Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo

49,383 views

Published on

MODYUL 3 PAUNLARIN:GENDER ROLES SA IBA'T-IBANG LIPUNAN SA MUNDO

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/r4vear5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/r4vear5 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/r4vear5 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/r4vear5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/r4vear5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/r4vear5 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • salamat po.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • pa download po ah. maraming salamat :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo

 1. 1. Sa mga rehiyong ito ng mundo, mahigpit ang lipunan para sa mga babae lalo na sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT. Matagal ang panahong hinintay ng mga babae upang mabigyan sila ng pagkakataong makalahok sa proseso ng pagboto. Nito lamang ikalawang bahagi ng ika-20 siglo nang payagan ng ilang bansa sa Africa at Kanlurang Asya ang mga babae na makaboto. Ngunit nananatili ang kaharian ng Saudi Arabia sa paghihigpit sa mga kababaihan. Hanggang ngayon sila ay hindi pa maaaring bumoto (ayon sa pangako ni Haring Saud, sa taong 2015 pa lamang sila makakaboto sa halalan). Bukod sa hindi pagboto, may pagbabawal din sa mga babae na magmaneho ng sasakyan nang walang pahintulot sa kamag- anak na lalaki (asawa, magulang, o kapatid).
 2. 2. Kanlurang Asya Africa Lebanon (1952) Egypt (1956) Syria (1949, 1953) Tunisia (1959) Yemen (1967) Mauritania (1961) Iraq (1980) Algeria (1962) Oman (1994) Morocco (1963) Kuwait (1985, 2005)* Libya (1964) Sudan (1964)
 3. 3. Pamprosesong mga Tanong 1. May mabuti bang dulot ang female genital mutilation o FGM sa mga babae? Ano sa palagay mo ang epekto sa: a) emosyonal, b) sosyal, at c) sikolohikal na kalagayan ng mga babaeng sumailalim dito? 2. Bakit patuloy pa rin ang pagsasagawa ng FGM sa rehiyon ng Africa at Kanlurang Asya? 3. Ayon sa binasa, pantay ba ang pagtingin sa mga kababaihan at mga miyembro ng LGBT sa Africa at Kanlurang Asya? Magbigay ng patunay. 4. May kalayaan bang magpahayag ng damdamin ang kababaihan at mga miyembro ng LGBT sa bahaging ito ng mundo? Patunayan ang sagot.
 4. 4. Ang gawaing ito ay naglalayong mapaghambing mo ang tatlong pangkultura pangkat sa New Guinea ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Margaret Mead. Sagutan ang kasunod na talahayanan at ang dalawang mahalagang tanong kaugnay nito upang mataya ang pag-unawa sa iyong binasa. Pangkulturang Pangkat sa New Guinea Taong 1931 nang ang antropologong si Margaret Mead at ang kanyang asawa na si Reo Fortune ay nagtungo sa rehiyon ng Sepik Papua New Guinea upang pag-aralan ang mga pangkultura pangkat sa lugar na ito. Sa kanilang pananatili roon nakatagpo nila ang tatlong (3) pangkulturang pangkat; Arapesh, Mundugamur, at Tchambuli. Sa pagaaral sa gampanin ng mga lalaki at babae sa mga pangkat na ito, nadiskubre nila ang mga pagkakatulad at pagkakaiba nito sa bawat isa, at maging sa Estados Unidos.Nang marating nina Mead at Fortune ang Arapesh (na nangangahulugang “tao”), walang mga pangalan ang mga tao rito. Napansin nila na ang mga babae at mga lalaki ay kapwa maalaga at mapag-aruga sa kanilang mga anak, matulungin, mapayapa, kooperatibo sa kanilang pamilya at pangkat. Samantala sa kanilang namang pamamalagi sa pangkat ng Mundugumur (o kilala rin sa tawag na Biwat), ang mga mga babae at mga lalaki ay kapwa matapang, agresibo, bayolente, at naghahangad ng kapangyarihan o posisyon sa kanilang pangkat. At sa huling pangkat, ang Tchambuli o tinatawag din na Chambri, ang mga babae at mga lalaki ay may magkaibang gampanin sa kanilang lipunan. Ang mga bababe ay inilarawan nina Mead at Fortune bilang dominante kaysa sa mga lalaki, sila rin ang naghahanap ngmakakain ng kanilang pamilya, samantala ang mga lalaki naman ay inilarawan bilang abala sa pag-aayos sa kanilang sarili at mahilig sa mga kuwento.
 5. 5. PRIMITIBONG PANGKAT GAMPANIN ARAPESH MUNDUGUMOR TCHAMBULI BABAE LALAKI
 6. 6. Ngayong alam mo nang may mga primitibong pangkat sa New Guinea kung saan ang mga babae at lalaki ay may kakaibang gampanin o papel, subukin mo naman ngayon na magsaliksik kung mayroon din ganitong pangkat sa Pilipinas. Gamiting gabay ang kasunod na impomasyon: GENDER ROLES NG PANGKAT ETNIKO SA PILIPINAS _______________________________________________________________________________________________ MAIKLING DISKRIPSIYON O PAGLALARAWAN _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ GAMPANIN NG LALAKI GAMPANIN NG BABAE Tattooed women of Kalinga: http://www.onetribetattoo.com/history/filipino-tattoos.php http://www.everyculture.com/No-Sa/The-Philippines.html Ang mga mag-aaral ay maaari ring humanap ng ibang sanggunian.
 7. 7. Matapos mong malaman ang kalagayan ng mga lalaki, babae, at mga miyembro ng LGBT sa Africa at Kanlurang Asya, at kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas, balikan mo ang iyong sariling pananaw tungkol sa mga nabanggit na kasarian. Basahin ang mga salitang nakatakda. Itala sa kahon sa ibaba ang mga salitang sa tingin mo ay tumutukoy sa mga lalaki, babae, at LGBT, maaaring mag-ulit ng mga salita. Mang-aawit Makabayan Chef Masipag Mananayaw Tahimik Piloto Magalang Malikhain Maaasahan Doktor Matulungin Emosyonal Pangulo Pulis Aktibo Masunurin Mapagpakumbaba Hukom Mabait BABAE LGBT LALAKE PALIWANAG PALIWANAG PALIWANAG

×