai sebahagian daripada Program rendah, sekolah menengah, sekolah harian danPembangunan Prestasi Sekolah, Kerajaan sekolah berasrama penuh.
 14. 14. 206 Carta 5-5 Program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT): 20 SBT perintis telah diumumkan pada Januari 2010 Bil. Sekolah Menengah Negeri Sasaran bilangan SBT untuk 3 tahun 1 Kolej Melayu Kuala Kangsar Perak 2 Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya Selangor 100 3 Sekolah Sultan Alam Shah W.P Putrajaya 4 Kolej Tunku Kurshiah Negeri 50 Sembilan 20 5 SMK (P) St. George Pulau Pinang 6 Kolej Islam Sultan Alam Shah Selangor 2010 2011 2012 7 Sekolah Dato Abdul Razak Negeri Sembilan Bil. Sekolah Rendah Negeri 8 SMK Aminuddin Baki W.P. Kuala 1 SK Seri Bintang Utara W.P. Kuala Lumpur Lumpur 9 Sekolah Tun Fatimah Johor 2 SK Zainab 2 Kelantan 10 SM Sultan Abdul Halim Kedah 3 SK Bandar Uda 2 Johor 11 SMK (P) Sri Aman Selangor 4 SK Bukit Damansara W.P Kuala Lumpur 12 SMK Sultanah Asma Kedah 5 SK Convent Kota Perak 13 SMS Tuanku Syed Putra Perlis 6 SK Taman Tun Dr. Ismail 1 W.P. Kuala 14 SMS Muzaffar Shah Melaka Lumpur SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri Membuat Pelaburan ke atas Peningkatan pencapaian guru besar dan pengetua mempunyai kesan positif yang Pemimpin Unggul di Setiap signifikan ke atas pencapaian pelajar. Mereka Sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam merancang, menyelaras dan memantau Sistem sekolah berprestasi tinggi memanfaatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. guru besar dan pengetua sebagai penjana Guru besar dan pengetua juga memastikan perubahan melalui proses pemilihan ketat dan suasana pembelajaran yang kondusif dengan latihan intensif untuk mereka, dan seterusnya mengurangkan tekanan dan gangguan luaran, memastikan mereka memainkan peranan serta mewujudkan persekitaran yang teratur di sebagai pemimpin instruksional yang berkesan. dalam dan di luar bilik darjah.
 15. 15. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 207Memperkenal Bai’ah atau Pencapaian semua sekolah akan dinilai dan ditarafTawaran Baru bagi Guru Besar dan mengikut prestasi tahunan berdasarkan kepadaPengetua Sekolah markah komposit. Seperti ditunjukkan dalam Carta 5-6, markah komposit ini terdiri daripadaPendekatan baru dalam pengurusan pencapaian Gred Purata Sekolah berasaskan prestasi(Tawaran Baru) untuk guru besar dan pengetua sekolah dalam peperiksaan awam dan Standardyang dimulakan pada 2010 akan memberi Kualiti Pendidikan Malaysia yang mengukurganjaran kewangan dan bukan kewangan bagi kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusanmereka yang berprestasi cemerlang. Tawaran Baru organisasi, pengurusan program pendidikan danini adalah terpakai kepada semua guru besar dan prestasi pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum.pengetua di semua sekolah awam di Malaysia.Carta 5-6 Bai’ah Untuk Guru Besar: Semua sekolah rendah di Malaysia telah diberi penarafan berdasarkan prestasi sekolah Ringkasan pendekatan Kedudukan sekolah rendah dalam julat prestasi penarafan sekolah Bilangan sekolah rendah 3,465 Gred Purata Sekolah (GPS) 1,825 Kewajaran 70% 1,493 SKPM1 Penilaian 509 Sekolah 163 115 Kewajaran 30% 46 7 6 5 4 3 2 1 <35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 >85 Markah Komposit Julat prestasi ditetapkan berdasar kepada markah komposit (Indeks) 1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) adalah instrumen piawaian untuk menilai sekolah berasaskan 4 aspek utama (visi dan misi; pengurusan organisasi; program pengurusan pendidikan; dan prestasi murid) SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
 16. 16. 208 Sebanyak 2% guru besar dan pengetua warga pendidik termasuk pengetua, pentadbir dianggarkan layak menerima ganjaran di bawah dan pegawai pendidikan. IAB menyasarkan program ini pada tahun 2010, dan disasarkan untuk melatih sekurang-kurangnya 14,000 orang sebanyak 5% pada tahun 2012. Mereka akan pemimpin sekolah dan pegawai pendidikan setiap diberi ganjaran sekiranya mencapai markah tahun dalam tempoh Rancangan berbanding komposit yang telah ditetapkan atau menambah dengan 8,000 orang pada tahun 2009. baik pencapaian sekolah. Program ini memberi peluang kepada guru besar dan pengetua untuk Kaedah penyampaian latihan di IAB akan menerima ganjaran tanpa mengambil kira prestasi berubah daripada berasaskan syarahan kepada awal sekolah mereka, asalkan sekolah berkenaan penekanan terhadap pembelajaran berdasarkan menunjukkan peningkatan yang signifikan pengalaman. Kursus pendidikan dan pengurusan dalam senarai penarafan prestasi. Di samping akan dijalankan di kampus dan secara atas talian itu, dianggarkan 10% guru besar dan pengetua menggunakan platform e-learning, serta dilengkapi berprestasi rendah akan diberi latihan kemahiran repositori pengetahuan digital. Selain daripada pengurusan sebagai usaha untuk meningkat latihan, IAB akan menyediakan perkhidmatan prestasi mereka. Peruntukan sebanyak RM160 konsultasi dan bimbingan kepada pemimpin juta akan disediakan untuk program ini dalam sekolah untuk meningkatkan prestasi. Selaras