Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Literatua segles XVI- XVII- XVIII

 1. 1. Literatura dels segles XVI-XVII i XVIII Silvia Tudela Victoria Moiseeva Natalia Bravo
 2. 2. Literatura segles XVI-XVII-XVIII <ul><li>Durant el s. XVI la literatura culta decreix en </li></ul><ul><li>quantitat, qualitat i originalitat al mateix </li></ul><ul><li>temps que la literatura castellana apareix </li></ul><ul><li>representant la modernitat i n’augmenta la </li></ul><ul><li>producció i l’edició. </li></ul><ul><li>Aquesta decadència va afectar la literatura </li></ul><ul><li>culta, però no la literatura de caràcter </li></ul><ul><li>popular, molt vigorosa, ni a l’ús de la llengua, </li></ul><ul><li>la qual va seguir sent oficial fins al s. XVIII </li></ul>
 3. 3. Causes <ul><li>Segle XV: </li></ul><ul><li>1410: mort Martí I l’humà i no té descendència. </li></ul><ul><li>1412: es celebra el compromís de Casp. S’elegeix a Ferran d’Antequera. Aquest pertany a la dinastia castellana dels Trastàmara. Moment que entra el castellà a la cort d’Aragó. </li></ul><ul><li>1474: unió de les cases reials de Castella i Aragó, amb el matrimoni d’Isabel i Ferran. Desapareix la cort reial pròpia de la Corona d’Aragó. </li></ul><ul><li>1492: descobriment d’Amèrica: s’obre una important ruta comercial a l’Atlàntic de la qual queden exclosos els territoris catalans. </li></ul>
 4. 4. Causes <ul><li>Segle XVI </li></ul><ul><li>1556-1598: regnat de Felip II, regressió </li></ul><ul><li>ideològica i tancament d’Espanya. </li></ul>
 5. 5. Causes <ul><li>Segle XVII </li></ul><ul><li>1640-1652: guerra dels Segadors </li></ul><ul><li>(revolta popular contra els terços de </li></ul><ul><li>l’exèrcit reial) </li></ul><ul><li>1659: tractat dels Pirineus, el Rosselló, </li></ul><ul><li>el Conflent i una part de la Cerdanya </li></ul><ul><li>passen a dependre de França. </li></ul>
 6. 6. Causes <ul><li>Segle XVIII </li></ul><ul><li>1700-1714: guerra de Successió, </li></ul><ul><li>adveniment de la dinastia borbònica a la </li></ul><ul><li>corona espanyola. </li></ul><ul><li>1716: decret de Nova Planta del Principat de Catalunya. </li></ul>
 7. 7. Conseqüències <ul><li>Castellanització de l’aristocràcia dels antics </li></ul><ul><li>territoris de la Corona d’Aragó. </li></ul><ul><li>Pèrdua del poder de la burgesia catalana, </li></ul><ul><li>afeblida per les guerres i les crisis </li></ul><ul><li>econòmiques. </li></ul><ul><li>Utilització del castellà en la literatura culta. </li></ul><ul><li>Pèrdua de la consciència d’unitat entre els </li></ul><ul><li>diferents territoris de parla catalana. </li></ul>
 8. 8. Característiques <ul><li>Imitació dels grans autors castellans </li></ul><ul><li>(Garcilaso, Góngora i Quevedo) </li></ul><ul><li>Influència de la figura d’Ausiàs March que es </li></ul><ul><li>torna a posar de moda entre els nostres </li></ul><ul><li>escriptors. </li></ul><ul><li>Presència de castellanismes i dialectalismes. </li></ul><ul><li>Imitació de formes mètriques pròpies de la </li></ul><ul><li>poesia castellana. </li></ul>
 9. 9. Literatura culta <ul><li>Segle XVI: Renaixement </li></ul><ul><li>Segle XVII: Barroc </li></ul><ul><li>Segle XVIII: Il·lustració </li></ul>
 10. 10. Renaixement <ul><li>Característiques </li></ul><ul><li>És la generalització a tot Europa de l’esperit </li></ul><ul><li>humanista dels segles XIV i XV. </li></ul><ul><li>Una visió més humanitzada (antropocèntrica) </li></ul><ul><li>del món es reflecteix en la literatura amb </li></ul><ul><li>l’equilibri i l’harmonia clàssics, el vitalisme i </li></ul><ul><li>l’alegria de viure. </li></ul><ul><li>Els renaixentistes van valorar la inspiració </li></ul><ul><li>popular i la van elevar a la categoria de literatura </li></ul><ul><li>culta: estil senzill, planer, formes mètriques de </li></ul><ul><li>tradició popular, temàtica festiva… </li></ul>
 11. 11. Autors del Renaixement <ul><li>Destaca “Los col·loquis de la insigne </li></ul><ul><li>ciutat de Tortosa” de Cristòfor Despuig , </li></ul><ul><li>on l’autor fa una defensa a ultrança de </li></ul><ul><li>l’ús culte de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>POETES </li></ul><ul><li>-Joan Pujol </li></ul><ul><li>-Pere Serafí : vas suposar una certa renovació de la poesia amb influència italiana. </li></ul><ul><li>-Joan Timoneda: amb la seva obra “Flor d’enamorats”. Aquesta obra és una copil·lació de poesia. </li></ul>
 12. 12. El Barroc <ul><li>La severitat, l’exageració, el pessimisme i el </li></ul><ul><li>tenebrisme substitueixen la vitalitat, </li></ul><ul><li>l’harmonia, l’optimisme i lluminositat de </li></ul><ul><li>l’època anterior. </li></ul><ul><li>Retorn al teocentrisme medieval. La vida </li></ul><ul><li>terrenal no val res, l’important és preparar </li></ul><ul><li>l’ànima per al moment del judici diví. </li></ul><ul><li>No hi ha més realitat que la mort, i la vida és </li></ul><ul><li>una mentida, un somni. </li></ul>
 13. 13. temes <ul><li>La vida, entesa com a lloc de proves que </li></ul><ul><li>cal superar. </li></ul><ul><li>La brevetat de la vida i l’obsessió pel pas </li></ul><ul><li>del temps. </li></ul><ul><li>La vida entesa com una preparació per a </li></ul><ul><li>la mort. </li></ul><ul><li>La visió distorsionada de les realitats, </li></ul><ul><li>com si foren miratges o il·lusions. </li></ul>
 14. 14. Autors <ul><li>Francesc Vicenç García , rector de </li></ul><ul><li>Vallfogona. Imitador de la’autor castellà </li></ul><ul><li>Francisco de Quevedo, va conrear els </li></ul><ul><li>gèneres poètics dels autors castellans </li></ul><ul><li>Francesc Fontanella , poeta que es va </li></ul><ul><li>inspirar en Garcilaso de la Vega. Va </li></ul><ul><li>escriure també dues obres de teatre, </li></ul><ul><li>Amor, fermesa i porfia i Lo desengany . </li></ul>
 15. 15. Il·lustració <ul><li>Dominen les idees racionalistes, avanç de </li></ul><ul><li>les ciències i la idea del progrés de la </li></ul><ul><li>humanitat, destinada a la felicitat. </li></ul><ul><li>Literatura didàctica i assagística, producte de </li></ul><ul><li>l’afany científic i investigador. </li></ul><ul><li>Es publiquen tractats gramaticals i històrics, </li></ul><ul><li>diccionaris, catàlegs literaris d’autors, </li></ul><ul><li>apologies en defensa de la llengua, etc. </li></ul>
 16. 16. Poesia
 17. 17. La literatura popular Característiques:
 18. 18. La literatura popular Gèneres:

×