Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crazyhat3 110220192935-phpapp01

776 views

Published on

Example of student learning related to safe school travel. Crazy Hat Day was written by Room 22 at Green Bay Primary School in Auckland . The story was submitted to the 2010 Feet First Picture Book Competition at www.feetfirst.govt.nz

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crazyhat3 110220192935-phpapp01

 1. 1. Z. '1 u / — $". 'iflllii: i,r_i mu‘ _1.| ]l_u:1“Ii_im'ii-. in‘I in 5'. ’ [#1: I I | :§'[e. ‘uh ' . --i llumui -_. _-. I-fivsiuai lily i"r’iurm. --j '? |UlillIIll
 2. 2. lIiI . 'ir-l . :ii| ( lli'lI . ~. Hm I). .. . . , .ni ml . .i . ll in. ..-ii. “I . II. . ... ... .i. i. , ... ,..4. . . . . . . . .i. ~.I min; I-sr . .-mimr ‘. ..I, . ll »I- -l fun I -ii-i. mi. . . l. , -‘ll III III u; .». .l rim ~l~ I. ..I. ..I Jill! I. . ii. » x i. ... .,. i.~ -, .-. ... / .i Ili_! ;'F>'i . :Ii. .._». ... .i: i . i x. .. 1.. . . ... i I. .. . rl|4I: I Iirl . _-mi XII . . , .- 'I1"l'l: Il' III II .0 ~. -is . .-. In l. iII | '.'IlII. II1IIlr, V--Ill’! I._| I . I. | '.. -.. -. ;_v . 'I iu. ~| ..i . . II. . I . uu| -llii. I:. .I>. »ii- . -qn nglii I . rn II II. .. l'um ll . -l. ... .l ii__lu. rm. n. .l . «I1. "I III IL! I‘r~ I) ‘I . s' . .‘l :5 . |'i. ..i IL-I‘. ~ ii a .4 ti :7 I. ruin. .. '. 'lI1l . ‘ili: i| i-«- l. li: iI'| iillr-
 3. 3. |“. ||i¢-. lI | .i: iII; _:. ziml Ir-; uI: i 1'| 'l‘ r-r-ilr-ul. II : I (". ''‘; >.'’)' _ll';7l. ’l); ?)’ at III: -Ir srliunl nll luncl; i_. |‘Illi: - liml : i liig. l| upp_ . ~lr: n | I:Il illi ilrii-«I "uI‘l‘. mul rililmiis UII il. lu: uI: I lirul . 'l 1‘l’_ lull liul illI l‘l'l| anal | Iilr- ~Il'l[N'. ll lnnkvll lilw III! ‘ ('. :II in llll‘ Ilul. lI Lining ILUI lII: IIl¢' .1 lizil mil nl': I 1‘. ‘II‘("IIDiII‘I| lmx. lli-‘cl prniiilml ll lwiglil lIlIir- : Ill1l('U('| '(‘ll it with sIi¢'lu~r. ~. rmrl liI| lIriI| ~..
 4. 4. "( )Ii lniiil: i. Ii-l'. ~ rir| i- Hlll‘ liilu-~ In l'lIlNIl lllI our ('l’£l/ llills mi. ” siiggi-. ~li-il Iilliv. "'l'li: Il'. ~ . 'I grr-: Il lIll‘. ‘Il“. ’I§, .{I‘1'I'1l li l. i.-iii; .’IIlll | <i: Iii: i. "Hill III: i_| w no slinulil «In : I | >|'£I('ll(‘(‘ run lll'. ~|. “ £| l<l l<i: iII: I. Sn lIl1' m-III | nlll1' lrwzil iuirlt illI IlN‘ll'l’I‘: I/ ll: ll : IIIIl llivir liilu-~. .'I i~i-ili-rl . ‘I mliliirliiig Iiri-uI'l. ~.
