Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OANDER BRANDBOOK 2010
Komplex webes
alkalmazások tervezése
Az OANDER Media Kft. tervezőirodájának
szakmai kiadványa
Mi lenne ha...
            … egy női hírportál vagy online magazin végre nem a 25-35 éves           ...
Az ilyen szemléletű projektmetodika a      termékre üzletviteli vagy stratégiai jelen-

Dióhéjban a webes tervezésrő...
Az OANDER Media tervezőirodájának munkamódszere
Az első lépések

        A termék üzleti követelményeinek megfogalmazásáról
           és rögzítéséről so...
A brief vagy briefelés a portál
A Brief     tervezéséhez szükséges üzleti
     szempontok megfogalmazását takarja.
Best Practice kutatás
         A Best Practice kutatás célja, hogy funkcionális öt-
         letekkel és...
A Termékműhely

Nem a tervező az egyetlen          A termékműhelyek feladata, hogy a ké-
            ...
A Wireframe tervezésről                                    A wireframe-ek (drótvázak) ...
Wireframe-ből ...  ... design terv
A Funkcionális specifikáció                                      Miért nélkülözhetetl...
A beszállítók kiválasztása

   Elkészültek a site tervei, kezdődhet                Ismerve a hazai webfe...
Monitoring, tesztelés, projektzárás                            kapcsolat
           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OANDER Brandbook 2010

891 views

Published on

Az OANDER Media Kft. tervezőirodájának szakmai kiadványa

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OANDER Brandbook 2010

 1. 1. OANDER BRANDBOOK 2010 Komplex webes alkalmazások tervezése Az OANDER Media Kft. tervezőirodájának szakmai kiadványa
 2. 2. Mi lenne ha... … egy női hírportál vagy online magazin végre nem a 25-35 éves … létrejönne egy közösségi kapcsolatépítő portál kifejezetten a fel- célcsoportra hajtana, hanem a 40 feletti nőket célozná meg? A 40 ső tízezernek? Csak úgy regisztrálhatsz, ha igazodni tudsz évi 60 feletti nők jellemzően magasabb jövedelműek, nagy arányban dön- milliós jövedelmet. Cserébe igazán értékes kapcsolati tőkéhez jut- tenek a család vásárlásairól, korcsoportjukban meglepően gyorsan hatsz, és még a havi VIP networking partira is meghívót küldünk. növekszik az internet-penetráció és az online szórakoztató médiá- Egy ilyen site-on vajon mennyit érne egy billboard méretű hirde- ban alig szolgálja ki őket valaki. Ráadásul még az olvasók ESOMAR tési felület? státuszáról sem kellene füllenteni. … ha egy autómárka új modelljének bevezetését a szokásos … a rádiók és televíziók élvezhető online adást sugároznának és sablonos microsite-ok helyett egy olyan oldallal támogatná, az internetes nézők / hallgatók is beleszámítanának az elérési sta- amelyen háromdimenziós virtuális vezetési élményt nyújt? A tisztikába? A broadcast szegmensben az offline és online médiatí- látvány többet mond minden technikai leírásnál. Ha az utcán pus nem kannibalizálja egymást, az elérés pedig jelentősen növe- a kezedbe nyomnának egy egyszerű, papír 3D szemüvegeket kedne. Örülne a hirdető és a médium is. „OPEL.HU/3D” felirattal, otthon Te nem mennél fel az oldalra? … egy hírportálra végre a felhasználók is küldhetnének be híre- ket, cikkeket, fotókat, és azok nem valami eldugott alrovatban po- … a KKV-k céges weblapjuknak a drága és senki által nem látoga- rosodnának, hanem a szerkesztőségi tartalmakkal együtt a címla- tott flash site-ok helyett az egyedileg paraméterezett Facebook ol- pon jelennének meg, a látogatók szavazatai alapján? Így a szerkesz- dalukat használnák? Nem kellene keresőoptimalizálással szívni, tők keze sem kapna görcsöt a sok kopipészt MTI-s és egyéb hírügy- csak a Facebook-on kéne nyomulni, olcsóbban és hatékonyabban. nökségi tartalom másolásától. Ha pedig a látogatók még azt is kivá- A vállalkozások így kisebb erőfeszítéssel több potenciális vásárlót laszthatnák, hogy a címlapon mely rovatokból / témákból jelenje- érhetnének el, és néhány kattintással hasznos tartalmakat is publi- nek meg nekik a legfrissebb tartalmak, akkor valódi hasznát vennék kálni tudnának. Egy ügyes designer kell hozzá, és 0 fejlesztői mun- az oldalnak, ahelyett, hogy azt kapják, amit az arcukba tolnak. kaóra. Let your Facebook account do the job. … a blogszolgáltatók kölcsönösen előnyös üzleti együttműködés- … a közösségi portálokra és képmegosztó oldalakra feltöltött sel próbálnák magukhoz csábítani a bloggereket? Ne azért gyere profi és amatőr fotókat cégek és ügynökségek megvásárol- hozzánk a blogoddal, mert kiemelkedően jó szolgáltatásaink van- hatnák üzleti felhasználás céljából? Világszerte több millió nak, hanem mert megosztjuk veled a hirdetési bevételt! Nem le- kép hasznosítható lenne, és a közösségi média is találna egy nyúlni akarjuk a tartalmadat, hanem kölcsönösen profitálni belőle. újabb üzleti modellt.
