Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)

 1. 1. Else Gammelgaard Madsen 5. november 2011 Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse Kapitel: Effektivt salg Kapitel: Personlig præstation Kapitel: Interview
 2. 2. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 2 Personlige data : Else Gammelgaard Madsen info@full-circle-image.dk Telefon : Udfyldt: 5. november 2011 Udskrevet: 16. november 2015
 3. 3. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 3 Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian. Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd. Indhold Introduktion............................................................................................................... 5 Overblik .................................................................................................................... 6 Personlig stil ................................................................................................................................... 6 Interaktion med andre .................................................................................................................... 6 At tage en beslutning...................................................................................................................... 7 Vigtige styrker og svagheder.................................................................................... 9 Styrker ............................................................................................................................................ 9 Mulige svagheder ......................................................................................................................... 10 Betydning for teamet .............................................................................................. 11 Effektiv kommunikation .......................................................................................... 12 Barrierer mod effektiv kommunikation.................................................................... 13 Mulige blinde pletter ............................................................................................... 14 Modsætningen........................................................................................................ 15 Forslag til personlig udvikling ................................................................................. 17 Ledelse................................................................................................................... 18 At skabe de ideelle arbejdsbetingelser......................................................................................... 18 Ledelse......................................................................................................................................... 19 Motivation ..................................................................................................................................... 20 Ledelsesstil............................................................................................................. 21 Effektivt salg ........................................................................................................... 22 Salgsstil - overblik .................................................................................................. 23 Før salget begynder ............................................................................................... 24 Identifikation af behov ............................................................................................ 25 Tilbud...................................................................................................................... 26 Indvendingsbehandling .......................................................................................... 27 Forpligtende aftale.................................................................................................. 28
 4. 4. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 4 Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian. Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd. Opfølgning og gennemførelse................................................................................ 29 Indikatorer på salgspræferencer ............................................................................ 30 Personlig præstation .............................................................................................. 31 Et målrettet liv......................................................................................................... 32 Organisering af tiden og livet.................................................................................. 33 Personlig kreativitet ................................................................................................ 34 Livslang læring ....................................................................................................... 35 Læringsmetoder ..................................................................................................... 36 Interviewspørgsmål ................................................................................................ 37 Insights Discovery® hjulet ...................................................................................... 38 Insights Discovery® farvedynamik ......................................................................... 39
 5. 5. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 5 Introduktion Denne Insights Discovery Personprofil er baseret på Else Gammelgaard Madsens svar på Insights Discovery Evaluatoren, som blev udfyldt 5. november 2011. Personlighedsteoriens oprindelse kan spores tilbage til det femte århundrede f.Kr., da Hippokrates identificerede fire specifikke energier, som kunne genkendes hos forskellige mennesker. Insights Discovery-systemet er bygget op omkring den personlighedsmodel, som først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i efterfølgende skriftlige værker. Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet bredt accepteret som en af grundstenene i forståelsen af den menneskelige personlighed og har været genstand for tusinder af lærdes forskning helt frem til i dag. Baseret på Jungs typologi skaber Insights Discovery Personprofilen en ramme for selvforståelse og udvikling. Forskningsresultater tyder på, at en god selvforståelse og et indblik i egne styrker og svagheder kan sætte mennesker i stand til at udvikle strategier for interaktion og hjælpe dem til bedre at imødekomme kravene fra deres omverden. Eftersom den er genereret på baggrund af flere hundredetusinde kombinationer af udsagn, er denne rapport unik. Den rummer en samling af udsagn, som dine svar indikerer meget vel kunne passe på dig. Moderér eller slet udsagn som ikke passer, men først efter at du har konsulteret dine kolleger eller venner for at afprøve, om udsagnet i virkeligheden blot er en ”blind plet”, som du ikke selv kan se, når du ser dig i spejlet. Brug rapporten proaktivt. Forsøg at finde de nøgleområder hvor du kan udvikle dig og gøre noget aktivt. Delagtiggør venner og kolleger i de vigtigste aspekter. Bed om feedback fra dem på områder som er særligt vigtige for dig og læg en plan for din egen personlige og samarbejdsmæssige udvikling.