tempoh 2010-2012. dengan Program Pembangunan Prestasi Sekolah, pakar pembimbing pengetua akan menyediakan Peningkatan Sokongan dan bimbingan kepimpinan tambahan dan sokongan Bimbingan kepada Guru Besar dan kepada sekolah berprestasi rendah. Pengetua Kepimpinan sekolah memainkan peranan penting Meningkatkan Daya Tarikan dalam memastikan peningkatan prestasi pelajar. Keguruan dan Menghasilkan Kerajaan menyedari pemimpin adalah kritikal Guru Terbaik dalam membuat perubahan, oleh itu akan terus mengukuhkan latihan kepimpinan serta Kualiti guru merupakan penentu utama kepada memberikan dorongan kepada mereka untuk prestasi pelajar seperti ditunjukkan dalam Carta meningkatkan prestasi. Institut Aminuddin Baki 5-7. Pengalaman daripada sistem sekolah (IAB) adalah institut latihan kepimpinan asas untuk berprestasi tinggi global menunjukkan bahawa
 17. 17. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 209prestasi pelajar akan hanya boleh ditingkatkan Mempertingkatkan Kualiti Gurudengan meningkatkan keberkesanan pengajaran Baru Secara Signifikandan pembelajaran di bilik darjah. Sistem sekolahberprestasi tinggi berupaya menarik dan menerima Setiap tahun, KPM menerima lebih 175,000hanya calon terbaik sebagai guru, meningkatkan permohonan untuk menyertai profesion keguruanprestasi mereka secara berterusan serta memupuk dan 20,000 orang ditempatkan di sekolah. Ramaibudaya berprestasi tinggi di sekolah. Dalam pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yangtempoh Rancangan, Kerajaan akan mengambil sesuai untuk menjadi guru. Daripada permohonanpendekatan yang sistematik untuk meningkatkan kemasukan ke program latihan perguruan di IPGkualiti guru baru serta menambah baik kualiti dan pada tahun 2010, hanya 7% mendapat 7A dan keprofesionalisme guru sedia ada. atas dalam SPM. Bagi Kursus Perguruan LepasanCarta 5-7 Kualiti guru merupakan penentu utama prestasi pelajar Kualiti guru lebih mempengaruhi prestasi pelajar berbanding pemboleh ubah lain Prestasi pelajar 100 peratusan ▪ Kualiti sistem pendidikan tidak n dapat mengatasi kualiti guru ga 90 peratusan Dua pelajar en 1 dengan prestasi a r d aik ▪ Berdasarkan sistem sekolah laj rb terbaik di dunia, menambah yang sama Pe ru te g u baik kaedah pengajaran 53 mata dalam bilik darjah adalah cara peratusan terbaik meningkatkan 50 peratusan pencapaian pelajar Pela ▪ Kualiti guru merupakan ja penentu utama mengatasi pres r deng 37 tasi a rend n guru peratusan faktor-faktor lain termasuk saiz ah 2 kelas 0 peratusan Umur 8 Umur 11 tahun tahun 1 Di antara 20% guru terbaik 2 Di antara 20% guru prestasi rendah SUMBER: Kesan Kumulatif dan Sampingan ke atas Pencapaian Pelajar pada Masa Hadapan, Sanders & Rivers; Bagaimana Sistem Sekolah dengan Pencapaian Terbaik Menduduki Tempat Teratas, McKinsey and Co
 18. 18. 210 Kotak 5-3 Program ‘Teach for Malaysia’: Kempen untuk menarik pelajar cemerlang ‘Teach for All’ adalah enterpris sosial berangkaian global yang beroperasi di beberapa negara yang merekrut siswazah cemerlang dari universiti terkemuka dan pemimpin muda daripada pelbagai disiplin dan kecenderungan kerjaya untuk berbakti sebagai guru selama dua tahun di kawasan mundur. Program ini akan dapat menyediakan lebih ramai guru kepada pelajar yang berlatarbelakangkan sosioekonomi yang rendah mendapat peluang pendidikan yang sepatutnya. Kini, program ‘Teach for America’ telah berkembang dan disertai oleh lebih daripada 20,000 peserta. Rangkaian ‘Teach for All’ juga meliputi pelbagai negara seperti India, Australia, United Kingdom, Jerman dan Peru. Malaysia bercadang untuk melancarkan program ‘Teach for Malaysia’ yang berprofil tinggi untuk menarik siswazah cemerlang dan terbaik mengajar di sekolah yang berprestasi rendah atau di luar bandar selama dua tahun. Siswazah cemerlang di bawah tajaan korporat akan digalakkan untuk menyertai program ini, sebelum berkhidmat dengan majikan mereka. Peserta akan ditempatkan di sekolah berprestasi rendah memandangkan sekolah ini amat memerlukan motivasi, inspirasi dan guru yang berkualiti tinggi. Peserta akan menyertai program latihan intensif menggunakan kaedah pengajaran terkini. Mereka juga akan diberi bimbingan dan sokongan secara berterusan daripada rakan sejawat. Di samping itu, pendedahan kepada latihan pembangunan kepimpinan akan diberi melalui latihan pengurusan dan peluasan jaringan dengan syarikat korporat terkemuka. Selepas dua tahun berbakti, peserta akan memahami dengan mendalam isu utama pendidikan di Malaysia, dan diharap dapat membawa perubahan sama ada dari dalam atau luar sistem pendidikan. Ijazah pula, hanya 3% pemohon mempunyai Republik Korea dan Finland pula, kelayakan untuk purata gred terkumpul 3.5 dan ke atas daripada memohon program latihan perguruan hanya 4.0. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik pilihan calon cemerlang. daripada setiap kohort. Syarat kemasukan yang ketat membantu meningkatkan imej profesion Profesion keguruan di Australia atau Singapura keguruan sebagai profesion yang hanya menerima sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. Di calon terbaik.
