Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2014

313 views

Published on

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2014

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2014

  1. 1. Monsoon Music Festival (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa) lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-3-4/10 cùng sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.
  2. 2. Monsoon Music Festival (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa) lần đầu tiên được tổ chức nhằm mang lại nguồn cảm hứng âm nhạc và văn hóa lễ hội cho người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc có tính chuyên nghiệp và cởi mở hơn tại Việt Nam.
  3. 3. Liên hệ mua vé: 043 7474 888 0915 13 8818
  4. 4. Lịch Diễn Chương Trình Monsoon Music Festival (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa) lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-3-4/10 cùng sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

×