 6. 6. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 6 Overblik Disse udsagn giver en bred forståelse af Elses arbejdsrutiner. Brug denne del til at opnå en bedre forståelse af hendes indstilling til sine aktiviteter, arbejdsrelationer og beslutninger. Personlig stil En af Elses styrker er evnen til at lade andre arbejde i deres eget tempo kombineret med opmærksomhed på det særlige bidrag, hver person yder. Under hendes karakteristiske tolerance ligger en naturlig nysgerrighed. Hun synes, at livets mangfoldighed er enormt spændende. Hvis hendes anstrengelser ikke bliver anerkendt eller påskønnet, kan hun føle sig tilsidesat, da hendes selvværd ofte afhænger af, hvordan andre opfatter hende. Hendes hyggelige, venlige og varmhjertede optræden gør, at det passer hende bedst at være beskæftiget med at yde praktisk service til andre. Hun vil ofte være at finde, hvor der er brug for hende, og tilbyder en afdæmpet stabilitet og styrke til mennesker og situationer, der behøver det. Til tider kan begivenhederne overvælde hende, og hun kan finde det næsten umuligt at sige nej, selv når kravene er urimelige. Hendes beskedne manerer kan hindre hende i at træde frem, og det resulterer til tider i, at hun bliver undervurderet. Hun er tiltrukket af andre mennesker og har store evner til at forstå andres behov og bevæggrunde, idet hun normalt optræder venligt, taktfuldt og sympatisk. Hun bør huske på jævnligt at lade være med at tænke på andre og i stedet tænke på sig selv. Hvis hun begår en alvorlig fejltagelse på arbejde, kan hun føle sig skyldig i lang tid. Else er en naturlig træner, guide, underviser og rådgiver. Hun er en god lytter, med evnen til at tale godt for sig, når det er passende. Andre beundrer og misunder ofte det, de opfatter som hendes afslappede forhold til livet. Else er tålmodig, fleksibel og normalt nem at omgås, da hun har et ringe personligt ønske om at dominere og kontrollere andre. Det kan være, når hun er forpligtet af et mål eller ideal, der ændrer sig, at hendes stædighed kommer til syne, og hun bliver ubøjelig og meget mere krævende over for sig selv og andre. Hun er stilfærdigt intuitiv, og rutinepræget arbejde alene kan ikke tilfredsstille hende. Hun vil søge muligheder eller roller, hvor det, hun sætter pris på, kan blive opfyldt sammen med hendes behov for at være sammen med andre mennesker. Hun kan være påvirket af mennesker i magtfulde stillinger, som ser ud til at kunne yde sikkerhed til gengæld for den forståelse, hun er så god til at tilføre en relation. Da hun værdsætter sin integritet, kan hun være fast besluttet - på grænsen til at være stædig - omkring forhold, der er vigtige for hende. Traditioner er vigtige for Else og bliver nøje husket og overholdt. Da hun ofte bliver bekymret eller såret, hvis hendes ideer bliver mødt med ligegyldighed eller kritik, kan hun tage en konflikt eller afvisning personligt. Hendes værdier er vigtigere for hende end alt andet, selvom andre ikke altid deler hendes tro på eller lidenskab for dem. Hun kan behøve hjælp til at udnytte sin kreativitet og til at færdiggøre projekter. Hun kan tale om eller udtrykke sine idealer indirekte. Hun anses af nogle for en drømmer, hvis talent, omsorg og bekymring man kan manipulere med. Hun vil sandsynligvis påskønne afdæmpet anerkendelse af sin indsats. Interaktion med andre
 7. 7. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 7 Else kan bruge sine evner i mange arbejdssammenhænge, men finder størst tilfredsstillelse i arbejde, hvor hun kan bruge sin kreativitet og sociale kompetence. Hun fokuserer uophørligt på det gode i andre og er derfor tilbøjelig til at nedspille andres fejl og tilgive dem for mindre ringeagtsytringer eller sårende adfærd. Hun er tiltalende, betænksom og sympatisk og sædvanligvis, på sin stilfærdige måde, effektiv i sin omgang med andre. Hun er en individualistisk og uafhængig person, selvom det ikke altid umiddelbart kan ses på grund af hendes ønske om at bevare varme og harmoniske relationer til andre. Hun stoler på sin egen viden om relationer og deres sande betydning, uanset ellers accepterede eller alternative opfattelser. Hun kan både være sensitiv og intens. Hvis hun føler, hun bliver sat under for meget pres, kan hun sætte hælene i og blive stædig. Hun er en effektiv, om end ikke iøjnefaldende leder, der stimulerer andre til at deltage frit i hendes projekter. Hendes primære ønske er at kunne yde service til andre mennesker. Hun afskyer mangel på interesse hos andre, og at arbejde med mennesker, som ikke har noget ønske om at støtte og assistere andre, kan skabe uro hos hende. Hun kan føle det smertefuldt at se realiteterne i øjnene, når der er problemer med mennesker, hun holder meget af. Hun vinder andres samarbejdsvilje ved hjælp af bifald og ros frem for at modargumentere eller skræmme. Hun tænker ofte, at hun kunne have gjort det bedre i en eller anden situation eller sammenhæng. Hun er gavmild og yder hjælp og assistance til andre uden at forvente noget til gengæld. I sit arbejde foretrækker hun at indtage en opbakkende rolle på en loyal og samvittighedsfuld måde. At tage en beslutning Else elsker skæg og ballade og kan tilføre en hvilken som helst situation et frisk pust, selvom hendes frie facon sandsynligvis vil virke frustrerende på visse mere firkantede kollegaer. Else er en god forligsmand eller fredsskaber, fordi hun kan komme overens uden fuldt ud at tilslutte sig det ene eller det andet synspunkt. Hun kan være overdrevent skånsom over for dem, der er uproduktive, hvilket ofte medfører problemer i sager, som fordrer disciplin. Hun er forberedt på at træffe beslutninger ved samstemmighed i gruppen. Hun værdsætter harmoni og enighed, og hun tror, at den bedste måde at bevare det på er ved at overbevise andre om gyldigheden af sine synspunkter. Else træffer bedre beslutninger, når andre mennesker, hun kender, har samme værdinormer som hende. Else kan lide at indsamle informationer og derpå se, hvilke løsninger der naturligt dukker op. Hun er tilbøjelig til at være bekymret for, hvilken effekt beslutningsprocessen og dens resultater vil have på andre. Hun kan finde det svært at træffe beslutninger, der udelukkende er baseret på objektive overvejelser. Hun kan mangle en vedholdende koncentration om det forhåndenværende problem. Hun er fleksibel med hensyn til at ændre konklusioner, man allerede er kommet til, så længe det ikke går ud over nogen. Hun kan ofte blive misforstået på grund af sin tendens til ikke at markere sig med eftertryk. Else respekterer alternative synspunkter, og selvom hun muligvis ikke tilslutter sig dem, vil de blive overvejet. Hun er normalt en reflekterende beslutningstager, som finder problemer stimulerende, og hun overvejer tingene nøje, før hun handler. Det er når hun opnår andres accept af sine ideer, at hun demonstrerer dygtigt lederskab.