 3. 3. Az ilyen szemléletű projektmetodika a termékre üzletviteli vagy stratégiai jelen- Dióhéjban a webes tervezésről végtermék minőségének javulását ered- ményezi azáltal, hogy szétválasztja a ter- vezést a kivitelezéstől. Nem a kőműves fel- tőségű szerep jut. A minőségi tervezési ta- nácsadás tapasztalataink szerint tipikusan a teljes projektköltségvetés nagyságren- adata kitalálni a házat, és nem a mérnök- dileg 20-25%-át teszik ki. Ez a ráfordítás nek kell felhúznia a falakat, amiket papírra a fent említett hozadékok mellett a kivite- vetett. Egyikük sem érthet kiválóan mind- lezési (programozási) oldalon költségcsök- Szakterületünk a komplex kettőhöz. Webes projektek esetén a ter- kenést eredményez, hiszen pontos rend- vező a megrendelő oldalán álló, az ő igé- szerterv alapján a fejlesztők nem szembe- webes felületek kialakítása. nyeit és üzleti szempontjait hűen képvi- sülnek bizonytalanságokkal, és a feladat selő szakértő, aki megmutatja a pénzügyi pontos ismeretében földön járó árakat ad- és időbeli keretek által kijelölt korlátokat, nak. érvekkel és kutatással segíti a termék ki- Eszközeink a stratégiai szempontú alakítását, legyártja a rendszerterveket, az igényeket lefordítja a fejlesztők nyelvére, best practice vizsgálat, kvalitatív akik munkája felett pedig minőségbiztosí- tási kontrollt gyakorol. kutatás és ergonómiai tervezés. Fontos, hogy a jó tervező technológi- ai platformtól független, vagyis nem ő Mi a szerepe a tervezésnek egy webes tál, egy online ügyfélkapcsolati rendszer, maga akarja elvégezni a fejlesztést is. Ho- alkalmazás fejlesztésében? Induljunk ki egy vállalati portál vagy egy közösségi al- gyan lehetne hiteles egy mérnök, akik ele- egy kézzelfoghatóbb példából; tegyük fel, kalmazás, ha a látogatók nem tudják hasz- ve olyan épületet tervez, amit csak az ő hogy Ön házat szeretne építeni. A feladat- nálni és nem szolgálja ki az üzemeltető- építőmunkásai tudnak kivitelezni az álta- Az Oander egy kreatív fiatalokból álló di- tal megkeres egy kiváló referenciákkal bíró je üzleti követelményeit? Megfelelő elő- la forgalmazott alapanyagokból? A weben gitális tervezőiroda; "vezérterméke" az kivitelező vállalkozást, és elmondja, hogy készítés és tervezés nélkül komplex - és is hasonló a helyzet: a fejlesztőt és az ál- online médiatermékek és komplex vállala- egy nyaralót szeretne nappalival, emeleti sokszor több millió forintba kerülő - por- tala képvislet technológiai hátteret a fel- ti portálok felületeinek logikai, ergonómi- hálóval, két mosdóval és kazánházzal. Va- tált fejleszteni olyan, mintha házépítés- adat részletes ismeretében kell kiválasz- ai és koncepcionális tervezése, a fejlesz- jon kap megalapozott ajánlatot a kivite- be fognánk tervrajzok nélkül. tani; olyan fejlesztővel kell dolgozni, aki az tésekhez szükséges kutatások és elemzé- lezési cégtől? Nagy valószínűséggel nem, adott projektre a legjobb. Ráadásul így le- sek végzése, valamint komplex rendszer- de ha igen, akkor is borítékolható, hogy az A portálfejlesztésekhez kapcsolódó ter- het több potenciális kivitelezőt megverse- specifikációk gyártása. Emellett célzott ajánlat nem lesz átgondolt, és lényegesen vezés egy önálló szakterület, amely az üz- nyeztetni a munkára. médiapiaci elemzésekkel, üzleti stratégiai drágább lesz, mintha egy részletes kivite- letviteli tanácsadás és az informatikai ta- tanácsadással, illetve operatív workflow- lezési tervvel menne hozzá, hiszen a kivi- nácsadás határterületein helyezkedik el, De mégis mennyibe kerül és mennyit ér tervezéssel