 19. 19. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 211Menjadikan Profesion Keguruan • Pembangunan nusa bangsa: ProfesionPilihan Utama keguruan bertanggungjawab membentuk generasi pemimpin masa depan dan pentingMenarik siswazah cemerlang menyertai profesion dalam membawa Malaysia menjadi negarakeguruan adalah kritikal. Dalam tempoh berpendapatan tinggi.Rancangan, Kerajaan akan melancarkan kempenprofil tinggi untuk meningkatkan kesedaran tentang Pengukuhan Latihan Perguruankeguruan sebagai profesion yang berprestij. Melalui Latihan PraktikumKerajaan akan menjadikan profesion keguruan Pengalaman praktikum merupakan elemensebagai kerjaya pilihan dengan menekankan penting dalam latihan perguruan keranaempat perkara berikut: dapat memberi pengalaman pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Dalam• Ganjaran kewangan: Profesion ini sistem persekolahan terbaik seperti di Finland dan sebenarnya merupakan antara profesion New Zealand, latihan dan pengalaman praktikum awam yang menyediakan gaji permulaan guru pelatih, dari segi kualiti dan kuantiti, yang tinggi; sentiasa dipertingkatkan. Oleh itu, Kerajaan akan mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti• Pembangunan kerjaya: Melalui Tawaran dan ketekalan latihan praktikum kepada guru Baru untuk guru, prospek kerjaya guru akan pelatih, seperti memanjangkan tempoh latihan menjadi lebih menarik dengan peluang praktikum, dan meningkatkan kerjasama guru pembangunan profesionalisme yang lebih berpengalaman yang mempunyai kemahiran luas selain daripada peluang kenaikan membimbing yang tinggi untuk menyelia guru pangkat yang lebih cepat kepada guru yang pelatih. cemerlang; Dalam tempoh Rancangan, latihan praktikum• Berprestij: Sebagai kerjaya elit, profesion kepada guru pelatih akan ditingkatkan melalui keguruan akan menggunakan kriteria langkah berikut: pemilihan dan proses penilaian yang ketat. Hanya calon cemerlang akan diterima dalam • Kursus Perguruan Lepasan Ijazah akan profesion ini; dan dilanjutkan daripada satu tahun kepada
 20. 20. 212 satu tahun setengah untuk meningkatkan pengalaman praktikum guru pelatih; • Jabatan Pelajaran Negeri akan menyelaras penempatan guru pelatih di sekolah yang layak Peralihan kepada ‘Sistem Terbuka’ melaksanakan program ini dan memantau dalam Latihan Guru pematuhan oleh guru pembimbing; Pelaksanaan latihan perguruan akan diperluaskan • Guru berpengalaman akan diberikan kursus kepada universiti swasta berbanding hanya pembimbing untuk meningkatkan kebolehan daripada IPG dan IPTA. Langkah ini akan membimbing mereka; dan meliberalisasikan sistem latihan guru dan beralih kepada ‘sistem terbuka’ bagi menambah sumber • Program praktikum akan menjadi sebahagian guru terlatih. Dengan pertambahan ini, lebih daripada penilaian prestasi sekolah dan guru ramai guru pelatih yang cemerlang dapat dilantik pembimbing. sebagai guru di sekolah rendah dan menengah. Pendekatan ini akan meningkatkan persaingan di Penghapusan Jaminan kalangan guru pelatih dan menambah baik kualiti Penempatan Guru Pelatih sistem pendidikan secara keseluruhan. Pada masa ini, guru pelatih IPG dan Institut Tawaran Baru untuk Semua Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijamin pelantikan Guru bagi Meningkatkan Kualiti sebagai guru tanpa mengambil kira prestasi Perkhidmatan mereka. Jaminan pelantikan ini akan dihapuskan dalam tempoh Rancangan. Dengan ini, hanya Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan guru pelatih yang memperoleh pencapaian melancar dan melaksanakan Tawaran Baru yang terbaik dan berkelayakan akan ditawarkan menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan jawatan guru. Penghapusan jaminan pelantikan profesion keguruan lebih menarik serta ini bertujuan memastikan penetapan keperluan meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya kualiti minimum bagi guru baru. ini. Di samping itu, Kerajaan akan meningkatkan