 8. 8. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 8 Personlige noter
 9. 9. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 9 Vigtige styrker og svagheder Styrker Denne del peger på de grundlæggende styrker, som Else tilfører organisationen. Else har evner, egenskaber og anlæg på andre områder, men udsagnene nedenfor vil sandsynligvis rumme nogle af de fundamentale kvaliteter, hun har at byde på. Elses grundlæggende styrker: ● Vejer normalt alle relevante faktorer op mod hinanden, inden hun når til en beslutning. ● Er glad for at have mange venskabelige relationer. ● Opmærksom og indfølende over for andre. ● God til at lytte. Kan hjælpe andre til at nå deres mål. ● Stabil og pålidelig. ● Stoler på og er tolerant over for andres handlinger. ● Til at stole på. ● Medfølende, deltagende og engageret. ● Søger det gode i andre. ● Er normalt god til at opfatte det usagte. Personlige noter
 10. 10. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 10 Vigtige styrker og svagheder Mulige svagheder Jung sagde, at "visdom accepterer, at alting har to sider". Det er også blevet sagt, at en svaghed er en overforbrugt styrke. Elses svar i Evalueringen har foreslået disse områder som mulige svagheder. Elses mulige svagheder: ● Synes at mangle energi eller initiativ under pres. ● Tendensen til at fokusere på tidligere nederlag frem for betydningsfulde succeser. ● Tager normalt en afvisning personligt. ● Undgår aggression eller irritation blandt mennesker. ● Hader konflikter som pesten. ● Camouflerer sine sande følelser for at undgå ubehageligheder. ● Udtrykker måske ikke sine synspunkter så hurtigt, som situationen kræver det. ● Fokuserer på overfladisk analyse og overser derved uhåndgribelige, underliggende trends. ● For tålmodig over for andre menneskers manglende evne til at præstere. ● Bliver opfattet som en, man nemt kan manipulere med og køre hen over. Personlige noter
 11. 11. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 11 Betydning for teamet Hvert enkelt menneske tilfører specielle kvaliteter, egenskaber og forventninger til de omgivelser, de befinder sig i. Tilføj til dette alle andre erfaringer, egenskaber eller anlæg, som Else tilfører, og delagtiggør de andre gruppemedlemmer i de vigtigste punkter. Else som medlem af teamet: ● Har stor personlig og social kompetence. ● Er taktfuld, når hun håndterer gruppestridigheder. ● Finder plads til mange forskellige ideer. ● Ansporer til troskab på teamet. ● Værdsætter traditioner og stabilitet. ● Skaber fred mellem stridende parter. ● Er pålidelig og giver stabilitet med sin tilstedeværelse. ● Fornemmer alle uudtalte spændinger på teamet. ● Er loyal over for sin overordnede og sagen. ● Er parat til at bruge tid på at løse personlige problemer. Personlige noter
 12. 12. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 12 Kommunikation Effektiv kommunikation Kommunikation kan kun være effektiv, hvis den er modtaget og forstået af den person, den er stilet til. For hver enkelt person er visse kommunikationsstrategier mere effektive end andre. Denne del peger på nogle af de grundlæggende strategier, som vil føre til effektiv kommunikation med Else. Udpeg de vigtigste udsagn, og stil dem til rådighed for kolleger. Strategier for kommunikation med Else: ● Tjek efter, at hun er med, da hun nemt kan blive distraheret og holde op med at lytte opmærksomt. ● Forvent, at hun kommer igen senere for at få en afklaring. ● Indtag en afdæmpet og venlig holdning. ● Giv hende tid til at tænke konsekvenserne igennem. ● Giv hende besked i god tid, og tid til at forberede sig. ● Husk på, at hun måske ikke afslører det, der dybest set optager hende. ● Accepter, at tid til eftertanke er afgørende for en forbedring af hendes præstation. ● Efterlign hendes normalt rolige og afbalancerede natur. ● Sæt tid af til at sikre dig, at hun har det godt på det personlige plan. ● Undgå unødvendige sidespring - hold dig til sagen. ● Skab et arbejdsmiljø, hvor hun kan udtrykke sine tanker. ● Omgås med hende på en ærlig og oprigtig måde. Personlige noter
 13. 13. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 13 Kommunikation Barrierer mod effektiv kommunikation Visse strategier vil være mindre effektive for kommunikation med Else. Nogle af de forhold, som bør undgås, er anført nedenfor. Denne information kan anvendes til at udvikle stærke, effektive og gensidigt acceptable kommunikationsstrategier. Ved kommunikation med Else, LAD VÆRE MED AT: ● Forvente at kunne holde hendes interesse fangen, hvis du udelukkende fokuserer på opgaven. ● Glemme at sørge for en ligelig fordeling mellem aktivitet og tid til eftertanke. ● Skabe et fjendtligt arbejdsmiljø blottet for følelser. ● Tvinge hende til et positivt standpunkt omkring et emne, før hun har haft tid til at tænke sig om. ● Optræde aggressivt eller afvise hendes ideer uden begrundelse. ● Blive for saglig. ● Forhindre hende i at udtrykke sine tanker. ● Kræve øjeblikkelig præcision eller være pedantisk. ● Forvente automatisk eftergivenhed eller respekt. ● Antage, at hendes muntre facon betyder, at hun er enig i alt, hvad du siger. ● Stille spørgsmålstegn ved eller udfordre hendes personlige værdier. ● Kritisere uden først at anerkende positive bidrag. Personlige noter