segítjük ügyfeleinket, hirde- telező a számára ismeretlen feladatot csak ám funkcióját tekintve nagyban hason- ez a típusú tervezési szolgáltatás? A ter- téspiaci és tartalomfejlesztési tanács- nagy pénzügyi ráhagyással tudja vállalni. lít egy építész vagy egy mérnökiroda te- vezés természetesen munkával jár, mi- adókként is. Ha pedig megépül a ház, senki sem garan- vékenységéhez. A tervezés célja, hogy az nél bonyolultabb portálról beszélünk, an- tálja, hogy be is tölti a funkcióját. Lehet, üzleti elvárások, best practice tapasztala- nál többel. Így értelemszerűen többlet- Amennyiben kíváncsi munkamódszerünk- hogy állni fog, de mit ér, ha rémálom lak- tok és a felhasználók várható viselkedé- költséget jelent ahhoz képest, mintha fe- re, illetve arra, hogy miként növelheti por- ni benne? sére irányuló elemzések mind beépülje- jest ugorva a projektbe, rögtön a látvány- tálfejlesztési projektje hatékonyságát, bí- nek az előállítandó termékbe még azelőtt, tervek legyártásával és a programozás- zunk benne, hogy összefoglalónkat hasz- A webes termékfejlesztések egyik magától hogy sor kerülne a fejlesztésre. A körülte- sal indítanánk. Általánosságban elmond- nosnak találja majd. értődő, ezért gyakran elhanyagolt szem- kintő tervezés eredményeként a webes ható, hogy szakértői rendszertervezésre pontja, hogy a projekt eredményeként lét- fejlesztési projektek költségvetésen és költeni olyan fejlesztési projektméret fe- rejövő alkalmazásnak nemcsak esztétikus- határidőn belül, az elvárt terjedelemben lett ajánlott, ahol az egyszerű, statikus we- nak, szépnek és jól működőnek kell lennie, valósulnak meg. bes megjelenéseknél bővebb funkcionali- de használhatónak is. Mire jó egy hírpor- tásra van szükség, és ahol az előállítandó
 4. 4. Az OANDER Media tervezőirodájának munkamódszere
 5. 5. Az első lépések A termék üzleti követelményeinek megfogalmazásáról és rögzítéséről sokan megfeledkeznek, holott a tervezési munka nélkülözhetetlen állomása. Kérdések és válaszok A tervezési folyamat mindig ügyfélenként a feladat elvégzéséhez szükséges munka- Milyen előzetes anyagok vagy dokumentumok szükségesek a projekt elindításához? változó. Nincs két egyforma feladat, és napok részletes kalkulációjával. Ezt köve- nincsen egy általánosan használható tően az ügyfélnél a labda. Ha az ajánlása- Semmilyen írásos dokumentum nem szükséges, a brief-et és a projektalapító szerző- séma, amit az asztalfiókunkból előhúz- ink meggyőzik és a tervezési metodikánk- dést általában mi készítjük el, akárcsak a munka során felmerülő tovább dokumen- va minden projektnél általánosan alkal- kal is egyetért, megállapodunk egymással, tációt. Természetesen, ha rendelkezésre állnak korábbi, a projekthez kapcsolódó hát- mazni tudnánk (vagy akarnánk). A munka de ha nem tetszik neki amit látott, bármi- téranyagok, azok segítik a munkánkat. Minden megállapodást, igényt és ügyfélolda- mindig egy üzleti igénnyel, koncepcióval féle elköteleződés nélkül elküldhet ben- li szempontot írásban rögzítünk, így azok a munka során számon kérhetőek tervezőiro- kezdődik, de ha "szerencsések vagyunk", nünket, az átadott ötletgyűjteményt pedig dánk munkatársain. akkor egy brief és némi előzetes kutatási belátása szerint felhasználhatja. adat is a rendelkezésünkre áll. A mi felada- Honnan tudjam, milyen fejlesztőcégre lesz szükségem a site kivitelezéséhez? tunk, hogy az üzleti igényt értelmezzük, A tervezési munkafolyamat nem műkö- Nem kell tudnia. A mi feladatunk, hogy a technológiai követelményeket értelmezzük, akár részletesebben