гравихайгуул

719 views

Published on

uybtuy

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

гравихайгуул

 1. 1. Ãðàâèõàéãóóë Гүйцэтгэсэн: Д.Бат-Эрдэнэ Г.Áàò-Ýðäýíý Í.Ãàíöýöýã Ä.Ãàíçîðèã Ñ.Ãàíöîîæ
 2. 2. Ãàð èã Çîðèëãî Ãðàâèõàéãóóëãýæ þó âý? Ãðàâèõàéãóóëûí àæèë Ãðàâèìåòð Ãðàâèõàéãóóëûí õýðýãëýý
 3. 3. ÇîðèëãîГравихайгуул гэж ямар судалгааныарга болохыг ангийн хамт олондоо альболох дөхөм байдлаар ойлгуулахыгзорив. Энэ нь та бүгдийг цаашдааГеофизикийн хичээлийг судлахад багач гэсэн нэмэр болох болно.
 4. 4. Ãðàâèõàéãóóë ãýæ þó âý?Хүндийн хүчний орныг геологийнзураглал, ашигт малтмалын эрэлхайгуул болон бусад хэрэглээнийчиглэлээр судалдаг Геофизикийн аргыгГравихайгуул гэнэ.
 5. 5. Ãðàâèõàéãóóëûã õýìæèõ íýãæÕүндийн хүчний орны нэгжид“галилео”гэсэн нэгжийг ашигладаг.Гравихайгуулын практикт үүнээс 100дахин баãà “Гал” гэсэн нэгжийгхэрэглэдэг. Энэ нь том нэгж учраастүүний мянганы нэгтэй тэнцэхмиллигал гэдэг нэгжийг ашигладаг.
 6. 6. Äýëõèéí ãàäàðãóó äýýð õ¿íäèéíõ¿÷íèé õóðäàòãàëûí äóíäàæ óòãà9.8ìñ2 áóþó 979.7 ãàë áàéäàã.Ýêâàòîð äýýð 9.78 ìñ2 978 ãàë òóéëäýýð 9.83 ìñ2 983ãàë áàéäàã. Ýíäýýñ¿çýõýä ãàçðûí ãàäàðãà 1ì-ýýðäýýøèëýõýä õ¿íäèéí õ¿÷ 0.3086*10-5 ìñ2–ààð áàãàñíà ãýñýí ä¿ãíýëòýíä õ¿ðñýíáàéíà.
 7. 7. Гравихайгуулын ажил Гравихайгуулын ажлыг явуулж буй орчноор нь хээрийн, агаарын, далай тэнгисийн, газрын доорх ба цооногын гэж ангилж үздэг. Техник хэрэгслээр нь гравèметрийн ба градиентометрийн гэж ангилдаг.
 8. 8. Ãàçàð äîîðõ àæèë
 9. 9. Äàëàéí àæèë
 10. 10. 1:200000 түүнээс жижиг масштабын региональ болон ашигт малтмалын эрэлийн зориулалттай1:100000-аас 1:10000 хүртэлх масштабын эрэл хайгуулын ажлууд гэж гравихайгуулыг ангилдаг.
 11. 11. Õýýðèéí àæèë
 12. 12. Àãààðûí àæèë
 13. 13. 1:200000 түүнээс жижиг масштабынрегиональ судалгааг дэлхийнцарцдасын гүний тогтоц, түүнийзузаалгыг үнэлэх, тектоникбүсчлэл, ашигт малтмалын хэтийнтөлөв бүхий талбайг ялгахзориулалтаар хийж явуулдаг.
 14. 14. Ашигт малтмалын эрэлийнзориулалттай 1:100000-аас 1:10000хүртэлх масштабын судалгааг тухайнордыã ¿íýëæ íººöèéã íü òîãòîîõ çîðèëãîîðõèéäýã.
 15. 15. Гравиметр Автомат гравиметр GG-5 autoGrav Хэрэглээ:  Хүдрийн хайгуул  Геологийн зураглал  Галт уул судлал  Газрын тос, байгалийн хий  Инжинерийн судалгаа  Хүндийн хүчний региональ судалгаа  Далай тэнгисийн судалгаа  Агаарын тандан судалгаа  Цооногын судалгаа
 16. 16.  Давуу тал:  Мэдрэх системийн хамгаалалт  Помехийг бүрэн арилгах  Ашиглахад хялбар  Сүүлийн үеийн өгөгдөл дамжуулах систем  Өгөгдлийн форматлах уян систем  Нүүрний дэлгэц том  Удирдлагын 27 товчлууртай  Хээрийн нөхцөлд гадаргын засвар хийх  Тэжээлийг өөрөө хянах чадвартай  1микрогал-ын нарийвчлалтай
 17. 17. Ãðàâèõàéãóóëûí õýðýãëýýÀøèãò ìàëòìàëûí ýðýë, õàéãóóëûí àæèëäãîë òºëºâ íåôòü, õèé, àíòèêëèíàëü àòèðàà,давсны áóíõýð õýëáýðèéí ïëàòôîðìûãñóäëàõàä ãîëëîí õýðýãëýäýã.Гравихайгуул нь чулуулгын нягт дээртулгуурладаг.
 18. 18. Интрузив чуулуулгууд нягт өндөртэйэффузив чулуулгууд дунд зэрэг харинтунамал чулуулаг бага нягттай байдаг. Èíòðóçèâ óëóóëàã Гранит 2.53-2.68 103 кг/м3 Гранодиорит 2.63-2.78 103 кг/м3 Диорит 2.76-2.84 103 кг/м3 Габбро 2.85-3.20 103 кг/м3 Придотит 2.88-3.35 103 кг/м3 Пироксенит 2.90-3.40 103 кг/м3
 19. 19. Ýôôóçèâ ÷óëóóëàãЛипарит 2.14-2.59 103 кг/м3Андезит 2.17-2.68 103 кг/м3Кварцлаг порфир 2.50-2.70 103 кг/м3Порфирит 2.55-2.81 103 кг/м3Диабаз, базальт 2.62-2.95 103 кг/м3 Òóíàìàë ÷óëóóëàãШавар аргиллит 1.20-2.40 103 кг/м3Элс, алевролит 2.00-2.80 103 кг/м3Элсэн чулуу 2.00-2.80 103 кг/м3Мергель 2.00-2.60 103 кг/м3Шохойн чулуу, доломит 2.10-2.90 103 кг/м3Шаварлаг занарууд 2.00-2.80 103 кг/м3Кварцлаг занарууд 2.50-2,80 103 кг/м3Амфиболит 2.70-3.40 103 кг/м3
 20. 20. Дэлхийн гүний хил заагуудыг тогтоодог голаргуудын нэг бол гравихайгуулын арга юм. Жишээ нь: Доод талаасаа 3.1-3.3 г/см 3 нягттай,дээд талаасаа 2.8-3.0 г/см 3 нягттай чулуулгаарялгагдах Мохроновичийн гадарга байна. Мөн г¿íèéõàãàðàë ò¿¿íèé õýâòýý áîñîî øèëæèëò¿¿äèéã òîãòîîæºãäºã.
 21. 21. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×