 14. 14. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 14 Mulige blinde pletter Vores selvopfattelse kan være forskellig fra den opfattelse, andre har af os. Vi viser den ydre verden et billede af os selv gennem vores "persona" og er ikke altid vidende om effekten af vores mindre bevidste adfærdsmønstre på andre. Disse mindre bevidste adfærdsmønstre kaldes "blinde pletter". Fremhæv i denne del de vigtigste udsagn, som du ikke er vidende om, og efterprøv deres gyldighed ved at bede om feedback blandt venner og kolleger. Mulige blinde pletter hos Else: Else tillægger sommetider holdninger fra dem, hun holder af, for megen vægt. I stressede perioder kan hun blive blind for vanskelighederne ved situationen. Hun skulle prøve at undertrykke de positive følelser, hun automatisk har over for mennesker, som behandler hende pænt, og anlægge et mere køligt syn på kendsgerningerne. Hun skulle prøve at analysere, hvad det er, der ved visse lejligheder får hende til at føle sig krænket. Hun burde se længere end øjeblikket og sin egen interesse i den praktiske verden og overveje måder at fuldføre opgaver på uden det samme pres. Hun overser ofte sine egne behov på grund af sit ønske om at behage eller hjælpe andre mennesker. Hun burde lære at acceptere og håndtere konflikter som et nødvendigt led i at forbedre sine relationer til andre. Hun bør være forsigtig med ikke at skride for hurtigt til værks uden at overveje konsekvenserne og bør sikre sig, at hun får afsluttet de opgaver, hun er ansvarlig for, før hun kaster sig over mere fornøjelige ting. Hun opfattes sommetider som godtroende - måske endog for godtroende - fordi hun accepterer mennesker og ting, som de er. Else leder ikke efter og forventer ikke skjulte motiver. Hun forestækker stillinger, der giver autoritet og indflydelse blandt kollegaer, men hendes evne til at deltage i hurtige beslutninger i gruppen kan blive modvirket af et behov for at reflektere over - og senere omstøde - vigtige beslutninger. Else tager selv den mest velmente kritik personligt og kan reagere ved at blive forfjamsket, såret eller vred. Hun fokuserer på følelser til et punkt, hvor hun ikke længere formår at se de logiske konsekvenser af sine handlinger. Else har svært ved at sige nej eller bede om hjælp. At hun altid er så social kan komme i konflikt med det forhåndenværende arbejde og give hende problemer. Da hun meget let lader sig distrahere, har hun ikke altid disciplin nok til at fuldføre opgaven for enhver pris. Personlige noter
 15. 15. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 15 Modsætningen Denne del giver et indblik i den type person, som Else sandsynligvis har sværest ved at forstå og omgås. Beskrivelsen er baseret på Elses modsatte Insights-type. At kunne genkende disse karaktertræk kan hjælpe til at udvikle strategier for personlig vækst og øget effektivitet i samarbejdet med andre mennesker. At genkende sin modsætning Else’s modsatte Insights-type er reformatoren, Jungs tænkende type. Reformatorer er kreative og abstrakte tænkere. De har en konkurrencepræget stræben efter resultater, der er begrænset af deres behov for, at alt skal være perfekt. De har svært ved at fastholde en positiv og ikke-dømmende indstilling, hvilket kan gøre deres arbejdsindsats noget uregelmæssig. De er tilbøjelige til at være ubeslutsomme og kan blive fortørnede, når de har taget fejl. Reformatorer har en tendens til at prøve at indhente støtte til deres ideer, længe efter at en anden beslutning er blevet taget og accepteret af andre. Else kan opfatte reformatorerne som reserverede og kolde. Reformatorer kan være autoritære, når deres hårde arbejde ikke bliver værdsat. Da de som regel ikke lægger fingrene imellem, kan Else opfatte deres egodrev som anmassende. Reformatorer griber ofte til sabelraslen og trusler om gengældelse, som en måde hvorpå retfærdigheden kan ske fyldest. De kan mangle situationsfornemmelse og derfor virke uinteresserede i andres behov. Reformatorer påtager sig ikke gerne ansvaret for et projekt, der er kørt af skinnerne. Reformatorer har præcisionssans og kan have næse for detaljer. De har stærke meninger, er tilbøjelige til at vise deres vrede og kan blive fortørnede, hvis andre ikke ganske simpelt følger trop. Else vil ofte opfatte reformatoren som både tilknappet og kværulerende. Personlige noter
 16. 16. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 16 Modsætningen Kommunikation med Elses modsætning Denne del, som er skrevet specielt til Else, foreslår nogle strategier, hun kan bruge til effektiv interaktion med sin modsætning. Else Gammelgaard Madsen: Hvorledes kan du imødekomme din modsætnings behov? ● Lad hende selv beslutte, hvordan hun vil gå frem. ● Anvend humor med måde. ● Hold samtalen på et sagligt plan. ● Vær præcis. ● Vær grundig, organiseret og til tiden. ● Vær grundigt forberedt. Else Gammelgaard Madsen: Stillet over for din modsætning, LAD VÆRE MED AT: ● Gå til et møde med hende uden de tilstrækkelige tal og fakta. ● Spille på hendes følelser. ● Tvinge hende til et positivt standpunkt omkring et emne, før hun har haft tid til at tænke sig om. ● Prøve at skyde skylden på hende. ● Være ineffektiv eller irrationel. ● Stå eller sidde for tæt på hende. Personlige noter
 17. 17. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 17 Forslag til personlig udvikling Insights Discovery tilbyder ikke nogen direkte måling af evner, intelligens, uddannelse eller erfaring. Ikke desto mindre er en række forslag til Elses udvikling anført nedenfor. Peg på de vigtigste områder, som endnu ikke har været drøftet. De kan integreres i en personlig udviklingsplan. Else kan drage nytte af: ● At træffe svære beslutninger uden at rådføre sig med andre. ● At betragte tidligere fejltagelser som perioder med personlig udvikling. ● At acceptere det uundgåelige og handle derefter. ● At forstå, at der er omstændigheder, hvor orden og struktur er afgørende. ● Omgående at tage fat på de sager, hun har udskudt. ● At træffe en bevidst beslutning om at forenkle i stedet for at komplicere sager. ● At komme tilbage i stedet for at trække sig, når hun bliver skuffet. ● At kræve mere af sit hold. "Det må være godt nok" ER ikke altid godt nok. ● At kræve mere af sine holdkammerater, som måske forventer, at hun ser bort fra en manglende indsats. ● At lave en detaljeret analyse af, hvordan hun bruger sin tid. Personlige noter