megfogalmazzuk és dik a megrendelő aktív szerepvállalása és ajánlást tegyünk a szóba jöhető, az adott igényekre a legjobb megoldást nyújtó fej- operacionalizáljuk a tervezési-fejlesztési nélkül, így ha elkezdődik a munka, meg lesztőcégekre. Amennyiben a megrendelőnknek nincsen saját vagy preferált fejlesz- projektmetodika követelményei szerint. kell állapodnunk a feladatok összehango- tő háttere, és a kivitelezők felkutatásával megbíz minket, a fejlesztőcéget projekt so- lásáról. Ez egy projektalapító szerződés rán meghívásos tender keretében, versenytárgyaláson választjuk ki. Az Oander Media Az Oander Media tervezőcsapata sosem formájában történik, ami jóval több, mint a igény esetén aktív szerepet vállal az ártárgyalásban: ellenőrzi a beérkező árajánlatok vár el azonnali megbízási szerződést né- tervezési szolgáltatás díjának rögzítése. A tartalmát, óraszámait és díjkalkulációit, és ha hibát észlel, korrigáltatja azokat. hány marketing-brossúra és referencialis- projetalapító dokumentumban lefetetjük ta alapján. Reménybeli ügyfeleinknek egy azokat a gyakorlati elveket, amelyekhez Miként történik a tervezési szolgáltatás árazása? személyes konzultációt szoktunk javasol- ügyfelünkkel kölcsönösen tartjuk magun- A feladatok egyeztetését követően a teljes projektre egy minden részelemre kiterjedő ni, amely során megismerjük a feladatot, kat a projekt végéig. Rögzítjük a mérföld- kimutatás készül, amelyben feltüntetjük, hogy mit milyen ráfordítással tudunk elvégez- fejlesztési problémát, és megértjük magát köveket, vagyis meghatározzuk, hogy mi- ni. A ráfordításokat óraszámokban kalkuláljuk, és az ajánlatban megadott ráfordítást az üzleti igényt. Ezt követően néhány nap- kor milyen produktumokat adunk át. Kije- vállalásnak tekintjük. Ez azt jelenti, hogy ha a mi hibánkból adódóan többletmunkánk ra visszavonulunk, kutatást végzünk, aján- löljük a termékműhelyek terjedelmét (er- keletezik vagy esetleg hibásan mértük fel az elvégzendő feladatokat, ezek többletkölt- lásokat fogakmazunk meg, és külsős szak- ről részletesebben a következő oldala- ségét nem hárítjuk át az ügyfelünkre. Az Oander eddigi iparági visszajelzéseink szerint értőket is bevonva egy olyan megvalósítá- kon), és készül egy alapos brief a termék korrekt óradíjakon dolgozik, amelyek biztosítják számunkra a szakértői munkánk ellen- si tervet készítünk, ami legjobb tudásunk céljairól, a tervezést segítő szempontok- értékét, de nem növelik irreális összegekkel a megrendelő projektköltségvetését. és képességünk szerint a termék főbb ról. Meghatározzuk továbbá, hogy a fel- funkcionális irányvonalait is tartalmazza. adat bonyolultságától függően milyen tí- Kapok-e titoktartási garanciákat a közös munka kezdetén? Az előzetes terveinket, gondolatainkat pa- pusú, a tervezést megelőző elemzések- Természetesen igen. Számos projekt során bizalmas üzleti vagy stratégiai információk- pírra vetjük, és azokat egy írásos összefog- re vagy kutatásokra van szükség, és ezek hoz kell hozzáférést kapnunk, így a szerződésünkben egy szigorú titoktartási záradékot laló mellett prezentáció keretében is be- eredményeit milyen módon építjük majd rögzítünk. Ennek értelmében a projekt produktumait más munkaáinkhoz nem használ- mutatjuk. Természetesen ekkor már aján- be a termék tervezési szakaszban. hatjuk fel, a titoktartás megszegéséért pedig büntetőjogi felelősséggel tartozunk. latot is teszünk a teljes tervezési munkára,
 6. 6. A brief vagy briefelés a portál A Brief tervezéséhez szükséges üzleti szempontok megfogalmazását takarja.