 21. 21. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 213guru berijazah di sekolah menengah daripada Kemajuan kerjaya yang cepat untuk guru89.4% dalam tahun 2009 kepada 90.0% berprestasi tinggi adalah penentu untukmenjelang tahun 2015. Bagi sekolah rendah pula, menjadikan profesion keguruan lebih menarikkadar ini akan ditingkatkan daripada 28% dalam terutama kepada calon guru yang berpotensitahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 2015. tinggi. Pendekatan ini juga membolehkan lebih ramai guru berpeluang mencapai gred yang lebihTawaran Baru ini mengandungi tiga elemen: tinggi dalam masa yang singkat dan dengan ini boleh membimbing guru baru lebih awal.• Peluang kenaikan pangkat yang cepat berdasarkan kecekapan dan prestasi; Melalui inisiatif Tawaran Baru, pergerakan gred yang lebih cepat berasaskan kompetensi• Meningkatkan pembangunan profesional dan prestasi akan dilaksanakan. Laluan cepat berterusan (CPD) secara sistematik kepada untuk kenaikan pangkat secara automatik semua guru; dan akan diberi kepada semua guru tanpa mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan• Kaedah pengurusan prestasi baru yang lebih memajukan permohonan. Sistem laluan mantap. kerjaya baru dijangka bermula pada tahun 2011 dan dilaksana sepenuhnya menjelangKemajuan Kerjaya Lebih Cepat tahun 2015.Berasaskan Kompetensi Pembangunan Profesional yangKemajuan kerjaya yang perlahan merupakan Berterusan yang Bersesuaianantara sebab utama siswazah di Malaysia tidak bagi Menyokong Pembangunanmemilih kerjaya perguruan. Sepanjang 30 tahun Keupayaan dan Kemajuan Kerjayaperkhidmatan, kebanyakan guru menikmatihanya satu atau dua kali kenaikan pangkat sahaja. Latihan yang berfokus kepada bidang tugas baruMengikut dasar kenaikan pangkat berasaskan berdasarkan kenaikan pangkat dan memberitempoh perkhidmatan, pada kebiasaannya guru penambahbaikan kepada kebolehan pengajaranmengambil masa selama 10 tahun untuk dinaikkan akan memberi faedah kepada guru. Pada masadaripada gred permulaan ke gred jawatan yang ini, tiada pendekatan yang sistematik berkaitanseterusnya. CPD dalam sistem pendidikan. Pendekatan CPD
 22. 22. 214 yang menyeluruh akan dilaksana pada tahun membolehkan guru membuat pilihan terbaik 2011 dan mengandungi elemen berikut: untuk pembangunan kerjaya mereka tanpa mengganggu pengajaran dan pembelajaran. • Modul CPD yang bersesuaian mengikut keperluan dirangka untuk setiap gred jawatan Pelaksanaan Instrumen dan bagi melengkapkan guru dengan peranan Proses Baru untuk Penilaian dan baru selepas kenaikan pangkat; Penaksiran Guru • Modul ini memberi lebih fokus kepada peluang Kaedah penilaian semasa ke atas guru adalah pembelajaran di sekolah; dan sama dengan penilaian penjawat awam yang lain. Kaedah ini tidak mengambil kira prestasi • Pelbagai modul CPD seperti kursus latihan pelajar, keupayaan sebenar pengajaran atau formal, pengajian pasca siswazah, pengajian kecekapan utama yang diperlukan dalam jarak jauh dan aktiviti bimbingan akan profesion keguruan. Skor penilaian untuk guru
 23. 23. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 215akan menjadi lebih bermakna sekiranya ia proses kritikal yang memberi kesan secaradapat mengukur prestasi sebenar guru, kurang langsung terhadap sekolah seperti penempatansubjektif dan berasaskan bukti. guru, pengurusan prestasi sekolah dan juga peranan Kementerian, Jabatan Pelajaran NegeriSatu pendekatan baru yang selari dengan amalan dan Pejabat Pelajaran Daerah. Untuk memastikandi sekolah berprestasi tinggi akan dilaksana perkhidmatan disampaikan secara optimum,pada tahun 2011 untuk memastikan penilaian KPM akan melaksana ‘Service Line’ iaitudibuat secara tekal, objektif dan dapat memupuk perkhidmatan khusus untuk membantu sekolahbudaya cemerlang di sekolah. Pendekatan ini yang amat memerlukan, antaranya bimbingan,akan mengandungi instrumen baru bagi menilai bina upaya dan kemudahan peralatan yangguru yang menggunakan kombinasi berwajaran sewajarnya. Di peringkat prasekolah, Kerajaanbeberapa aspek utama seperti penekanan kepada akan terus mengharmoni dan menambahbaikpengajaran dan pembelajaran, nilai profesional, kualiti semua prasekolah awam yang disediakanaktiviti di luar kelas dan sumbangan kepada oleh pelbagai agensi Kerajaan. Pendekatan inisekolah dan masyarakat. memerlukan peningkatan produktiviti sumber manusia dan