Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literatua segles XVI- XVII- XVIII

6,487 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Literatua segles XVI- XVII- XVIII

 1. 1. Literatura dels segles XVI-XVII i XVIII Silvia Tudela Victoria Moiseeva Natalia Bravo
 2. 2. Literatura segles XVI-XVII-XVIII <ul><li>Durant el s. XVI la literatura culta decreix en </li></ul><ul><li>quantitat, qualitat i originalitat al mateix </li></ul><ul><li>temps que la literatura castellana apareix </li></ul><ul><li>representant la modernitat i n’augmenta la </li></ul><ul><li>producció i l’edició. </li></ul><ul><li>Aquesta decadència va afectar la literatura </li></ul><ul><li>culta, però no la literatura de caràcter </li></ul><ul><li>popular, molt vigorosa, ni a l’ús de la llengua, </li></ul><ul><li>la qual va seguir sent oficial fins al s. XVIII </li></ul>
 3. 3. Causes <ul><li>Segle XV: </li></ul><ul><li>1410: mort Martí I l’humà i no té descendència. </li></ul><ul><li>1412: es celebra el compromís de Casp. S’elegeix a Ferran d’Antequera. Aquest pertany a la dinastia castellana dels Trastàmara. Moment que entra el castellà a la cort d’Aragó. </li></ul><ul><li>1474: unió de les cases reials de Castella i Aragó, amb el matrimoni d’Isabel i Ferran. Desapareix la cort reial pròpia de la Corona d’Aragó. </li></ul><ul><li>1492: descobriment d’Amèrica: s’obre una important ruta comercial a l’Atlàntic de la qual queden exclosos els territoris catalans. </li></ul>
 4. 4. Causes <ul><li>Segle XVI </li></ul><ul><li>1556-1598: regnat de Felip II, regressió </li></ul><ul><li>ideològica i tancament d’Espanya. </li></ul>
 5. 5. Causes <ul><li>Segle XVII </li></ul><ul><li>1640-1652: guerra dels Segadors </li></ul><ul><li>(revolta popular contra els terços de </li></ul><ul><li>l’exèrcit reial) </li></ul><ul><li>1659: tractat dels Pirineus, el Rosselló, </li></ul><ul><li>el Conflent i una part de la Cerdanya </li></ul><ul><li>passen a dependre de França. </li></ul>
 6. 6. Causes <ul><li>Segle XVIII </li></ul><ul><li>1700-1714: guerra de Successió, </li></ul><ul><li>adveniment de la dinastia borbònica a la </li></ul><ul><li>corona espanyola. </li></ul><ul><li>1716: decret de Nova Planta del Principat de Catalunya. </li></ul>
 7. 7. Conseqüències <ul><li>Castellanització de l’aristocràcia dels antics </li></ul><ul><li>territoris de la Corona d’Aragó. </li></ul><ul><li>Pèrdua del poder de la burgesia catalana, </li></ul><ul><li>afeblida per les guerres i les crisis </li></ul><ul><li>econòmiques. </li></ul><ul><li>Utilització del castellà en la literatura culta. </li></ul><ul><li>Pèrdua de la consciència d’unitat entre els </li></ul><ul><li>diferents territoris de parla catalana. </li></ul>
 8. 8. Característiques <ul><li>Imitació dels grans autors castellans </li></ul><ul><li>(Garcilaso, Góngora i Quevedo) </li></ul><ul><li>Influència de la figura d’Ausiàs March que es </li></ul><ul><li>torna a posar de moda entre els nostres </li></ul><ul><li>escriptors. </li></ul><ul><li>Presència de castellanismes i dialectalismes. </li></ul><ul><li>Imitació de formes mètriques pròpies de la </li></ul><ul><li>poesia castellana. </li></ul>
 9. 9. Literatura culta <ul><li>Segle XVI: Renaixement </li></ul><ul><li>Segle XVII: Barroc </li></ul><ul><li>Segle XVIII: Il·lustració </li></ul>