 7. 7. Best Practice kutatás A Best Practice kutatás célja, hogy funkcionális öt- letekkel és ergonómiai elképzelésekkel segítse elő a tervezést. Fontos szerepe továbbá a tervezéshez szükséges döntések előkészítése. Egy webes terméket jellemzően nem ményes Best Practice kutatást végezni, és egyetlen alapötlet tesz kiválóvá. Egy nagyobb ráfordítással is lehet haszonta- funkciógazdag portál vagy alkalmazás fel- lant. Mindez elsősorban a feladat bonyo- építését, megjelenését, működését és lultságától, specifikusságától és a kategó- szolgáltatásait szó szerint több száz ki- riaismeretünktől függ. sebb-nagyobb ötlet, elképzelés, apró, ámde egyedi megoldás alkotja. A Best Practice kutatás nem cél nélküli, rutinszerűen végzett vizsgálódást jelent. A Best Practice vizsgálat célja, hogy eze- Mindig esetre szabott igények szerint ket az építőelemeket összegyűjtse a site történik. Szempontjait már a brief-ben tervezéséhez, hogy aztán a termékműhe- rögzítjük, ahol a megrendelővel közösen lyek alkalmával a megrendelővel közösen megfogalmazzuk a kutatási kérdéseket: megvitassuk őket. Emellett fontos felada- melyek azok a területek, amelyeken tisz- ta, hogy tisztán lássuk: a konkurensek mi- tábban szeretnénk látni? A kutatás ered- lyen megoldásokat alkalmaznak, ezekből ményei csak akkor hasznosíthatók, ha se- mit érdemes adaptálnunk, és mivel válha- gítenek finomítani magát az üzleti koncep- tunk egyedivé? ciót, közelebb visznek annak kidolgozott- ságához, és feltérképezik azokat, a nyil- vánvaló követelményeken túli a funkcio- nális és ergonómiai ötleteket, amik egye- divé teszik a terméket. A Best Practice kutatás - projekttől függő- en - gyakran érint olyan speciális kérdés- köröket, amelyekhez mi magunk kevés- nek bizonyulunk; ilyenkor az adott témá- ra specializálódott szakértőket vonunk be az OANDER Media külsős holdudvarából. A Best Practice vizsgálat eredményeit egy többórás (gyakran félnapos) prezentáció Egy komplex website esetében erre a vizs- keretében mutatjuk be, de mivel a szó el- gálatra általában 5-8 munkanap ráfordítás száll, mindig írásos nyoma is marad. szükséges. Ennél kevesebből is lehet ered-
 8. 8. A Termékműhely Nem a tervező az egyetlen A termékműhelyek feladata, hogy a ké- szülőben lévő website terveit menet ötletforrás. Feladata, hogy közben korrigálja. Az OANDER Media ter- elképzelései bemutatásával vezőcsapata nem ért egyet azzal az álta- együtt inspiráló kérdéseket lános metódussal, hogy kreatív tervező cégek ügyfeleiknek csak a kész, befeje- tegyen fel. Erre szolgál a zett munkáikat mutatják meg. termékműhely. A termékműhelyek alkalmával szándé- kosan bevonjuk a megrendelőt a mun- kafolyamatba a félkész tervek megvita- tásával. Így az elképzeléseinkre azonna- li visszajelzéseket kapunk, még mielőtt az ügyfelünknek nem tetsző ötleteinket el- kezdenénk feleslegesen kidolgozni. Ez az időbeli ráfutás alaposabb munkát, Kik vesznek részt a termékműhelyben? Mennyi ideig tart és hány termékmű- átgondoltabb tervezést tesz lehetővé. Rá- helyre van szükség egy projekt során? adásul a tervek befejezésekor nem lesz- Az ügyfél (vagy döntési felhatalmazással nek meglepetések: amikor végeztünk, a rendelkező képviselője) és az OANDER ter- Ez változó, a feladat bonyolultságától megrendelő minden részletet ismer, hi- vezőiroda valamennyi munkatársa, akik az függ. Egy komplex fejlesztés során nem szen ő maga is részese volt azok kialakí- adott projekten dolgoznak. Továbbá, a pro- ritka a 3-4 termékműhely sem, amik ál- tásának. jekt jellegétől függően gyakran meghívunk talában fél- vagy egész napos megbeszé- külsős szakértőket is. Fontos, hogy a mun- léseket takarnak. Hosszú, ámde produktív kacsoport döntési jogosultsággal bírjon. workshopokra kell számítani. Hogyan zajlik egy termékműhely? A Termékműhelyek alkalmával kerülnek bemutatásra a best practice vizsgálat eredményei, az ergonómiai tervek, majd az egyre részletesebb, kidolgozottabb ol- daltípus-elképzelések (wireframe tervek). Az aktuális tervek bemutatását általában élénk vita követi, aminek egyetlen célja, hogy a termék jobb legyen. Fontos, hogy az alkotócsoport tagjai folyamatos visz- szajelzéseket kapjanak és adjanak egy- másnak, még akkor, amikor lehetőség van azok helyrehozására.