 5. 5. l‘lIl llI‘~l, slit‘ lIl'(l. 'l| ll'll ll”: lll‘I' li: II lliiliiir-rl llHll 1>(‘| ‘ll('I‘(“('s. Sliv l‘lIlll! l|lVl am’ lI('I'1' slur : I. guiiig . ‘Illll('I'. 'I. l| (‘IllllllvlllIlIIl‘lll1‘l'l: lIlll| .
 6. 6. lri. 'iII: i ua-III lI('I. |lt‘l' lI: Il lIl| b|| l1‘1| ulllir-I‘ I| l‘1lll. lIl'lI ~| ii- lrir-rl In x‘, _'l'. ‘Ill il. lI(' Inst | Ii~r lI. ‘Il: |lll‘l' : IiI-l l. '|IlIl('1I ull lu*r' lirillr-III iii llIl' mml.
 7. 7. li l. lJ| lI: _,' I(>Hl ullriri liix I-ilw. lull I| l'I| |l‘| l rluII. I‘l: _{lIl lIl‘l' Illx l': Im-. llv I-r‘: I.~| u-il iiilu : I rlilvli. if; D (‘I - ‘ ~
 8. 8. "r~ll. ll| .'Il lll(lll-l IlI'l. « sziirl lI l. i.'III; ..: . “l)lI kiln“ ll. 'Il-N I'(III_'. f:'“. 'I. ~l(‘rl "l'. 'IlI. " . ‘ll(l l(). ‘ll| .‘I. "(‘1'UlIlllll‘l sr>-- lIl‘l‘l' r- l'I‘1‘ giiiiig. r- 1IIIVll>(': IlIl(‘IH('1'llll‘ll‘: |lll1‘ lit'llI| ‘r' i' 1'I‘ris. s ll| i' FINIIU. “ "IIrl _iiiI"i‘v IIUI ll| !’H)l'll In I'iili- II liiLi- uilliiiiil : I lii-lriir-I. “ : ll(l li l. l:lI| '_{, "l: |lu- 1'('lllllll llt' mu’ . l'1l1)l(‘l‘. lIl. l(‘. 'I1l. " "1 Liirul l1ll'. 'll~- | 'l‘lI‘ll lri. 'I| I.'I . 'III<l lilliv. -.
 9. 9. Sci I| |l' Ii-lvlii-cl ll| ('iI' s(‘l>(>l1'I'. £l l': IsI : Is lmiiiirig Iiriiril. 'l‘lll llllI1‘. lll(‘. Jill . l. 'll'll‘ll ull'In; _:r-lliI‘I'. lillii-K lI: il lliippr-«I lll)ll (I4‘I’ lII'l' r'_: ~s : i;_: :Iiii. .‘ilIr- llll r~nu| ilii'I ('l' lI! 'l‘l‘ . ~.lir- : l giiiiig. I 2 -I. ‘/, m;; .A . +,. «/. ,. -1. I * I/ '/. :x: I' ", H . V ,1 / (Kl, /L’; /, ,"¢. ll, ‘,: I ~'_-"5"? " J/ I ' S. ‘-45,, ‘ / ‘ . ~ , 1.
 10. 10. lri: iII: i'. ~ ll. 'Il ll| |)lIl('ll ullln-I‘ Ill‘. 'lIl ; i;_': IiIi. Sliv lir-grill In l(I, l' ll1'l‘ li: Il: IiIr'i-. ‘. l
 11. 11. li l. l.'Il| i,, “N lI: Il Il| >|I1‘ll 4lllI| nu-r llix l': Ii-v : i;: :IiII. llI'sllllI‘nlIl(| ll~l I‘l'| Il‘I‘1'l| l'I'I giiirig. l. ilw lD(Illllll_‘_'1lllIlb~lllIl‘~. lll(‘. 1'l'£llIl‘(l iiiln I‘. 'l('lI Ullll‘l'. I }-; ; I 0 r r I’-5I—, ~., . . . I- Dr . V; r i ’ ‘ }’L‘ l_. = ii Ill