kewangan, serta pengukuhanTransformasi Keberkesanan kemampuan penyampaian.Penyampaian Pelaksanaan Kurikulum Baru untukSistem penyampaian yang cekap dan berkesan Memupuk Kreativiti dan Inovasisangat diperlukan untuk meningkatkan prestasipelajar. Pendekatan yang lebih inovatif akan Dalam tempoh Rancangan, kurikulum barudiguna pakai untuk memastikan penyampaian untuk sekolah rendah dan menengah akandilaksanakan dengan efektif. diperkenalkan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah akan diganti dengan Kurikulum StandardPengukuhan Penyampaian Sekolah Rendah pada 2011 dan ini akan diikutiPerkhidmatan untuk Menyokong dengan kurikulum baru untuk sekolah menengah.Kemajuan Sekolah Kurikulum baru berbentuk modular ini akan memberi peluang kepada setiap pelajar melaluiPenambahbaikan mekanisme penyampaian proses pembelajaran mengikut kemampuankepada sekolah memerlukan perubahan dalam sendiri, memupuk sikap bertanggungjawab
 24. 24. 216 terhadap pembelajaran sendiri menerusi aktiviti orang ramai. Sehubungan ini, pihak swasta eksplorasi yang dapat menyerlahkan potensi akan digalak untuk menyediakan pendidikan di mereka. Kurikulum ini juga akan menekankan semua peringkat bermula daripada prasekolah kreativiti, inovasi dan keusahawanan merentasi sehingga pendidikan tertiari. Kerajaan akan semua mata pelajaran. melaksana pelbagai kaedah perkongsian awam- swasta seperti dalam pengurusan sekolah dan Penerapan nilai dan etika di peringkat awal amat pembiayaan yuran pelajar. penting dalam pembinaan sahsiah individu. Kurikulum yang bakal diperkenalkan akan Perkongsian Awam-Swasta dalam menerapkan prinsip 1Malaysia bagi pendekatan Pembangunan Prasekolah pedagogi dalam penyampaian pendidikan. Sebagai usaha untuk membentuk pelajar yang Kerajaan akan memanfaatkan penyediaan seimbang dari segi akademik dan kesukanan, pendidikan prasekolah oleh sektor swasta untuk kurikulum baru ini akan menjadikan Sukan menampung kemudahan yang disediakan oleh sebagai satu subjek mata pelajaran bermula agensi Kerajaan. Insentif akan disediakan kepada tahun 2011. Dasar ‘1Murid, 1Sukan’ mewajibkan pengusaha swasta bagi mempercepatkan setiap pelajar mengikuti sekurang-kurangnya penyediaan prasekolah untuk mencapai objektif satu aktiviti sukan. Setiap pelajar dikehendaki meningkatkan enrolmen pelajar di peringkat ini. mengikuti aktiviti sukan pilihan masing-masing Insentif ini akan membolehkan pihak swasta selama 90 minit seminggu bagi sekolah menengah mendapatkan geran bagi pembinaan prasekolah dan 60 minit bagi sekolah rendah. Peruntukan di kawasan yang kurang membangun di luar untuk geran sukan bagi setiap pelajar akan bandar. Sektor swasta dijangka akan membina dinaikkan daripada RM2.40 kepada RM4 bagi 488 buah prasekolah pada tahun 2010, sebanyak sekolah rendah dan daripada RM4 kepada RM6 1,000 buah pada tahun 2011 dan 1,145 buah bagi sekolah menengah. pada tahun 2012. Pendidikan Asas dan Prasekolah Skim pembiayaan bersama bagi meningkatkan Swasta permintaan terhadap pendidikan prasekolah akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan. Pendidikan yang ditawarkan oleh sektor Usaha ini juga boleh membantu isi rumah swasta semakin diterima oleh Kerajaan dan berpendapatan rendah mengurangkan bebanan
 25. 25. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 217pembiayaan pendidikan prasekolah. Bantuansehingga RM150 sebulan diberikan kepadamereka untuk pendidikan kanak-kanak berumur4+ dan 5+ tahun di prasekolah swasta.Perkongsian Awam-Swasta dalamPendidikan AsasPerkongsian awam-swasta dalam pendidikanasas memberi autonomi signifikan kepadapengendali sekolah, sebagai tukaran kepadapenambahbaikan yang spesifik dalam prestasipelajar sebagaimana dipersetujui dalam kontrakrasmi. Sebagai contoh, charter school di AmerikaSyarikat, specialist school dan academy schooldi United Kingdom dan independent school diSweden. Model serupa juga telah diguna pakaidi sekolah persendirian Cina di Malaysia.Kerajaan akan memperkenalkan rangka kerjaSekolah Amanah kepada sekolah awam yangterpilih. Sekolah Amanah adalah sekolah awamyang ditadbir bersama oleh pihak swasta danpemimpin sekolah awam.