 18. 18. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 18 Ledelse At skabe de ideelle arbejdsbetingelser Mennesker er generelt mest effektive, når de har arbejdsbetingelser, der passer til deres præferencer og stil. Det kan være ubehageligt at arbejde under betingelser, som ikke gør det. Denne del skal anvendes til at sikre en nøje sammenligning af Elses ideelle arbejdsbetingelser og hendes nuværende betingelser, herunder pege på enhver mulig uoverensstemmelse. Elses ideelle arbejdsbetingelser er kendetegnet ved at: ● Jordbundet og ensformigt arbejde er bragt ned på et minimum. ● Der hersker en atmosfære, hvor man er fri for den tvang, åndsnobbede møder medfører. ● Der hersker enighed og samhørighed. ● Der er mulighed for sikkerhed i ansættelsen. ● Man deler en filosofi om optimal service. ● Det er muligt for hendes naturlige kreativitet at blomstre. ● Hendes inspirerende vision bliver passet og plejet. ● Der er tid til at spekulere over en strategis betydning for fremtiden. ● Der er klart definerede jobbeskrivelser. ● Der hersker harmoni. Personlige noter
 19. 19. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 19 Ledelse Ledelse Denne del peger på nogle af de vigtigste ledelsesstrategier over for Else. Nogle af disse kan Else selv tage til sig, og andre tager hendes kolleger eller ledelsen måske til sig. Gennemgå denne liste for at identificere de vigtigste øjeblikkelige behov, og brug den til at lægge en plan for det individuelle ledelsesforhold. Else behøver: ● At forstå behovet for timemanagement. ● At blive konsulteret, før der sker forandringer. ● Opmuntring, når hun udtrykker et ønske om at gå uden for de trygge, vante omgivelser. ● Hjælp til at uddelegere arbejdsopgaver og overholde prioriteringen. ● Regelmæssige muligheder for at samarbejde med andre respekterede og værdsatte kollegaer. ● En forstående leder, som er både mentor og coach, og som er konsekvent, tålmodig og rolig. ● At være i stand til at udnytte sin styrke som personlig rådgiver eller mentor. ● At få bugt med fejltagelser på en positiv og konstruktiv måde og undgå konfrontation. ● Tilstrækkelig tid til at forberede sig til møder. ● Møder med faste dagsordener og tider. Personlige noter
 20. 20. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 20 Ledelse Motivation Det er ofte blevet sagt, at det ikke er muligt at motivere nogen - kun muligt at skabe nogle betingelser, hvorunder de vil motivere sig selv. Her er nogle forslag, som kan hjælpe Else til motivation. Integrer, med hendes samtykke, de vigtigste i hendes Performance Management System og Key Result Areas for at opnå maksimal motivation. Else motiveres af: ● Påskønnelse af et veludført stykke arbejde. ● Lejlighedsvise bifaldende kommentarer. ● Investeringer i værktøjer udelukkende til hendes brug - noget, der stimulerer hendes følelse af at være betydningsfuld. ● En nøgleposition på et succesrigt hold. ● Koordination af forskelligartede aktiviteter. ● At man beder om hendes mening. ● At nogen ønsker hendes mening i forbindelse med serviceydelser. ● Dem, som hun føler har brug for hendes opbakning. ● Fuld accept af hendes værdinormer og følelser. ● Involvering i lokalsamfundet og samarbejde med eksterne grupper. Personlige noter
 21. 21. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 21 Ledelsesstil Der er mange forskellige indfaldsvinkler til ledelse, som hver især hører hjemme i forskellige situationer. Denne del peger på Elses naturlige tilgang til ledelse og kommenterer hendes ledelsesstil, herunder kaster lys over både kvaliteter og mulige hindringer, der kan undersøges nærmere. I ledelsen af andre har Else en tendens til at: ● Blive distraheret af udenoms begivenheder og tabe de primære mål og resultater af syne. ● Opmuntre til nye ideer, men hendes praktiske sunde sans kan tage modet fra kreative mennesker. ● Stole for meget på sine medarbejdere. ● Være hurtig til personligt at påtage sig skylden for fejl. ● Bekymre sig for meget om ubetydelige ting. ● Kun at uddelegere simple, ligefremme opgaver, som ikke er en udfordring for nogen andre. ● Overvurdere andres evner. ● Forholde sig tavs, til hun har fået struktur på sine tanker. ● Overraske andre med sine præcise forudsigelser omkring reaktioner og beslutninger. ● Lade disciplinære anliggender trække i langdrag. Personlige noter
 22. 22. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 22 Effektivt salg For at kunne sælge effektivt kræves der tre ting: For det første at kan sælgeren forstå sig selv, forstå at bygge på sine stærke sider og afhjælpe sine svagheder og - meget vigtigt - forstå, hvordan forskellige kunder opfatter hende. For det andet at sælgeren kan forstå andre - især kunder - som er anderledes. Kunder har ofte andre forventninger, behov, ønsker og bevæggrunde end sælgeren. Disse forskelle bør sælgeren kunne forstå og tage højde for. For det tredje at sælgeren lærer at tilpasse sin adfærd, så hun skaber kontakt, får effektive relationer til og kan påvirke kunden. Dette kapitel er beregnet til at støtte udviklingen af hvert af disse forhold på hvert enkelt stadie i salgsprocessen. Modellen nedenfor illustrerer det begrebsmæssige overblik over hvert enkelt af de forskellige stadier og de tilsvarende afsnit, der undersøges i dette kapitel. Brug kapitlet om effektivt salg til at udvikle strategier til at etablere mere effektive kunderelationer, større selvforståelse og flere og bedre salg. Dette kapitel er særlig velegnet, når det bruges sammen med Insights Quest/Opdagelsesrejse - et ekstensivt modulopbygget program for salgsudvikling, som udforsker de forskellige krav til adfærd og evner på hvert enkelt stadie af salgsprocessen.
