Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ท่านสุนันท์ เทพศรี และคณะ ยินดีต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกาะสมุย จากอดีต....สู่ปัจจุบัน
 
<ul><li>เกาะ สมุย  ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจาก </li></ul><ul><li>สุราษฎร์ธ...
 
 
 
 
P L E A S E !
ปลา กุ้ง หมึก
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด
<ul><li>เกาะสมุย มี 7 ตำบล ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. อ่างทอง  2. ลิปะน้อย  3. ตลิ่งงาม  4. หน้าเมือง  5. มะเร...
<ul><li>เส้นรุ้ง ... ทั่วไทย </li></ul>
<ul><li>เ กาะสมุย ล้อมส่วนที่เป็นภูเขาตรงกลางเกาะลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ </li></ul><ul><ul><l...
สวนมะพร้าว นี่คือผลมะพร้าวที่เก็บเกี่ยวเมื่อต้นออกผล จากนั้นก็นำไปขายต่อไป ...
 
 
<ul><li>http://koh-samui-club.blogspot.com </li></ul>แหล่งที่มา
<ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>เด็กหญิง ชราภรณ์ บุญแสน </li></ul><ul><li>เด็กชาย สราวุธ ประยูเด็น </li></ul><ul><l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ละครประวัติเกาะสมุย

1,533 views

Published on

ไฟล์ประกอบการแสดงละครประวัติเกาะสมุย

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ละครประวัติเกาะสมุย

 1. 1. ท่านสุนันท์ เทพศรี และคณะ ยินดีต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. 2. เกาะสมุย จากอดีต....สู่ปัจจุบัน
 3. 4. <ul><li>เกาะ สมุย ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย เป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจาก </li></ul><ul><li>สุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร ถนนโดยรอบเกาะ ( ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี ) ยาว 50 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบ </li></ul>
 4. 9. P L E A S E !
 5. 10. ปลา กุ้ง หมึก
 6. 11. เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด
 7. 12. <ul><li>เกาะสมุย มี 7 ตำบล ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. อ่างทอง 2. ลิปะน้อย 3. ตลิ่งงาม 4. หน้าเมือง 5. มะเร็ต 6. บ่อผุด 7. แม่น้ำ </li></ul>การแบ่งเขตการปกครอง
 8. 13. <ul><li>เส้นรุ้ง ... ทั่วไทย </li></ul>
 9. 14. <ul><li>เ กาะสมุย ล้อมส่วนที่เป็นภูเขาตรงกลางเกาะลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ </li></ul><ul><ul><li>ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม </li></ul></ul><ul><ul><li>ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม </li></ul></ul>
 10. 15. สวนมะพร้าว นี่คือผลมะพร้าวที่เก็บเกี่ยวเมื่อต้นออกผล จากนั้นก็นำไปขายต่อไป ...
 11. 18. <ul><li>http://koh-samui-club.blogspot.com </li></ul>แหล่งที่มา
 12. 19. <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>เด็กหญิง ชราภรณ์ บุญแสน </li></ul><ul><li>เด็กชาย สราวุธ ประยูเด็น </li></ul><ul><li>เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีนิ่ม </li></ul><ul><li>เด็กชาย จักรพันธ์ นักรำ </li></ul>

×