 26. 26. 218 Kotak 5-4 Sekolah Amanah: Perkongsian awam-swasta dalam pendidikan untuk merapat jurang prestasi Sekolah Amanah adalah sekolah awam yang diurus secara bersama di antara pihak swasta dengan pemimpin sekolah kerajaan, di bawah kawal selia Kementerian Pelajaran. Sekolah Amanah akan diberi lebih kebebasan dalam membuat keputusan dan dengan itu dipertanggungjawabkan bagi meningkatkan prestasi pelajar. Sekolah Amanah bermatlamat untuk membawa perubahan kepada prestasi sekolah tanpa mengira pencapaian semasa: daripada sederhana kepada baik, baik kepada lebih baik. Sekolah Amanah akan dipilih daripada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan sedia ada di seluruh negara (contohnya, rendah dan menengah, bandar, pinggir bandar dan luar bandar). Sekolah yang dipilih merangkumi sekolah berprestasi rendah, sederhana dan cemerlang dengan harapan untuk meningkatkan prestasi di semua peringkat. Sekolah Amanah bertujuan untuk mempercepatkan proses penambahbaikan dalam melahirkan pelajar dan sekolah yang cemerlang tanpa mengira tahap permulaan. Sekolah Amanah akan mempunyai lebih autonomi dalam membuat keputusan berkaitan kurikulum, kewangan dan sumber manusia bagi menggalak inovasi dan menjadi lebih responsif terhadap keperluan komuniti sekolah. Autonomi yang diberi merangkumi kebebasan memilih kandungan kurikulum, pengagihan peruntukan mengikut keperluan, penyediaan insentif berasaskan prestasi, dan pemilihan guru dan kakitangan bukan guru. Sekolah Amanah dikehendaki mencapai prestasi yang telah ditetapkan dalam tempoh lima tahun. Pihak Kementerian akan mengambil alih pengurusan dari penaja sekiranya sekolah gagal mencapai prestasi yang ditetapkan.
 27. 27. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 219MENINGKATKAN KEMAHIRAN RAKYAT MALAYSIAUNTUK MELUASKAN KEBOLEHPASARANDalam beberapa dekad yang lalu, Malaysia Majikan dan persatuan industri sering mengaitkantelah membuat pelaburan yang besar dalam kekurangan soft skills seperti etika kerjapendidikan lepasan menengah dan tertiari. yang positif, kemahiran berkomunikasi, kerjaPada masa kini, Malaysia telah menubuhkan 20 berpasukan dan kebolehan membuat keputusanuniversiti awam dan 26 universiti swasta serta serta kepimpinan sebagai faktor utama yang405 institusi latihan kemahiran awam dan 584 menjejaskan kebolehpasaran siswazah Malaysia.institusi latihan kemahiran swasta. Pada tahun Memandangkan terdapat jurang yang besar2009, institusi pendidikan tinggi dalam negara antara tahap kompetensi siswazah Malaysiatelah mengeluarkan lebih daripada 181,000 dengan piawaian antarabangsa, isu ini perlusiswazah. Daripada jumlah ini, lebih daripada ditangani bagi memastikan negara mempunyai81,000 siswazah adalah lepasan institusi siswazah yang berkemahiran, serba boleh danpendidikan tinggi swasta. Institusi latihan kebolehpasaran yang tinggi.kemahiran pula mengeluarkan lebih daripada120,000 pelatih pada tahun 2009. Seramai Pada masa yang sama, dianggarkan seramai30,000 pelatih adalah daripada institusi latihan 100,000 atau 22% pelajar Malaysia memasukikemahiran swasta. pasaran pekerjaan sebaik sahaja menamatkan 11 tahun persekolahan, iaitu dengan hanyaPada masa kini, hanya 23% sahaja daripada memiliki kelayakan SPM. Kumpulan pelajar inijumlah tenaga kerja di Malaysia mempunyai mungkin lebih cenderung kepada kemahiranpendidikan tertiari berbanding dengan kadar teknikal, oleh itu mempunyai peluang yang besarpurata bagi negara Pertubuhan Kerjasama untuk meningkatkan kemahiran mereka dalamEkonomi dan Pembangunan (OECD), iaitu bidang teknikal.hampir 28% dan mencecah 35% di Singapuradan Finland. Pada tahun 2009, sebanyak 27% Malaysia perlu memesatkan pembangunandaripada siswazah institusi pengajian tinggi modal insan bertaraf dunia bagi mencapaitempatan masih menganggur dalam tempoh status negara berpendapatan tinggi. Justeru,enam bulan selepas menamatkan pengajian. peningkatan kemahiran secara radikal perluBagi yang berjaya mendapat pekerjaan pula, dilaksana bagi meningkatkan kebolehpasaran29% daripada mereka pada tahun 2006 dan dengan memberi tumpuan kepada strategi33% pada tahun 2009 hanya memperoleh berikut:pendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan.