 9. 9. A Wireframe tervezésről A wireframe-ek (drótvázak) gyakorlatilag a site tervrajzai. A wireframe tervkészlet célja, hogy még a design tervezés és fejlesztés előtt bemutassák, milyen lesz a készülő oldal, és segítsenek átgondolni annak ergonómiai kialakítását, fel- építését és tartalmát. A webes felületek tervezése sosem a fel- A tervezés fő produktuma a wireframe használói felület dizájnjával kezdődik. tervkészlet, amely a készülő site navigá- Ez valójában csak a tervezés utolsó lépé- ciós és ergonómiai terve; gyakorlatilag az se. A tervezés ott indul, hogy átgondoljuk, a „szabásminta” amelyet a designerek és Miért hasznos, ha a design kialakítását és a fejlesztést mit fognak tenni a website-on a látogatók, a fejlesztők fognak valós, működő funkci- hogyan viselkednek, azonosítjuk a felada- ókkal felöltöztetni. A wireframe tervek tar- részletes wireframe tervezés előzi meg? taikat, igényeiket, kattintásról kattintásra talmazzák a site valamennyi oldaltípusá- megtervezzük a használat módját. nak összes állapotát, és egyértelműen ori- entálják a későbbi látványtervek elkészí- 1. Mert költséghatékony. A Wireframe képességéről és a kivitelezés költsége- Miután ismerjük, hogy a készülő online tését. tervek gyorsan összeállíthatók, köny- iről. Így elkerülhető az a csapda, hogy termék felhasználói milyen főbb művele- nyen módosíthatók és rengeteg el- a designer megtervez valamit, amiről teket fognak végezni, ezek logikailag mi- rendezés-variáció kipróbálható rajtuk később kiderül, hogy nem célszerű le- ként épülnek egymásra, és a website-nak anélkül, hogy a jóval nehezebb, lassabb fejleszteni, vagy nem fér bele a pro- milyen tartalmi és szolgáltatási követel- és drágább design tervezéssel kezde- jekt költségkeretébe. A wireframe ter- ményeknek kell megfelelnie, a következő nénk a munkát. A wireframek segítsé- vek és az azokon alapuló specifikáció lépés a felhasználói felület és a navigáció gével a design tervezés már egy végle- segítségével továbbá a fejlesztők job- felépítésének a megtervezése. ges, elfogadott oldalterv alapján kez- ban fel tudják mérni a feladatot, csök- dődik meg, így rengeteg költséges de- ken az időbeli és pénzbeli túlfutás le- Ezen munkafolyamat során gyakorlati- A wireframe tervezés az OANDER Media sign-módosítási munkaóra spórolható hetősége. lag azt az eszközrendszert tervezzük meg, által külön erre a célra fejlesztett informa- meg velük. amellyel a felhasználó érintkezni fog (ol- tikai eszközrendszere segítségével törté- 4. Mert bevonja a megrendelő szem- daltípusok felületei, különböző működési nik. Minden újabb wireframe tervkészlet 2. Mert egyértelműen orientálja a lát- pontjait a tervezésbe. A wireframe ter- elemek elrendezése, kiajánlások hangsú- előállításában benne van az összes koráb- ványtervezést. A designernek a köny- vek még nem kész design tervek, de lyossága, navigációs hierarchia, design- bi projektünk tapasztalata. nyen értelmezhető tervrajzok nyomán kellően részletesek ahhoz, hogy akár irányelvek, stb). haladva, a művészi igényű látvány ki- laikus szemmel is meg lehessen ítélni alakítására kell koncentrálnia az üzleti a site-ot és jóvá lehessen hagyni azt. A szempontú kérdések kitalálása helyett. wireframe tervezés gyorsasága lehető- Ha a designer wireframe alapján dolgo- vé teszi, hogy a megrendelő aktív részt- zik, a megrendelő biztos lehet benne, vevő legyen a site terveinek kialakítá- hogy a site felépítése és elrendezése sában, így a készülő termék minden az általa elfogadott szempontok szerint „szegletét” ismerni fogja. történik majd. 3. Mert orientálja a fejlesztőket, akik még a tervezési szakaszban visszajel- zéseket tudnak adni egy-egy funkció, alkalmazás vagy szolgáltatás működő-
 10. 10. Wireframe-ből ... ... design terv
 11. 11. A Funkcionális specifikáció Miért nélkülözhetetlen a funkcionális specifikáció? 1. A specifikáció egyik legfontosabb funkciója a szoftver tervezé- se. Ha készül írásos specifikáció, garantált, hogy a fejlesztendő termékről készülnek tervek, azok pedig átgondoltak lesznek. A funkcionális specifikáció egy További fontos célja, hogy a tervezés során ne maradjak nyitott kérdések, bizonytalanságok, hiszen a jó dokumentáció megírá- olyan fejlesztési dokumentum, sa kikényszeríti a döntéseket még a legelhanyagolhatóbbnak tűnő tervezési kérdésekben is. ami egyértelműen leírja a termék működését és követelményeit. 2. Specifikáció nélkül a fejlesztők számára lehetetlen a feladat pontos feltérképezése. Így aztán jóval magasabb árajánlatot fognak adni, hogy biztosan a pénzüknél maradjanak, ez pedig a projektet gyakran többletköltséggel terheli. Szó sincs arról, hogy ez a fejlesztők rosszindulatából adódna; a bizonytalan- ság mindig növeli a költségeket. Eddigi tapasztalatink szerint A specifikáció az a tipikus fejlesztési kel- fejleszteni az új site-ot, kérdés esetén pe- a megfelelő tervezésbe és specifikációba fektetett idő és költ- lék, amiről mindenki tudja, hogy szüksé- dig ezt a dokumentumot tekintik majd fő ség jellemzően megtérül a fejlesztés oldalán jelentkező költ- ges az elkészítése, de kevesen teszik. Sok konzultációs pontnak. ségmérséklő hatása által. projekt „csúszik el” a tervek gyenge