 12. 12. "'l‘li: Il ilirlII‘l I)l‘l. « sziirl lfllir-. .-l‘1llI. u slllll li | .i. 'iii; _'. “r-stilli-: IIi't . l‘('lN‘I‘1‘I'-l'('§Jl)lIl; . 1'llllHll‘lM‘('lll(‘ll‘£llll(‘. " "IIrl r' lIHIllll lw l‘. 'Il'lll"' lN'lIllI‘ls. " Nillll | ri: iII: I. "'iIsl lilw «in run‘ | llL€‘. “ z~ . l "l; I_lw <' (‘Hlllll ll’_ our l&ll(‘lHI: II'llI. " . ~Ii: _:j. :r'slr-il lillii‘. -1“lllN'£ll)| ('lhlltllllllllI()()lIl'lI£ll5.u
 13. 13. But llIl‘_ Il1‘('0l(‘ll lll('ll' ll: lllll. In li: il: iIir'i-Y Iri: iii: i'~ lizil llU| I|N‘ll rill". .‘$| ii- lnsl lll‘l' lI: il: iIIi-i- xi» . ~.lIi- lrir-il lu ; _’l': llI ll. lflliris liul lupplml «ill. . .1 l'.1
 14. 14. , *3‘ li l. i:iII; _-°~lI; Il . ll'l| Il‘IlIlUlIUl‘l‘lIll}l('1'. _illl lilw lu-l}>I'I-. 'l‘ln-_ ll-II rill" llIl'll' ~l. :ilc-lui: iI': I.~ : iIicI liil Ill(‘lI' ll(': IIl ll)i__'t'llll‘l' : I.~ ll. 'Il'll : I.~ III(‘I(‘1)I’ll: lslIllI§. ( iIiIuliIIililiII; ;~_
 15. 15. "'l'lI. 'il illrlII'l l)1'l I‘lllll'l'. -' s: Iirl ln: uI; I, "Muir lsiiriu ll1ll. s I'uII": '" li l. l.'III"': l.l<'(l. F 3‘ "la-rill. “ l‘: llii~ s: Ii<l. “a- still c': III‘l su-1- lll‘l'l' ! ‘.l'l' giiilig. 1'llll()lI. l|| l': ll| l('lII1'<'ll| l‘ll‘2|lll(' lI(‘II u- i'I‘n. ss llii- r1i: iil. " "IIrl «~ rim-rl In lw t': Il'll| :_' lH‘llll(‘I. s Ull mil‘ sl: Ill‘lNr: |I'1l. ." s. 'Iiil li l. i:III; :. "lI(l('llN)1llI<llslI(‘l‘lDX| lll“ s: iiil lillir-. I z I
 16. 16. Sullu-I| II1‘1~| 'ri4'm| s1|: -rich-«I Iuusk| |u'iI'p: II'v| Il~ nlml lln-_ slmulcl «In. "| l.1lulI'| _nII: |”ln>t'I| nu| :' -mnn'l nu-ml hI‘| IlIt‘| .. .'llIll_nII1‘; IlIhull‘_nIII‘| I:llsnII nur In-ml» so l| I:| l um can 501' | n-rv UlI‘l‘(' going. nu‘| | Irv nlrlv In 51'! ‘ i| 'l| w|‘t-'5 . 'IIl lI': II1i(' In-| 'nrv _nu x'| 'n. ~.< l| u- rn: |<I. “
 17. 17. Sn. nu C-". "fi"-V . ‘ '. ‘.'-‘'~ '‘). ‘-‘‘7. llu- uulkml In l'| lIN7| il| I lhvir rru/ ‘ | l.'II oil. -| 'lll‘ hvlcl | |It'iI' | I:l| nu il| I ll): -iI' | I:1n«I~ IlIlll'>('1lII| (ll'l‘ | lt‘I‘l‘ l| |<-_ <-I1‘ ; _;uiII; :. '| ‘|n- . 'l”t'l‘1)I‘ll| |lt'I’II2lll: I“‘| . In-n llu-_ . 'n'ri«-«I. all llw I-: ~n| »|v : -rr ; _'rinnin; _'. Iikv ~| |1i| u‘_-| ..'n'1' | n.1|| «mn. ~. .11 lln-ir nm| <-rl'II| mun/ _ | I:1l~! lli
 18. 18. 'I'lII'vt- ('r: w._ Imls (mo lingo prnlnlq-In! Ilmv can lillic-. ~| n Lialng. and lozma go! In solmnl sal}-I_ ( on C-'f: ?Z)‘ HE)’. 'D:7}’? NEW Zealand Govemment 7!m>«--' ! 'c: rL Vi-ss'L ‘E’iz-'. z1v= «.- ! :cw>K: :". '; m.’

×