 28. 28. 220 dan keupayaan dalam bidang teknikal dan • Mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada pendidikan teknikal dan latihan vokasional. TEVT menjurus kepada penyediaan vokasional yang berkualiti; dan kemahiran yang boleh digunakan dengan segera dalam pasaran pekerjaan. • Meningkatkan kompetensi siswazah sebagai persediaan untuk memasuki pasaran TEVT menjadi pilihan pendidikan perdana di pekerjaan. kebanyakan negara maju. Model binari atau dwi-laluan pendidikan yang fleksibel diguna Mengarusperdanakan dan pakai di kebanyakan negara berpendapatan Memperluas Akses kepada tinggi. Model ini membolehkan pelajar menukar aliran antara akademik dengan teknikal atau Pendidikan Teknikal dan vokasional yang mempunyai prospek kerjaya Latihan Vokasional yang yang setara. Kadar purata enrolmen pelajar Berkualiti yang memasuki aliran teknikal dan vokasional di peringkat menengah atas bagi negara OECD Malaysia berhasrat meningkatkan ekonomi dalam adalah 44%, berbanding hanya 10% di Malaysia. rantaian nilai untuk menjadi ekonomi berpendapatan Penambahbaikan peluang, akses dan kualiti tinggi. Oleh itu, enrolmen dalam pendidikan TEVT untuk laluan teknikal adalah sama penting teknikal dan latihan vokasional (TEVT) perlu dengan penambahbaikan laluan akademik ditambah dan kualiti latihan secara keseluruhan pendidikan tertiari. dipertingkatkan untuk meningkatkan dengan ketara tahap kemahiran tenaga kerja. TEVT bertujuan Pendekatan dwi-laluan pendidikan yang sedang menambah bekalan modal insan berkemahiran di diusahakan akan memberi peluang kepada Malaysia melalui penyediaan pendidikan berkualiti pelajar untuk menukar aliran antara TEVT dengan kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan akademik seperti yang ditunjukkan dalam
 29. 29. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 221Carta 5-8. Carta ini juga menunjukkan pelbagai Kemahiran TEVT memberi manfaat secarakomponen dalam TEVT serta pilihan laluan langsung kepada majikan, pekerja serta sektordaripada TEVT kepada akademik dan sebaliknya. industri yang berkaitan. Faedah yang diperolehPendidikan TEVT di peringkat sekolah menengah bergantung kepada gabungan kemahiranmempunyai dua aliran utama, iaitu teknikal dan pekerja. Oleh itu, kos berkaitan TEVT perluvokasional. Aliran teknikal mempunyai lebih dibiayai bersama antara Kerajaan, majikan,banyak komponen akademik, manakala aliran industri dan pelajar berdasarkan kepada faedahvokasional mempunyai lebih banyak komponen yang diperoleh.hands-on.Carta 5-8 Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional: Dwi-laluan ke arah mendapat pekerjaan Peralihan Laluan Laluan Sekolah Rendah dan Menengah Rendah Laluan Akademik Teknikal Sekolah Menengah Teknik Sekolah Menengah Aliran Aliran Aliran Teknikal Vokasional Kemahiran Tingkatan Institusi Matrikulasi Enam TEVT1 Kolej Politeknik Komuniti Institusi TEVT2 Universiti Peringkat Tinggi PEKERJAAN 1 Institusi TEVT termasuk Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Perindustrian dan Institut Kemahiran Belia Negara 2 Institusi TEVT Peringkat Tinggi termasuk Institut Jerman-Malaysia, Institut Teknikal Jepun-Malaysia dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA SUMBER: Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi
 30. 30. 222 Dalam tempoh Rancangan, empat strategi berikut di peringkat nasional akan dilaksana secara akan diguna pakai untuk mengarusperdanakan berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan memperluas akses kepada TEVT yang dan menambah baik persepsi terhadap TEVT. berkualiti: Kumpulan sasar utama adalah pelajar yang berpotensi dan ibu bapa mereka. Kempen • Menambah baik persepsi terhadap TEVT dan akan memberi penekanan terhadap manfaat menarik minat lebih ramai pelajar; memasuki pasaran pekerjaan dengan kelayakan TEVT, seperti gaji permulaan, jenis pekerjaan dan • Membangunkan tenaga pengajar TEVT yang laluan kerjaya serta pengiktirafan Sijil Kemahiran lebih efektif; Malaysia (SKM) untuk lebih banyak jawatan dalam sektor awam. Pelbagai saluran penyampaian • Mempertingkat dan mengharmonikan kualiti seperti televisyen, radio, majalah dan selebriti kurikulum TEVT selaras dengan keperluan akan diguna untuk menyampaikan maklumat industri; dan tersebut kepada kumpulan sasar. • Memperkemas penyampaian TEVT. Kaunselor di sekolah akan diberi tanggungjawab untuk membimbing dalam tempoh yang Menambah Baik Persepsi Terhadap panjang bagi membantu pelajar, bermula TEVT dan Menarik Minat Lebih daripada tingkatan 4 berterusan sehingga Ramai Pelajar pelajar berkenaan memasuki pendidikan tertiari. Langkah ini adalah untuk memastikan lebih ramai Terdapat banyak peluang untuk penyedia TEVT pelajar meneruskan pelajaran ke peringkat tertiari. awam dan swasta menarik lepasan sekolah yang Bagi meningkatkan keberkesanan bimbingan, tidak melanjutkan pengajian untuk mengikuti kumpulan kaunseling yang terdiri daripada latihan TEVT dan meningkatkan bilangan kaunselor sekolah akan dibentuk di setiap daerah. pekerja berkemahiran dalam pasaran pekerjaan. Kumpulan kaunseling ini akan bertanggungjawab Bagi tujuan ini, penekanan akan diberi untuk untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan meningkatkan nilai dan daya tarikan TEVT kepada institusi TEVT dan majikan, serta meningkatkan pelajar, penyedia latihan dan industri. penyelarasan antara pihak berkepentingan melalui pertukaran maklumat. Kumpulan ini juga akan Dalam tempoh Rancangan, kempen media bertanggungjawab untuk menyediakan panduan