minő- ségű dokumentáltsága miatt. „Kihagyni a specifikáció írását 3. Specifikáció nélkül nincs pontos ütemezés. Ez összefügg a fenti problémával: ha nincs leírva, hogy pontosan mi a feladat, akkor Specifikáció nélkül szoftvert vagy webes a létező legnagyobb szükség- a kivitelezők mi alapján adjanak becslést a fejlesztési időre? portált fejleszteni olyan, mintha tervrajz- ok nélkül kezdenénk házat építtetni vagy telen kockázatvállalás, amit érvényes garanciális papír nélkül szeret- egy szoftverfejlesztési pro- 4. A specifikáció nélkülözhetetlen minőségbiztosítási eszköz. Egy nénk megjavíttatni az elromlott mosógé- jektben tehetsz.” szerződésben lehetetlen leírni, hogy pontosan mit rendelünk pünket. meg egy designertől vagy egy fejlesztőcégtől. A specifikáció- - Joel Spolsky, a Fog Creek Software alapítója. ban viszont feketén-fehéren le van írva a feladat, ami ezután A funkcionális specifikáció nem egy tech- számon kérhető. Specifikáció nélkül a projekt megrendelőjé- nológiai dokumentáció. Oldaltípusok és nek semmi szakmai és jogi alapja nincsen az őt bosszantó hi- szolgáltatások működését ismerteti, fel- A specifikáció akkor jó, ha a minden érin- ányosságok és hibák kijavíttatására. Ez persze azzal jár, hogy a használó-oldali követelményeket hatá- tett számára használható. Beszélnie kell a specifikációnak mindenre kiterjedőnek kell lennie, nem marad- roz, vagyis egyértelmű leírást ad egy el- programozói stáb nyelvét, hogy a fejlesz- hatnak benne fehér foltok. képzelt és részletesen megtervezett alkal- tői csapat a rendszerterv alapján dolgozni mazásról. Ugyanakkor nem határozza meg tudjon, de értelmezhetőnek kell lennie a 5. Specifikáció nélkül a fejlesztők árajánlatai nem hasonlíthatók a technológiai megvalósítás mikéntjét, a projekt más, adott esetben laikusabb sze- össze és nem is versenyeztethetők meg. Dokumentáció nélkül rendszert a felhasználó szemszögéből is- replői – elsősorban a megrendelő – szá- nem tudjuk, mennyire bonyolult és mennyi ideig tart a fejlesz- merteti. mára is, akiknek ellenőrizniük kell a ter- tés, és pontosan mennyibe kerül. Egy 2-3 oldalas brief alap- mékkel kapcsolatos elvárásaik maradék- ján bekért árajánlatok között szó szerint milliós különbségek Tervezőirodánk ilyen, „első szintű”, fel- talan megjelenését ebben a dokumen- lehetnek. Specifikáció nélkül ráadásul nem derül ki, melyik használó-oldali specifikációkat készít. A tumban éppúgy, mint később az elkészült pontenciális beszállító a legalkalmasabb a feladatra. kivitelező fejlesztők ez alapján fogják le- termékben.
 12. 12. A beszállítók kiválasztása Elkészültek a site tervei, kezdődhet Ismerve a hazai webfejlesztő és technológiai szolgáltató piac rele- váns szereplőit, kiválasztjuk azokat, amelyek a technológiai követel- a kivitelezés. Ehhez először is el kell ményeknek megfelelnek, és egy meghívásos tender keretében aján- latokat kérünk tőlük. Elvégezzük a szükséges konzultációkat, illet- dönteni, hogy kik legyenek a fejlesz- ve segítjük a potenciális pályázókat abban, hogy minél pontosabb megvalósítási ajánlatot tudjanak adni a termék kifejlesztéséhez. tési munkafolyamat beszállítói. A technológiai pályáztatásra komplexebb webes fejlesztések so- rán általában többhetes átfutási időt igényel. Ennyi időre minden- képpen szükség van ahhoz, hogy a potenciális kivitelezők megfele- lő megvalósítási ajánlatot tudjanak adni. Milyen beszállítók szükségesek a projekthez? A beérkező ajánlatokat értékeljük, ami abból ál, hogy megítéljük, az árajánlat és a ráfordítási terv reális és megvalósítható-e. Minden kivitelező esetében felmérjük, hogy milyen kockázatokat rejt magá- 1. Designer - A designer feladata, hogy az elfogadott lát- ban az adott pályázat, illetve értékeljük a pályázó fejlesztő cégek ál- vány koncepciót a specifikáció és a wireframe tervek alap- tal javasolt technológiai keretrendszereket és platformokat abból a ján átültesse az összes oldaltípusra. Gyakran a designer szempontból, hogy valóban hatékonyan megvalósítható-e rajtuk a feladata az oldal nyilvános (front-end) felületének techni- megtervezett rendszer. kai kialakítása is. Az ajánlatok értékelését követően segítünk ügyfelünknek kivá- 2. Fejlesztőcég - A fejlesztő készíti el a site motort, vagyis lasztani a megfelelő kivitelezőket, a pénzügyi ráfordítások tekin- azt a tartalomkezelő keretrendszert, amin keresztül a nyil- tetében pedig az elérhető legnagyobb kedvezményeket, engedmé- vános felület tartalma frissíthető. Ugyancsak a fejlesztők nyeket igyekszünk érvényesíteni. készítik el a megtervezett szolgáltatásokat, alkalmazáso- kat. 3. Speciális technológiai szolgáltatók - Gyakran előfor- dul, hogy egy feladat megoldásához egy arra specializá- lódott technológiai beszállító szükséges. Sokszor jobban megéri egy már létező alkalmazást integrálni az oldalba, mint nulláról lefejleszteni. 4. Hosting cég - A hosting cég a site élesítéséért és üze- meltetéséért felel. Ahány portál, annyi féle infrastruktúra szükséglet létezik. Ahhoz, hogy fusson az alkalmazás, meg kell találnunk azt a hosting beszállítót, aki a követelmé- nyeknek leginkább megfelelő infrastruktúrát tudja biztosí- tani a leginkább elfogadható ár-érték arányban.