 23. 23. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 23 Salgsstil - overblik Disse udsagn tilvejebringer en bred forståelse af Elses salgsstil. Anvend denne del til at opnå en bedre forståelse af hendes indfaldsvinkler til kunderelationer. Salgsstil - overblik Da Else er meget opmærksom på at gøre det rigtige, oplever kunderne hende ofte som en imødekommende, charmererende og præsentabel rådgiver. I en salgssituation kan hun være utilbøjelig til at udtrykke, hvad hun virkelig føler. Hun bør være opmærksom på en tilbøjelighed til at gøre mere end nødvendigt for at yde en glimrende service. Virkelig gode kunderelationer er livsvigtige for hende, og hun vil arbejde hårdt for at opbygge dem. Da hun er en meget indfølende sælger, skal hun være påpasselig med at undgå en tendens til at blive overinvolveret i andre menneskers følelser. Hun er god til venlige mennesker, men reagerer ikke alt for godt på kunder, der har en upersonlig stil. Hun er forberedt på at tage del i ambitioner og forhåbninger hos sine omgivelser, især når hun tror, at hendes råd vil blive værdsat. Hun er opmærksom på kundernes behov og søger at bringe vinder/vinder-situationer ind i alle salg. I det daglige oplever kunderne Else som tolerant og imødekommende. Hun har dybe indre overbevisninger og vil ofre meget energi på at støtte en kundes sag, hvis den fortjener det. Hun udviser en venlig og afslappet stil ved opbygningen af sine kunderelationer. Else vil naturligt sympatisere med og prøve at forstå sin kundes reelle behov. Else har dybe personlige overbevisninger og kommer godt ud af det med mennesker, hun føler er ægte. Personlige noter
 24. 24. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 24 Før salget begynder Salget begynder, længe før den formelle salgsproces begynder, og fortsætter, længe efter at den slutter. Her er nogle af de nøgleideer, som Else skal være opmærksom på i de indledende faser, hvor planer lægges, og kunden opsøges. Elses grundlæggende styrker før salget begynder: ● Udviser en intuitiv og optimistisk salgsindstilling. ● Har en naturlig charme, som får kunderne til at føle sig godt tilpas fra første møde. ● Øver sig mentalt på præsentationer, for at sikre sig at hun yder en god indsats. ● Er sædvanligvis velforberedt, men kan alligevel være spontan. ● Holder sig til kendte og traditionelle metoder for bearbejdning af kundeemner. ● Skaber gode forbindelser ved at bruge tid sammen med andre. Før salget begynder, skal Else: ● Styre sit tidsforbrug mere disciplineret og struktureret. ● Huske, at en afvisning sjældent er personligt ment. ● Researche mere dybtgående i kundens behov før det indledende møde. ● Sigte på at få en handel hurtigere i stand, samtidig med at kontakten bliver opbygget. ● Sætte nødvendig forberedelsestid af ved kundeplanlægning. ● Opsætte personlige test for sine aktivitetsstandarder. Personlige noter
 25. 25. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 25 Identifikation af behov Ved identifikation af behov er målet at finde ud af, hvori kundens egentlige problemer består. Her er et overblik og nogle råd til, hvordan Else kan identificere kundens behov. Elses grundlæggende styrker til identifikationen af behov: ● Kan lytte med sympati i lange perioder. ● Engagerer sig i at få en gennemgribende forståelse af kundens prioriteringer. ● Opmuntrer til åbenhed ved at lytte med indsigt og indføling. ● Er aktivt opsøgende for at få input fra kunderne, så hun helt forstår deres problemstillinger. ● Knytter forbindelse ved at opmuntre kunderne til at give relevante personlige informationer. ● Opbygger tillid og skaber kontakt ved at sætte kunden øverst. Ved identifikation af behov bør Else: ● Efterspørge regelmæssig feedback om, hvad kunden mener. ● Åbent diskutere komplekse eller sprængfarlige områder. ● Udfordre kunden lidt oftere. ● Optage kritik mindre personligt. ● Komme til sagen, og gerne lidt hurtigere. ● Stille lukkede spørgsmål lidt oftere for at skyde sig ind på nøgleområder. Personlige noter
 26. 26. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 26 Tilbud Når kundens behov er blevet kortlagt, skal tilbudsfasen bygge bro mellem behovene og den aktuelle situation. Her er nogle af nøglepunkterne, som Else kan bruge til at udvikle en stærk og effektiv adfærd i tilbudsfasen. Elses grundlæggende styrker ved tilbudsgivning: ● Forstår kundens værdinormsæt og stiller forslag i overensstemmelse hermed. ● Udstråler en afslappet indstilling. ● Er klar over det rigtige tempo og har en god måde at svare på. ● Hendes adfærd irriterer så godt som aldrig kunderne. ● Kan forstå og tage hensyn til kundens værdinormer. ● Knytter tætte kontakter til kunderne ved at anvende en venlig, kammeratlig stil. Ved tilbudsgivning bør Else: ● Forøge autoriteten i sin fremlægning. ● Holde sig til sagen. ● Påtage sig ansvar, men uden selvbebrejdelse, hvis det ikke går efter planen. ● Fremstå som en mere formel, forretningsmæssig person. ● Være mindre bange for at vise kunden vejen. ● Huske, at det er hende, der er eksperten, ikke kunden. Personlige noter
 27. 27. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 27 Indvendingsbehandling Hvis kundekontakten er opbygget effektivt, vil kundens indvendinger være små. I dette afsnit foreslås alligevel strategier, som Else kan benytte til effektiv håndtering af indvendinger. Elses grundlæggende styrker i indvendingsbehandling: ● Viser indfølelse over for uoverensstemmelser og arbejder godt på at løse dem. ● Kortlægger de indbyggede behov og håndterer dem hensigtmæssigt. ● Opmuntrer til indvendinger som et middel til at sikre at kunden er helt tilfreds. ● Opretholder relationen ved at tilpasse sin stil til situationen. ● Giver med lethed udtryk for sit ønske om at være til tjeneste for kunden. ● Er garant for, at der opretholdes et harmonisk og ligevægtigt miljø. Ved indvendingsbehandling bør Else: ● Modstå fristelsen til at erklære sig enig og give efter. ● Forstå, at en meningsforskel ikke er det samme som en konflikt. ● Forstå, at indvendinger nogle gange er tegn på interesse, ikke mangel på interesse. ● Tvinge sig selv til konstant at fokusere på de opgaveorienterede løsninger. ● Være overbevisende, når det drejer sig om at styre kundens tankegang. ● Prøve ikke at tage modstand personligt. Personlige noter