 31. 31. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 223Kotak 5-5 Sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TEVT) di Jerman: Peningkatan kemahiran tenaga kerja di negara ekonomi terbesar di Eropah Sistem TEVT dianggap satu daripada kekuatan utama sistem pendidikan di Jerman yang mana sebanyak 60-70% daripada pelajar (lebih daripada 1.6 juta) memasuki sekolah vokasional. Latihan ini menyediakan banyak program latihan merangkumi hampir 340 pekerjaan dan sangat popular dalam kalangan lepasan sekolah di Jerman. Sistem latihan ini sangat berjaya dengan kadar pengangguran siswazah dalam tempoh setahun selepas tamat pengajian adalah rendah, iaitu 3%. Pendidikan vokasional yang paling banyak dilaksanakan adalah sistem latihan perantisan. Perantis dilatih oleh majikan dalam bidang pekerjaan yang akan diceburi (3-4 hari seminggu) dan mendapat pendidikan teori di sekolah vokasional (1-2 hari seminggu). Di samping memperoleh kelayakan yang diiktiraf (sijil dikeluarkan oleh dewan perniagaan) apabila tamat pengajian, perantis juga mendapat gaji daripada majikan. Melalui sistem ini, pelajar terlibat dalam pekerjaan bergaji dan menerima latihan yang diiktiraf selaras dengan keperluan pasaran pekerjaan. Peratus pekerja tidak mahir dan pengganguran dalam kalangan belia di Jerman adalah rendah. Sektor swasta (menyediakan lebih kurang 80% pembiayaan) dan sektor awam terlibat dalam pembiayaan dan penyampaian TEVT. Di samping penyediaan dan pembiayaan latihan, sektor swasta terlibat dalam penambahbaikan kurikulum latihan, pindaan peraturan latihan, khidmat nasihat dan penyeliaan latihan serta urusan pentadbiran peperiksaan. Pada masa yang sama, kerajaan terlibat dalam menggubal peraturan latihan, menetapkan kurikulum dan membiayai tenaga pengajar di sekolah vokasional. Kerajaan juga memainkan peranan yang sangat aktif dalam penyelarasan penawaran dan bilangan tempat TEVT.
 32. 32. 224 kerjaya yang komprehensif kepada pelajar dan 32,000 pelajar. Peningkatan ini akan memberi ibu bapa mereka khususnya mengenai pelbagai sumbangan yang ketara dalam menambah pilihan dalam TEVT. bilangan pekerja mahir dan separa mahir. Kerajaan akan menggalakkan syarikat berkaitan Aliran vokasional dan kemahiran di sekolah Kerajaan menyediakan program sangkutan teknik akan dijenamakan semula bagi industri dan pekerjaan kepada pelajar lepasan menyediakan lebih banyak peluang kepada institusi TEVT. pelajar berkecenderungan teknikal dan meningkatkan kesedaran berkaitan TEVT. Bagi Membangunkan Tenaga Pengajar memberi tumpuan yang lebih tinggi kepada TEVT yang Lebih Efektif bidang vokasional yang lebih menitik beratkan kepada latihan hands-on dan menyediakan Laluan kemajuan kerjaya tenaga pengajar TEVT lebih banyak kursus yang sesuai, sebanyak akan diperkemas untuk menjadikannya sebagai 69 daripada 88 sekolah teknik akan ditukar kerjaya pilihan yang menarik kepada tenaga menjadi sekolah vokasional dan enam sekolah pengajar yang berprestasi tinggi. Tenaga vokasional baru akan dibina menjelang tahun pengajar yang memenuhi syarat kompetensi 2015. yang jelas di setiap gred boleh dinaikkan pangkat tanpa bergantung kepada kekosongan Pendekatan pembelajaran berasaskan jawatan. pengeluaran dan berasaskan projek akan diperkenalkan untuk meningkatkan kualiti Personel industri yang berpengalaman tinggi dan dan daya tarikan program TEVT kepada mempunyai kemahiran praktikal di tempat kerja majikan dan pelajar. Pendekatan ini akan akan digalak menjadi tenaga pengajar di institusi menggalakkan penyertaan industri secara TEVT. Untuk memudahkan pengambilan ini, langsung dalam program latihan kemahiran, laluan kemasukan ke profesion tenaga pengajar di samping mengoptimumkan penggunaan vokasional yang fleksibel akan diwujudkan, dan kemudahan dan peralatan di institusi TEVT. syarat yang menyukarkan kemasukan di peringkat Pendekatan ini akan menggandakan enrolmen pertengahan akan dihapuskan. Langkah ini akan di sekolah menengah aliran vokasional dan meningkatkan kapasiti latihan dan membantu kemahiran pada akhir tempoh Rancangan untuk memastikan tenaga pengajar mempunyai yang mana enrolmen semasa adalah seramai pengalaman di tempat kerja.

×