 13. 13. Monitoring, tesztelés, projektzárás kapcsolat Tevékenységünkkel, szakmai hátterünkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos Mindezt követően a projektet átadjuk a A projektek határidőre történő, sikeres információkért forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: fejlesztő cégnek, akikkel folyamatosan befejezése érdekében az OANDER Me- kozultálunk, valamint montoringozzuk és dia Kft. a nemzetközileg elismert PRINCE Radó Mátyás felügyeljük a fejlesztés előrehaladását. A módszertanon alapuló, saját fejlesztésű ügyvezető portál élesítése előtt elvégezzük a szük- projektmenedzsment módszertant hasz- Mobil: 0630-834-6519 séges teszteket, és a terméket csak akkor nál, amely a projekt folyamata (pl. terve- E-mail: matyas.rado@oander.hu vesszük át, ha az elkészült termék min- zés, bevezetés, ellenőrzés, jóváhagyás- den minőségbiztosítási kritériumunknak ok) során és részterületei (pl. idő-me- Ocskay László megfelel. nedzsment, feladat-végrehajtási me- ügyvezető todika) szerint is részletesen meghatá- Mobil: 0630-834-6636 Leszervezzük a Megrendelő számára a rozza az elvégzendő feladatok körét. Az E-mail: laszlo.ocskay@oander.hu rendszer használatával kapcsolatos ok- OANDER Media Kft. több éve dolgozik tatást, illetve ellenőrizzük, hogy a portál ezzel a módszertannal és ez alatt sikeres Antal Ádám a kiválasztott technológiai infrastruktú- fejlesztési projekteket zárt le. senior tanácsadó rán (szerver, hirdetés-kiszolgáló rendsze- Mobil: 0630-564-8640 rek, látogatottság- és terelés-audit rend- E-mail: adam.antal@oander.hu szerek) megfelelően kerültek-e imple- mentálásra. A fejlesztés lezárulásakor Irodai telefonszámunk: 06-1-303-7465 egyben értékeljük a projektet és igény Levelezési címünk: 1465 Budapest, Pf.: 1744 esetén egy részletes elszámolást, illetve minőségbiztosítási jelentést adunk át a Megrendelőt számára. Jelen elektronikus kiadványt az Oander Media Kft. kizárólag tájékoztató célból készítette el, és nem tekinthető közvetlen üzleti, piackutatási vagy termékfejlesztési tanácsadásnak. Az Oander Media Kft. tanácsadói szolgáltatásokat kizárólag személyes konzultáción vagy az ügyfelek által megrendelt tanulmányokon keresztül nyújt és értékesít. Jelen dokumentum az Oander Media Kft. módszertani gyakorlatairól ad tájékoztatást. Az olvasóknak a jelen dokumentumban ismertetett tanácsokkal és módszerekkel kapcsolatban érdemes konzultálniuk cégük jogi, marketing vagy termékmenedzment kirendeltségeivel, mielőtt a dokumentumban foglaltak alapján bármilyen szignifikáns cselekvés- re határoznák el magukat. Mivel jelen dokumentum nem minősül tanácsadói szolgáltatásnak, az Oander Media Kft. nem vállal felelősséget a dokumentum tartalmának értelmezése vagy félreértel- mezése során keletkezett esetleges üzleti károkért. Jelen dokumentum szabadon terjeszthető, ám csakis egészben, módosítások nélkül. A dokumentum tartalma szerzői jogvédelem tárgyát képezi. © OANDER Media Tanácsadó és Szolgáltató Kft, 2010

×