 28. 28. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 28 Forpligtende aftale Indgåelse af en aftale skulle gerne være den naturlige kulmination på salget, ikke en konflikt til slut! Når kunderne har tillid til dig, er klar over, hvad de køber, og har behov for det, du har at sælge, er du klar til at indgå en bindende aftale. Her er Elses stærke sider og forslag til udvikling af hendes evne til at lukke en aftale. Elses grundlæggende styrker i at opnå en forpligtende aftale: ● Opnår som tiden går stor tilslutning til sine anbefalinger. ● Reducerer risikoen for at miste kunderne ved at sikre, at hovedparten af deres behov altid vil blive opfyldt. ● Helliger sig langvarige relationer. ● Skaber tiltro til og forhåndsgodkendelse af den anbefalede beslutning. ● Fører kunden gennem processen på en demokratisk måde. ● Lever altid op til sine forpligtelser. Ved opnåelse af en forpligtende aftale bør Else: ● Være ligefrem og spørge til at få en handel i stand. ● Udvikle en stribe mere pågående spørgsmål til at afslutte handlen. ● Forstå, at "risiko" har forskellige betydninger for forskellige mennesker. ● Huske, at kunder måske ikke siger ja, før de er blevet spurgt. ● Opsummere fordelene. ● Forstå, at et uheldigt udfald på kort sigt kan være vejen til succes på langt sigt. Personlige noter
 29. 29. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 29 Opfølgning og gennemførelse Når du har opbygget en kundekontakt, er det din opgave at opretholde denne relation og yde din kunde service ud over det indledende salgsarbejde. Her er nogle ideer, som Else kan bruge til at give support, informere og følge op på kunden. Elses grundlæggende styrker i opfølgning og gennemførelse: ● Holder af regelmæssig personlig opfølgning på kunder, når det er muligt. ● Arbejder hen imod langvarigt partnerskab. ● Føler sig altid ansvarlig for sin kundes velbefindende. ● Arbejder opbakkende i partnerskab med kunderne. ● Ved, hvor det er en god ide at give efter for at opnå en aftale. ● Opfatter ikke nødvendige kompromisser som at tabe ansigt. I opfølgning og gennemførelse bør Else: ● Disciplinere sig selv til regelmæssige opfølgende besøg med en forberedt dagsorden. ● Erkende, at nogle kunder vil udnytte hendes venlige natur. ● Være forberedt på at løse de hårdnakkede problemer, der opstår, fuldstændigt. ● Være indstillet på at sige ja lidt sjældnere for at skåne sig selv. ● Bede om referencer med større autoritet. ● Udvikle et effektivt system til at holde kunden bedre informeret. Personlige noter
 30. 30. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 30 Indikatorer på salgspræferencer Før salget begynder Foretage research2.9 Opbygning af tillid9.3 Klare mål2.2 Skabelse af kundemøder4.2 Identifikation af behov Lytteevne3.9 Spørgende4.5 Motiverende8.3 Skabelse af muligheder5.1 Tilbud Fokuseret og relevant2.2 Entusiastiske præsentationer5.4 Udviser forståelse for behov8.9 Organisation og nøjagtighed3.7 Indvendingsbehandling Direkte indvendingshåndtering2.6 Overtalelsesevne5.7 Afklaring af detaljer2.0 Håndtering af bekymringer7.5 Forpligtende aftale Indgåelse af aftale3.8 Fleksibilitet8.0 Minimerering af risici3.4 Imødekomme kundebehov5.0 Opfølgning og gennemførelse Vedligeholdelse af kontakter6.1 Kundeplanlægning2.0 Vedligeholder relationen8.3 Udvikling af kunden5.0
 31. 31. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 31 Personlig præstation Når livet er bedst, er det en rejse med personlig udforskning og vækst. Dette kapitel er designet til at fokusere på en række afgørende aspekter af den personlige udvikling. At følge de gode råd på de følgende sider kan føre til spændende forandringer, og kan få gennemgribende betydning for opnåelse af personlig succes. Kapitlet hjælper Else med at definere meningen i sit liv, sætte sig mål, og organisere sin tid og sit liv for at opnå disse mål. Det indeholder forslag til, hvordan Else kan finde frem til sin naturlige kreativitet, og slippe de kreative kræfter fra de fra de dybere lag af personligheden løs, og således overkomme enhver forhindring. Endelig giver kapitlet Else effektfulde forslag til, hvordan han kan forstå og forstærke sine foretrukne læringsrutiner.
 32. 32. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 32 Et målrettet liv At have en fornemmelse for meningen med det hele, og at have nogle værdifulde mål, er vigtigt for at kunne opbygge et solidt grundlag for et succesrigt liv. Her er nogle af de forhold, som Else bør være opmærksom på, når hun fastsætter sine mål og ideer. Et målrettet liv Elses mål er sædvanligvis baseret på en stærk kerne af personlige værdier. Hun undgår at sætte sig personlige mål, som kunne påvirke andre uheldigt. Hun har en afslappet attitude i forhold til at sætte sig mål. Hun har tendens til at udfordre eller ignorere reglerne, hvis hun mener de strider mod hendes værdier. Da hun udviser tilbøjelighed til at blive bekymret og såret, hvis hendes idéer bliver mødt med ligegyldighed, kan hun være tilbøjelig til at opstille mere jævne mål, der møder mere generel tilslutning. Hendes stærke følelser for sine værdier afgør hendes prioriteter. Elses stærke forpligtelse overfor teamets præstationer afspejles i det kollektive fokus i hendes målsætninger. Else har en altoverskyggende trang til at bidrage personligt. Hun bør sikre, at hun har en detaljeret og nedskrevet liste med muligheder. Det er ofte lettere for Else, hvis andre sætter mål for hende, end hvis hun selv skal gøre det. Hun skal huske at bede om opbakning og ikke bare vente på at den kommer. Økonomiske mål har sjældent topprioritet for hende, selvom hun er klar over at penge kan give hende friheden til at udforske flere muligheder i livet. Hun anerkender fuldt ud at succes er en rejse og ikke en endestation. For Else er det vigtigt ikke bare at have en følelse af retningen, men også at have et klart og detaljeret kort til at vise vejen. Hun forsøger konstant at undgå konflikter og konfrontationer, og dette kan resultere i en udvanding af hendes endelige målsætninger i et forsøg på at opretholde ligevægten. Hun har en afslappet tilgang til livet, og benytter måske også denne tilgang når hun skal identificere sine mål på kort sigt. Hun bør måske forsøge at opbygge en følelse af travlhed for at udnytte sit fulde potentiale. Personlige noter