 10. 10. Renaixement <ul><li>Característiques </li></ul><ul><li>És la generalització a tot Europa de l’esperit </li></ul><ul><li>humanista dels segles XIV i XV. </li></ul><ul><li>Una visió més humanitzada (antropocèntrica) </li></ul><ul><li>del món es reflecteix en la literatura amb </li></ul><ul><li>l’equilibri i l’harmonia clàssics, el vitalisme i </li></ul><ul><li>l’alegria de viure. </li></ul><ul><li>Els renaixentistes van valorar la inspiració </li></ul><ul><li>popular i la van elevar a la categoria de literatura </li></ul><ul><li>culta: estil senzill, planer, formes mètriques de </li></ul><ul><li>tradició popular, temàtica festiva… </li></ul>
 11. 11. Autors del Renaixement <ul><li>Destaca “Los col·loquis de la insigne </li></ul><ul><li>ciutat de Tortosa” de Cristòfor Despuig , </li></ul><ul><li>on l’autor fa una defensa a ultrança de </li></ul><ul><li>l’ús culte de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>POETES </li></ul><ul><li>-Joan Pujol </li></ul><ul><li>-Pere Serafí : vas suposar una certa renovació de la poesia amb influència italiana. </li></ul><ul><li>-Joan Timoneda: amb la seva obra “Flor d’enamorats”. Aquesta obra és una copil·lació de poesia. </li></ul>
 12. 12. El Barroc <ul><li>La severitat, l’exageració, el pessimisme i el </li></ul><ul><li>tenebrisme substitueixen la vitalitat, </li></ul><ul><li>l’harmonia, l’optimisme i lluminositat de </li></ul><ul><li>l’època anterior. </li></ul><ul><li>Retorn al teocentrisme medieval. La vida </li></ul><ul><li>terrenal no val res, l’important és preparar </li></ul><ul><li>l’ànima per al moment del judici diví. </li></ul><ul><li>No hi ha més realitat que la mort, i la vida és </li></ul><ul><li>una mentida, un somni. </li></ul>
 13. 13. temes <ul><li>La vida, entesa com a lloc de proves que </li></ul><ul><li>cal superar. </li></ul><ul><li>La brevetat de la vida i l’obsessió pel pas </li></ul><ul><li>del temps. </li></ul><ul><li>La vida entesa com una preparació per a </li></ul><ul><li>la mort. </li></ul><ul><li>La visió distorsionada de les realitats, </li></ul><ul><li>com si foren miratges o il·lusions. </li></ul>
 14. 14. Autors <ul><li>Francesc Vicenç García , rector de </li></ul><ul><li>Vallfogona. Imitador de la’autor castellà </li></ul><ul><li>Francisco de Quevedo, va conrear els </li></ul><ul><li>gèneres poètics dels autors castellans </li></ul><ul><li>Francesc Fontanella , poeta que es va </li></ul><ul><li>inspirar en Garcilaso de la Vega. Va </li></ul><ul><li>escriure també dues obres de teatre, </li></ul><ul><li>Amor, fermesa i porfia i Lo desengany . </li></ul>
 15. 15. Il·lustració <ul><li>Dominen les idees racionalistes, avanç de </li></ul><ul><li>les ciències i la idea del progrés de la </li></ul><ul><li>humanitat, destinada a la felicitat. </li></ul><ul><li>Literatura didàctica i assagística, producte de </li></ul><ul><li>l’afany científic i investigador. </li></ul><ul><li>Es publiquen tractats gramaticals i històrics, </li></ul><ul><li>diccionaris, catàlegs literaris d’autors, </li></ul><ul><li>apologies en defensa de la llengua, etc. </li></ul>
 16. 16. Poesia
 17. 17. La literatura popular Característiques:
 18. 18. La literatura popular Gèneres:

×