 33. 33. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 33 Organisering af tiden og livet Benjamin Franklin sagde: "Sætter du pris på livet? Så spild ikke tiden, for det er den, livet er gjort af." Dette afsnit indeholder nogle strategier, som Else kan gøre brug af for at blive mere effektiv med sin tid og sit liv. Udvælg de vigtigste, og anvend dem dagligt for at opnå en høj grad af effektivitet. Når hun organiserer sin tid, Forslag til udviklingsorienteret handling Arbejder Else godt sammen med komiteer, fokusgrupper og teams. → Undgå unødige møder, og fokuser på handling og produktivitet. Er Else god til at udføre rutineopgaver systematisk. → Pas på, ikke at blive udnyttet. Synes Else at det kan være en langsommelig proces at komme i gang. → Begynd tidligt med det endelige mål for øje. Kan Else på nogle virke lidt for afslappet og tålmodig. → Arbejd på en mere handlingsorienteret indgangsvinkel. Udfører Else nogle gange en unødvendig opgave til perfektion. → Beslut, hvad der er vigtigst, og uddeleger de mere banale opgaver. Kan Else gå i stå, hvis hun er under pres. → Undgå pres ved at bede om "sikkerhedsventiler" undervejs - en time-out. Personlige noter
 34. 34. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 34 Personlig kreativitet Kreativitet er blevet defineret, som det at se det samme som andre, men tænke noget andet. Forskellige mennesker har forskellige kreative styrker. Denne del peger på nogle af Elses kreative kræfter, og hvordan hun kan bygge videre på dem. Med sin personlige kreativitet kan Else Forslag til udviklingsorienteret handling Lide at dele sine ideer med andre. → Afsæt tid til at planlægge delingen på forhånd. Bemærke bekymringer i gruppen under problemløsning. → Sæt ord på bekymringerne tidligere i forløbet for at skabe løsninger. Nå frem til løsninger på basis af sine personlige overbevisninger og værdier. → Vær klar til at sætte spørgsmålstegn ved disse overbevisninger. Arbejde bedst, når hun har klare milepæle undervejs. → Bed om hjælp med at holde øje med fremskridtet. Måske frygte, at hendes nye ideer bliver afvist af andre. → Overvej andres motivationer og modstridende behov, når nye ideer skal præsenteres. Lytte til andres ideer. → Hjælp de involverede parter med at få tingene til at ske. Personlige noter
 35. 35. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 35 Livslang læring Kontinuerlig læring er en grundsten i den personlige udvikling og vækst. Denne del peger på nogle ideer, Else kan anvende til at lære mere effektivt. Brug disse udsagn til at tilrettelægge en læringsstrategi og til at skabe betingelserne for optimal personlig vækst. Elses foretrukne læringsmetode understøttes, når hun: ● Kan bruge højre hjerne halvdel i en holistisk tilgang til stoffet. ● Forstår, hvordan opgaven passer med hendes værdier. ● Kan få andres meninger og erfaringer at høre. ● Arbejder i situationer, hvor de involverede mennesker er lige så vigtige som produktet. ● Har mulighed for at blive coachet individuelt. ● Har en klar forståelse af, hvordan nye begreber vil påvirke hendes kolleger. Else kan udfordre sig selv til at lære mere ved at: ● Være klar omkring sine konkrete udviklingsbehov. ● En gang i mellem stille spørgsmålet, "hvad er den virkelige, konkrete fordel af at gøre dette?" ● At lave en handlingsplan og holde sig til den. ● Forbedre sin forretningssans ved også at se på det store perspektiv. ● Sætte farten op og tage kontrol over sin egen læring. ● Søge udfordringer, som presser hende lidt længere, end hun synes er rart. Personlige noter
 36. 36. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 36 Læringsmetoder 5. november 2011 Fokuseret tænkning Praktisk handling Intuitiv eksperimenteren Interaktiv deltagelse Fleksibel involvering Omhyggelig refleksion Systematisk overvejelse Objektiv analyse Fokuseret tænkning Praktisk handling Intuitiv eksperimenteren Interaktiv deltagelse Fleksibel involvering Omhyggelig refleksion Systematisk overvejelse Objektiv analyse Mindre komfortabel Komfortabelt Foretrukket
 37. 37. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 37 Interviewspørgsmål Denne del foreslår forskellige spørgsmål, der kan anvendes ved et interview med Else Gammelgaard Madsen. Spørgsmålene kan bruges, som de er, eller de kan tilpasses interviewerens egen stil og behov. Spørgsmålene er sammensat, så de omhandler emner, som Else måske har det mindre godt med - de udviklingsområder, hvor hun kan have færre styrker. Nogle eller alle disse emner bør tages op sammen med andre spørgsmål af mere arbejdsspecifik karakter. Disse spørgsmål er en hjælp til at fastslå niveauet for Elses selvforståelse og personlige udvikling. Interviewspørgsmål: ● Hvor tit dyrker du motion? Hvilken motionsform dyrker du? ● Hvilke tanker gør du dig om dette job lige nu? ● Hvordan sætter du fokus på mål og målsætninger? ● Hvordan føler du, at dette interview skrider frem? ● Under hvilke omstændigheder ville du være villig til at gå på kompromis med dine værdier? ● Hvor godt har du det med at skulle give øjeblikkelige svar? ● Under hvilke omstændigheder ville du bare "se at komme i gang med det"? ● Giv et eksempel på en gang, du var nødt til at udføre et stykke arbejde af en dårligere kvalitet, end du bryder dig om. ● Hvornår har du sidst irettesat andre? Beskriv kort omstændighederne. ● Beskriv nogle af fordelene ved at analysere, hvordan du bruger din tid? Personlige noter
 38. 38. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 38 Insights Discovery® hjulet MOTIVATORMOTIVATOR ENTREP RENØR ENTREP RENØR REFORMATORREFORMATOR KOORDINATORKOORDINATOR OBSER VATØR OBSER VATØR INSPIR ATOR INSPIR ATOR HJÆLPERHJÆLPER SUPP ORTER SUPP ORTER Bevidst hjulposition 29: Supporterende Hjælper (Klassisk) Mindre bevidst hjulposition 28: Inspirerende Hjælper (Klassisk)
 39. 39. Else Gammelgaard Madsen © The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Side 39 Insights Discovery® farvedynamik Persona (bevidst) Præferenceflow Persona (mindre bevidst) 6 3 0 BLÅ GRØN GUL RØD 1.32 5.24 4.92 2.28 22% 87% 82% 38% 100 50 0 50 100 34.4% 6 3 0 BLÅ GRØN GUL RØD 1.08 3.72 4.68 0.76 18% 62% 78% 13% Bevidst Mindre bevidst
 40. 40. GLOBAL HEADQUARTERS Insights Learning & Development Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Scotland, UK. TLF: +44(0)1382 908050 FAX: +44(0)1382 908051 E-MAIL: insights@insights.com WEB: www.insights.com

Views

Total views

477

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×